Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tatjana Vrščaj Vodošek: Vpliv sorte, letnika in dodatka starterske kulture v mošt ali vino na potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije
 2. Edvard Kenda: Verjetnost kontaminacije rdečega mesa iz zraka z bakterijami vrste Listeria monocytogenes v klavnični industriji

Magistrska dela (14)

 1. Matej Bornšek: Obvladovanje bakterij vrste Alicyclobacillus acidoterrestris v sadnih pijačah
 2. Helena Volk: Določanje potvorb kozjega in ovčjega mleka s kravjim mlekom na ravni DNA in proteinov
 3. Nadja Čretnik: Fizikalno-kemijska in senzorična karakterizacija kranjskih klobas
 4. Marjetka Kršlin: Proteinski profili različnih vrst mleka
 5. Ana Klančar: Ugotavljanje potvorb kozjih in ovčjih sirov s kravjim mlekom
 6. Suzana Grešak: Optimizacija priprave vzorcev probiotičnih izdelkov za mikrobiološko analizo
 7. Lidija Strojnik: Raznolikost plesni na rdečem grozdju in v moštu
 8. Polona Zabukovec: Identifikacija bifidobakterij osamljenih iz črevesne sluznice otrok
 9. Urška Škorjanc: Kolostrum kot vir mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij za novorojenca
 10. Keyla Trdan: Mikrobiološka kakovost in varnost zelene solate (Lactuca sativa L.)
 11. Maša Hribar: Primerjava mikrobne populacije mlečnokislinskih bakterij v materinem mleku in blatu dojenčka
 12. Jernej Korošec: Pomen egerolizina RahU za tvorbo biofilma bakterije Pseudomonas aeruginosa
 13. Maša Korošec: Vpliv mešanice izbranih protirakavih zdravil na cianobakterijo Synechococcus leopoliensis
 14. Erika Gioahin: Protimikrobna učinkovitost eteričnih olj in izvlečkov japonskega dresnika

Diplomska dela (44)

 1. Darja Janežič: Vpliv naravnih začimb in začimbnih ekstraktov na parametre kakovosti pasteriziranih gotovih jedi
 2. Sebastjan Ledinek: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes s PCR v realnem času
 3. Sandra Kure: Fenolne spojine in fluidnost celičnih membran
 4. Matej Bornšek: Vpliv snažnosti polnilnih linij za brezalkoholne pijače na kakovost končnih proizvodov
 5. Tina Gerbec: Protimikrobno delovanje nitrita na bakterije vrsta Listeria monocytogenes
 6. Jana Križanec: Ocenjevanje čistosti delovnih površin v šolski kuhinji z merjenjem ATP-bioluminiscence in mikrobiološkimi preiskavami
 7. Maja Cerkvenik: Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Listeria monocytogenes na tvorbo biofilma
 8. Diana Paveljšek: Identifikacija in primerjava vrst mlečnokislinskih bakterij v tradicionalnih ovčjih sirih s področja zahodnega Balkana
 9. Tanja Žbogar: Vpliv prekinjene hladne verige na senzorične lastnosti in obstojnost ohlajenih gotovih jedi
 10. Eva Grohar: Kemijske in mikrobiološke značilnosti avtohtonih slovenskih ovčjih sirov
 11. Živa Rupnik: Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Escherichia coli na tvorbo biofilma
 12. Polona Zanoškar: Opis fizioloških lastnosti seva Bifidobacterium breve IM 386
 13. Mojca Gostečnik: Primerjava klasičnih in alternativnih mikrobioloških preiskav mini pekovskih izdelkov
 14. Teja Gorenc: Protimikrobna aktivnost ekstrakta Alpinia katsumadai v mletem mesu
 15. Janja Kocjan: Selektivnost gojišč za ugotavljanje števila laktobacilov v probiotičnih izdelkih
 16. Tea Durjava: Določanje bakterijske adhezije v mikrotitrski ploščici
 17. Simona Alič Kavčič: Protimikrobno delovanje etanolnih ekstraktov propolisa
 18. Eva Leskovšek: Potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije belega mošta in vina
 19. Urška Tomc: Izolacija mikroorganizmov iz obrata proizvodnje vodnih barv in analiza učinkovitosti biocidov
 20. Lea Raztresen: Kontaminiranost fig, grozdja in jabolk z mikotoksini
 21. Mojca Murko: Določanje lešnika kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 22. Špela Kotar: Tehnološki postopek izdelave kajmaka
 23. Timea Herženjak Stanko: Izolacija in identifikacija bakterij rodu Alicyclobacillus
 24. Luka Kranjc: Vpliv žganih pijač na preživetje bakterij seva Salmonella enteritidis v modelu želodca
 25. Katja Kum: Določanje bakterij rodu Alicyclobacillus s PCR v realnem času
 26. Tadeja Kocmur: Optimizacija metode mPCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes
 27. Monika Banovšek: Vpliv dodatka sirišča na teksturo svežega sira
 28. Saša Rot: Ugotavljanje prisotnosti probiotičnih bakterij Lactobacillus acidophilus in Bifidobacterium animalis ssp. lactis v blatu odraslih
 29. Ana Anita Matić: Kontaminacija živil z bakterijami vrste Staphylococcus aureus
 30. Anja Kinčič: Protimikrobno delovanje kombinacije ekstrakta Alpinia katsumadai in epigalokatehin galata na bakterijski koktajl
 31. Darja Krznar: Protimikrobno delovanje enostavnih fenolnih spojin ter ekstraktov rožmarina in žajblja na različne vrste bakterij
 32. Petra Terpin: Določanje oreha kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 33. Igor Hladnik: Vpliv podaljšanega skladiščenja na mikrobiološko kakovost surovega mleka
 34. Anita Kuraja: In vitro ter in vivo antioksidativna učinkovitost etanolnih izvlečkov propolisa
 35. Helena Paternoster: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes v živilih s PCR v realnem času
 36. Iztok Borak: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Listeria monocytogenes v mesnih izdelkih
 37. Anja Arzenšek: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Alicyclobacillus acidoterrestris
 38. Tatjana Rojc: Vpliv pakiranja in skladiščenja na kakovost sendvičev
 39. Maja Vojković: Vpliv okoljskih parametrov na rast plesni rodu Penicillium in tvorbo ohratoksina A
 40. Gregor Cerar: Preživetje bakterij vrste Salmonella enterica v kuhanih jajcih
 41. Tanja Rožman: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na različne vrste bakterij rodu Listeria
 42. Petra Terpinc: Arheje in antioksidanti
 43. Mateja Strelec: Preživetje različnih sevov bakterij rodu Salmonella pri pasterizaciji
 44. Urška Ribič: Učinkovitost razkužil na delovnih površinah

Druga dela (15)

 1. Barbara Jeršek: Microbiology and biotechnology of food
 2. Barbara Jeršek: Microbiological examination of food
 3. Barbara Jeršek: Mikrobiološka preiskava živil
 4. Barbara Jeršek: Food toxicology and contamination
 5. Barbara Jeršek: Food hygiene
 6. Barbara Jeršek: Mikrobiologija in biotehnologija hrane
 7. Barbara Jeršek: Basic principles of identification of moulds, yeasts and bacteria
 8. Barbara Jeršek: Toksikologija in kontaminacija živil
 9. Mojca Jenko, Franc Čuš, Tatjana Košmerl: Sortni vonj vina ali napaka
 10. Barbara Jeršek: Osnovni principi identifikacije plesni, kvasovk in bakterij v živilih
 11. Barbara Jeršek, Tamara Majstorović, Nataša Klun, Sonja Smole Možina: Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food
 12. Sonja Smole Možina, Anže Lenček, Barbara Jeršek: Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih
 13. Tanja Rožman, Barbara Jeršek: Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria
 14. Barbara Jeršek: Mikrobiološka analiza
 15. Barbara Jeršek: Higiena živil