Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo0230 23
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0     0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje740 11
Biotehniška fakulteta 361592686
Ekonomska fakulteta10089
Fakulteta za arhitekturo 7340 41
Fakulteta za družbene vede 16112130
Fakulteta za elektrotehniko2293438
Fakulteta za farmacijo 1190525
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 771318
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 35176967
Fakulteta za matematiko in fiziko 11721030
Fakulteta za pomorstvo in promet 620 8
Fakulteta za računalništvo in informatiko1440220
Fakulteta za socialno delo 731 11
Fakulteta za strojništvo 15521840
Fakulteta za šport 0131 14
Fakulteta za upravo 830213
Filozofska fakulteta 3932341115
Medicinska fakulteta   014822
Naravoslovnotehniška fakulteta 23027
Pedagoška fakulteta154711275
Pravna fakulteta 072 9
Teološka fakulteta 070 7
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0044
Zdravstvena fakulteta 455  353
Skupaj*29227747149765
Zadnja osvežitev: 22. 7. 2024
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.