ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2020
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo00.00.000.00.0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo3650.0+1,203.62480.0+2,655.6
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje81.7320.4+144.636.4940.5+108.9
Biotehniška fakulteta 2.121.9709.9+118.6704.55010.2+136.2
Ekonomska fakulteta2.633.46812.3+91.1697.46910.1+81.6
Fakulteta za arhitekturo 78.8130.4+113.921.5210.3+118.4
Fakulteta za družbene vede 3.117.24314.6+75.5796.89011.5+107.7
Fakulteta za elektrotehniko714.2233.3+73.8276.5874.0+33.7
Filozofska fakulteta 2.283.98010.7+99.2764.81511.0+82.3
Fakulteta za farmacijo 757.8083.5+118.8238.0153.4+90.4
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1.715.6618.0+30.4604.9428.7+54.3
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 235.0051.1+238.384.8031.2+228.3
Fakulteta za matematiko in fiziko 355.8431.7+100.6146.7002.1+29.7
Fakulteta za pomorstvo in promet 75.4860.4+274.714.4590.2+153.5
Fakulteta za računalništvo in informatiko924.5964.3+105.5306.4194.4+72.3
Fakulteta za strojništvo 838.1113.9+96.3306.2334.4+66.4
Fakulteta za socialno delo 363.4521.7+81.998.4281.4+128.9
Fakulteta za šport 510.4702.4+85.5177.2592.6+53.1
Fakulteta za upravo 977.3484.6+76.3391.5915.7+57.6
Medicinska fakulteta 272.3841.3+119.884.1631.2+42.1
Naravoslovnotehniška fakulteta 597.1792.8+109.3224.5043.2+54.7
Pedagoška fakulteta1.520.2947.1+80.0360.7565.2+99.9
Pravna fakulteta 401.9671.9+75.0165.5282.4+63.1
Teološka fakulteta 267.1091.2+56.2118.2061.7+64.1
Univerza v Ljubljani30.9220.1+3.414.3010.2-9.9
Veterinarska fakulteta 47.2740.2+110.315.1510.2+99.4
Zdravstvena fakulteta 463.4992.2+69.1202.6562.9+32.7
(Brez organizacije)37.5580.2-55.169.6491.0-28.6
Skupaj21.423.760100.0+83.86.922.337100.0+73.8
*Vrednosti v tabeli na gre kar seštevati, saj je lahko gradivo v več organizacijah.