Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Jerneja Jakopič: Antociani, kvercetini in druge fenolne spojine pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte 'Fuji' med dozorevanjem
 2. Metod Kovačič: Vpliv tehnologije gojenja na vsebnost glukozinolatov pri tankolistnem dvoredcu (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) z različnih območij Slovenije
 3. Ana Slatnar: Aktivnost encimov fenilpropanoidne poti in izbranih metabolitov v plodovih in listih jablane (Malus domestica Borkh.) okuženih z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter)
 4. Jan Bizjak: Regulacija biosintezne poti fenolnih spojin in njihov vpliv na barvo jabolk (Malus domestica Borkh.) med dozorevanjem

MSc theses (9)

 1. Domen Štefanič: Vpliv foliarnega gnojenja s fosforjem in kalijem na vsebnost izbranih primarnih metabolitov v organih žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.)
 2. Anka Čebulj: Vpliv namakanja na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v listih in plodovih hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka'
 3. Zala Zorenč: Vpliv reliefa nasada na razporeditev hranil v tleh, rast dreves in kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) sorte `Sirius`
 4. Jasmina Horvat: Vsebnost antocianov in drugih fenolnih snovi v poganjkih špargljev (Asparagus officinalis L.) različnih sort
 5. Katra Trtnik: Fenolni profil plodov različnih sort ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.) med dozorevanjem
 6. Anže Suhadolnik: Primerjava izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov populacij borovnic (Vaccinium myrtillus L.) iz različnih rastišč
 7. Matic Novljan: Razlika v vsebnosti primarnih metabolitov v plodičih jablane (Malus Domestica Borkh.) glede na njihov položaj v socvetju
 8. Tamara Pleić: The changes in the fruit chemical composition of four apple cultivars (Malus domestica Borkh.) from harvest till spring
 9. Anka Čebulj: Vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov ob različni zrelosti sort črnega ribeza (Ribes nigrum L.)

Bsc theses (27)

 1. Andrej Ribič: Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost in količino plodov hruške (Pyrus communis L.) sorta 'Fetelova'
 2. Darijan Janežič: Primerjava kakovosti plodov žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) iz integrirane in ekološke pridelave
 3. Ervin Feregotto: Vpliv različnih obremenitev dreves na kakovost plodov pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorta 'Fuji'
 4. Maja Zakotnik: Zunanja in notranja kakovost plodov klonov jablane sorte 'Fuji'
 5. Maša Jelušič: Vsebnost fenolov v plodovih navadne evropske leske (Corylus avellana L.)
 6. Andraž Arnež: Kakovost in količina plodov hidroponsko pridelanega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.)
 7. Andrej Šuvak: Vpliv dušika na vsebnost antocianov in klorofila v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.)
 8. Petra Tomašič: Vpliv različnih načinov zamrzovanja vzorcev na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v robidah (Rubus fruticosus L.)
 9. Marko Tuhtar: Vsebnost antocianov in drugih snovi v alkoholnem jagodnem izvlečku evropskega črnega bezga (Sambucus nigra L.)
 10. Martina Vrešak: Možnost pridelave hruške (Pyrus communis L.) po načelih biološko-dinamične metode kmetovanja
 11. Klemen Gorenc: Vpliv različnih obremenitev žlahtne jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' na vegetativno rast in generativni razvoj
 12. Tarin Lovišček: Izbrani sekundarni metaboliti pri različnih sortah kakija (Diospyros kaki L.)
 13. Domen Fink: Odziv fenolnega metabolizma v plodovih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes' na škropljenje z natrijevim bikarbonatom
 14. Simona Marolt: Visokodebelni sadovnjaki v Ribniški dolini
 15. Saša Horvat: Vpliv protitočne mreže na obarvanost plodov jablane (Malus domestica Borkh.)
 16. Gal Motore: Odziv hruške (Pyrus communis L.) sorte 'Viljamovka' na tretiranje s proheksadion-Ca
 17. Matej Sladič: Vpliv različnih pripravkov za redčenje na notranjo kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) cvs. 'Golden delicious' and 'Jonagold'
 18. Gašper Erjavec: Sorte jablan v visokodebelnih sadovnjakih na območju občine Ivančna Gorica
 19. Monika Klinar: Vpliv jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis (Cooke) G. Wind./Aderh.) na vsebnost fenolnih snovi v listih jablane (Malus domestica Borkh.) sorte 'Zlati delišes'
 20. Tanja Smukovič: Primerjava vsebnosti fenolnih snovi v listih in plodovih sort jablane (Malus domestica Borkh.) iz integrirane in ekološke pridelave
 21. Maja Mihelčič: Tipizacija žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Kraljevina'
 22. Zvonko Avbelj: Učinek podlag cepljenega jajčevca (Solanum melongena L.) na kakovost in količino pridelka
 23. Urška Klančar: Kakovost plodov fige (Ficus carica L.) na dveh lokacijah
 24. Barbara Polda: Vsebnost fenolov v plodičih oreha (Juglans regia L.)
 25. Blaška Gantar: Analiza fenolnih snovi v orehovem likerju
 26. Irena Črček: Pomološke lastnosti sort jablan (Malus domestica Borkh.) primernih za ekološko pridelavo
 27. Jana Jurhar Grabnar: Vsebnost nekaterih sladkorjev, organskih kislin in fenolov pri različnih sortah češnje (Prunus avium L.)

Other documents (57)

 1. Ivana Šola, Danijela Poljuha, Maja Mikulič Petkovšek, Dino Davosir, Marija Pinterić, Josipa Bilić, Robert Veberič, Metka Hudina, Gordana Rusak: Biopotential of underutilized Rosaceae inflorescences
 2. Anka Čebulj, Maja Mikulič Petkovšek, Calin Rares Lucaciu, Robert Veberič, Silvija Marinovic, Martina Kolarek, Olly Sanny Hutabarat, Shabad Faramarzi, Thomas Rattei, Christian Molitor, Metka Hudina, Christian Haselmair-Gosch, Heidi Halbwirth, Ana Slatnar: Alteration of the phenylpropanoid pathway by watercore disorder in apple (Malus x domestica)
 3. Aljaž Medič, Jerneja Jakopič, Metka Hudina, Anita Solar, Robert Veberič: Identification and quantification of the major phenolic constituents in Juglans regia L. peeled kernels and pellicles, using HPLC-MS/MS
 4. Tilen Zamljen, Aljaž Medič, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič, Ana Slatnar: Metabolic variation among fruits of different chili cultivars (Capsicum spp.) using HPLC/MS
 5. Tina Smrke, Robert Veberič, Metka Hudina, Vid Žitko, Mitja Ferlan, Jerneja Jakopič: Fruit quality and yield of three highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) cultivars grown in two planting systems under different protected environments
 6. Tina Smrke, Nika Cvelbar Weber, Robert Veberič, Metka Hudina, Jerneja Jakopič: Modified atmospheric CO2 levels for maintenance of fruit weight and nutritional quality upon long-term storage in blueberry (Vaccinium corymbosum L.) 'Liberty'
 7. Tilen Zamljen, Robert Veberič, Metka Hudina, Ana Slatnar: The brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål.) influences pungent and non-pungent Capsicum cultivars' pre- and post-harvest quality
 8. Tilen Zamljen, Metka Hudina, Robert Veberič, Ana Slatnar: Biostimulative effect of amino acids and green algae extract on capsaicinoid and other metabolite contents in fruits of Capsicum spp.
 9. Mariana Cecilia Grohar, Barbara Gačnik, Maja Mikulič Petkovšek, Metka Hudina, Robert Veberič: Exploring secondary metabolites in coffee and tea food wastes
 10. Robert Veberič: The impact of production technology on plant phenolics
 11. Robert Veberič: Bioactive compounds in fruit plants
 12. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
 13. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.)
 14. Robert Veberič, Dominik Vodnik, Franci Štampar: Influence of foliar-applied phosphorus and potassium on photosynthesis and transpiration of `Golden Delicious` apple leaves (Malus domestica Borkh.)
 15. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity
 16. Jerneja Jakopič, Robert Veberič, Franci Štampar: Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents
 17. Katarina Šavikin, Maja Mikulič Petkovšek, Boban Djordjević, Gordana Zdunić, Teodora Janković, Dejan Djurović, Robert Veberič: Influence of shading net on polyphenol profile and radical scavenging activity in different varieties of black currant berries
 18. Peter Zadravec, Robert Veberič, Franci Štampar, Klemen Eler, Valentina Schmitzer: Fruit size prediction of four apple cultivars: accuracy and timing
 19. Maja Mikulič Petkovšek, Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Robert Veberič, Darinka Koron: Changes in phenolic content induced by infection with Didymella applanata and Leptosphaeria coniothyrium, the causal agents of raspberry spur and cane blight
 20. Jan Bizjak, Nika Cvelbar Weber, Maja Mikulič Petkovšek, Zobayer Alam, Jana Thill, Karl Stich, Heidi Halbwirth, Robert Veberič: Polyphenol gene expression and changes in anthocyanins and polyphenols in the skin of 'Braeburn' apples after the autumn application of prohexadione-calcium
 21. Violeta Nour, Franci Štampar, Robert Veberič, Jerneja Jakopič: Anthocyanins profile, total phenolics and antioxidant activity of black currant ethanolic extracts as influenced by genotype and ethanol concentration
 22. Jana Thill, Silvija Miošić, Tek Prasad Gotame, Maja Mikulič Petkovšek, Christian Gosch, Robert Veberič, Anja Preuss, Wilfried Schwab, Franci Štampar, Karl Stich, Heidi Halbwirth: Differential expression of flavonoid 3'-hydroxylase during fruit development establishes the different B-ring hydroxylation patterns of flavonoids in Fragaria x ananassa and F. vesca
 23. Jerneja Jakopič, Nikita Fajt, Franci Štampar, Robert Veberič: Effect of crop load on fruit quality of 'Fuji' apple
 24. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Valentina Schmitzer, Franci Štampar, Robert Veberič, Darinka Koron: Chemical profile of black currant fruit modified by different degree of infection with black currant leaf spot
 25. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Franci Štampar, Valentina Schmitzer: Anthocyanin and chlorophyll content during poinsettia bract development
 26. Ana Slatnar, Jerneja Jakopič, Franci Štampar, Robert Veberič, Polona Jamnik: The effect of bioactive compounds on in vitro and in vivo antioxidant activity of different berry juices
 27. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Franci Štampar: Prohexadione-Ca application modifies flavonoid composition and color characteristics of rose (Rosa hybrida L.) flowers
 28. Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Influence of bicarbonate salts, used against apple scab, on selected primary and secondary metabolites in apple fruit and leaves
 29. Nageljnove žbice
 30. Gojenje in uporaba kutine
 31. Nika Cvelbar Weber, Valentina Schmitzer, Jerneja Jakopič, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Darinka Koron, Robert Veberič: Influence of Colletotrichum simmondsii R.G. Shives & Y.P. Tan infection on selected primary and secondary metabolites in strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) fruit and runners
 32. Maja Mikulič Petkovšek, Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Composition of sugars, organic acids, and total phenolics in 25 wild or cultivated berry species
 33. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: HPLC-MSn identification and quantification of flavonol glycosides in 28 wild and cultivated berry species
 34. Robert Veberič: Jagode
 35. Denis Rusjan, Heidi Halbwirth, Karl Stich, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič: Biochemical response of grapevine variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to infection with grapevine yellows (Bois noir)
 36. Jasminka M. Milivojević, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Mihailo D. Nikolić, Robert Veberič: The influence of early yield on the accumulation of major taste and health-related compounds in black and red currant cultivars (Ribes spp.)
 37. Denis Rusjan, Robert Veberič, Maja Mikulič Petkovšek: The response of phenolic compounds in grapes of the variety 'Chardonnay' (Vitis vinifera L.) to the infection by phytoplasma Bois noir
 38. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Anita Solar: Phenolic response in green walnut husk after the infection with bacteria Xanthomonas arboricola pv. juglandis
 39. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Phenolic compounds in apple leaves after infection with apple scab
 40. Ana Slatnar, Urška Klančar, Franci Štampar, Robert Veberič: Effect of drying of figs (Ficus carica L.) on the content of sugars, organic acids and phenolic compounds
 41. Ana Topalović, Ana Slatnar, Franci Štampar, Mirko Knežević, Robert Veberič: Influence of foliar fertilization with P and K on chemical constituents of grapes cv. 'Cardinal'
 42. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Heidi Halbwirth, Franci Štampar, Karl Stich, Robert Veberič: Polyphenol metabolism of developing apple skin of a scab resistant and a susceptible apple cultivar
 43. Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Robert Veberič, Boris Krška, Franci Štampar: Comparative study of primary and secondary metabolites in apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars
 44. Valentina Schmitzer, Ana Slatnar, Robert Veberič, Franci Štampar, Anita Solar: Roasting affects phenolic composition and antioxidative activity of hazelnuts (Corylus avellana L.)
 45. Robert Veberič, Valentina Schmitzer, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar: Impact of shelf life on content of primary and secondary metabolites in apple (Malus domestica Borkh.)
 46. Jerneja Jakopič, Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Anita Solar, Franci Štampar, Robert Veberič: HPLC-MS identification of phenols in hazelnut (Corylus avellana L.) kernels
 47. Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: The influence of organic/integrated production on the content of phenolic compounds in apple leaves and fruits in four different varieties over a 2-year period
 48. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Ana Slatnar, Franci Štampar: Elderberry (Sambucus nigra L.) wine: a product rich in health promoting compounds
 49. Valentina Schmitzer, Robert Veberič, Gregor Osterc, Franci Štampar: Color and phenolic content changes during flower development in groundcover rose
 50. Ana Slatnar, Maja Mikulič Petkovšek, Heidi Halbwirth, Franci Štampar, Karl Stich, Robert Veberič: Enzyme activity of the phenylpropanoid pathway as a response to apple scab infection
 51. Valentina Usenik, Nikita Fajt, Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock
 52. Jabolko na dan drži zdravnika stran
 53. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: The effect of prohexadione-calcium on the phenolic content in developing fruits and leaves of apple trees
 54. Jerneja Jakopič, Franci Štampar, Robert Veberič: The influence of exposure to light on the phenolic content of 'Fuji' apple
 55. Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Robert Veberič: Accumulation of phenolic compounds in apple in response to infection by the scab pathogen, Venturia inaequalis
 56. Robert Veberič, Jana Jurhar Grabnar, Maja Mikulič Petkovšek, Franci Štampar, Valentina Schmitzer: Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (Diospyros kaki L.)
 57. Valentina Usenik, Damijana Kastelec, Robert Veberič, Franci Štampar: Quality changes during ripening of plums (Prunus domestica L.)