Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo    0  0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0      0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje020 2
Biotehniška fakulteta 41104863
Ekonomska fakulteta8190734
Fakulteta za arhitekturo 149  151
Fakulteta za družbene vede 6701629
Fakulteta za elektrotehniko3412432
Fakulteta za farmacijo 11701634
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 142411
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 4711527
Fakulteta za matematiko in fiziko 11035
Fakulteta za pomorstvo in promet 10124
Fakulteta za računalništvo in informatiko22138
Fakulteta za socialno delo 010 1
Fakulteta za strojništvo 81322346
Fakulteta za šport 0511016
Fakulteta za upravo 11013
Filozofska fakulteta 71511134
Medicinska fakulteta   013334
Naravoslovnotehniška fakulteta 12501532
Pedagoška fakulteta31601130
Pravna fakulteta 081  9
Teološka fakulteta 04015
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   0088
Zdravstvena fakulteta 113  418
Skupaj*7419412227507
Zadnja osvežitev: 20. 5. 2022
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.