ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2022
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo5.9610.0+61.58690.0-9.9
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo3660.0+9.9500.0-51.5
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje117.7860.6+37.518.2351.0-35.6
Biotehniška fakulteta 2.714.07513.4+18.5244.31713.5-54.9
Ekonomska fakulteta2.386.04911.8+20.0120.0516.7-66.4
Fakulteta za arhitekturo 17.9760.1+1,814.44.1310.2+1,083.7
Fakulteta za družbene vede 2.917.51814.4+18.2152.1418.4-66.2
Fakulteta za elektrotehniko642.9143.2+24.076.5664.2-50.6
Filozofska fakulteta 1.278.2636.3+30.2156.6418.7-47.4
Fakulteta za farmacijo 667.0343.3+18.167.8353.8-42.1
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1.758.8308.7+24.8112.4666.2-55.0
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 351.5301.7+59.353.1382.9-12.2
Fakulteta za matematiko in fiziko 477.2312.4+27.451.8522.9-52.6
Fakulteta za pomorstvo in promet 38.4410.2+80.37.5320.4+17.3
Fakulteta za računalništvo in informatiko850.3694.2+10.664.5743.6-64.8
Fakulteta za strojništvo 703.3433.5+39.5124.1446.9-19.4
Fakulteta za socialno delo 332.3781.6+34.331.6931.8-47.1
Fakulteta za šport 478.8882.4+15.538.9572.2-62.9
Fakulteta za upravo 941.0234.6+15.897.4445.4-56.8
Medicinska fakulteta 187.5130.9+52.530.3861.7-6.7
Naravoslovnotehniška fakulteta 511.3682.5+23.559.7073.3-51.4
Pedagoška fakulteta1.607.1867.9+22.976.7694.3-64.1
Pravna fakulteta 331.1501.6+18.042.3882.3-43.9
Teološka fakulteta 220.3271.1+20.024.2431.3-59.2
Univerza v Ljubljani28.5350.1-11.55.2500.3-6.0
Veterinarska fakulteta 53.3430.3+46.510.4930.6+2.3
Zdravstvena fakulteta 696.8093.4+21.2104.4305.8-36.8
(Brez organizacije)00.00.000.00.0
Skupaj*20.245.060100.0+15.81.804.544100.0-56.3
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.