Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo050 5
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0    11
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje00099
Biotehniška fakulteta 22203761
Ekonomska fakulteta13770 90
Fakulteta za arhitekturo 05128
Fakulteta za družbene vede 0112619
Fakulteta za elektrotehniko744924
Fakulteta za farmacijo 01021123
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 43119
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 591924
Fakulteta za matematiko in fiziko 2104346
Fakulteta za pomorstvo in promet 31116
Fakulteta za računalništvo in informatiko2621635
Fakulteta za socialno delo 2130 15
Fakulteta za strojništvo 51501434
Fakulteta za šport 062513
Fakulteta za upravo 1160118
Filozofska fakulteta 1927587
Medicinska fakulteta   072229
Naravoslovnotehniška fakulteta 570 12
Pedagoška fakulteta7190531
Pravna fakulteta 070 7
Teološka fakulteta 030 3
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0022
Zdravstvena fakulteta 202  2042
Skupaj*11023724251622
Zadnja osvežitev: 13. 4. 2024
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.