Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo100 1
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0     0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje411313186
Biotehniška fakulteta 13459216211
Ekonomska fakulteta26440373
Fakulteta za arhitekturo 18170 35
Fakulteta za družbene vede 10302345
Fakulteta za elektrotehniko1382912170
Fakulteta za farmacijo 17422566
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 43171667
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1554734209
Fakulteta za matematiko in fiziko 52311589
Fakulteta za pomorstvo in promet 1250 17
Fakulteta za računalništvo in informatiko1351301149
Fakulteta za socialno delo 58270 85
Fakulteta za strojništvo 13848219207
Fakulteta za šport 060 6
Fakulteta za upravo 32100547
Filozofska fakulteta 148770163388
Medicinska fakulteta   07310
Naravoslovnotehniška fakulteta 70260197
Pedagoška fakulteta20270451
Pravna fakulteta 0240 24
Teološka fakulteta 140 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   00 0
Zdravstvena fakulteta 7610  692
Skupaj*1.325606222712.224
Zadnja osvežitev: 27. 9. 2023
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.