izpis_h1_title_alt

Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška : magistrsko delo
ID Samida, Simona (Author), ID Blažič, Milena (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/3516/ This link opens in a new window

Abstract
V magistrskem delu se ukvarjamo z analizo almanaha Lutkovnega gledališča Ljubljana in predstavljamo sodobni model poučevanja književnosti preko inovativnega projektnega pristopa. V teoretičnem delu predstavljamo Lutkovno gledališče Ljubljana (v nadaljevanju LGL) kot osrednjo ustanovo za mlade, ki skrbi za svoje poslanstvo z uresničevanjem nalog, zapisanih v aktu o ustanovitvi. Neposredno promovira tudi otroško leposlovje in razvija bralno kulturo, zato ga smiselno vključujemo v šolski prostor. Slovenski pouk književnosti je komunikacijski, ki izvira iz teorije recepcijske estetike in predstavlja našo poglavitno teorijo, na katero se opiramo. Cilje pouka književnosti lahko uresničujemo preko projektnega dela, za katerega predstavljamo teoretični okvir. V empiričnem delu smo izvedli tri raziskave, ki so z metodološkega vidika precej različne, vendar se med seboj povezujejo in aplikativno nanašajo na sodoben komunikacijski pouk književnosti. Prva raziskava, ki temelji na statistični analizi podatkov o uprizoritvah LGL (pridobljenih iz almanaha LGL 1948–2008), ima dva glavna cilja – preučevanje izpolnjevanja poslanstva zavoda, zapisanega v aktu o ustanovitvi, ter identifikacija najbolj uspešnih literarnih besedil kot lutkovnih predstav, ki jih kasneje primerjamo s predlaganimi deli iz Učnega načrta za slovenščino (2011). V drugi raziskavi analiziramo tri literarna besedila, ki so bila v obdobju 1948–2015 največkrat uprizorjena: Sapramiška (prvič uprizorjena leta 1986, 1752 ponovitev), Zvezdica Zaspanka (prvič uprizorjena leta 1955, 775 ponovitev) in Žogica Marogica (prvič uprizorjena leta 1951, 1371 ponovitev). Analiziramo jih z vidika upodobitve v različnih medijih in preko estetskih pristopov mladinske književnosti. Tretja raziskava prikazuje obravnavo literarnega besedila Sapramiška po inovativnem projektnem pristopu. Z raziskavo smo dokazali, da LGL izpolnjuje svoje poslanstvo, saj skrbi za izvirno domačo ustvarjalnost z uprizarjanjem del slovenskih literarnih avtorjev (pesnikov, pisateljev in dramatikov) ter drugih slovenskih avtorjev. Glede na narejeno raziskavo vidno izstopa avtorica Svetlana Makarovič, ki ima v LGL 19 uprizorjenih literarnih besedil, od njih jih kar 9 sodi v prvo četrtino bolj uspešnih predstav: Sapramiška, Tacamuca, Korenčkov palček, Medena pravljica, Veveriček posebne sorte, Kuna Kunigunda, Sovica Oka, Spet Kosovirji ter Pekarna Mišmaš. Med literarnimi deli, ki še izstopajo po uspešnosti, so: Jurčičeva Kozlovska sodba v Višnji Gori, Goethejev Faust, Levstikovo delo Kdo je napravil Vidku srajčico, Krlićevo Jajce, Simončičev Veliki Kikiriki, MacDonaldov Mali bober in odmev, Tolstojev Lalanit, Nicklova Zgodba o dobrem volku in Pavčkov Juri Muri v Afriki. Izvedli smo literarno analizo treh največkrat uprizorjenih del do leta 2015, ki kaže na literarni presežek Sapramiške in Zvezdice Zaspanke, Žogica Marogica pa manj izstopa in je po številu ponovitev presenečenje med uspešnimi predstavami. Z literarnim projektom Sapramiška smo dokazali, da s projektno metodo bolje uresničujemo cilje iz Učnega načrta za slovenščino (2011) ter k aktivnemu sodelovanju pritegnemo več učencev. S tem smo dokazali, da lahko model služi kot aplikativni prispevek k sodobnemu pouku književnosti, ki združuje sodobne metode, izpeljane skozi inovativni projektni pristop.

Language:Slovenian
Keywords:almanah Lutkovnega gledališča Ljubljana, didaktika mladinske književnosti, komunikacijski pouk, učni načrt za slovenščino, pouk književnosti v osnovni šoli, projektno delo
Work type:Master's thesis
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Publisher:[S. Samida Cerk]
Year:2016
Number of pages:XIV, 209 str.
PID:20.500.12556/RUL-83705 This link opens in a new window
UDC:82-93(043.2)
COBISS.SI-ID:11051081 This link opens in a new window
Publication date in RUL:24.08.2016
Views:1301
Downloads:252
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Analysis of literature texts in Ljubljana puppet theatre almanac (1948-2008) and Sapramiška project
Abstract:
The thesis deals with the analysis of Ljubljana puppet theatre almanac, and presents a modern model of literature teaching through an innovative project approach. The theoretical part presents Ljubljana puppet theatre (Lutkovno gledališče Ljubljana - LGL) as a central institution for young people that cares about its mission - implementation of the tasks enshrined in the founding act. While it promotes children’s literature and develops the culture of reading it makes sense to include it in school space. Our main theoretical background is the theory of reception aesthetics and the fact that Slovenian literature teaching is based on communications. Furthermore, a theoretical framework for literature teaching through project work is presented. In the empirical part three separate studies were conducted, which are from a methodological point of view quite different, but are heavily interlinked with modern communication based approach of literature classes. The first study focuses on statistical analysis of the LGL historical puppet shows (ranging from 1948 to 2008) with two main goals – to research the actual fulfilment of the institutions mission and to identify the most successful puppet shows which are later compared to the teaching curriculum for Slovene language (Učni načrt za slovenščino 2011). In the second study the analysis of three literature texts, upon which the most frequently staged puppet shows were based, was performed. The analysed texts: Sapramiška (first staged 1986, 1752 repetitions), Zvezdica Zaspanka (first staged in 1955, 775 repetitions) and Žogica Marogica (first staged in 1951, 1371 repetitions) analysed in light of representations in various media and through the approaches within theory of aesthetics. The third study shows a practical implementation of teaching strategy through project approach for the Sapramiška literature text. The research demonstrated that LGL fulfils its mission of caring for homemade creativity with the staging of the Slovenian literary authors (poets, writers and playwrights) and other Slovenian authors. According to done research Slovene author Svetlana Makarovič clearly stands out with 19 staged literary texts of which 9 belongs to the top quarter of most successful performances: Sapramiška, Tacamuca, Korenčkov palček, Medena pravljica, Veveriček posebne sorte, Kuna Kunigunda, Sovica Oka, Spet Kosovirji and Pekarna Mišmaš. Other successful plays that are worth mentioning were based on the following literature texts: Jurčič's Kozlovska sodba v Višnji Gori, Göthe's Faust, Levstik's Kdo je napravil Vidku srajčico, Krlić's Jajce, Simončič's Veliki Kikiriki, MacDonald's Mali bober in odmev, Tolstoy's Lalanit, Nickl's Zgodba o dobrem volku in Pavček's Juri Muri v Afriki. The conducted literature analysis of three most successful plays shows on one hand a surplus of literary works Sapramiška and Zvezdica zaspanka, but on the other hand the Žogica Marogica work does not stand out in any of the analysed literal categories and is therefore a surprise in point of its numerous repetitions. The literal project Sapramiška proved the effectiveness of the project oriented teaching approach by involving more pupils in active cooperation and by better achieving the objectives defined in the teaching curriculum for Slovene language (Učni načrt za slovenščino 2011). We demonstrated that the presented model combines modern methods derived through innovative project approach and as such serves as an important contribution to contemporary teaching of literature.

Keywords:Ljubljana puppet theatre almanac

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back