Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo    0 0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0     0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje1060 16
Biotehniška fakulteta 51951948
Ekonomska fakulteta00011
Fakulteta za arhitekturo 9100 19
Fakulteta za družbene vede 4822034
Fakulteta za elektrotehniko672 15
Fakulteta za farmacijo 1181727
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 21227
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 480315
Fakulteta za matematiko in fiziko 113 5
Fakulteta za pomorstvo in promet 510 6
Fakulteta za računalništvo in informatiko5122 19
Fakulteta za socialno delo 1100 11
Fakulteta za strojništvo 7912239
Fakulteta za šport 010 1
Fakulteta za upravo 61018
Filozofska fakulteta 81913058
Medicinska fakulteta   0213
Naravoslovnotehniška fakulteta 53019
Pedagoška fakulteta73511457
Pravna fakulteta 0111 12
Teološka fakulteta 032 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0123
Zdravstvena fakulteta 145  625
Skupaj*10018826120434
Zadnja osvežitev: 8. 12. 2022
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.