ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2017
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo3.0250.0+144.54400.0+38.4
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo21.6300.3+118.13.3420.2+71.6
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje6.9310.1+100.41.0400.0+0.4
Biotehniška fakulteta 761.8038.8+104.7160.4417.4+106.4
Ekonomska fakulteta1.282.19514.9+88.8283.09213.1+5.5
Fakulteta za arhitekturo 47.7590.6+94.36.3790.3+56.2
Fakulteta za družbene vede 1.359.91915.8+77.2286.47413.3-2.2
Fakulteta za elektrotehniko339.9633.9+89.6149.5746.9+56.1
Filozofska fakulteta 881.70910.2+78.7154.4377.2+24.9
Fakulteta za farmacijo 304.4293.5+88.088.4554.1+9.3
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 438.6885.1+98.0166.2107.7+211.8
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 62.0780.7+100.812.2990.6+79.8
Fakulteta za matematiko in fiziko 23.3390.3+344.022.0971.0+2,223.6
Fakulteta za pomorstvo in promet 20.7130.2+127.32.7990.1+47.5
Fakulteta za računalništvo in informatiko446.1005.2+91.3137.1356.4+152.9
Fakulteta za strojništvo 213.1372.5+92.948.7832.3+137.9
Fakulteta za socialno delo 197.2212.3+95.422.6781.1+102.5
Fakulteta za šport 226.4902.6+90.549.9362.3+51.2
Fakulteta za upravo 395.0784.6+144.797.6264.5+1,827.1
Medicinska fakulteta 95.5751.1+90.531.2221.4+178.0
Naravoslovnotehniška fakulteta 224.0312.6+111.892.5184.3+140.9
Pedagoška fakulteta604.2607.0+82.896.2604.5-0.1
Pravna fakulteta 93.6731.1+148.926.7801.2+298.9
Teološka fakulteta 125.8161.5+112.051.9762.4+63.2
Univerza v Ljubljani19.1670.2+442.47.8840.4+1,271.1
Veterinarska fakulteta 26.2090.3+99.03.8300.2+63.0
Zdravstvena fakulteta 140.5611.6+211.662.1682.9+251.1
(Brez organizacije)259.5753.0-46.088.3854.1-33.7
Skupaj8.621.074100.0+79.22.154.260100.0+46.3