Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo    0  0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0      0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje73130 86
Biotehniška fakulteta 16753124245
Ekonomska fakulteta73230013316
Fakulteta za arhitekturo       33
Fakulteta za družbene vede 61390 100
Fakulteta za elektrotehniko4825225100
Fakulteta za farmacijo 242601868
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 26181954
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 13729015181
Fakulteta za matematiko in fiziko 392431278
Fakulteta za pomorstvo in promet 1931124
Fakulteta za računalništvo in informatiko931018112
Fakulteta za socialno delo 24180 42
Fakulteta za strojništvo 15439326222
Fakulteta za šport 05049
Fakulteta za upravo 1230116
Filozofska fakulteta 1603805203
Medicinska fakulteta   012526
Naravoslovnotehniška fakulteta 952701123
Pedagoška fakulteta26260456
Pravna fakulteta 0150  15
Teološka fakulteta 230 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0088
Zdravstvena fakulteta 887  8103
Skupaj*1.321651131882.173
Zadnja osvežitev: 26. 9. 2021
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.