Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo13790 380
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0    22
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje00022
Biotehniška fakulteta 3412937
Ekonomska fakulteta00077
Fakulteta za arhitekturo 010 1
Fakulteta za družbene vede 261716
Fakulteta za elektrotehniko670316
Fakulteta za farmacijo 2141421
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1501925
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 61111028
Fakulteta za matematiko in fiziko 120912
Fakulteta za pomorstvo in promet 110 2
Fakulteta za računalništvo in informatiko610512
Fakulteta za socialno delo 130 4
Fakulteta za strojništvo 11211327
Fakulteta za šport 091111
Fakulteta za upravo 61018
Filozofska fakulteta 11807392
Medicinska fakulteta   08513
Naravoslovnotehniška fakulteta 130 4
Pedagoška fakulteta5901327
Pravna fakulteta 191 11
Teološka fakulteta 041 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0022
Zdravstvena fakulteta 114  318
Skupaj*6649316182757
Zadnja osvežitev: 4. 6. 2023
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.