Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo    0  0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0      0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje010 1
Biotehniška fakulteta 41104863
Ekonomska fakulteta8190734
Fakulteta za arhitekturo 148  150
Fakulteta za družbene vede 1701624
Fakulteta za elektrotehniko3312128
Fakulteta za farmacijo 11401530
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 142411
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 4701425
Fakulteta za matematiko in fiziko 11035
Fakulteta za pomorstvo in promet 10124
Fakulteta za računalništvo in informatiko22127
Fakulteta za socialno delo 010 1
Fakulteta za strojništvo 81312345
Fakulteta za šport 051612
Fakulteta za upravo 11013
Filozofska fakulteta 51511132
Medicinska fakulteta   013233
Naravoslovnotehniška fakulteta 11501632
Pedagoška fakulteta31601130
Pravna fakulteta 081  9
Teološka fakulteta 04015
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0077
Zdravstvena fakulteta 113  317
Skupaj*6618810216480
Zadnja osvežitev: 18. 5. 2022
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.