Pogoji uporabe

Repozitorij Univerze v Ljubljani je last Univerze v Ljubljani. Za vsebino gradiv v Repozitoriju Univerze v Ljubljani so odgovorni njihovi avtorji, ki so jih tudi shranili v Repozitorij.

Če storitve in gradiva Repozitorija Univerze v Ljubljani uporabljate preko svetovnega spleta ali mobilnih aplikacij, se predpostavlja, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Če teh pogojev ne sprejmete v celoti in se z njimi ne strinjate, morate prenehati uporabljati Repozitorij Univerze v Ljubljani.

Gradiva, objavljena v Repozitoriju Univerze v Ljubljani, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer je potrebno upoštevati avtorskopravno zakonodajo. Če so za označitev avtorskopravnega vidika uporabljene t. i. proste licence (na primer Creative Commons), je dovoljena uporaba določena z vsebino posamezne proste licence.

Nekatera gradiva so na voljo na zunanjih povezavah, za uporabo teh virov velja avtorskopravni vidik, s katerim je označeno gradivo na zunanji povezavi.

Če informacije iz gradiv, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Ljubljani, uporabite v svojih publikacijah ali na katerikoli drug način, morate gradiva iz Repozitorija pravilno citirati v skladu z načinom navajanja na vašem strokovnem področju.

Metapodatki gradiv iz Repozitorija Univerze v Ljubljani se lahko za nekomercialne namene ponovno uporabijo v kateremkoli mediju brez predhodnega pisnega dovoljenja Univerze v Ljubljani, pri čemer mora biti pri taki uporabi navedena povezava na originalen zapis v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.

Dostop do celotne vsebine nekaterih gradiv v Repozitoriju Univerze v Ljubljani je lahko časovno zamaknjen zaradi zahtev založnika, financerja raziskav ali notranjih določil Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani ni odgovorna za napake ali pomanjkljivosti v gradivih, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Ljubljani, kot tudi ne more prevzeti odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročila uporaba informacij iz teh gradiv. Univerza v Ljubljani ni odgovorna za vsebine, slabo delovanje ali nedelovanje zunanjih spletnih strani, do katerih je možno dostopati preko povezav, shranjenih v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.

Partnerji projekta
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.
© 2013 Univerza v Ljubljani Kontakt RSS Piškotki Pogoji uporabe Mobilno