Številke

V tabeli so zajeta samo gradiva s celotnim besedilom. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z ikono Lupa sprožijo iskanje, polja z ikono RSS pa omogočajo prijavo na RSS.

Članica ULDiplome MagisterijiDoktorati OstaloSkupaj
vsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovihvsehnovih
Akademija za glasbo100 1
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0     0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje411313691
Biotehniška fakulteta 13454215205
Ekonomska fakulteta26440373
Fakulteta za arhitekturo 17150 32
Fakulteta za družbene vede 10261340
Fakulteta za elektrotehniko1372612166
Fakulteta za farmacijo 16322555
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 44171668
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1523714194
Fakulteta za matematiko in fiziko 43262475
Fakulteta za pomorstvo in promet 1360 19
Fakulteta za računalništvo in informatiko1341302149
Fakulteta za socialno delo 61270 88
Fakulteta za strojništvo 15777219255
Fakulteta za šport 080 8
Fakulteta za upravo 2480537
Filozofska fakulteta 113730133319
Medicinska fakulteta   07310
Naravoslovnotehniška fakulteta 69250195
Pedagoška fakulteta19310353
Pravna fakulteta 0190 19
Teološka fakulteta 140 5
Univerza v Ljubljani       0
Veterinarska fakulteta   00 0
Zdravstvena fakulteta 8010  696
Skupaj*1.292591202452.148
Zadnja osvežitev: 24. 9. 2023
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.