Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo       0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo    0 0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje    0 0
Biotehniška fakulteta 13015
Ekonomska fakulteta000 0
Fakulteta za arhitekturo     0 0
Fakulteta za družbene vede 8400 84
Fakulteta za elektrotehniko833418
Fakulteta za farmacijo 00   0
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 850 13
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   00 0
Fakulteta za matematiko in fiziko 000 0
Fakulteta za pomorstvo in promet     0 0
Fakulteta za računalništvo in informatiko89100 99
Fakulteta za socialno delo 000 0
Fakulteta za strojništvo     0 0
Fakulteta za šport 000 0
Fakulteta za upravo 130 4
Filozofska fakulteta 000 0
Medicinska fakulteta   03 3
Naravoslovnotehniška fakulteta 430 7
Pedagoška fakulteta000 0
Pravna fakulteta 0170 17
Teološka fakulteta 010 1
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   00 0
Zdravstvena fakulteta 3140 35
Skupaj2264965286
Zadnja osvežitev: 28. 3. 2017