Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo       0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo    0 0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  10 1
Biotehniška fakulteta 11184538
Ekonomska fakulteta02140 214
Fakulteta za arhitekturo     0 0
Fakulteta za družbene vede 005 5
Fakulteta za elektrotehniko570 12
Fakulteta za farmacijo 010   10
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 170 8
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   00 0
Fakulteta za matematiko in fiziko 604622110
Fakulteta za pomorstvo in promet     0 0
Fakulteta za računalništvo in informatiko1731 21
Fakulteta za socialno delo 000 0
Fakulteta za strojništvo 1460 20
Fakulteta za šport 710 8
Fakulteta za upravo 820 10
Filozofska fakulteta 27268 61
Medicinska fakulteta   09 9
Naravoslovnotehniška fakulteta 662 14
Pedagoška fakulteta52031240
Pravna fakulteta 0122 14
Teološka fakulteta 140 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   00 0
Zdravstvena fakulteta 2320 25
Skupaj1853853619625
Zadnja osvežitev: 20. 4. 2018