ŠtevilkeTabela prikazuje število ogledov in prenosov gradiv članic UL za pretekla leta. Pomen stolpcev:

#
število ogledov oz. prenosov v izbranem letu;
%
delež ogledov oz. prenosov glede na celoten promet v izbranem letu;
Δ (%)
relativna sprememba števila ogledov oz. prenosov glede na predhodno leto, npr. vrednost +100% pomeni podvojitev prometa glede na prejšnje leto, vrednost 0% pomeni enak promet in ∞ pomeni, da prejšnje leto prometa sploh ni bilo.


Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2018
Članica UL Ogledov Prenosov
#%Δ (%) #%Δ (%)
Akademija za glasbo3.7120.0+22.71.0720.0+143.6
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo26.6670.2+23.37.5650.1+126.4
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje16.5580.1+138.98.5860.2+725.6
Biotehniška fakulteta 1.135.9147.6+49.1428.1118.2+167.0
Ekonomska fakulteta2.109.62614.2+64.5612.19711.7+116.3
Fakulteta za arhitekturo 62.9480.4+31.815.9570.3+150.1
Fakulteta za družbene vede 2.448.84616.5+80.1602.25611.5+110.2
Fakulteta za elektrotehniko477.6663.2+40.5258.3264.9+72.7
Filozofska fakulteta 1.509.49710.1+71.2536.31210.3+318.1
Fakulteta za farmacijo 446.1313.0+46.5162.8643.1+84.4
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1.584.96710.7+261.3543.28310.4+226.9
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 75.1210.5+21.029.4040.6+139.1
Fakulteta za matematiko in fiziko 180.2621.2+672.4143.2682.7+555.8
Fakulteta za pomorstvo in promet 27.8050.2+34.27.8990.2+182.2
Fakulteta za računalništvo in informatiko630.2534.2+41.3258.9075.0+88.8
Fakulteta za strojništvo 427.0272.9+100.4178.7243.4+266.4
Fakulteta za socialno delo 282.9651.9+43.568.2321.3+200.9
Fakulteta za šport 347.1822.3+53.3141.2022.7+182.8
Fakulteta za upravo 730.6414.9+84.9294.9785.6+202.2
Medicinska fakulteta 146.9831.0+53.867.1981.3+115.2
Naravoslovnotehniška fakulteta 340.2952.3+51.9184.1153.5+99.2
Pedagoška fakulteta1.099.2017.4+81.9255.9724.9+165.9
Pravna fakulteta 237.9581.6+154.8102.2672.0+282.6
Teološka fakulteta 170.1301.1+35.589.6471.7+72.6
Univerza v Ljubljani25.5630.2+33.416.4180.3+108.2
Veterinarska fakulteta 32.4410.2+23.88.6900.2+126.9
Zdravstvena fakulteta 298.8292.0+113.4193.3053.7+211.4
(Brez organizacije)4.9600.0-98.110.0520.2-91.3
Skupaj14.880.148100.0+72.65.226.807100.0+142.6