ŠtevilkeTabela zajema število novih gradiv in skupno številko gradiv posamezne članice UL v izbranem študijskem letu (od 1.10. do 31.9. naslednjega leta). Upoštevana so samo objavljena gradiva s celotnim besedilom (z datoteko). Tabela zajema stare in bolonjske študijske programe. Stolpec Skupaj zajema skupno število gradiv na koncu študijskega leta.


Statistika gradiv za študijsko leto 2018/2019
Članica UL Diplome Magisteriji Doktorati Ostalo
NovoSkupaj NovoSkupaj NovoSkupaj NovoSkupaj
Akademija za glasbo000000019
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo0000010163
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje77140345903048
Biotehniška fakulteta 220234223168923270153655
Ekonomska fakulteta182707541745571918511724
Fakulteta za arhitekturo 0000010414
Fakulteta za družbene vede 156843913822651019705570
Fakulteta za elektrotehniko1311159865181515620790
Filozofska fakulteta 41820272496792113137051
Fakulteta za farmacijo 271038139916005852
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 6027836951591504319
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 12512636370393414
Fakulteta za matematiko in fiziko 64665673952012135181
Fakulteta za pomorstvo in promet 0000010160
Fakulteta za računalništvo in informatiko16227884635891180852
Fakulteta za strojništvo 26674113332310331231950
Fakulteta za socialno delo 6610003476050566
Fakulteta za šport 251650521838400270
Fakulteta za upravo 973052516900150321
Medicinska fakulteta 00014826001049
Naravoslovnotehniška fakulteta 1421027622697471767
Pedagoška fakulteta207274534012779951583260
Pravna fakulteta 01115349313320846
Teološka fakulteta 1327136212558119632
Univerza v Ljubljani00000017
Veterinarska fakulteta 00030448141
Zdravstvena fakulteta 253750592230011