Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Ana Slatnar: Aktivnost encimov fenilpropanoidne poti in izbranih metabolitov v plodovih in listih jablane (Malus domestica Borkh.) okuženih z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter)
 2. Jan Bizjak: Regulacija biosintezne poti fenolnih spojin in njihov vpliv na barvo jabolk (Malus domestica Borkh.) med dozorevanjem
 3. Metod Kovačič: Vpliv tehnologije gojenja na vsebnost glukozinolatov pri tankolistnem dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) z različnih območij Slovenije
 4. Jerneja Jakopič: Antociani, kvercetini in druge fenolne spojine pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte 'Fuji' med dozorevanjem

Magistrska dela (9)

 1. Anka Čebulj: Vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov ob različni zrelosti sort črnega ribeza (Ribes nigrum L.)
 2. Tamara Pleić: The changes in the fruit chemical composition of four apple cultivars (Malus domestica Borkh.) from harvest till spring
 3. Matic Novljan: Razlika v vsebnosti primarnih metabolitov v plodičih jablane (Malus Domestica Borkh.) glede na njihov položaj v socvetju
 4. Anže Suhadolnik: Primerjava izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov populacij borovnic (Vaccinium myrtillus L.) iz različnih rastišč
 5. Katra Trtnik: Fenolni profil plodov različnih sort ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.) med dozorevanjem
 6. Jasmina Horvat: Vsebnost antocianov in drugih fenolnih snovi v poganjkih špargljev (Asparagus officinalis L.) različnih sort
 7. Zala Zorenč: Vpliv reliefa nasada na razporeditev hranil v tleh, rast dreves in kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte `Sirius`
 8. Anka Čebulj: Vpliv namakanja na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v listih in plodovih hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 9. Domen Štefanič: Vpliv foliarnega gnojenja s fosforjem in kalijem na vsebnost izbranih primarnih metabolitov v organih žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.)

Diplomska dela (27)

 1. Jana Jurhar Grabnar: Vsebnost nekaterih sladkorjev, organskih kislin in fenolov pri različnih sortah češnje (Prunus avium L.)
 2. Irena Črček: Pomološke lastnosti sort jablan (Malus domestica Borkh.) primernih za ekološko pridelavo
 3. Blaška Gantar: Analiza fenolnih snovi v orehovem likerju
 4. Barbara Polda: Vsebnost fenolov v plodičih oreha (Juglans regia L.)
 5. Urška Klančar: Kakovost plodov fige (Ficus carica L.) na dveh lokacijah
 6. Zvonko Avbelj: Učinek podlag cepljenega jajčevca (Solanum melongena L.) na kakovost in količino pridelka
 7. Maja Mihelčič: Tipizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Kraljevina'
 8. Tanja Smukovič: Primerjava vsebnosti fenolnih snovi v listih in plodovih sort jablane (Malus domestica Borkh.) iz integrirane in ekološke pridelave
 9. Monika Klinar: Vpliv jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wind./Aderh.) na vsebnost fenolnih snovi v listih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes'
 10. Gašper Erjavec: Sorte jablan v visokodebelnih sadovnjakih na območju občine Ivančna Gorica
 11. Matej Sladič: Vpliv različnih pripravkov za redčenje na notranjo kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) cvs. 'Golden delicious' and 'Jonagold'
 12. Gal Motore: Odziv hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' na tretiranje s proheksadion-Ca
 13. Saša Horvat: Vpliv protitočne mreže na obarvanost plodov jablane (Malus domestica Borkh.)
 14. Simona Marolt: Visokodebelni sadovnjaki v Ribniški dolini
 15. Domen Fink: Odziv fenolnega metabolizma v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' na škropljenje z natrijevim bikarbonatom
 16. Tarin Lovišček: Izbrani sekundarni metaboliti pri različnih sortah kakija (Diospyros kaki L.)
 17. Klemen Gorenc: Vpliv različnih obremenitev žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' na vegetativno rast in generativni razvoj
 18. Martina Vrešak: Možnost pridelave hruške (Pyrus communis L.) po načelih biološko-dinamične metode kmetovanja
 19. Marko Tuhtar: Vsebnost antocianov in drugih snovi v alkoholnem jagodnem izvlečku evropskega črnega bezga (Sambucus nigra L.)
 20. Petra Tomašič: Vpliv različnih načinov zamrzovanja vzorcev na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v robidah (Rubus fruticosus L.)
 21. Andrej Šuvak: Vpliv dušika na vsebnost antocianov in klorofila v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.)
 22. Andraž Arnež: Kakovost in količina plodov hidroponsko pridelanega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.)
 23. Maša Jelušič: Vsebnost fenolov v plodovih navadne evropske leske (Corylus avellana L.)
 24. Maja Zakotnik: Zunanja in notranja kakovost plodov klonov jablane sorte 'Fuji'
 25. Ervin Feregotto: Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost plodov pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorta 'Fuji'
 26. Darijan Janežič: Primerjava kakovosti plodov žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) iz integrirane in ekološke pridelave
 27. Andrej Ribič: Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost in količino plodov hruške (Pyrus communis L.) sorta 'Fetelova'

Druga dela (119)

 1. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič: Identification and quantification of naphthoquinones and other phenolic compounds in leaves, petioles, bark, roots, and buds of Juglans regia L., using HPLC-MS/MS
 2. Robert Veberič, Jana Jurhar Grabnar, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Valentina Schmitzer: Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (Diospyros kaki L.)
 3. Jabolko na dan drži zdravnika stran
 4. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Gregor Osterc, Franci Štampar: Color and phenolic content changes during flower development in groundcover rose
 5. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Ana Slatnar, Franci Štampar: Elderberry (Sambucus nigra L.) wine: a product rich in health promoting compounds
 6. Robert Veberič, Valentina Schmitzer, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar: Impact of shelf life on content of primary and secondary metabolites in apple (Malus domestica Borkh.)
 7. Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Anita Solar: Roasting affects phenolic composition and antioxidative activity of hazelnuts (Corylus avellana L.)
 8. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Anita Solar: Phenolic response in green walnut husk after the infection with bacteria Xanthomonas arboricola pv. juglandis
 9. Denis Rusjan, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: The response of phenolic compounds in grapes of the variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to the infection by phytoplasma Bois noir
 10. Robert Veberič: Jagode
 11. Nageljnove žbice
 12. Gojenje in uporaba kutine
 13. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Franci Štampar: Prohexadione-Ca application modifies flavonoid composition and color characteristics of rose (Rosa hybrida L.) flowers
 14. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Franci Štampar, Valentina Schmitzer: Anthocyanin and chlorophyll content during poinsettia bract development
 15. Jana Thill, Silvija Miošić, Tek Prasad Gotame, Maja Mikulič Petkovšek, Christian Gosch, Robert Veberič, Anja Preuss, Wilfried Schwab, Franci Štampar, Karl Stich, Heidi Halbwirth: Differential expression of flavonoid 3'-hydroxylase during fruit development establishes the different B-ring hydroxylation patterns of flavonoids in Fragaria x ananassa and F. vesca
 16. Peter Zadravec, Robert Veberič, Franci Štampar, Klemen Eler, Valentina Schmitzer: Fruit size prediction of four apple cultivars: accuracy and timing
 17. Tina Smrke, Nika Cvelbar Weber, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Modified atmospheric CO$_2$ levels for maintenance of fruit weight and nutritional quality upon long-term storage in blueberry (Vaccinium corymbosum L.) 'Liberty'
 18. Tilen Zamljen, Robert Veberič, Metka Hudina, Ana Slatnar: The brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) influences pungent and non-pungent Capsicum cultivars' pre- and post-harvest quality
 19. Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Biostimulative effect of amino acids and green algae extract on capsaicinoid and other metabolite contents in fruits of Capsicum spp.
 20. Mariana Cecilia Grohar, Barbara Gačnik, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Robert Veberič: Exploring secondary metabolites in coffee and tea food wastes
 21. Anka Čebulj, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Jerneja Jakopič: Effect of spring frost damage on apple fruit (Malus domestica Borkh.) inner quality at harvest
 22. Anka Čebulj, Maja Mikulič Petkovšek, Calin Rares Lucaciu, Robert Veberič, Silvija Marinovic, Martina Kolarek, Olly Sanny Hutabarat, Shabad Faramarzi, Thomas Rattei, Christian Molitor, Metka Hudina, Christian Haselmair-Gosch, Heidi Halbwirth, Ana Slatnar: Alteration of the phenylpropanoid pathway by watercore disorder in apple (Malus x domestica)
 23. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič, Ana Slatnar: Metabolic variation among fruits of different chili cultivars (Capsicum spp.) using HPLC/MS
 24. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Darinka Koron, Maja Mikulič Petkovšek: Salicylate treatment affects fruit quality and also alters the composition of metabolites in strawberries
 25. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Silvija Marinovic, Heidi Halbwirth, Maja Mikulič Petkovšek: Salicylic and methyl salicylic acid affect quality and phenolic profile of apple fruits three weeks before the harvest
 26. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Biostimulatory effects of amino acids on phenylalanine ammonia lyase, capsaicin synthase, and peroxidase activities in Capsicum baccatum L.
 27. Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Metka Hudina, Eva Mišič: HPLC-DAD-MS identification and quantification of phenolic components in japanese knotweed and american pokeweed extracts and their phytotoxic effect on seed germination
 28. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Variability in ‘Capri’ everbearing strawberry quality during a harvest season
 29. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Identification and quantification of major phenolic constituents in Juglans regia L. leaves
 30. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič: Time-dependent degradation of naphthoquinones and phenolic compounds in walnut husks
 31. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Pot and ridge production of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars under high tunnels
 32. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič: Is juglone the only naphthoquinone in Juglans regia L. with allelopathic effects?
 33. Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Franci Štampar: Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents
 34. Jerneja Jakopič, Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Tina Smrke, Franci Štampar: Metabolic response of 'Topaz' apple fruit to minimal application of nitrogen during cell enlargement stage
 35. Tilen Zamljen, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Influence of intra and inter species variation in chilies (Capsicum spp.) on metabolite composition of three fruit segments
 36. Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič: The effect of cane vigour on the kiwifruit (Actinidia chinensis) and kiwiberry (Actinidia arguta) quality
 37. Robert Veberič, Dominik Vodnik, Franci Štampar: Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration of `Golden Delicious` apple leaves (Malus domestica Borkh.)
 38. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.)
 39. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Salt stress differentially affects the primary and secondary metabolism of peppers (Capsicum annuum L.) according to the genotype, fruit part, and salinity level
 40. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
 41. Jan Juhart, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar: Using HPLC-MS/MS to determine the loss of primary and secondary metabolites in the dehydration process of apple slices
 42. Jakub Brozdowski, Bogusława Waliszewska, Jakub Loffler, Metka Hudina, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: Composition of phenolic compounds, cyanogenic glycosides, organic acids and sugars in fruits of black cherry (Prunus serotina Ehrh.)
 43. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Seasonal variations of naphthoquinone contents (juglone and hydrojuglone glycosides) in Juglans regia L.
 44. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Mariana Cecilia Grohar, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič: Using HPLC–MS/MS to assess the quality of beet, mizuna, lettuce and corn salad after juglone and walnut leaf extract treatments
 45. Đorđe Boškov, Dragan Milatović, Vera Rakonjac, Gordan Zec, Metka Hudina, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: The phenolic profile of sweet cherry fruits influenced by cultivar/rootstock combination
 46. Robert Veberič: Bioactive compounds in fruit plants
 47. Ivana Šola, Danijela Poljuha, Maja Mikulič Petkovšek, Dino Davosir, Marija Pinterić, Josipa Bilić, Robert Veberič, Metka Hudina, Gordana Rusak: Biopotential of underutilized Rosaceae inflorescences
 48. Nika Cvelbar Weber, Jaka Razinger, Jerneja Jakopič, Valentina Schmitzer, Metka Hudina, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Tilen Zamljen: Brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) attack induces a metabolic response in strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit
 49. Tina Smrke, Dominik Vodnik, Robert Veberič, Helena Šircelj, David Lenarčič, Jerneja Jakopič: Growing highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) in a protected environment
 50. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič: Walnut (J. regia) agro-residues as a rich source of phenolic compounds
 51. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Domen Štamic, Jerneja Jakopič: Comparison of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) under ridge and pot production
 52. Nina Kacjan-Maršić, Petra Štolfa, Dominik Vodnik, Katarina Košmelj, Maja Mikulič Petkovšek, Bojka Kump, Rajko Vidrih, Doris Kokalj, Saša Piskernik, Blaž Ferjančič, Maja Dragutinović, Robert Veberič, Metka Hudina, Helena Šircelj: Physiological and biochemical responses of ungrafted and grafted bell pepper plants (Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendtn.) grown under moderate salt stress
 53. Valentina Usenik, Damijana Kastelec, Robert Veberič, Franci Štampar: Quality changes during ripening of plums (Prunus domestica L.)
 54. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: Accumulation of phenolic compounds in apple in response to infection by the scab pathogen, Venturia inaequalis
 55. Jerneja Jakopič, Franci Štampar, Robert Veberič: The influence of exposure to light on the phenolic content of 'Fuji' apple
 56. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: The effect of prohexadione-calcium on the phenolic content in developing fruits and leaves of apple trees
 57. Valentina Usenik, Nikita Fajt, Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock
 58. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Heidi Halbwirth, Franci Štampar, Karl Stich, Robert Veberič: Enzyme activity of the phenylpropanoid pathway as a response to apple scab infection
 59. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: The influence of organic/integrated production on the content of phenolic compounds in apple leaves and fruits in four different varieties over a 2-year period
 60. Jerneja Jakopič, Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Anita Solar, Franci Štampar, Robert Veberič: HPLC-MS identification of phenols in hazelnut (Corylus avellana L.) kernels
 61. Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Boris Krška, Franci Štampar: Comparative study of primary and secondary metabolites in apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars
 62. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Heidi Halbwirth, Franci Štampar, Karl Stich, Robert Veberič: Polyphenol metabolism of developing apple skin of a scab resistant and a susceptible apple cultivar
 63. Ana Topalović, Ana Slatnar, Franci Štampar, Mirko Knežević, Robert Veberič: Influence of foliar fertilization with P and K on chemical constituents of grapes cv. 'Cardinal'
 64. Ana Slatnar, Urška Klančar, Franci Štampar, Robert Veberič: Effect of drying of figs (Ficus carica L.) on the content of sugars, organic acids and phenolic compounds
 65. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Phenolic compounds in apple leaves after infection with apple scab
 66. Jasminka M. Milivojević, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Mihailo D. Nikolić, Robert Veberič: The influence of early yield on the accumulation of major taste and health-related compounds in black and red currant cultivars (Ribes spp.)
 67. Denis Rusjan, Heidi Halbwirth, Karl Stich, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič: Biochemical response of grapevine variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to infection with grapevine yellows (Bois noir)
 68. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: HPLC-MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated berry species
 69. Maja Mikulič Petkovšek, Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Composition of sugars, organic acids, and total phenolics in 25 wild or cultivated berry species
 70. Nika Cvelbar Weber, Valentina Schmitzer, Jerneja Jakopič, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Darinka Koron, Robert Veberič: Influence of Colletotrichum simmondsii R.G. Shives & Y.P. Tan infection on selected primary and secondary metabolites in strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) fruit and runners
 71. Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Influence of bicarbonate salts, used against apple scab, on selected primary and secondary metabolites in apple fruit and leaves
 72. Ana Slatnar, Jerneja Jakopič, Franci Štampar, Robert Veberič, Polona Jamnik: The effect of bioactive compounds on in vitro and in vivo antioxidant activity of different berry juices
 73. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Robert Veberič, Darinka Koron: Chemical profile of black currant fruit modified by different degree of infection with black currant leaf spot
 74. Jerneja Jakopič, Nikita Fajt, Franci Štampar, Robert Veberič: Effect of crop load on fruit quality of 'Fuji' apple
 75. Violeta Nour, Franci Štampar, Robert Veberič, Jerneja Jakopič: Anthocyanins profile, total phenolics and antioxidant activity of black currant ethanolic extracts as influenced by genotype and ethanol concentration
 76. Jan Bizjak, Nika Cvelbar Weber, Maja Mikulič Petkovšek, Zobayer Alam, Jana Thill, Karl Stich, Heidi Halbwirth, Robert Veberič: Polyphenol gene expression and changes in anthocyanins and polyphenols in the skin of 'Braeburn' apples after the autumn application of prohexadione-calcium
 77. Maja Mikulič Petkovšek, Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Robert Veberič, Darinka Koron: Changes in phenolic content induced by infection with Didymella applanata and Leptosphaeria coniothyrium, the causal agents of raspberry spur and cane blight
 78. Katarina Šavikin, Maja Mikulič Petkovšek, Boban Djordjević, Gordana Zdunić, Teodora Janković, Dejan Djurović, Robert Veberič: Influence of shading net on polyphenol profile and radical scavenging activity in different varieties of black currant berries
 79. Mariana Cecilia Grohar, Aljaž Medič, Tea Ivančič, Robert Veberič, Jernej Jogan: Color variation and secondary metabolites’ footprint in a taxonomic complex of Phyteuma sp. (Campanulaceae)
 80. Robert Veberič: The impact of production technology on plant phenolics
 81. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Identification and quantification of the major phenolic constituents in Juglans regia L. peeled kernels and pellicles, using HPLC-MS/MS
 82. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Vid Žitko, Mitja Ferlan, Jerneja Jakopič: Fruit quality and yield of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars grown in two planting systems under different protected environments
 83. Maja Mikulič Petkovšek, Anton Ivančič, Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Silvija Marinovic, Christian Molitor, Heidi Halbwirth: Biochemical characterization of black and green mutant elderberry during fruit ripening
 84. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity
 85. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar, Ana Slatnar: Apple fruit (Malus domestica Borkh.) metabolic response to infestation by invasive brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stal.)
 86. Aljaž Medič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič: Phenolic response to walnut anthracnose (Ophiognomonia leptostyla) infection in different parts of Juglans regia husks, using HPLC-MS/MS
 87. Marjeta Mencin, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Petra Terpinc: Development and optimisation of solid-phase extraction of extractable and bound phenolic acids in spelt (Triticum spelta L.) seeds
 88. Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Metka Hudina, Zala Zorenč, Darinka Koron, Mateja Šenica: Fruit quality characteristics and biochemical composition of fully ripe blackberries harvested at different times
 89. Nika Cvelbar Weber, Darinka Koron, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Helena Baša Česnik: Influence of nitrogen, calcium and nano-fertilizer on strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) fruit inner and outer quality
 90. Danijela Poljuha, Barbara Sladonja, Ivana Šola, Mateja Šenica, Mirela Uzelac, Robert Veberič, Metka Hudina, Ibukun Michael Famuyide, Jacobus N. Eloff, Maja Mikulič Petkovšek: LC–DAD–MS phenolic characterisation of six invasive plant species in Croatia and determination of their antimicrobial and cytotoxic activity
 91. Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Robert Veberič, Aljaž Medič: Characterization and quantification of capsaicinoids and phenolic compounds in two types of chili olive oils, using HPLC/MS
 92. Jan Juhart, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič, Franci Štampar: Phytochemical composition of red-fleshed apple cultivar ‘Baya Marisa’ compared to traditional, white-fleshed apple cultivar ‘Golden Delicious’
 93. Anita Solar, Aljaž Medič, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Roberto Botta, Merce Rovira, Jean-Paul Sarraquigne, Ana Paula Silva, Robert Veberič, Franci Štampar, Metka Hudina, Loretta Bacchetta: The effects of the cultivar and environment on the phenolic contents of hazelnut kernels
 94. Tea Ivančič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Viljanka Vesel, Metka Hudina: Effect of ripening on the phenolic and sugar contents in the meso- and epicarp of olive fruits (Olea europaea L.) cultivar ‘Leccino’
 95. Tea Ivančič, Mariana Cecilia Grohar, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina: Effect of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) infestation on the phenolic response and quality of olive fruits (Olea europaea L.)
 96. Zorana Mutavski, Nataša Nastić, Jelena Živković, Katarina Šavikin, Robert Veberič, Aljaž Medič, Kristian Pastor, Stela Jokić, Senka Vidović: Black elderberry press cake as a source of bioactive ingredients using green-based extraction approaches
 97. Aljaž Medič, Tilen Zamljen, Ana Slatnar, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Robert Veberič: Effect of juglone and other allelochemicals in walnut leaves on yield, quality and metabolites of snack cucumber (Cucumis sativus L.)
 98. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Nika Cvelbar Weber, Tina Smrke, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Massimiliano Pelacci, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič: Quantification and distribution of primary and secondary metabolites in the inner and outer parts of strawberry fruit
 99. Marjeta Mencin, Nika Markanovič, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Petra Terpinc: Bioprocessed wholegrain spelt flour improves the quality and physicochemical characteristics of wheat bread
 100. Tina Smrke, Nataša Štajner, Tjaša Cesar, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Correlation between destructive and non-destructive measurements of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruit during maturation
 101. Urszula Barbara Baluszynska, Maria Licznar-Malanczuk, Aljaž Medič, Robert Veberič, Mariana Cecilia Grohar: Influence of living mulch and nitrogen dose on yield and fruit quality parameters of Malus domestica Borkh. cv. ‘Sampion’
 102. Marjeta Mencin, Nika Markanovič, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Petra Terpinc: Changes in the bioaccessibility of antioxidants after simulated in vitro digestion of bioprocessed spelt-enhanced wheat bread
 103. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Ana Slatnar: Influence of hydrolyzed animal protein-based biostimulant on primary, soluble and volatile secondary metabolism of Genovese and Greek-type basil grown under salt stress
 104. Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Anže Turk, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Robert Veberič, Tina Smrke: Before or after planting? Mycorrhizal and bacterial biostimulants and extracts in intense strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) production
 105. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Berry size and weight as factors influencing the chemical composition of strawberry fruit
 106. Aljaž Medič, Anita Solar, Metka Hudina, Robert Veberič, Tilen Zamljen: Effect of different walnut and hazelnut leaf compost treatments on yield and phenolic composition of Lactuca sativa L.
 107. Saša Gačnik, Alenka Munda, Robert Veberič, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek: Preventive and curative effects of salicylic and methyl salicylic acid having antifungal potential against Monilinia laxa and the development of phenolic response in apple peel
 108. Jan Juhart, Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Metka Hudina, Franci Štampar: Use of HPLC-MS to determine the loss of metabolites in apple juices under different storage conditions
 109. Valentina Schmitzer, Aljaž Medič, Aleks Bordon, Metka Hudina, Robert Veberič, Jerneja Jakopič, Franci Štampar: Metabolite diversity in pulp segments, peel, leaves, and bark of a red-fleshed ‘Baya Marisa’ apple cultivar
 110. Aljaž Medič, Tina Smrke, Metka Hudina, Robert Veberič, Tilen Zamljen: HPLC-Mass spectrometry analysis of phenolics comparing traditional bilberry and blueberry liqueurs
 111. Aljaž Medič, Petra Kunc, Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič, Anita Solar: Identification and quantification of the major phenolic constituents in Castanea sativa and commercial interspecific hybrids (C. sativa x C. crenata) chestnuts using HPLC–MS/MS
 112. Maja Mikulič Petkovšek, Katja Jakljevič, Robert Veberič, Metka Hudina, Denis Rusjan: Changes in the fruit quality parameters of medlar fruit (Mespilus germanica L.) after heat treatment, storage, freezing or hoarfrost
 113. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Massimiliano Pelacci, Tina Smrke, Tea Ivančič, Nika Cvelbar Weber, Jerneja Jakopič: Non-destructive and destructive physical measurements as indicators of sugar and organic acid contents in strawberry fruit during ripening
 114. Tilen Zamljen, Helena Šircelj, Robert Veberič, Metka Hudina, Ana Slatnar: Impact of two brown seaweed (Ascophyllum nodosum L.) biostimulants on the quantity and quality of yield in cucumber (Cucumis sativus L.)
 115. Marjeta Mencin, Polona Jamnik, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Petra Terpinc: Enzymatic treatments of raw, germinated and fermented spelt (Triticum spelta L.) seeds improve the accessibility and antioxidant activity of their phenolics
 116. Tina Smrke, Nika Cvelbar Weber, Jaka Razinger, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Short-term storage in a modified atmosphere affects the chemical profile of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruit
 117. Saša Gačnik, Robert Veberič, Metka Hudina, Maja Mikulič Petkovšek: Changes in chemical composition of red and black currant fruits and leaves during berry ripening
 118. Kristyna Šimkova, Robert Veberič, Metka Hudina, Mariana Cecilia Grohar, Tea Ivančič, Tina Smrke, Massimiliano Pelacci, Jerneja Jakopič: Variability in ‘Capri’ everbearing strawberry quality during a harvest season
 119. Petra Kunc, Aljaž Medič, Robert Veberič, Gregor Osterc: Does the physiological age of stock plant material affect the uptake of indole-3-butyric acid (IBA) in leafy cuttings of prunus subhirtella ‘Autumnalis’?