Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo       0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo    0 0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje    0 0
Biotehniška fakulteta 1120 13
Ekonomska fakulteta15351 537
Fakulteta za arhitekturo     0 0
Fakulteta za družbene vede 10801 109
Fakulteta za elektrotehniko632 11
Fakulteta za farmacijo 125   26
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 260 8
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   00 0
Fakulteta za matematiko in fiziko 000 0
Fakulteta za pomorstvo in promet     0 0
Fakulteta za računalništvo in informatiko100 1
Fakulteta za socialno delo 000 0
Fakulteta za strojništvo 400 4
Fakulteta za šport 130 4
Fakulteta za upravo 830 11
Filozofska fakulteta 000 0
Medicinska fakulteta   09 9
Naravoslovnotehniška fakulteta 200 2
Pedagoška fakulteta000 0
Pravna fakulteta 080 8
Teološka fakulteta 430 7
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   00 0
Zdravstvena fakulteta 1030 13
Skupaj14960113 763
Zadnja osvežitev: 25. 5. 2017