Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tatjana Vrščaj Vodošek: Vpliv sorte, letnika in dodatka starterske kulture v mošt ali vino na potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije
 2. Edvard Kenda: Verjetnost kontaminacije rdečega mesa iz zraka z bakterijami vrste Listeria monocytogenes v klavnični industriji

Magistrska dela (14)

 1. Maša Hribar: Primerjava mikrobne populacije mlečnokislinskih bakterij v materinem mleku in blatu dojenčka
 2. Keyla Trdan: Mikrobiološka kakovost in varnost zelene solate (Lactuca sativa L.)
 3. Urška Škorjanc: Kolostrum kot vir mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij za novorojenca
 4. Polona Zabukovec: Identifikacija bifidobakterij osamljenih iz črevesne sluznice otrok
 5. Lidija Strojnik: Raznolikost plesni na rdečem grozdju in v moštu
 6. Suzana Grešak: Optimizacija priprave vzorcev probiotičnih izdelkov za mikrobiološko analizo
 7. Ana Klančar: Ugotavljanje potvorb kozjih in ovčjih sirov s kravjim mlekom
 8. Marjetka Kršlin: Proteinski profili različnih vrst mleka
 9. Nadja Čretnik: Fizikalno-kemijska in senzorična karakterizacija kranjskih klobas
 10. Helena Volk: Določanje potvorb kozjega in ovčjega mleka s kravjim mlekom na ravni DNA in proteinov
 11. Matej Bornšek: Obvladovanje bakterij vrste Alicyclobacillus acidoterrestris v sadnih pijačah
 12. Jernej Korošec: Pomen egerolizina RahU za tvorbo biofilma bakterije Pseudomonas aeruginosa
 13. Erika Gioahin: Protimikrobna učinkovitost eteričnih olj in izvlečkov japonskega dresnika
 14. Maša Korošec: Vpliv mešanice izbranih protirakavih zdravil na cianobakterijo Synechococcus leopoliensis

Diplomska dela (44)

 1. Urška Ribič: Učinkovitost razkužil na delovnih površinah
 2. Mateja Strelec: Preživetje različnih sevov bakterij rodu Salmonella pri pasterizaciji
 3. Petra Terpinc: Arheje in antioksidanti
 4. Gregor Cerar: Preživetje bakterij vrste Salmonella enterica v kuhanih jajcih
 5. Tanja Rožman: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na različne vrste bakterij rodu Listeria
 6. Maja Vojković: Vpliv okoljskih parametrov na rast plesni rodu Penicillium in tvorbo ohratoksina A
 7. Tatjana Rojc: Vpliv pakiranja in skladiščenja na kakovost sendvičev
 8. Anja Arzenšek: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Alicyclobacillus acidoterrestris
 9. Iztok Borak: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Listeria monocytogenes v mesnih izdelkih
 10. Anita Kuraja: In vitro ter in vivo antioksidativna učinkovitost etanolnih izvlečkov propolisa
 11. Helena Paternoster: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes v živilih s PCR v realnem času
 12. Igor Hladnik: Vpliv podaljšanega skladiščenja na mikrobiološko kakovost surovega mleka
 13. Darja Krznar: Protimikrobno delovanje enostavnih fenolnih spojin ter ekstraktov rožmarina in žajblja na različne vrste bakterij
 14. Petra Terpin: Določanje oreha kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 15. Anja Kinčič: Protimikrobno delovanje kombinacije ekstrakta Alpinia katsumadai in epigalokatehin galata na bakterijski koktajl
 16. Ana Anita Matić: Kontaminacija živil z bakterijami vrste Staphylococcus aureus
 17. Saša Rot: Ugotavljanje prisotnosti probiotičnih bakterij Lactobacillus acidophilus in Bifidobacterium animalis ssp. lactis v blatu odraslih
 18. Monika Banovšek: Vpliv dodatka sirišča na teksturo svežega sira
 19. Tadeja Kocmur: Optimizacija metode mPCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes
 20. Katja Kum: Določanje bakterij rodu Alicyclobacillus s PCR v realnem času
 21. Luka Kranjc: Vpliv žganih pijač na preživetje bakterij seva Salmonella enteritidis v modelu želodca
 22. Timea Herženjak Stanko: Izolacija in identifikacija bakterij rodu Alicyclobacillus
 23. Špela Kotar: Tehnološki postopek izdelave kajmaka
 24. Mojca Murko: Določanje lešnika kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 25. Eva Leskovšek: Potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije belega mošta in vina
 26. Simona Alič Kavčič: Protimikrobno delovanje etanolnih ekstraktov propolisa
 27. Tea Durjava: Določanje bakterijske adhezije v mikrotitrski ploščici
 28. Janja Sluga: Selektivnost gojišč za ugotavljanje števila laktobacilov v probiotičnih izdelkih
 29. Teja Gorenc: Protimikrobna aktivnost ekstrakta Alpinia katsumadai v mletem mesu
 30. Mojca Gostečnik: Primerjava klasičnih in alternativnih mikrobioloških preiskav mini pekovskih izdelkov
 31. Urška Tomc: Izolacija mikroorganizmov iz obrata proizvodnje vodnih barv in analiza učinkovitosti biocidov
 32. Polona Zanoškar: Opis fizioloških lastnosti seva Bifidobacterium breve IM 386
 33. Lea Raztresen: Kontaminiranost fig, grozdja in jabolk z mikotoksini
 34. Živa Rupnik: Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Escherichia coli na tvorbo biofilma
 35. Eva Grohar: Kemijske in mikrobiološke značilnosti avtohtonih slovenskih ovčjih sirov
 36. Tanja Žbogar: Vpliv prekinjene hladne verige na senzorične lastnosti in obstojnost ohlajenih gotovih jedi
 37. Diana Paveljšek: Identifikacija in primerjava vrst mlečnokislinskih bakterij v tradicionalnih ovčjih sirih s področja zahodnega Balkana
 38. Maja Cerkvenik: Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Listeria monocytogenes na tvorbo biofilma
 39. Jana Križanec: Ocenjevanje čistosti delovnih površin v šolski kuhinji z merjenjem ATP-bioluminiscence in mikrobiološkimi preiskavami
 40. Tina Gerbec: Protimikrobno delovanje nitrita na bakterije vrsta Listeria monocytogenes
 41. Matej Bornšek: Vpliv snažnosti polnilnih linij za brezalkoholne pijače na kakovost končnih proizvodov
 42. Sandra Kure: Fenolne spojine in fluidnost celičnih membran
 43. Sebastjan Ledinek: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes s PCR v realnem času
 44. Darja Janežič: Vpliv naravnih začimb in začimbnih ekstraktov na parametre kakovosti pasteriziranih gotovih jedi

Druga dela (25)

 1. Anja Klančnik, Ivana Gobin, Barbara Jeršek, Sonja Smole Možina, Darinka Vučković, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Abram: Adhesion of Campylobacter jejuni is increased in association with foodborne bacteria
 2. Barbara Jeršek: Microbiological examination of food
 3. Barbara Jeršek: Mikrobiološka preiskava živil
 4. Barbara Jeršek, Tamara Majstorović, Nataša Klun, Sonja Smole Možina: Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food
 5. Barbara Jeršek: Microbiological examination of food
 6. Urška Ribič, Jernej Jakše, Nataša Toplak, Simon Koren, Minka Kovač, Anja Klančnik, Barbara Jeršek: Transporters and efflux pumps are the main mechanisms involved in Staphylococcus epidermidis adaptation and tolerance to didecyldimethylammonium chloride
 7. Barbara Jeršek: Osnovni principi identifikacije plesni, kvasovk in bakterij v živilih
 8. Barbara Jeršek: Mikrobiološka analiza
 9. Barbara Jeršek: Higiena živil
 10. Domen Malis, Barbara Jeršek, Brigita Tomšič, Danaja Štular, Barbara Golja, Gregor Kapun, Barbara Simončič: Antibacterial activity and biodegradation of cellulose fiber blends with incorporated ZnO
 11. Tanja Rožman, Barbara Jeršek: Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria
 12. Sonja Smole Možina, Anže Lenček, Barbara Jeršek: Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih
 13. Barbara Jeršek: Mikrobiološka preiskava živil
 14. Polona Jamnik, Nik Mahnič, Aleksandra Mrak, Lea Pogačnik da Silva, Barbara Jeršek, Alberto Niccolai, Jasmina Masten Rutar, Nives Ogrinc, Larisa Dušak, Blaž Ferjančič, Mojca Korošec, Ana Cerar, Borut Lazar, Urša Lovše, Tjaša Pungert, Primož Fabjan, Nataša Poklar Ulrih: Fermented biomass of Arthrospira platensis as a potential food ingredient
 15. Mojca Jenko, Franc Čuš, Tatjana Košmerl: Sortni vonj vina ali napaka
 16. Barbara Jeršek: Toksikologija in kontaminacija živil
 17. Barbara Jeršek: Basic principles of identification of moulds, yeasts and bacteria
 18. Barbara Jeršek: Mikrobiologija in biotehnologija hrane
 19. Barbara Jeršek: Food hygiene
 20. Barbara Jeršek: Food toxicology and contamination
 21. Barbara Jeršek: Mikrobiološka preiskava živil
 22. Barbara Jeršek: Microbiological examination of food
 23. Barbara Jeršek: Microbiology and biotechnology of food
 24. Barbara Jeršek: Higiena živil
 25. Iva Zahija, Barbara Jeršek, Lea Demšar, Mateja Lušnic Polak, Tomaž Polak: Production of aflatoxin B1 by Aspergillus parasiticus grown on a novel meat-based media