Uvodnik

V Repozitoriju Univerze v Ljubljani (RUL) hranimo in dajemo na voljo javnosti:
– pisna zaključna dela študija,
– publikacije zaposlenih na UL s COBISS tipologijami 1 in 2,
– publikacije, ki jih izdajajo članice UL (članke iz revij, monografije, učbenike …),
– raziskovalne podatke in druge vrste rezultatov raziskav v digitalni obliki (programsko opremo, ki nastane v raziskavah, multimedijska gradiva, videoposnetke ...), ki nastanejo v raziskavah UL.

Javna dostopnost v RUL zelo poveča vidnost in odmevnost publikacij (glejte zavihek V številkah – Letna poročila).

Pravne podlage za odprto znanost, zavezujoče za visokošolske učitelje in sodelavce, raziskovalce, (doktorske) študente, podatkovne skrbnike ter knjižničarje UL, so:

– Zaključki Sveta EU o vrednotenju raziskav in odprti znanosti,
– Obzorje Evropa (Evropska komisija, 2021–2027), 17. čl. pogodbe o sofinanciranju projekta,
– Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, predvsem poglavje 6.2.,
– Akcijski načrt za odprto znanost,
– Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, čl. 40.-42.,
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 6.č čl.,
– Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti,
– Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, 45(3) čl.,
– Statut UL, 6. in 133. čl.,
– Strategija UL 2022-2027, točka 7.2, kazalec uspešnosti RP2-K6,
– Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti UL, 25. in 26. čl.,
– Pravilnik o doktorskem študiju UL, predvsem 50. čl.

Partnerji projekta
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.
© 2013 Univerza v Ljubljani Kontakt RSS Piškotki Pogoji uporabe Mobilno