ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2021
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo3.6920.09640.0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo3330.0-8.81030.0-58.5
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje85.6630.5+21.628.3050.7-15.1
Biotehniška fakulteta 2.289.14313.1+9.4543.53513.2-20.5
Ekonomska fakulteta1.988.66711.4-14.2358.7118.7-42.0
Fakulteta za arhitekturo 7290.02490.0
Fakulteta za družbene vede 2.470.59114.1-18.7450.98310.9-41.4
Fakulteta za elektrotehniko518.3653.0-3.9155.0533.8-31.3
Filozofska fakulteta 982.0705.6+8.7298.1327.2-26.3
Fakulteta za farmacijo 564.6933.2+1.9117.2022.8-34.6
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1.441.2758.2-16.0369.1338.9-38.8
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 220.4001.3+62.660.4611.5+11.0
Fakulteta za matematiko in fiziko 374.3292.1+5.5109.3512.6-29.0
Fakulteta za pomorstvo in promet 21.1360.1+92.76.3900.2+23.5
Fakulteta za računalništvo in informatiko768.8674.4-0.3183.2294.4-29.9
Fakulteta za strojništvo 504.2042.9+19.6155.7723.8-19.0
Fakulteta za socialno delo 247.4161.4-2.159.9041.5-14.9
Fakulteta za šport 414.2002.4-8.4105.1032.5-34.5
Fakulteta za upravo 812.4544.6-11.1225.6365.5-39.5
Medicinska fakulteta 122.4850.7+34.132.6570.8-16.3
Naravoslovnotehniška fakulteta 413.7432.4+1.4122.7803.0-31.8
Pedagoška fakulteta1.308.5117.5-13.9214.1905.2-40.6
Pravna fakulteta 280.6461.6+11.875.5801.8-29.2
Teološka fakulteta 183.5431.0+4.159.4461.4-35.1
Univerza v Ljubljani32.6370.2+5.514.1710.3-0.9
Veterinarska fakulteta 36.5320.2+61.710.8800.3+32.1
Zdravstvena fakulteta 574.7503.3+24.4166.1054.0-17.9
(Brez organizacije)00.00.000.00.0
Skupaj*17.487.466100.0-18.44.128.495100.0-40.4
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.