Uvodnik

V okvirnem programu za sofinanciranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 je obvezna odprta dostopnost vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov. Odprta dostopnost raziskovalnih podatkov je načrtovana v pilotnem obsegu in bo upoštevala posebnosti znanstvenih področij ter vidike zasebnosti, poslovnih skrivnosti, nacionalne varnosti, upravičenih komercialnih interesov in pravic intelektualne lastnine (podrobneje tukaj).

Evropska komisija priporoča, da naj države članice EU sprejmejo enaka določila za odprto dostopnost rezultatov raziskav, sofinanciranih z nacionalnimi javnimi sredstvi, kot veljajo v programu Obzorje 2020. Glede zasnove nacionalnega okolja odprtega dostopa naj države članice EU poskrbijo za podporo raziskovalcem v okolju odprtega dostopa. Vzpostavi naj se ustrezna infrastruktura za zajemanje, dajanje na voljo javnosti preko svetovnega spleta in trajno hranjenje odprtodostopnih objav ter raziskovalnih podatkov.

Vlada Republike Slovenije je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, v skladu s katero morajo prejemniki nacionalnih sredstev zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate iz sofinanciranih raziskav. Nacionalna strategija odprtega dostopa je popolnoma usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020. Slovenski raziskovalec oziroma njegova organizacija kot podpisnica pogodbe o sofinanciranju bosta na enak način izpolnila določila Obzorja 2020 glede odprtega dostopa in določila Nacionalne strategije odprtega dostopa.

V Sloveniji je bil leta 2011 vzpostavljen nacionalni informacijski portal za odprti dostop openaccess.si. Slovenske univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavile repozitorije univerz za odprti dostop do zaključnih del študija ter objav raziskovalcev in nacionalni portal odprte znanosti.

Kompatibilnost repozitorijev univerz z navodili OpenAIRE bo raziskovalcem omogočila izpolnjevanje določil programa Obzorje 2020 glede odprte dostopnosti objav iz sofinanciranih raziskav, nacionalnim financerjem pa preverjanje izpolnjevanja določil glede odprtega dostopa v sofinanciranih programih in projektih.

Metapodatki doktorskih del slovenskih univerz bodo vključeni v evropski portal DART-Europe.

Partnerji projekta
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.
© 2013 Univerza v Ljubljani Kontakt RSS Piškotki Pogoji uporabe Mobilno