ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2023
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo74.5040.2+1,149.94.3100.2+396.0
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo2.1880.0+497.81050.0+110.0
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje423.6371.3+261.421.2721.0+17.2
Biotehniška fakulteta 4.290.44613.4+58.8307.59513.9+26.3
Ekonomska fakulteta3.532.41511.0+48.3161.6207.3+35.9
Fakulteta za arhitekturo 98.3090.3+424.831.2521.4+652.9
Fakulteta za družbene vede 4.072.17812.7+40.6165.3227.4+9.6
Fakulteta za elektrotehniko1.122.9433.5+77.7100.4084.5+31.8
Filozofska fakulteta 2.193.9486.9+71.7194.6838.8+24.4
Fakulteta za farmacijo 1.025.1943.2+54.576.4873.4+15.2
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 2.460.3327.7+40.0126.6045.7+13.1
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 673.5362.1+97.067.2873.0+27.6
Fakulteta za matematiko in fiziko 851.6682.7+73.685.6253.9+59.9
Fakulteta za pomorstvo in promet 82.1910.3+113.810.1060.5+34.2
Fakulteta za računalništvo in informatiko1.271.9874.0+49.796.6784.4+50.0
Fakulteta za strojništvo 1.313.0994.1+87.4144.7516.5+17.1
Fakulteta za socialno delo 553.5091.7+67.040.4001.8+27.7
Fakulteta za šport 806.7132.5+68.448.5052.2+24.5
Fakulteta za upravo 1.377.1004.3+46.3109.1764.9+12.1
Medicinska fakulteta 355.3991.1+94.337.1251.7+22.8
Naravoslovnotehniška fakulteta 853.0922.7+67.165.9353.0+10.5
Pedagoška fakulteta2.385.5727.5+49.4121.6655.5+59.7
Pravna fakulteta 655.1582.0+98.751.8872.3+22.7
Teološka fakulteta 361.6481.1+66.730.7631.4+27.5
Univerza v Ljubljani33.6760.1+19.215.4490.7+202.3
Veterinarska fakulteta 91.7320.3+82.211.8980.5+16.6
Zdravstvena fakulteta 1.246.8343.9+79.2129.6455.8+24.4
(Brez organizacije)00.00.000.00.0
Skupaj*32.009.525100.0+58.12.219.305100.0+23.0
* Posamezno gradivo je lahko navedeno pri več članicah UL, zato pri seštevanju ogledov in prenosov gradiv članic UL dobimo večje skupne vrednosti, kot so navedene v zadnji vrstici tabele Skupaj.