Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo    15  15
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0      0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje030 3
Biotehniška fakulteta 10202302334
Ekonomska fakulteta1001011
Fakulteta za arhitekturo           
Fakulteta za družbene vede 270 9
Fakulteta za elektrotehniko371 11
Fakulteta za farmacijo 091 10
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 41117
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 644 14
Fakulteta za matematiko in fiziko 221 5
Fakulteta za pomorstvo in promet 20    2
Fakulteta za računalništvo in informatiko511 7
Fakulteta za socialno delo 4110 15
Fakulteta za strojništvo 10806482
Fakulteta za šport 051 6
Fakulteta za upravo 630 9
Filozofska fakulteta 11102032
Medicinska fakulteta   0325
Naravoslovnotehniška fakulteta 731 11
Pedagoška fakulteta170513
Pravna fakulteta 070  7
Teološka fakulteta 040 4
Univerza v Ljubljani      11
Veterinarska fakulteta   0022
Zdravstvena fakulteta 112  720
Skupaj*7511531413634
Zadnja osvežitev: 6. 5. 2021
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.