Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Dejan Došler: Vpliv kakovosti, proteolize in stopnje pečenosti na nastanek heterocikličnih aromatskih aminov v dolgi hrbtni mišici prašiča
 2. Ana Penko: Vpliv rastlinskih ekstraktov na zmanjšanje vsebnosti heterocikličnih aromatskih aminov in oksidov holesterola v toplotno obdelanem piščančjem mesu

Magistrska dela (15)

 1. Milko Lebarič: Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved
 2. Urška Pavčnik: Vpliv dodatka rastlinskih ekstaktov rožmarina in skorje bora na preprečevanje oksidacije govejih sekljancev
 3. Damir Kakovič: Pakiranje perutninskih pleskavic s povečano vsebnostjo n-3 maščobnih kislin
 4. Nadja Čretnik: Fizikalno-kemijska in senzorična karakterizacija kranjskih klobas
 5. Marjetka Kršlin: Proteinski profili različnih vrst mleka
 6. Nina Janžekovič: Vpliv dodatka ksantohumola na zmanjšanje tvorbe produktov Maillardove reakcije v sekljancih
 7. Petra Gabrijelčič: Primernost toplotne obdelave mesa pri nizkih temperaturah
 8. Blaž Grobin: Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala
 9. Urška Žnidaršič: Vsebnosti in pomen žveplovega dioksida v vinu
 10. Klemen Saje: Kombinirano delovanje visokega hidrostatskega tlaka in izvlečka timijana (Thymus vulgaris) na zaviranje rasti bakterij vrste Listeria monocytogenes v modelnem živilu
 11. Tomaž Cimerman: Optimizacija pridobivanja rastlinskih ekstraktov za marinade z namenom znižanja vsebnosti heterocikličnih aminov
 12. Jasna Lužar: Antioksidativni potencial droži
 13. Andreja Knez Knafelj: Vpliv dodatka biološko aktivnih učinkovin ekstraktov brina, bora in rožmarina na preprečevanje tvorbe HCA
 14. Petra Stopar: Razvoj mesnin z ergogenimi prehranskimi dodatki za različne tipe športnikov
 15. Sara Grbavac: Hranilna vrednost kosil in njihova sprejemljivost pri predšolskih otrocih

Diplomska dela (50)

 1. Milica Madžarević: Vsebnost nekaterih pomembnih prehranskih komponent v orehih (Juglans regia L.)
 2. Jure Sadar: Spremljanje parametrov kakovosti v govejih mišicah longissimus lumborum in triceps brachii med zorenjem
 3. Dejan Suban: Vpliv vsebnosti višjih alkoholov na senzorične in tehnološke lastnosti sadnih destilatov
 4. Tina Perko: Hranilna vrednost nekaterih izdelkov hitre hrane
 5. Urša Petelin: Vpliv zmanjšanja vsebnosti in vrste sladkorjev na kakovost različnih biskvitov
 6. Blažka Primožič: Sprejemljivost jetrne paštete z manj soli in natrija
 7. Tanja Fingušt: Vsebnost oksisterolov v jetrni pašteti z dodatkom koencima Q10, askorbinske kisline in [alfa]-tokoferola
 8. Tinca Frumen: Gastronomska in prehranska analiza hotelskih postrežnih večerij
 9. Miha Crnčić: Ugotavljanje potvorb svežega mesa z dodajanjem vode in aditivov za vezavo vode
 10. Aleš Glavič: Kemijska sestava in kulinarična uporabnost sardonov (Engraulis encrasicolus)
 11. Maša Polanec: Senzorično ocenjevanje penečih vin
 12. Jana Anzeljc: Sprejemljivost čuftov v paradižnikovi omaki z manj soli
 13. Mateja Torjan: Senzorična sprejemljivost kranjske klobase z manj nitritne in kuhinjske soli
 14. Maja Gantar: Profil senzoričnih lastnosti krvavic na Slovenskem
 15. Mojca Gostečnik: Primerjava klasičnih in alternativnih mikrobioloških preiskav mini pekovskih izdelkov
 16. Teja Gorenc: Protimikrobna aktivnost ekstrakta Alpinia katsumadai v mletem mesu
 17. Sonja Levstek: Zavedanje in znanje slovenskih potrošnikov in delavcev v perutninski industriji o mikrobiološkem tveganju pri pripravi piščančjega mesa
 18. Tadej Kaltnekar: Vpliv soljenja in vonja po merjascu na kakovost pršuta
 19. Uroš Mervič: Prehranska vrednost konjskega mesa in izdelkov
 20. Irena Palčar: Postavitev kriterijev za senzorično vrednotenje sendvičev
 21. Janja Fingušt: Vpliv v embalažno enoto dodanih lovilcev kisika na senzorično kakovost nekaterih mesnih izdelkov
 22. Samo Pergar: Vpliv klimatskih sprememb na vsebnost alkohola v slovenskih vinih
 23. Jasmina Knap: Vpliv lokacije vinograda na fenolno in tehnološko zrelost grozdja sorte "Refošk" in "Cabernet Sauvignon"
 24. Neja Tekavec: Oblikovanje protokola za senzorično ocenjevanje svežih postrvi
 25. Tjaša Kapel: Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah Campylobacter jejuni in Campylobacter coli iz živil, okolja in bolnikov
 26. Polona Žagar: Hranilna vrednost in senzorične značilnosti slovenskih sirovih štrukljev
 27. Jure Renko: Primerjava senzoričnih in fizikalno-kemijskih lastnosti gojenih in prostoživečih brancinov (Dicentrarchus labrax)
 28. Anja Perović: Senzorična kakovost in stabilnost paradižnikovih omak z zmanjšano vsebnostjo kuhinjske soli in različnimi zgoščevali
 29. Karmen Tisaj: Pomen jajc v prehrani študentov
 30. Suzana Povše: Senzorična sprejemljivost sadnih sokov z različno vsebnostjo sladkorja in kisline pri potrošnikih
 31. Lenka Glavič: Vplivi na nastanek trans maščobnih kislin v ocvrtem krompirčku
 32. Tina Tušar: Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk v klavnici in pakirnici piščančjega mesa in izdelkov
 33. Katja Lovrenčič: Vrednotenje hranilnih vrednosti toplih malic iz dveh obratov družbene prehrane
 34. Katja Govekar: Kakovost pecilnega praška
 35. David Lesar: Tehnologija in kakovost suhih domačih klobas na Slovenskem
 36. Anže Brejc: Vpliv dodatka vitamina E v krmo piščancev na vsebnost oksidov holesterola po skladiščenju in toplotni obdelavi mesa
 37. Lovro Sinkovič: Vpliv skladiščenja in sorte na vsebnost polifenolov, askorbinske kisline in antioksidativni potencial radiča (Cichorium intybus L.)
 38. Tomaž Sotošek: Odnos Slovencev do pripravljene hrane
 39. Tatjana Rojc: Vpliv pakiranja in skladiščenja na kakovost sendvičev
 40. Martin Gregorich: Identifikacija heterocikličnih aminov v različnih stopnjah proteolize toplotno obdelane prašičje dolge hrbtne mišice
 41. Jasmina Halilović: Vpliv dodanega koencima Q10 v krmo piščancev na njegovo vsebnost v drobovini
 42. Mateja Lušnic Polak: Razvoj analitske metode za določanje koencima Q10 v maščobno bogatih tkivih piščancev
 43. Samo Polanec: Dinamika razvoja barve jabolk glede na položaj plodov v krošnji in klimatske razmere
 44. Marko Škofca: Parametri kakovosti vina sorte modra frankinja vinorodne dežele Posavje
 45. Tomaž Pušnik: Razgradni produkti oksidacije pri skladiščenju mletih orehov
 46. Ajda Šalej: Stabilnost jogurtovega solatnega preliva
 47. Lidija Domjan: Vpliv škrobnega gela na sproščanje komercialne jagodne arome
 48. Mateja Strelec: Preživetje različnih sevov bakterij rodu Salmonella pri pasterizaciji
 49. Irena Višnjevec: Vpliv različnih metod soljenja in razsoljevanja na kakovost kraškega zašinka
 50. Žiga Bižal: Vsebnost maščobnih kislin v peškah različnih kultivarjev hrušk

Druga dela (7)

 1. Tomaž Polak, Tomaž Požrl, Janez Hribar, Lea Demšar, Blaž Cigić: Mechanical stress results in immediate accumulation of glucosinolates in fresh-cut cabbage
 2. Marjeta Žemva, Tomaž Polak, Lea Demšar, Sergeja Vidakovič, Božidar Žlender: Vpliv sestave krme in spola prašičev na kakovost sušenih vratin
 3. Božidar Žlender, Tomaž Polak, Dajana Špacapan, Darko Andronikov, Lea Demšar: Influence of raw matter origin and production period on fatty acid composition of dry-cured hams
 4. Monika Marin, Tomaž Polak, Lea Demšar, Božidar Žlender: Variations in the fatty acid composition and nutritional value of Adriatic sardine (Sardina pilchardus Walb.) through the fishing season
 5. Mateja Lušnic Polak, Tomaž Polak, Lea Demšar, Anton Absec, Stanislava Kirinčič, Brigita Kozolc, Božidar Žlender: Degradation of PCBs in a frankfurter-type meat emulsion
 6. Lea Demšar, Tomaž Polak: Tehnologije mesa in mesnin I
 7. Milko Lebarič, Tomaž Polak, Božidar Žlender, Lea Demšar: Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved