Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo000 0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0     0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje030 3
Biotehniška fakulteta 51722044
Ekonomska fakulteta00088
Fakulteta za arhitekturo 360 9
Fakulteta za družbene vede 51011834
Fakulteta za elektrotehniko4301219
Fakulteta za farmacijo 1200627
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 012710
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 4312129
Fakulteta za matematiko in fiziko 2533040
Fakulteta za pomorstvo in promet 110 2
Fakulteta za računalništvo in informatiko2010223
Fakulteta za socialno delo 001 1
Fakulteta za strojništvo 11512037
Fakulteta za šport 0132 15
Fakulteta za upravo 730 10
Filozofska fakulteta 41023046
Medicinska fakulteta   061420
Naravoslovnotehniška fakulteta 02136
Pedagoška fakulteta2152524
Pravna fakulteta 04138
Teološka fakulteta 04015
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0011
Zdravstvena fakulteta 242  935
Skupaj*9112825190434
Zadnja osvežitev: 24. 5. 2024
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.