Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Vasilij Valenčič: Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre
 2. Saša Piskernik: Protimikrobna učinkovitost rastlinskih izvlečkov in vitro in v izbranih živilih
 3. Anja Klančnik: Odziv bakterij Campylobacter jejuni na temperaturni in oksidativni stres
 4. Jasna Kovač: Antimicrobial and modulatory activity of selected phytochemicals and epidemiological characteristics of antibiotic resistance in Camylobacter jejuni
 5. Katja Bezek: Preprečevanje filmotvornosti bakterij Campylobacter jejuni na abiotskih površinah ter adhezivnosti in invazivnosti na modelu celičnih linij

Magistrska dela (15)

 1. Katja Jug Novšak: Protimikrobna učinkovitost izvlečkov fenolnih spojin iz grozdnih tropin
 2. Klavdija Žerdoner: Mikrobiota humanega mleka
 3. Metka Ačko: Verotoksičnost in večkratna odpornost proti antibiotikom bakterij Escherichia coli iz vzorcev živil in vod
 4. Patricija Zazijal: Vpliv izvlečka in posameznih učinkovin iz plodov rastline Evodia rutaecarpa na tvorbo biofilma bakterij vrste Campylobacter jejuni
 5. Klemen Saje: Kombinirano delovanje visokega hidrostatskega tlaka in izvlečka timijana (Thymus vulgaris) na zaviranje rasti bakterij vrste Listeria monocytogenes v modelnem živilu
 6. Aleš Ogrinec: Analiza primernosti metod določanja živosti kvasovk med zaporednimi fermentacijami piva
 7. Katarina Žnidar: Protimikrobna aktivnost izbranih rastlinskih izvlečkov, eteričnih olj in odpadnih materialov po destilaciji olj
 8. Tina Cvetković: Modulatorji odpornosti bakterij Campylobacter in Staphylococcus v semenih rastline Alpinia katsumadai
 9. Nataša Bukovec: Določanje sinergističnega učinka kombinacije antibiotikov proti večkratno odpornim sevom bakterije Acinetobacter baumannii
 10. Eva Sobočan Zajc: Sledenje izvora in širjenja okužbe piščančjega mesa z bakterijami Campylobacter jejuni vzdolž proizvodne verige z metodo MLST (sekvenciranjem multilokusnih zaporedij)
 11. Katarina Šimunović: Delovanje [alfa]-pinena na bakterijo Campylobacter jejuni
 12. Tina Novak: Protibakterijska in antioksidativna učinkovitost izvlečkov rastlin iz družine ustnatic (Lamiaceae)
 13. Eva Zaletel: Optimizacija pridobivanja bakteriofagov v bioreaktorju
 14. Peter Horvat: Študij interakcije med bakterijama Campylobacter jejuni in Escherichia coli ter njunima bakteriofagoma
 15. Neja Jančič: Določitev genetskih sprememb ob zaporedni uporabi kvasovke Saccharomyces pastorianus pri proizvodnji piva

Diplomska dela (53)

 1. Anja Palman: Toksigenost sevov bakterije vrste Bacillus cereus iz živil
 2. Sebastjan Ledinek: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes s PCR v realnem času
 3. Janja Zorko: Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih pripravkov za ljudi
 4. Ivana Basić: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije rodu Campylobacter
 5. Nada Kuk: Opis in ugotavljanje ustreznosti probiotičnih mlečnih izdelkov na slovenskem trgu
 6. Živa Korošec: Vpliv okoljskih dejavnikov na bakterije Campylobacter jejuni NCTC 11168 in izbrane mutante
 7. Mateja Ciringer: Ugotavljanje koncentracije in velikosti virusnih delcev z metodo sledenja nanodelcem (NTA)
 8. Anja Čuk: Antioksidativna in protimikrobna učinkovitost izvlečkov fenolnih spojin iz bazilike (Ocimum basilicum) in timijana (Thymus citriodorus)
 9. Sonja Levstek: Zavedanje in znanje slovenskih potrošnikov in delavcev v perutninski industriji o mikrobiološkem tveganju pri pripravi piščančjega mesa
 10. Luka Križman: Vpliv dodatka rožičeve moke na mikrobiološke, kemijske in senzorične lastnosti brezglutenskega ajdovega kruha
 11. Neda Lazić: Protimikrobna učinkovitost ekstraktov iz listov in storžkov hmelja (Humulus lupulus L.)
 12. Katarina Hlebanja: Vpeljava sistema HACCP v sirarski obrat dnevne predelave 600 litrov mleka
 13. Leon Kejžar: Dinamika porabe glukoze ter produkcija mlečne kisline in bakteriocinov med gojenjem Lactobacillus gasseri K7
 14. Maja Markič: Uporaba avtohtone starterske kulture v izdelavi tradicionalnega sira
 15. Marko Blažič: Vpliv rastlinskih ekstraktov na produkcijo mikotoksinov pri nitastih glivah
 16. Mojca Vek: Optimizacija metod odkrivanja in shranjevanja termotolerantnih bakterij rodu Campylobacter v rutinskem laboratoriju
 17. Tjaša Frangež: Vpliv vrste vzorcev, obogatitve in metode odkrivanja na učinkovitost detekcije termotolerantnih bakterij rodu Campylobacter
 18. Sanja Podržaj: Protibakterijska učinkovitost različnih vrst medu na parodontopatogene bakterije in ustne streptokoke
 19. Aleksandra Gornik: Protimikrobno in modulatorno delovanje izbranih rastlinskih ekstraktov in čistih fenolnih spojin pri bakterijah Campylobacter jejuni
 20. Jasna Kovač: Molekularna identifikacija in tipizacija bakterij Campylobacter jejuni iz različnih virov ter njihova odpornost proti antibiotikom
 21. Daša Kavka: Učinek probiotičnih bakterij na adhezivnost in invazivnost bakterij Campylobacter jejuni v celičnem modelu piščančjih in prašičjih črevesnih epitelijskih celic
 22. Daniela Petek: Tipizacija bakterij Campylobacter jejuni na osnovi multilokusnih zaporedij (MLST)
 23. Nina Hostnik: Protimikrobno delovanje izbranih eteričnih olj in njihovih sestavin na mikotoksigene plesni
 24. Vesna Vogrič: Vpliv temperature na medcelično signaliziranje s ComX pri bakteriji Bacillus subtilis
 25. Miha Bordon: Ocena uporabnosti metod za molekularno tipizacijo mikrobnih združb iz prebavnega trakta pitovnih piščancev
 26. Andreja Petan: Protimikrobno delovanje rastlinskih fenolnih izvlečkov na antibiotsko odporne in občutljive seve bakterij rodov Campylobacter in Staphylococcus
 27. Tjaša Kapel: Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah Campylobacter jejuni in Campylobacter coli iz živil, okolja in bolnikov
 28. Maja Primožič: Vpliv uživanja antibiotikov v kombinaciji s probiotičnim pripravkom na mikrobiološko sestavo blata odraslih
 29. Monika Šporin: Genetska variabilnost gena cmeB pri bakterijah vrst Campylobacter jejuni in Campylobacter coli
 30. Tina Tušar: Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk v klavnici in pakirnici piščančjega mesa in izdelkov
 31. Vanja Uhan: Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk za analizo mikrobioloških tveganj v klavnici perutnine
 32. Tadeja Kocmur: Optimizacija metode mPCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes
 33. Tjaša Sernel: Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih na slovenskem trgu
 34. Bojana Keser: Protimikrobno delovanje izvlečkov listja in grozdnih kožic vinske trte (Vitis vinifera L.) na patogene bakterije živil
 35. Ana Anita Matić: Kontaminacija živil z bakterijami vrste Staphylococcus aureus
 36. Nataša Vehar: Fermentacija koncentrirane sirotke z izbranimi laktobacili, osamljenimi iz črevesne sluznice prašičev
 37. Matija Štrlekar: Vpliv izvlečka rožmarina na toplotno odpornost bakterijskih spor vrste Bacillus cereus in rodu Alicyclobacillus
 38. Helena Paternoster: Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes v živilih s PCR v realnem času
 39. Urška Jelenko: Preživetje sevov vrst Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus v simuliranih pogojih prebavil
 40. Nikolaja Janež: Primerjava procesov za čiščenje plazmidne DNK v terapevtske namene
 41. Valerija Mahorič: Učinek probiotičnih kultur na bakterije Campylobacter jejuni v celičnem modelu prašičjih črevesnih epitelijskih celic
 42. Katarina Krajnik: Proučevanje populacij bifidobakterij in laktobacilov v materinem mleku in blatu dojenčka
 43. Jasna Kosmač: Vpliv inhibitorjev izlivnih črpalk na aktivnost žolčnih soli proti bakterijam rodu Campylobacter
 44. Tina Novak: Protimikrobna učinkovitost rastlinskih ekstraktov iz navadnega rička (Camelina sativa)
 45. Saša Piskernik: Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije rodu Bacillus in Staphylococcus
 46. Aleksandra Zajc: Preživetje probiotičnih bakterij med fermentacijo in skladiščenjem fermentiranega mleka
 47. Mateja Jurada: Morfologija, kultivabilnost in preživelost celic ter izražanje genov flaA in groEL bakterij Campylobacter jejuni v razmerah toplotnega stresa
 48. Mateja Ambrožič: Vpliv inhibitorjev izlivnih črpalk na aktivnost makrolidnih antibiotikov proti bakterijam Campylobacter iz hrane, vode in kliničnih vzorcev
 49. Ajda Šalej: Stabilnost jogurtovega solatnega preliva
 50. Simon Jesih: Vpliv izbranih vrst kvasovk na rast nitaste glive Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
 51. Blaž Medja: Mehanizmi odpornosti bakterij Campylobacter jejuni in C. coli proti izbranim antibiotikom
 52. Maja Šikić Pogačar: Vpliv bakterijskega stresa na adhezivnost, invazivnost ter znotrajcelično preživelost in rast bakterij Campylobacter v celičnem modelu makrofagov J774 in celic Caco-2
 53. Urška Ribič: Učinkovitost razkužil na delovnih površinah

Druga dela (10)

 1. Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo
 2. Barbara Jeršek: Food hygiene
 3. Mateja Ambrožič, Andreja Kukec, Mojca Jevšnik, Sonja Smole Možina, Peter Raspor: Food safety expertise among professional food handlers and consumers related to foodborne viruses
 4. Jasna Kovač, Neža Čadež, Beatrix Stessl, Kerstin Stingl, Igor Gruntar, Matjaž Ocepek, Marija Trkov, Martin Wagner, Sonja Smole Možina: High genetic similarity of ciprofloxacin-resistant Campylobacter jejuni in central Europe
 5. Anja Klančnik, Sonja Smole Možina, Katarina Šimunović, Jasna Kovač, Zuowei Wu, Franz Bucar, Qijing Zhang: Antibiotic resistance modulation and modes of action of (-)-[alpha]-pinene in Campylobacter jejuni
 6. Barbara Jeršek, Tamara Majstorović, Nataša Klun, Sonja Smole Možina: Impact of enrichment medium on PCR-based detection of Listeria monocytogenes in food
 7. Sonja Smole Možina, Anže Lenček, Barbara Jeršek: Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih
 8. Peter Raspor, Sonja Smole Možina: New technologies raise new microbiology problems and the search for new food safety solutions
 9. Selma Uzunović, Sonja Smole Možina: Campylobacter infections in Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina - a story
 10. Barbara Jeršek: Higiena živil