Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Mirko Kariž: Vpliv termične modifikacije lesa na utrjevanje lepil in kakovost lepilnih slojev
 2. Maksimiljan Mravljak: Vpliv vlažnosti lesa in debeline lepilnega spoja na adhezijo med lesom in jeklom
 3. Milan Šernek: Comparative analysis of inactivated wood surfaces
 4. Matej Jošt: Vpliv temperature stiskanja na kinetiko utrjevanja in dinamiko graditve trdnosti fenol-formaldehidnega lepilnega spoja

MSc theses (3)

 1. Matevž Klopčič: Oblikovanje in konstruiranje lesenega stola organskih oblik
 2. Boris Cilenšek: Vpliv sestave urea-formaldehidnega lepila na njegove reološke in dielektrične lastnosti med procesom utrjevanja
 3. Jure Žigon: Primerjava strižne trdnosti linearno varjenega spoja bukovine in urea-formaldehidnega lepilnega spoja

Bsc theses (88)

 1. Danijel Gladoić: Vpliv povzročene deformacije med utrjevanjem lepila na končno trdnost spoja
 2. Rok Skok: Vpliv sredice na lastnosti lahkega lesnega ploščnega kompozita
 3. Klemen Božič: Vpliv velikosti iveri na emisijo formaldehida iz enoslojne iverne plošče
 4. Primož Polh: Zasnova vpenjalnega mehanizma na CNC-stroju
 5. Matic Volavšek: Izdelava in testiranje deske rolke
 6. Sandi Vovk: Izdelava izolacijskih plošč iz celuloznih vlaken
 7. Jožko Nastav: Lepljenje lesa z mešanicami iz poliestra na osnovi utekočinjenega lesa in MUF lepila z visokofrekvenčnim segrevanjem
 8. Markus Mar: Razvoj in izdelava mobilne robotizirane platforme za obdelovalne agregate
 9. Rok Veberič: Uporaba visokofrekvenčne tehnologije za lepljenje furnirnih vezanih plošč z mešanicami utekočinjenega lesa in MUF lepila
 10. Blaž Gošnjak: Uporaba vlaken za ojačitev lepilnega spoja v lameliranem lesu
 11. Klemen Tratar: Vpliv dodanega tanina na lastnosti lepila iz utekočinjenega lesa
 12. Damjan Žgajner: Vpliv kakovosti zlepljenosti gradnikov na nabrekanje ivernih in vlaknenih plošč
 13. Matevž Papež: Vpliv sestave MUF lepilne mešanice in nanosa na strižno trdnost lepilnega spoja
 14. Peter Škalič: Analiza odsesovalnega sistema v izbrani mizarski delavnici
 15. Andrej Rajšp: Izbira lepila za izdelavo slojnatega kompozita iz bukovega furnirja
 16. Ana Tršar: Izdelava ivernih plošč iz odsluženega lesa
 17. Aleks Miklič: Oblika loma lesnih ploščnih kompozitov pri natezni in upogibni obremenitvi
 18. Mitja Lalović: Uporaba trislojnih ivernih plošč s povišano gostoto v konstrukcijske namene
 19. Simon Eržen: Vpliv izpostavitve zgoščenega lesa topola in duglazije glivam razkrojevalkam na mehanske lastnosti, barvo in kemijske lastnosti
 20. Andrej Vrhovec: Vpliv sestave križno lepljenega lesa na upogibno trdnost in modul elastičnosti
 21. Klemen Vaukan: Primerjava rezultatov meritev debeline suhega filma iz različnih evropskih laboratorijev
 22. Aleš Šavel: Odpornostne lastnosti laka z nano delci za parket
 23. Ervin Žveplan: Odpornost izolacijskih pen na osnovi tanina iz skorje iglavcev proti glivam
 24. Marko Pertnač: Kinetika utrjevanja poliestrskega lepila na osnovi utekočinjenega lesa
 25. Blaž Sok: Izdelava lahkega ploščnega kompozita s 3D oblikovano sredico
 26. Aleš Velkavrh: Izboljšanje lastnosti ivernih plošč z dodajanjem naravnih in sintetičnih vlaken
 27. Gašper Mlakar: Izdelava iverne plošče glede na zahteve uporabnika
 28. Dejan Sašek: Vpliv vlažnosti lesnih plošč na emisijo formaldehida
 29. Miha Jeraj: Kemijski in mehanski vidik utrjevanja urea-formaldehidnega lepila
 30. Nejc Nardin: Idejni tehnološki projekt za izdelavo križno lepljenega lesa
 31. Jure Žigon: Utrjevanje lepilnih mešanic iz utekočinjenega lesa in urea-formaldehidnega lepila
 32. Urban Kompolšek: Utrjevanje utekočinjenega lesa pri lepljenju termično modificirane smrekovine
 33. Luka Žakelj: Vpliv časa stiskanja na trdnost lepilnega spoja iz utekočinjenega lesa
 34. Metod Peterlin: Izbira primernega premaznega sistema za obdelavo oken iz smrekovine in iz lesa merantija
 35. Klemen Purkart: Vpliv vrste lesa na emisije formaldehida iz trislojne iverne plošče
 36. Bojan Iskra: Izbira optimalne konstrukcijske rešitve stola Ken
 37. Mateja Guštin: Vpliv poteka stiskanja na gostotni profil iverne plošče
 38. Matjaž Centa: Razbarvanje utekočinjenega lesa z vodikovim peroksidom
 39. Peter Šterbenc: Evidentiranje in analiza napak pri površinski obdelavi stolov in miz
 40. Andrej Lavrič: Priprava in karakterizacija površinskega sistema iz utekočinjenega lesa in melamin-urea-formaldehidnih smol
 41. Matic Plešnik: Utekočinjenje prahu plute za pripravo površinskih premazov
 42. Matevž Klopčič: Vpliv gostote zunanjega sloja iverne plošče na njeno trdoto
 43. Andraž Nagode: Lesene strešne konstrukcije
 44. Janez Šilc: Vpliv sestave lepilne mešanice na osnovi utekočinjenega lesa na kakovost lepljenja termično modificiranega lesa
 45. Boštjan Jež: Izdelava opažne plošče z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa
 46. Boris Žerjav: Vpliv lastnosti lužil na luženje češnjevega lesa
 47. Primož Stupica: Uporaba VF tehnologije za utrjevanje praškastih premazov
 48. Matej Štrovs: Vpliv temperature termične modifikacije na omočljivost modificiranega lesa
 49. Tina Hudnik: Razvoj lahkih ploščnih kompozitov s sredico iz utekočinjenega lesa
 50. Aleš Bohte: Kakovost zlepljenosti med različnimi materiali poda počitniške prikolice
 51. Janez Andoljšek: Inženirske konstrukcije iz lepljenega lameliranega lesa v Sloveniji
 52. Gašper Kranjec: Strižna trdnost in trajnost spojev lepljenih z lepilom iz utekočinjenega lesa
 53. Janez Zupančič: Dimenzijska obstojnost ivernih plošč s povišano gostoto
 54. Jure Stare: Vpliv temperature in časa stiskanja na kakovost zlepljenosti pri oblaganju plošč s furnirjem
 55. Simon Lauko: Dolžinsko lepljenje sveže smrekovine
 56. Franko Dolgan: Vpliv hladnega predstiskanja na lastnosti težko gorljive vezane plošče
 57. Jože Bajuk: Mehanske in fungicidne lastnosti vezanih plošč zaščitenih s Silvanolinom
 58. Andrej Kurnik: Lastnosti lahkih plošč s sredico iz slame
 59. Sebastjan Sever: Izboljšanje upogibne trdnosti furnirnih plošč z dodajanjem sintetičnih vlaken
 60. Boris Vravnek: Proučevanje nabrekanja termično modificiranega lepljenega kuhinjskega pulta in njegove odpornosti proti modrenju
 61. Janko Mazi: Vpliv sušilnih pogojev na konvekcijsko sušenje bukovine
 62. Matjaž Čop: Vpliv vrednosti pH termično modificiranega lesa na utrjevanje lepil
 63. Blaž Erznožnik: Razvoj okenskega profila
 64. Luka Štunf: Analiza hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine
 65. Roman Ščernjavič: Vpliv deleža skorje na mehanske lastnosti ivernih plošč
 66. Darko Kunc: Razvoj trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem
 67. Aleksandra Potisek Križ: Vpliv deleža utekočinjenega lesa v urea-formaldehidnem lepilu na lastnosti ivernih plošč
 68. Luka Boltar: Možnost izdelave lepljenega kompozita iz bambusa
 69. Aleš Ugovšek: Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa
 70. Tomaž Jeglič: Upogibne lastnosti lepljenca z zobatim lepilnim spojem
 71. Aleksander Jerman: Vpliv vrste in načina lepljenja na nabrekanje sestavljene delovne plošče
 72. Matej Bajde: Uvajanje vodnih premazov v proizvodnjo pohištva iz hrastovine
 73. Boris Škoda: Dielektrične lastnosti utrjenih lepilnih spojev
 74. Janez Juhart: Možnosti in ovire za večjo rabo lepljenega lesa v stavbarstvu
 75. Danilo Ščernjavič: Lepljen les za konstrukcijske namene
 76. Matjaž Černe: Uvajanje vodnih površinskih premazov v proizvodnji kuhinjskih elementov iz masivnega lesa
 77. Andrej Palman: Posodobitev tehnologije za krojenje bukovih desk in ugotovitev ekonomske upravičenosti investicije
 78. Primož Mikuš: Uvedba vodnih premaznih sistemov v lesnopredelovalno podjetje in rekonstrukcija lakirnice za zmanjšanje emisij HOS
 79. Bernard Zanjkovič: Vpliv modifikacije lesa s tehnologijo Plato na kvaliteto lepljenja
 80. Primož Frumen: Tehnološka prenova lakirnice v lesnem podjetju
 81. Miha Bijol: Oblikovanje in konstruiranje tikove palube
 82. Jure Grudnik: Vpliv velikosti iverja in delež dodanega lepila na stopnjo oblepljenosti
 83. Izak Kalčič: Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst
 84. Matija Kranjc: Vpliv dielektričnih lastnosti lepila in lesa na selektivnost VF segrevanja
 85. Marko Podmenik: Proučevanje vpliva temperature na dielektrične lastnosti tekočih lepil
 86. Primož Rozina: Vpliv parametrov toplozračnega sušenja na stopnjo utrjenosti poliuretanskega laka
 87. Dejan Lapanja: Vpliv vlažnosti na postopek krivljenja in kakovost krivljenih elementov
 88. Miran Molan: Kontaktni kot površinskih premazov za les v odvisnosti od deleža pigmenta

Other documents (40)

 1. Jure Žigon, Jaša Saražin, Milan Šernek, Janez Kovač, Sebastian Dahle: The effect of ageing on bonding performance of plasma treated beech wood with urea-formaldehyde adhesive
 2. Milan Šernek, Andreja Kutnar: Polivinilacetatna lepila za les
 3. Mirko Kariž, Milan Šernek: Lepljenje termično modificiranega lesa
 4. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Naravni materiali za izdelavo sodobnih lepil za les
 5. Maksimiljan Mravljak, Milan Šernek: Vpliv osnovnih dejavnikov na kratkotrajno obnašanje vezi iz vlepljenih jeklenih palic
 6. Mirko Kariž, Milan Šernek: Spremljanje reoloških lastnosti lepil med utrjevanjem
 7. Daša Krapež Tomec, Angela Balzano, Jure Žigon, Milan Šernek, Mirko Kariž: The effect of printing parameters and wood surface preparation on the adhesion of directly 3d-printed PLA on wood
 8. Jaša Saražin, Ida Poljanšek, Antonio Pizzi, Milan Šernek: Curing kinetics of tannin and lignin biobased adhesives determined by DSC and ABES
 9. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Reza Hosseinpourpia, Jure Žigon, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Utilization of partially liquefied bark for production of particleboards
 10. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: Effect of artificial ageing on adhesive bonds from heat treated spruce
 11. Jure Žigon, Milan Šernek: Primerjava strižne trdnosti linearno varjenega spoja bukovine in urea-formaldehidnega lepilnega spoja
 12. Matej Vovk, Andrej Beličič, Milan Šernek: Sestava, lastnosti, uporaba in reciklaža Kerrocka
 13. Jaša Saražin, Milan Šernek, Miha Humar, Aleš Ugovšek: Upogibna trdnost in togost slojnatega furnirnega lesa (LVL) iz termično modificirane in nemodificirane bukovine
 14. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Particleboards with partially liquefied bark of different particle sizes
 15. Mirko Kariž, Daša Krapež Tomec, Sebastian Dahle, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Jure Žigon: Effect of sanding and plasma treatment of 3D-printed parts on bonding to wood with PVAc adhesive
 16. Bogdan Šega, Milan Šernek: Križno lamelirani les
 17. Toni Šauperl, Jaša Saražin, Milan Šernek: Razvoj trdnosti polivinilacetatnega lepilnega spoja pri lepljenju furnirja
 18. Milan Šernek, Vanja Turičnik, Rožle Repič, Bogdan Šega: Uporaba odpadne plastike za izdelavo lepil za lepljenje lesa
 19. Jaša Saražin, Milan Šernek: Kakovost lepilnega spoja med lesom in jeklom
 20. Matej Jošt, Milan Šernek: Shear strength development of the phenol-formaldehyde adhesive bond during cure
 21. Matjaž Čop, Milan Šernek: Utrjevanje in lastnosti pen na osnovi tanina iz smrekove skorje
 22. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Utrjevanje komercialnih fenol-formaldehidnih lepil
 23. Aleš Ugovšek, Matjaž Pavlič, Marko Petrič, Milan Šernek: Vpliv temperature in časa utrjevanja na površinske in kemijske lastnosti premaza iz utekočinjenega lesa
 24. Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek, Mirko Kariž: Design and manufacturing of organic shape furniture
 25. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Spremljanje utrjevanja utekočinjenega lesa in lepljenja lesa z utekočinjenim lesom
 26. Matej Vovk, Andrej Beličič, Milan Šernek: Združljivost lesa s kompozitom iz polimetilmetakrilata in aluminijevega hidroksida
 27. Milan Šernek: Termično inaktiviranje lesne površine
 28. Milan Šernek: Spremljanje utrjevanja lepila z dielektrično analizo
 29. Milan Šernek, Matej Jošt: Konstrukcijski kompozitni les
 30. Matevž Seljak, Milan Šernek: Vpliv različne mehanske priprave lepilne površine na kvaliteto lepilnega spoja
 31. Andreja Kutnar, Milan Šernek: Vzroki barvnih sprememb med termično in hidrotermično obdelavo lesa
 32. Andreja Kutnar, Frederick A. Kamke, Milan Šernek: Bistvene lastnosti viskoelastično toplotno zgoščenega (VTC) lesa za njegovo uporabo v lesenih kompozitih
 33. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Kinetika in mehanizmi utekočinjanja lesa
 34. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Vpliv vrednosti pH utekočinjenega lesa na trdnost in trajnost zlepljenih spojev
 35. Aleš Ugovšek, Milan Šernek: Characterisation of the curing of liquefied wood by rheometry, DEA and DSC
 36. Milan Šernek, Frederick A. Kamke, Wolfgang G. Glasser: Comparative analysis of inactivated wood surfaces
 37. Mirko Kariž, Manja Kitek Kuzman, Milan Šernek: The effect of heat treatment on the withdrawal capacity of screws in spruce wood
 38. Milan Šernek: Influence of drying temperature on properties of wood surfaces
 39. Matej Jošt, Jože Resnik, Milan Šernek: Vpliv temperature termične obdelave na dielektrične lastnosti lesa
 40. Andreja Kutnar, Milan Šernek: Densification of wood