ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2019
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo3.3890.0-8.79930.0-7.4
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo16.9100.1-36.65.2910.1-30.1
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje34.4640.3+108.117.8060.4+107.4
Biotehniška fakulteta 971.5628.3-14.4373.5049.4-12.7
Ekonomska fakulteta1.379.61111.8-34.6384.3479.7-37.2
Fakulteta za arhitekturo 36.9470.3-41.39.8730.2-38.1
Fakulteta za družbene vede 1.789.59715.4-26.9384.8469.7-36.1
Fakulteta za elektrotehniko415.3113.6-13.0207.5075.2-19.7
Filozofska fakulteta 1.153.6039.9-23.6420.81310.6-21.5
Fakulteta za farmacijo 347.9153.0-22.0126.4903.2-22.3
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1.315.93711.3-17.0392.0439.8-27.9
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 70.5700.6-6.126.1460.7-11.1
Fakulteta za matematiko in fiziko 177.3631.5-1.6113.0972.8-21.0
Fakulteta za pomorstvo in promet 20.1460.2-27.55.7030.1-27.8
Fakulteta za računalništvo in informatiko454.3693.9-27.7179.8584.5-30.4
Fakulteta za strojništvo 428.2723.7+0.3184.2604.6+3.2
Fakulteta za socialno delo 201.9781.7-28.643.3751.1-36.4
Fakulteta za šport 275.9822.4-20.5115.8652.9-17.9
Fakulteta za upravo 555.6044.8-24.0249.1356.3-15.5
Medicinska fakulteta 124.1121.1-15.659.3081.5-11.7
Naravoslovnotehniška fakulteta 285.9472.5-15.8145.2853.6-21.0
Pedagoška fakulteta854.0777.3-22.3181.8904.6-28.9
Pravna fakulteta 229.8052.0-3.4101.5162.5-0.7
Teološka fakulteta 171.0521.5+0.672.0541.8-19.5
Univerza v Ljubljani29.8910.3+16.915.8760.4+0.1
Veterinarska fakulteta 22.4810.2-25.17.5970.2-7.1
Zdravstvena fakulteta 274.1412.4+26.4152.7213.8-11.0
(Brez organizacije)12.7580.1-86.15.6430.1-83.6
Skupaj11.653.794100.0-21.73.982.842100.0-23.8