Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Tanja Cerjak: Fizično oviranje pacientov - pravni vidik in stališča medicinskih sester v Splošni bolnišnici Brežice

BSc theses (112)

 1. Tina Veselič: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta z zmečkaninskim sindromom
 2. Domen Kompare: Pripravljenost službe nujne medicinske pomoči na »amok« situacije
 3. Anita Treven Milosheski: Zdravstveno vzgojno delo v obporodnem obdobju ženske s kronično duševno motnjo v povezavi z jemanjem psihofarmakov
 4. Saša Obrovac: Opolnomočenje pacientov s sladkorno boleznijo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije
 5. Ajda Kočar: Dileme o uporabi preveze uda v prvi pomoči
 6. Marjeta Kavčič: Etične dileme pri obravnavi oseb z demenco
 7. Barbara Pihler: Naravne množične nesreče in vloga medicinske sestre
 8. Sanela Murić: Zdravstvena nega pacienta z bipolarno motnjo po temeljnih življenskih aktivnostih
 9. Denisa Ćenanović: Informacijska pismenost študentov zdravstvene nege
 10. Roberto Josić: Kardiopulmonalna reanimacija v času izrednih razmer epidemije COVID-19
 11. Nadja Narat: Prva pomoč motoristu pri cestnoprometni nesreči
 12. Taja Oblak: Intervencije zdravstvene nege pri obravnavi pacientov s predoziranjem prepovedanih drog v nujni medicinski pomoči
 13. Doroteja Trobec: Vloga medicinske sestre pri obravnavi poškodovanca s hudo poškodbo glave
 14. Jana Knez: Uporaba robotike pri oskrbi pacientov z demenco v domačem okolju
 15. Jernej Repše: Vloga certificiranih prvih posredovalcev v sistemu zaščite in reševanja
 16. Alenka Božič: Ocena znanja prve pomoči prostovoljnih gasilcev Gasilske zveze Vrhnika
 17. Ana Smolič: Poznavanje teoretičnih vsebin temeljnih postopkov oživljanja pri osnovnošolcih: primerjava znanja pred in po udeležbi na zdravstvenovzgojni delavnici o oživljanju
 18. Ana Inja Pezdir: Napake pri dajanju zdravil - vidik medicinskih sester
 19. Valentina Bernot: Pravilna uporaba urgentnih zdravil s strani izvajalcev zdravstvene nege v predbolnišnični nujni medicinski pomoči
 20. Kristina-Marija Poljšak: Delitev pristojnosti pri izvajanju pojasnilne dolžnosti na relaciji medicinska sestra - zdravnik v ambulantni obravnavi
 21. Eva Mlakar: Prva pomoč pri poškodbah povzročenih s kmetijskimi stroji
 22. Domen Eržen: Reševanje oseb iz vode ob zdrsu avtomobila v vodo - pregled literature
 23. Marija Medved: Pomen odnosa študenta zdravstvene nege do pacienta z duševno motnjo v času kliničnega usposabljanja
 24. Ana Hribar: Vloga medicinske sestre pri triaži pacientov na terenu
 25. Alma Velić: Ozaveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku
 26. Tjaša Ziegler: Preiskovalne tehnike na področju kirurgije in vloga medicinske sestre pri pripravi in spremljanju pacienta
 27. Aida Kalabić: Vloga medicinske sestre v skupnostni psihiatrični obravnavi pri pacientu s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo - pregled literature
 28. Matej Pirnat: Škodljivosti uživanja droge ekstazi
 29. Simona Krivec: Ocena znanja o temeljnih postopkih oživljanja s strani članov koronarnega kluba
 30. Dejan Rogelj: Vloga medicinske sestre pri uporabi steznika za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju
 31. Julija Jazbec: Vloga medicinske sestre pri nujnem medbolnišničnem transportu vitalno ogroženega novorojenčka
 32. Kristina Raca: Vloga medicinske sestre pri izvajanju intubacije s hitrim zaporedjem postopkov - RSI ʺrapid sequence inductionʺ
 33. Mateja Strašek: Vloga medicinske sestre v nujni medicinski pomoči pri zastrupitvah otrok v izvenbolnišničnem okolju
 34. Damir Hećimović: Prvi nujni ukrepi pri avulziji zob - pregled literature
 35. Patricija Kačič: Oskrba pacienta na internistični prvi pomoči in vloga medicinske sestre v Sloveniji
 36. Deja Praprotnik: Aktivnosti zdravstvene nege za preprečevanje, prepoznavanje in obravnavo delirija v intenzivnih enotah
 37. Mihela Mlinar: Obvladovanje psihosomatske bolečine pri pacientih z anksioznimi in depresivnimi motnjami
 38. Janez Rus: Zdravstvena nega pri zdravljenju depresije z elektrokonvulzivno terapijo
 39. Zala Naglič: Zagotavljanje varnosti samomorilno ogroženega mladostnika v bolnišničnem okolju
 40. Rok Škedelj: Zdravstvena nega pacienta po kirurški odstranitvi raka v ustni votlini
 41. Diana Dragan: Znanje laikov o uporabi Esmarchove preveze
 42. Branko Ribić: Spremljanje bolnika med mehanskim predihavanjem
 43. Fran Stopar: Posttravmatska stresna motnja pri reševalcih: dejavniki tveganja in tehnike spoprijemanja
 44. Ajdin Mujkanović: Prva pomoč pri zastrupitvah z ogljikovim monoksidom
 45. Katja Poznič: Prvi ukrepi pri alergijskih reakcijah v osnovnih šolah
 46. Mitja Tomažič: Prepoznavanje posttravmatske stresne motnje pri reševalcih
 47. Jan Martin Dobre: Identifikacija nekaterih možnih načinov optimizacije nujne vožnje reševalnih vozil
 48. Nina Bohinjc: Ukrepi prve pomoči pri poškodbah in bolezenskih stanjih v prsnem košu
 49. Alenka Erjavšek: Vidiki priprave pacientove kože na operativni poseg
 50. Sara Kladnik: Preverjanje znanja študentov glede temeljnih postopkov oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja
 51. Nina Matovina: Vpliv slovenskih očividcev na oživljanje z ali brez umetnega dihanja
 52. Rusmira Družanović: Vloga medicinske sestre pri zagotavljanju celostne oskrbe pacienta s psihozo
 53. Grega Martin Glas: Znanje laikov o uporabi EpiPena® pri pojavu alergijske reakcije
 54. Eva Korade, Ana Vrankar: Vloga medicinske sestre pri ocenjevanju bolečine predšolskih otrok
 55. Tadeja Vidmar: Etična in profesionalna odgovornost v zdravstveni negi
 56. Žiga Metelko: Znanje prve pomoči med zaposlenimi v osnovnih šolah
 57. Petra Brložnik: Prvi ukrepi laikov pri omedlevici
 58. Špela Lazar: Temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri otrocih
 59. Matej Korošec: Opazovanje zenic s pupilometrom
 60. Tilen Oštir: Evalvacija znanja prve pomoči reševalcev iz vode Posavske regije
 61. Tamara Magdič: Zaustavljanje krvavitev s strani laikov pri strelnih ranah
 62. Vildana Omeragić: Medkulturne kompetence medicinskih sester
 63. Tea Špegelj: Ukrepi laikov ob sumu na krvavitev iz rodil
 64. Adnana Golob: Ukrepi za preprečevanje nastanka malignih obolenj kože
 65. Ema Žerovnik: Pomen zdravstvene vzgoje pri skrbi za telesno zdravje pacientov s kronično duševno motnjo
 66. Jasmina Korajac: Medicinska sestra kot ključna oseba pri zagotavljanju varnosti mladostnika s samopoškodovalnim vedenjem
 67. Branka Vujanović: Najpogostejše bolezni kože, ki nastanejo zaradi ultravijoličnega sevanja in vloga medicinske sestre
 68. Katja Brlan: Religiozne kompetence medicinskih sester - katoliška religija
 69. Tina Bogataj: Vloga medicinske sestre ob zapletih pri uvajanju endotrahealnega tubusa - stališča študentov
 70. Nina Gartner: Vloga medicinske sestre v nujni medicinski pomoči pri hospitalizaciji brez privolitve
 71. Kristina Durić: Možen vpliv splošne anestezije na napredovanje demence
 72. Martina Šinkovec: Nujna medicinska pomoč v Sloveniji in izobraženost medicinskih sester
 73. Sabina Gorenčič: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta s samomorilnim vedenjem
 74. Špela Vodnik: Ergonomija dela s pacientom in analiza štirih pogostih transferjev
 75. Špela Špehar: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta po operaciji kolka s poudarkom na izpostavitvi negovalnih diagnoz
 76. Danijela Ujčič: Laična prva pomoč pri penetrantnih poškodbah prsnega koša
 77. Tajda Skok: Avtonomija odločanja pacientov ob koncu življenja in vključenost medicinskih sester
 78. Lejla Fileković: Vloga medicinske sestre pri zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog
 79. Maja Mihalinec: Ukrepi oživljanja pri porodu v izvenbolnišničnem okolju
 80. Hannah Hirkić: Medicinska hipnoza na področju duševnega zdravja
 81. Sabina Bobnar: Prvi ukrepi laikov pri poškodbah zob
 82. Janja Potisek: Škodljivi vplivi ultravijoličnega sevanja na telo in zdravje ter zdravstvenovzgojna vloga medicinske sestre
 83. Špela Jekovec: Posebnosti zdravstvenega varstva in dela diplomirane medicinske sestre v Gambiji
 84. Sara Jezeršek: Aktivnosti medicinske sestre pri prepoznavi in obravnavi dihalne stiske pacienta v bolnišničnem okolju
 85. Denis Omeragić: Zagotavljanje varnosti pacienta z akutno psihozo
 86. Katarina Cugmas: Zdravstvena obravnava urgentnih stanj pri pacientu s shizofrenijo
 87. Lana Hace: Aktivnosti zdravstvene nege ob sprejemu v psihiatrično bolnišnico brez privolitve
 88. Anna Miseri: Kirurška pomladitev obraza z napenjanjem kože in vloga medicinske sestre
 89. Lara Zekovič: Urgentna zdravstvena obravnava pacienta s samomorilno ogroženostjo
 90. Tinkara Kranjec: Poškodbe pri lovu in znanje prve pomoči med člani lovske družine
 91. Urška Rutar: Znanje prve pomoči pri gasilcih in certificiranih prvih posredovalcih na območju Kamnika
 92. Maja Savič: Vloga medicinske sestre pri oskrbi travmatološkega pacienta z utesnitvenim sindromom
 93. Janja Bokan: Obrazne poškodbe in prva pomoč
 94. Sebastijan Selan: Vloga medicinske sestre pri uporabi naprave za mehanske stise prsnega koša LUCAS ob oživljanju
 95. Iva Ošlaj: Prva pomoč pri porodu na terenu
 96. Nika Šercer: Psihološko doživljanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči po travmatičnih dogodkih
 97. Julija Bizjak: Pomen dobrega sodelovanja med gasilci in reševalci v zdravstvu pri obravnavanju nesreč
 98. Nigora Siddikova: Ovire beguncev in prosilcev za azil v zdravstvu in njihova obravnava
 99. Matic Pacek: Evalvacija kartic s primeri poškodb in obolenj za vaje prvega pregleda poškodovanca v okviru prve pomoči
 100. Tara Lukić: Zgodovina raztelešanja trupel v medicinske namene
 101. Teja Zakrajšek: Obravnava starejših s samomorilno ogroženostjo v sistemu zdravstvenega varstva
 102. Blaž Vogrinčič: Prepoznavanje simptomov možganske kapi in prva pomoč med mladimi v Pomurju
 103. Miha Podobnik: Oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice in transport s helikopterjem
 104. Barbara Krulc: Varnost zdravstvene obravnave pacienta z agresivnim vedenjem v službi urgentne dejavnosti
 105. Žiga Petek: Poznavanje postopkov zaustavljanja krvavitev v okviru prve pomoči med skavtskimi voditelji
 106. Sadela Čaušević: Zdravstvena oskrba pacienta s periferno vstavljenim centralnim katetrom (PICC)
 107. Laura Levstik: Identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na raven znanja prve pomoči pri akutni možganski kapi
 108. Vanja Škrinjar: Učinek postcovidnega sindroma (dolgega covida) na duševno zdravje ljudi
 109. Nina Ules: Vloga medicinske sestre pri pronaciji pacientov v enoti intenzivne terapije
 110. Klara Dolinar: Zdravstvena vzgoja in kakovost življenja pacientov s kardioverter defibrilatorjem
 111. Klara Zidar: Antikoagulacijsko zdravljenje in vloga medicinske sestre v antikoagulacijski ambulanti
 112. Elma Bošnjak: Ramenski sklep: anatomija in poklicno tveganje za njegovo obolelost pri medicinskih sestrah

Other documents (3)

 1. Robert Sotler, Metka Adamič, Kristjan Jarni, Raja Gošnak Dahmane, Polonca Trebše, Mojca Bavcon Kralj: Analyzing the photoprotection efficiency of sunscreens containing antioxidants under disinfection conditions
 2. Robert Sotler, Borut Poljšak, Raja Gošnak Dahmane, Tomislav Jukić, Doroteja Pavan-Jukić, Cecilija Rotim, Polonca Trebše, Andrej Starc: Prooxidant activities of antioxidants and their impact on health
 3. Robert Sotler, Raja Gošnak Dahmane: Tveganja za nastanek kožnih sprememb in zaščita pred soncem