Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (13)

 1. Anja Rečnik: Vpliv kislin in baz na potek oksidacije v modelnih lipidnih sistemih
 2. Petra Stopar: Razvoj mesnin z ergogenimi prehranskimi dodatki za različne tipe športnikov
 3. Andreja Knez Knafelj: Vpliv dodatka biološko aktivnih učinkovin ekstraktov brina, bora in rožmarina na preprečevanje tvorbe HCA
 4. Bora Mankoč: Uporaba hidrokoloidov za izboljšanje lastnosti stepene smetane
 5. Blaž Grobin: Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala
 6. Natalija Pustišek: Določanje in vivo antioksidativne učinkovitosti sliv med skladiščenjem
 7. Nina Janžekovič: Vpliv dodatka ksantohumola na zmanjšanje tvorbe produktov Maillardove reakcije v sekljancih
 8. Saša Jeršin: Izolacija in karakterizacija beta-glukanov iz ječmenove moke
 9. Damir Kakovič: Pakiranje perutninskih pleskavic s povečano vsebnostjo n-3 maščobnih kislin
 10. Urška Pavčnik: Vpliv dodatka rastlinskih ekstaktov rožmarina in skorje bora na preprečevanje oksidacije govejih sekljancev
 11. Daniel Šega: Testiranje aktivnosti rekombinantnega toksina parborlizina iz nitkarja Parborlasia corrugatus
 12. Alenka Šifrar: Proteoliza žitnih proteinov med spontano fermentacijo kislega testa iz različnih vrst moke
 13. Romana Glavan: Vloga citosolne in mitohondrijske superoksid dismutaze v celicah kvasovke s spremenjenim oksidacijskim stanjem

Diplomska dela (58)

 1. Katarina Mustar: Uporaba makrocipina iz gobe orjaški dežnik na trdnem nosilcu za izolacijo cisteinskih proteaz z afinitetno kromatografijo
 2. Maja Franko: Študij sušnega stresa pri rastlinah iz družine Gesneriaceae na ravni proteoma
 3. Luka Wechtersbach: Stabilnost polarnih in nepolarnih antioksidantov v kompleksnem matriksu
 4. Andrej Kovačič: Vpliv dodatka enoloških sredstev na antioksidativno stabilnost vina sorte modri pinot
 5. Tomaž Poredoš: Stabilnost askorbinske in dehidroaskorbinske kisline v vodnih raztopinah
 6. Mojca Vrhovnik: Karakterizacija alanin-aminopeptidaze in levcin-aminopeptidaze iz fižolovih listov glede na oskrbo z vodo
 7. Andreja Erjavec: Vloga polifenol-oksidaze, peroksidaz in fenilalanin-deaminaze pri porjavenju krompirja
 8. Andraž Podlogar: Ohranjanje antioksidativnih lastnosti rdečih vin
 9. Rok Cankar: Peptidni inhibitorji angiotenzinske konvertaze v fermentiranem mleku
 10. Špela Zorman: Hidratacija dimerne dehidroaskorbinske kisline v kislem pH
 11. Ana Miklavčič: Priprava in karakterizacija ekstraktov liofiliziranih vin
 12. Borut Šval: Vpliv oskrbe z vodo na proteolitično aktivnost v listih fižola in afriške vijolice
 13. Barbara Ručman: Spremembe vsebnosti antioksidantov v pakiranem, sveže narezanem zelju
 14. Mateja Lušnic Polak: Razvoj analitske metode za določanje koencima Q10 v maščobno bogatih tkivih piščancev
 15. Barbara Berlec: Priprava ACE-inhibitornih hidrolizatov iz fermentiranega mleka
 16. Adriana Ban: Priprava in karakterizacija ionskih izmenjevalcev iz odpadnih rastlinskih materialov za vezavo Cu[2+] iz vodnih raztopin
 17. Maja Meglen: Vpliv pH rastnega medija na vsebnost zunajceličnih proteinov termofilne arheje Aeropyrum pernix
 18. Mila Krstić: Vpliv kromovih in železovih ionov na proteom kvasovke Saccharomyces cerevisiae v kontinuirnem bioprocesu
 19. Klemen Oketič: Vpliv okoljskih dejavnikov na invazivno rast sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae
 20. Anja Gotar: Vpliv suše na fenilalanin-aminopeptidazno aktivnost v ekstraktih fižolovih listov
 21. Nikolaja Janež: Primerjava procesov za čiščenje plazmidne DNK v terapevtske namene
 22. Matjaž Rihtaršič: Vpliv razmer zorenja na kemijsko sestavo stekleničenih belih vin
 23. Maja Koren: Razvoj funkcionalnega mesnega izdelka - jetrne paštete s koencimom Q10
 24. Peter Horvat: Antioksidativni potencial vojaških obrokov
 25. Katja Dragovan: Vpliv zorenja in dodatka antioksidantov na kakovost belokranjskih rdečih vin
 26. Veronika Zubin: Določanje vsebnosti L-askorbinske kisline in nitrata v zelju cv. Destiny in cv. Caco
 27. Anže Brejc: Vpliv dodatka vitamina E v krmo piščancev na vsebnost oksidov holesterola po skladiščenju in toplotni obdelavi mesa
 28. Nina Čeperlin: Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin iz listov vinske trte in rožmarina
 29. Sanja Novak: Vpliv enoloških taninov na kakovost vina teran PTP
 30. Anja Planinc: Kakovostni parametri zorenih vin na kvasovkah
 31. Monika Šporin: Genetska variabilnost gena cmeB pri bakterijah vrst Campylobacter jejuni in Campylobacter coli
 32. Kaja Trlep: Cimografska analiza aminopeptidazne aktivnosti v kalčkih in listih fižola, leče in lucerne
 33. Vesna Oprešnik: Cimografska analiza aminopeptidazne aktivnosti v kalčkih in listih redkve, brokolija in belega zelja
 34. Laura Bertalanič: Vpliv topila na določeno antioksidativno aktivnost vin in modelnih antioksidantov
 35. Kim Jerman: Vpliv prehrane posameznika na količino skupnih fenolnih spojin v urinu
 36. Jernej Kaiser: Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativni učinek ekstrakta oljnih pogač bele gorjušice in lanu
 37. Tjaša Štrukelj: Spremembe vsebnosti glukozinolatov in nekaterih antioksidantov v narezanem zelju
 38. Ana Velikonja: Proteinski in fenolni profil izvlečkov listov sveže in izsušene rastline Ramonda nathaliae in njihovo antioksidativno delovanje
 39. Meta Habjan Dovč: Vsebnost vitamina C in nitrata v radiču
 40. Tatjana Koštomaj: Vpliv proteinskih hidrolizatov polenovke in piščanca na oksidacijski status in mitohondrijski proteom kvasovke vrste Saccharomyces cerevisiae
 41. Jernej Mohar: Uporaba različnih barvil v modelnih mesnih emulzijah
 42. Barbara Orešnik: Vsebnost selena in arzena v celodnevnih obrokih Slovenske vojske
 43. Igor Pigac: Določanje vnosa hranil pri oskrbovancih v domovih za starejše
 44. Tadej Kaltnekar: Vpliv soljenja in vonja po merjascu na kakovost pršuta
 45. Jerica Lunder: Določanje koncentracij nekaterih makro- in mikroelementov v vinih renski rizling in sauvignon na različnih mikrolokacijah vinorodne lege Škalce
 46. Miran Hodnik: Primerjava antioksidativne aktivnosti modelnih antioksidantov in pijač določene z DPPH, ABTS in Folin-Ciocalteu metodo
 47. Tjaša Levičnik: Interakcije vodotopnih oblik koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami
 48. Mateja Vovk: Vpliv zgoščevalcev na reološko stabilnost kremnih pasteriziranih omak
 49. Jure Laznik: Stabilnost askorbinske kisline vključene v liposome
 50. Sara Goršek: Barva barjenih klobas na slovenskem trgu
 51. Romana Habot: Študij antioksidativnega delovanja spojine na osnovi magnezija
 52. Tanja Fingušt: Vsebnost oksisterolov v jetrni pašteti z dodatkom koencima Q10, askorbinske kisline in [alfa]-tokoferola
 53. Nina Miklič: Določanje antioksidativne aktivnosti urina z metodo ABTS
 54. Marjan Rener: Vpliv rezanja in kontrolirane atmosfere na vsebnost vitamina C v zelju
 55. Kristina Šavli: Primerjava proteinskih profilov kvasovke Saccharomyces cerevisiae po izpostavitvi Fe(III) in/ali Cr(III) ionom v šaržnem bioprocesu
 56. Tanja Petelinc: In vivo antioksidativna učinkovitost etanolnih izvlečkov propolisa
 57. Tina Ivančič: Vpliv antioksidativnih obrambnih sistemov kvasovk pri odpornosti na selen(VI)
 58. Davor Obradović: Izolacija, karakterizacija ter kristalizacija nove acetiltransferaze iz Mycobacterium smegmatis

Druga dela (15)

 1. Tomaž Polak, Rok Mejaš, Polona Jamnik, Irena Kralj Cigić, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Accumulation and transformation of biogenic amines and gamma-aminobutyric acid (GABA) in chickpea sourdough
 2. Andrej Živković, Tomaž Polak, Blaž Cigić, Tomaž Požrl: Germinated buckwheat
 3. Blaž Cigić, Marija Zelenik-Blatnik: Preparation and characterization of chicken egg white hydrolysate
 4. Irena Kralj Cigić, Sašo Rupnik, Tjaša Rijavec, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Accumulation of agmatine, spermidine, and spermine in sprouts and microgreens of alfalfa, fenugreek, lentil, and daikon radish
 5. Tjaša Prevc, Alenka Levart, Irena Kralj Cigić, Janez Salobir, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Rapid estimation of tocopherol content in linseed and sunflower oils-reactivity and assay
 6. Tomaž Polak, Tomaž Požrl, Janez Hribar, Lea Demšar, Blaž Cigić: Mechanical stress results in immediate accumulation of glucosinolates in fresh-cut cabbage
 7. Varineja Drašler, Jasna Bertoncelj, Mojca Korošec, Tanja Pajk Žontar, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Difference in the attitude of students and employees of the University of Ljubljana towards work from home and online education
 8. Veronika Abram, Blaž Cigić, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt: Eksperimentalna biokemija
 9. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Darja Rudan Tasič, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin: Vaje iz splošne kemije
 10. Blaž Cigić, Lea Pogačnik da Silva, Nataša Šegatin: Kemija z biokemijo
 11. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin, Darja Rudan Tasič: Vaje pri predmetu Kemija z biokemijo
 12. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin, Darja Rudan Tasič: Vaje pri predmetu Kemija z biokemijo
 13. Aditivi v živilih - prednosti in tveganja
 14. Andrej Živković, Dejan Gođevac, Blaž Cigić, Tomaž Polak, Tomaž Požrl: Identification and quantification of selected benzoxazinoids and phenolics in germinated spelt (Triticum spelta)
 15. Tom Levanič, Blaž Cigić, Mateja Germ, Ivana Polišenská, Kateřina Vaculová, Igor Pravst, Darja Kocjan Ačko, Ivan Kreft: Differences in ratio of carbon stable Isotopes among barley grain milling fractions with various concentrations of beta-glucans