Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Marica Žveglič: Raba informacijsko-komunikacijskih tehnologij za doseganje ciljev pri pouku slovenščine v osnovni šoli
 2. Petra Novak: Zastopanost ljudskega slovstva v učnih načrtih in učbenikih na predmetni stopnji osemletne in devetletne osnovne šole
 3. Marijanca Ajša Vižintin: Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli

MSc theses (22)

 1. Marija Slejko: Inovativna aplikacija Proppove Zgodovinske korenine čarobne pravljice
 2. Darja Lokar Govednik: Primerjava slovenskih in španskih mladinskih književnih besedil
 3. Mojca Vitez: Bralna motivacija petošolcev za branje tiskanega in elektronskega gradiva
 4. Maja Gojić: Primerjalna analiza učnih načrtov učnih jezikov v Sloveniji in Angliji ter tujega jezika v Sloveniji s poudarkom na književnosti
 5. Tina Renko: Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011)
 6. Simona Samida: Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška
 7. Nataša Sadar Šoba: Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah
 8. Saška Škrubej: Pomen pravljic za socialno-čustveni razvoj otrok
 9. Dunja Srdarev: Analiza kurikulov predšolske vzgoje na področju jezika
 10. Maja Rupnik: Primerjalna literarna analiza in prevod izbranih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik
 11. Karmen Lazić: Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
 12. Katja Ratej: Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck
 13. Maruša Rupert: Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus
 14. Barbara Bučer: Povzemanje teme in bistvenih značilnosti besedila na osnovi petih značilnosti literarne analize
 15. Maja Berčič: Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa
 16. Anja Lukan: Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti
 17. Aja Komel: Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2012)
 18. Maša Mušič: Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli
 19. Luka Kropivnik: Ivan Hribar med politikom in književnikom
 20. Hristina Dinkova: Primerjalna analiza izbranih slovenskih in bolgarskih živalskih pravljic
 21. Polona Starčević: Primerjalna analiza motiva revščine v izbranih pravljicah - študija primera H. C. Andersena in F. Levstika
 22. Kaja Plošnik: Priredba treh izbranih slikanic za potrebe lahkega branja

Bsc theses (92)

 1. Maja Brvar Zupančič: Obravnava Kosovelove poezije v predšolskem obdobju
 2. Urška Bolta Salihović: Literarna analiza živalskih pravljic v zbirki Babica pripoveduje
 3. Romana Tavčar: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole
 4. Eva Križnič: Morfologija pravljic avtorice Lee Fatur po Vladimirju J. Proppu
 5. Vida Arko: Obravnava pesmi Neže Maurer v drugem triletju
 6. Milena Varga: Primerjalna analiza pravljičnega tipa Janko in Metka (ATU 327A)
 7. Maja Mav: Primerjava mladih bralcev serije knjig in filma Luca Bessona o Arturju
 8. Jasna Maček: Pripovedovanje in pravljične ure v splošnih knjižnjicah[!]
 9. Katja Ban: Uporaba preglednega in priporočilnega seznama mladinskih knjig v predšolskem obdobju
 10. Mojca Mahkovic: Obravnava proze in poezije Lile Prap v prvem triletju
 11. Janja Cimrmančič: Uporaba poučnih knjig v vrtcu
 12. Dominika Petač: Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti učencev v prvem triletju 9-letne osnovne šole
 13. Lana Milana Pibernik: Primerjalna analiza fantastične pripovedi Čarovnik iz Oza Lymana Franka Bauma ter filmske priredbe
 14. Matija Martinec: Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole
 15. Alenka Može: Pouk književnosti v Sloveniji in na Finskem
 16. Marija Perdih: Pripovedovanje in ustvarjanje zgodb v likovni terapiji z odraslimi
 17. Maja Premrl: Književna primerjava različic Knjige o džungli
 18. Vesna Podržaj: Izvirnost v modelu kratke sodobne pravljice v mladinskih besedilih Ide Mlakar
 19. Anja Komes: Obravnava pravljice iz zbirke arabskih pravljic Tisoč in ena noč v 4. razredu
 20. Brigita Krasnik: Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger
 21. Bernardka Zupan: Obravnavanje ljudskega pripovednega besedila v izobraževanju
 22. Tina Zorman: Primerjava slovenskih in estonskih ljudskih pravljic
 23. Ana Ložar: Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in Manice Koman na osnovi strukturalistične teorije Vladimirja J. Proppa
 24. Jasna Jožef: Analiza slikanic Lile Prap in njihova recepcija na Japonskem
 25. Kaja Batistič: Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti
 26. Urška Hrast: Oglaševanje v otroški reviji Cicido
 27. Simona Kavčič: Bralna motivacija pri pouku v šoli
 28. Maja Križman: Primerjalna analiza izbranih Grimmovih pravljic v nemških izdajah in slovenskih prevodih
 29. Metka Čibej: Slovenske mladinske avtorice
 30. Martina Klemenčič: Analiza zbirke Veliki pravljičarji
 31. Liljana Pavlič: Ezopove basni v vrtcu
 32. Miha Brezovnik: Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju
 33. Larisa Ćavar: Ekokritika
 34. Barbara Brlek: Sodobna slovenska poezija in njena obravnava v predšolskem obdobju
 35. Anja Moškerc: Analiza slikopisov v revijah Ciciban in Cicido
 36. Selvedina Mahmić: Obravnava problemskih tematik v predšolskem obdobju: Babette Cole
 37. Mateja Lah: Obravnava pravljic v predšolskem obdobju v različnih medijih
 38. Jasna Kovačič Siuka: Literarne revije in časopisi za otroke in mlade
 39. Maja Jančar: Tematika drugačnosti ter primerjava pravljic slovenskih in tujih mladinskih avtorjev
 40. Ana Dolinar: Izbor slovenskih literarnih junakov za predšolsko obdobje
 41. Petra Kuhar: Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske mladinske književnosti
 42. Maja Berčič: Vloga motivacijskih spodbud pri branju v nadaljevanju v vrtcu
 43. Andreja Marjanović: Motiv potovanja v delih Kristine Brenkove
 44. Darja Štembergar: Kvalitativna primerjalna analiza pravljic bratov Grimm in animiranih filmov Walta E. Disneyja na osnovi sociološke teorije Jacka D. Zipesa
 45. Tomaž Eržen: Prispevek revije Ciciban k razvoju slovenske mladinske poezije
 46. Lea Filipič: Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan
 47. Mojca Miko Zorman: Primernost slikanic za čustveno opismenjevanje predšolskih otrok
 48. Maja Špenko: Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem
 49. Anja Jakljevič: Bela Krajina v ljudskem pisnem izročilu
 50. Sara Jurčić: Literarna analiza izbranih uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido
 51. Helena Razpotnik: Ustvarjalnost otrok ob poslušanju ljudske pesniške zbirke Enci benci na kamenci
 52. Nadja Belič: Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju
 53. Mirjam Grad: Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena
 54. Anja Medle: Knjižna in književna vzgoja v predšolskem obdobju
 55. Estera Burgar: Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju
 56. Nives Testen: Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju
 57. Saša Bogataj: Predšolska bralna značka in izbira slikanice
 58. Monika Rokavec: Primerjalna analiza pravljic Svetlane Makarovič in Anje Štefan
 59. Tjaša Trček: Ekokritika: upodobitve narave v izbranih mladinskih delih
 60. Nina Novak: Obravnava slikanice v prvem starostnem obdobju v vrtcu
 61. Barbara Gorše: Primerjalna analiza izbranih slovenskih in hrvaških ljudskih pravljic
 62. Mara Peric: Problemska (tabujska) mladinska književnost v slikanicah v predšolskem obdobju
 63. Lidija Jesenovec: Analiza izbranih kratkih sodobnih pravljic Svetlane Makarovič in teorija karnevala Mihaila Bahtina
 64. Špela Odar: Obravnava pesmi Otona Župančiča v predšolskem obdobju
 65. Tina Mlinar Rozinger: Motiv drugačnosti v Svetlaninih pravljicah, 2008-
 66. Anna Kočar: Obravnava slikanic v predšolskem obdobju
 67. Sanja Davidović: Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu
 68. Anja Jereb: Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti
 69. Sandra Voh: Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic
 70. Evita Koželj: Motiv družine in problemske tematike v izbranih slikanicah za otroke
 71. Gabriela Mezeg: Primerjalna analiza motiva revščine v slikanicah
 72. Tamara Škvorc: Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet in Zlata ptica)
 73. Taja Geč: Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014)
 74. Sara Barle: Skrivnost iz Kellsa
 75. Maja Volek Potočar: Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič
 76. Nina Založnik: Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu
 77. Irena Grubar: Otroški literarni junaki v vrtcu
 78. Urška Mijatović: Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc
 79. Anja Dimnik: Obravnava izbranih mladinskih del s problemsko tematiko nasilja
 80. Slavica Perpar: Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti
 81. Simon Kveder: Strukturalistični pogled na pravljice po Vladimirju Jakovleviču Proppu
 82. Maja Prebil: Problemske teme v slikanicah
 83. Tina Cunk: Analiza knjižne zbirke Velika slikanica za predšolske otroke
 84. Teja Rajter: Ekokritika v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič
 85. Nika Ostanek: Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju
 86. Eva Mušič: Sprejemanje literarnih likov v izbranih slikanicah v predšolskem obdobju
 87. Tjaša Mediževec: Obravnava motiva spolnosti v izbranih slikanicah
 88. Maja Čičerov: Obravnava izbranih del Franceta Bevka v predšolskem obdobju
 89. Pia Kobal: Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Zvonček (1900-1939)
 90. Tajda Ograjšek: Literarna analiza Schönwerthovih in Grimmovih pravljic na osnovi Lüthijeve literarne teorije
 91. Andrijana Vasilić: Motiv beguncev v otroških slikanicah
 92. Manca Tomažin: Obdelava Župančičevih Mehurčkov v predšolskem obdobju

Other documents (78)

 1. Milena Blažič: Collection of Macedonian folk tales The sun’s sister in an intercultural context
 2. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenske pravljičarke
 3. Z Mileno Milevo Blažić o pravljicah
 4. Pravljice so eno najboljših ideoloških orodij
 5. Milena Blažič: Recepcija slovenske mladinske književnosti doma in v tujini
 6. Milena Blažič: Sistemska didaktika slovenske mladinske književnosti
 7. Milena Blažič: Kratka pripovedna proza v slikaniški obliki pri pouku književnosti
 8. Milena Blažič: Uvod v teorijo mladinske književnosti
 9. Milena Blažič: Mladinska književnost in različni mediji - primerjalna analiza Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra)
 10. Milena Blažič: Slovenia
 11. Milena Blažič: Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju
 12. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem od leta 1850 do danes
 13. Milena Blažič: Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski književnosti
 14. Milena Blažič: Podoba ženske v Trubarjevih besedilih
 15. Milena Blažič: Infrastruktura slovenske mladinske književnosti
 16. Milena Blažič: Razvoj predloga nacionalne strategije na področju brezdomstva
 17. Milena Blažič: A survey of Slovenian women fairy tale writers
 18. Milena Blažič: Umetnostno besedilo in novi mediji
 19. Milena Blažič: Children's literature in South-East Europe
 20. Milena Blažič: Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar
 21. Milena Blažič: Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980-2010)
 22. Milena Blažič: Meddisciplinarni pogled na pravljice - študij primera deklice brez rok (ATU 510)
 23. Milena Blažič: Medmedijski projekt - slovenska mladinska književnost na spletu
 24. Milena Blažič: Multilingualism and interculturalism in fairy tales - Dorothea Viehmann, Laura Gonzenbach and Tina Vajt – ATU 402
 25. Milena Blažič: Primeri uspešnega branja leposlovja v slovenščini
 26. Milena Blažič: Reading and writing appreciation in Slovene elementary schools
 27. Milena Blažič: Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli
 28. Milena Blažič: Svet iz besed v drugem in tretjem triletju devetletke
 29. Milena Blažič: Children's literature in South Eastern Europe
 30. Milena Blažič: From reader-response to writer-response theory
 31. Nismo v filmu
 32. Oče na skiroju, sin z violino v roki
 33. Milena Blažič: Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000)
 34. Milena Blažič: Podoba otroka v slovenski mladinski književnosti
 35. Lojze Kovačič
 36. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
 37. Milena Blažič: Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948-2008)
 38. Milena Blažič: Fantastične pripovedi Nika Grafenauerja - pravljični triptih o Mahajani
 39. Milena Blažič: Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič
 40. Milena Blažič: Mate Dolenc: Polnočna kukavica in druge zgodbe
 41. Milena Blažič: Irena Velikonja: Leto v znamenju polža
 42. Milena Blažič: Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic
 43. Milena Blažič: Podoba otroka v Trubarjevih delih
 44. Milena Blažič: Analysis of pandemic picture books for children based on the book by Slavoj Žižek, Pan[dem]ic! Covid-19 shakes the world
 45. Milena Blažič: Alma Karlin, The youngest granddaughter of the honorable I chao (i tschaos jüngstes enkelkind), 1948, 2016
 46. Milena Blažič, Jani Kovačič: Orpheus from hell - a selection of songs from the concentration camps performed by Aleksander Kulisiewicz
 47. Milena Blažič: Memetics and the cultural evolution of Grimmsʼ fairy tales in Slovenian territory (1849-2012)
 48. Milena Blažič: The originality od Slovenian children's and young-adult literature
 49. Milena Blažič: Motiv zrcala v mladinski književnosti - študij primera Grigor Vitez Zrcalce
 50. Milena Blažič: Recepcija slovenske književnosti za mlade u domovini i inozemstvu
 51. Maja Adamič: Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič
 52. Petra Gomišček: Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah
 53. Milena Blažič: Slovenian trilogy Alice in crazy country by Evald Fliser
 54. Milena Blažič: Od recepcijske do sistemske didaktike književnosti
 55. Milena Blažič: Subversive youth literature – a fairy tale play by Alenka Gerlovič, Jurček and the Three Bandits (1944), in context
 56. Milena Blažič: Kreativno pisanje
 57. Milena Blažič: Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem
 58. Milena Blažič: Niko Grafenauer - sodobni mladinski klasik
 59. Milena Blažič: Jana Bauer: Groznovilca v hudi hosti
 60. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenščina v (mladinski) književnosti
 61. Milena Blažič: Svetlana Makarovič: Balada o Sneguročki
 62. Milena Blažič: Ivana Brlić-Mažuranić u europskom kontekstu
 63. Milena Blažič: Zbirka makedonskih ljudskih pravljic Sončeva sestra v medkulturnem kontekstu
 64. Milena Blažič: Razvijanje literarne ustvarjalnosti s SSKJ
 65. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Slovenščina v (mladinski) književnosti
 66. Milena Blažič, Kasilda Bedenk: Govorjeni jezik v pravljicah
 67. Milena Blažič, Jani Kovačič: Medieval music or how we let hermeneutics down
 68. Milena Blažič: Motif of the City of Ljubljana in Slovenian (youth) literature–literary Ljubljana
 69. Milena Blažič: Holocaust in education — culling the Diary of Ana Frank from the curriculum for Slovenian (2018/2019)
 70. Milena Blažič: Comparative analysis of Apuleius’ metamorphoses and Polish fairy tales – a case study of Cupid and Psyche
 71. Milena Blažič: Comparative analysis of Slovenian and Bulgarian fairy tales
 72. Milena Blažič, Arburim Iseni: Slovenian fairy tales in European context
 73. Milena Blažič: Fairy-tale motifs of Hinko Smrekar
 74. Milena Blažič, Arburim Iseni: A millennium of One thousand and one nights
 75. Milena Blažič, Arburim Iseni: Religious motifs in the fairy tales of Oscar Wilde
 76. Milena Blažič, Arburim Iseni: Comparative analysis of youth texts by Oscar Wild and Ciril Kosmač
 77. Milena Blažič, Arburim Iseni: Views on the picturebook
 78. Milena Blažič, Arburim Iseni: Mapping cultural heritage in an international context - the Slovenian unique - painted beehive panels (using ICT in the classroom)