Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo       0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo1  0 1
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje380 11
Biotehniška fakulteta 6182127
Ekonomska fakulteta000 0
Fakulteta za arhitekturo     0 0
Fakulteta za družbene vede 173 11
Fakulteta za elektrotehniko194 14
Fakulteta za farmacijo 111   12
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 04116
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 583 16
Fakulteta za matematiko in fiziko 131611
Fakulteta za pomorstvo in promet     0 0
Fakulteta za računalništvo in informatiko562 13
Fakulteta za socialno delo 190 10
Fakulteta za strojništvo 762116
Fakulteta za šport 140 5
Fakulteta za upravo 040 4
Filozofska fakulteta 2230126
Medicinska fakulteta   0516
Naravoslovnotehniška fakulteta 282214
Pedagoška fakulteta42501746
Pravna fakulteta 0112 13
Teološka fakulteta 031 4
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0011
Zdravstvena fakulteta 286  4781
Skupaj691732878348
Zadnja osvežitev: 15. 12. 2019