ŠtevilkeTabela zajema število novih gradiv in skupno številko gradiv posamezne članice UL v izbranem koledarskem letu. Upoštevana so samo objavljena gradiva s celotnim besedilom (z datoteko). Tabela zajema stare in bolonjske študijske programe. Stolpec Skupaj zajema skupno število gradiv na koncu koledarskega leta.


Statistika gradiv za koledarsko leto 2019 (do 19.09.2019)
Članica UL Diplome Magisteriji Doktorati Ostalo
NovoSkupaj NovoSkupaj NovoSkupaj NovoSkupaj
Akademija za glasbo000000019
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0000010163
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje70140205903048
Biotehniška fakulteta 20523421516891927093655
Ekonomska fakulteta182707516845571818511724
Fakulteta za arhitekturo 0000010414
Fakulteta za družbene vede 1328439772265319705570
Fakulteta za elektrotehniko114115964518715620790
Filozofska fakulteta 18420271786791113137051
Fakulteta za farmacijo 271038138916005852
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 5227835451571501319
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 12512636370393414
Fakulteta za matematiko in fiziko 61665533951412122181
Fakulteta za pomorstvo in promet 0000010160
Fakulteta za računalništvo in informatiko14227881535841180852
Fakulteta za strojništvo 23874196323833691950
Fakulteta za socialno delo 6610003476050566
Fakulteta za šport 211650391835400270
Fakulteta za upravo 793052356900150321
Medicinska fakulteta 00013626001049
Naravoslovnotehniška fakulteta 1211027542694470767
Pedagoška fakulteta112274521812778951373260
Pravna fakulteta 0111124938320846
Teološka fakulteta 1027121212258119632
Univerza v Ljubljani00000017
Veterinarska fakulteta 00030448141
Zdravstvena fakulteta 175750322230011