Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Tinkara Vardjan: Proučevanje funkcionalnih učinkov kefiranogenih laktobacilov in kefirana
 2. Primož Treven: Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka
 3. Anja Mavrič: Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 in njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro
 4. Biljana Hacin: Mehanizmi probiotičnega delovanja izbranih laktobacilov človeškega in živalskega izvora
 5. Metoda Zorič Peternel: Aktivnost bakteriocinskih kompleksov sevov Lactobacillus gasseri K7 in Lactobacillus gasseri LF221 v različnih ekspresijskih sistemih

Magistrska dela (7)

 1. Matjaž Boštar: Vpliv kefirja na črevesno mikrobno združbo in kancerogenezo eksperimentalno induciranih črevesnih tumorjev na podganah
 2. Špela Bužinel: Uživanje dokozaheksaenojske kisline pred in med nosečnostjo ter v obdobju dojenja
 3. Urška Škorjanc: Kolostrum kot vir mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij za novorojenca
 4. Gašper Jančigaj: Primerjava sistemov umerjanja inštrumentov za določanje števila somatskih celic v mleku
 5. Tatjana Berčič: Senzorični in prehranski parametri kakovosti sušene klobase z dodatkom probiotika in prebiotika
 6. Damjan Žerjav: Izolacija in identifikacija metabolitov nitrendipina, famciklovirja, raloksifena in verapamila po koinkubaciji z izbranimi sevi mlečnokislinskih bakterij
 7. Aleksandra Snedec: Vpliv probiotikov na maso miši in njihovih mladičev

Diplomska dela (52)

 1. Ksenja David: Uvajanje in optimizacija metode za določanje CoQ10 v mleku in mlečnih izdelkih
 2. Kristina Ogorevc: Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji
 3. Rok Cankar: Peptidni inhibitorji angiotenzinske konvertaze v fermentiranem mleku
 4. Aleksandra Zajc: Preživetje probiotičnih bakterij med fermentacijo in skladiščenjem fermentiranega mleka
 5. Barbara Berlec: Priprava ACE-inhibitornih hidrolizatov iz fermentiranega mleka
 6. Jana Berlec: Ugotavljanje bioaktivnih peptidov s protimikrobno aktivnostjo v fermentiranem mleku
 7. Katarina Krajnik: Proučevanje populacij bifidobakterij in laktobacilov v materinem mleku in blatu dojenčka
 8. Andraž Štrekelj: Vsebnost trans maščobnih kislin v materinem mleku
 9. Simona Šeruga: Odnos potrošnikov do funkcionalne hrane
 10. Valerija Mahorič: Učinek probiotičnih kultur na bakterije Campylobacter jejuni v celičnem modelu prašičjih črevesnih epitelijskih celic
 11. Urška Jelenko: Preživetje sevov vrst Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in Streptococcus thermophilus v simuliranih pogojih prebavil
 12. Janja Ručna: Ugotavljanje prisotnosti kvasovk, plesni in aflatoksina M1 v mleku in mlečnih izdelkih
 13. Gašper Vozel: Stabilnost populacije laktobacilov in kvasovk v kefirnem zrnu in kefirju
 14. Maja Kekec: Uživanje probiotikov med nosečnicami in doječimi materami v Sloveniji
 15. Petra Gluhar Potočar: Vpliv različnih dejavnikov na pojavnost alergij pri dojenih otrocih
 16. Maruša Borovšak: Povezanost adhezivnosti in agregativnosti sevov bakterije Campylobacter jejuni
 17. Eva Grohar: Kemijske in mikrobiološke značilnosti avtohtonih slovenskih ovčjih sirov
 18. Anja Dular: Označevalni geni probiotičnega seva bakterije Bacillus subtilis KBL-001 - orodje za zagotavljanje kakovosti ter zaščito industrijske lastnine
 19. Diana Paveljšek: Identifikacija in primerjava vrst mlečnokislinskih bakterij v tradicionalnih ovčjih sirih s področja zahodnega Balkana
 20. Ana Kralj: Protimikrobne lastnosti in ß-galaktozidazna aktivnost streptokokov in laktobacilov, osamljenih iz tradicionalnih jogurtov
 21. Denis Martinšek: Vpliv zaščitnih snovi na preživetje seva Lactobacillus gasseri K7 med liofilizacijo in skladiščenjem
 22. Nada Kuk: Opis in ugotavljanje ustreznosti probiotičnih mlečnih izdelkov na slovenskem trgu
 23. Janja Zorko: Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih pripravkov za ljudi
 24. Šarlota Vukovac: Vpliv količine soli v poltrdih sirih na razvoj starterske kulture
 25. Mojca Voljč: Maščobnokislinska sestava mleka in ocena oskrbe slovenskih porabnikov z maščobnimi kislinami iz mleka in mlečnih izdelkov
 26. Martina Urbanc Nartnik: Analiza pogostnosti okužb vimenskih četrti krav v obdobju presuševanja
 27. Blaž Štefančič: Vpliv dejavnikov okolja na mlečnost in sestavo mleka krav na paši
 28. Barbara Špalir: Kakovost mleka iz mlekomatov
 29. Mateja Škedelj: Poznavanje in razumevanje izraza probiotik pri potrošniku
 30. Ina Sulič: Vsebnost soli v poltrdih sirih
 31. Irena Aluz: Analiza prispevkov Časopisne hiše Delo o vegetarijanstvu
 32. Monika Antalašić: Učinkovitost uporabe hitre imunoencimske metode (E.L.I.S.A) za odkrivanje potvorb ovčjega mleka s kravjim mlekom
 33. Simona Bagar: Zaznavanje in razumevanje prehranskih in zdravstvenih trditev pri mlajših slovenskih potrošnikih
 34. Gregor Briški: Uporabnost aparata DCC za ugotavljanje števila somatskih celic na terenu
 35. Sonja Cencelj: Količina kalcija v mehkem siru v odvisnosti od pH vrednosti sirnine pred soljenjem
 36. Simona Čampa: Ex vivo vezava probiotikov na črevesno sluznico tankega črevesa prašičev in tekmovanje z E. coli O8:K88
 37. Laura Debevc: Opis posebnih značilnosti slovenskih tradicionalnih sirov in določanje ACE-inhibitornih peptidov v siru tolminc in bovškem siru
 38. Marina Furlič: Sestava in posebnosti kobiljega mleka
 39. Katarina Hriberšek: Mlečnost in sestava mleka slovenske srnaste pasme koz
 40. Nataša Jošt Alagić: Analiza rezultatov kontrole prireje nleka na družinski kmetiji v letih 2001 - 2006
 41. Grega Juhant: Opis postopka izdelave sira Mohant - sir z geografskim poreklom
 42. Urška Jurca: Maščobnokislinska sestava sirov v Sloveniji
 43. Marjeta Klemenčič Burnik: Primerjava senzorične ocene jogurtov trgovinske in proizvajalčeve blagovne znamke
 44. Alenka Komat: Ugotavljanje prisotnosti listerij v surovem mleku in sirih izdelanih iz surovega mleka
 45. Gregor Kovač: Zaznana kakovost senenega mleka in razumevanje izraza seneno mleko
 46. Mitja Kozamernik: Določitev kontrolnih in kritičnih kontrolnih točk z analizo tveganja v proizvodnji jogurta
 47. Petra Mihovec: Ugotavljanje mikrobiološke kakovosti surovega mleka s standardnimi metodami inpostopkom rida R count
 48. Lara Milošević: Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih krmnih dodatkov
 49. Blažka Muha: Uporaba imunokromatografskega testa za hitro odkrivanje prisotnosti kravjega mleka v ovčjem in kozjem mleku ter sirih
 50. Rok Novak: Maščobnokislinska sestava kraškega ovčjega sira
 51. Teja Podoreh: Izvajanje tehnološkega postopka izdelave Tolminca, sira z geografskim poreklom
 52. Simon Ražman: Vpliv sevov Lactobacillus gasseri LF221 in K7 na morfometrične parametre resic in sestavo mikrobne združbe tankega črevesja pri odstavljenih pujskih

Druga dela (17)

 1. Irena Rogelj, Bojana Bogovič Matijašić: Functional dairy products - from traditional to modern biotechnology
 2. Tudi navadni jogurt je zelo dobro živilo
 3. Sabina Fijan, Anita Frauwallner, László Varga, Tomaž Langerholc, Irena Rogelj, Mateja Lorber, Peter Lewis, Petra Povalej Bržan: Health professionals' knowledge of probiotics
 4. Manuela Čitar, Biljana Hacin, Mateja Štempelj, Jernej Dolinšek, Irena Rogelj, Bojana Bogovič Matijašić, Mojca Narat, Gorazd Tompa: Human intestinal mucosa-associated Lactobacillus and Bifidobacterium strains with probiotic properties modulate IL-10, IL-6 and IL-12 gene expression in THP-1 cells
 5. Petra Mohar Lorbeg, Tanja Obermajer, Irena Rogelj, Gorazd Tompa, Bojana Bogovič Matijašić, Primož Treven, Luka Lipoglavšek: Colostrum of healthy Slovenian mothers: microbiota composition and bacteriocin gene prevalence
 6. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 7. Petra Mohar Lorbeg, Andreja Čanžek Majhenič, Irena Rogelj: Evaluation of different primers for PCR-DGGE analysis of cheese-associated enterococci
 8. Bojana Bogovič Matijašić, Tanja Obermajer, Irena Rogelj: Quantification of Lactobacillus gasseri, Enterococcus faecium and Bifidobacterium infantis in a probiotic OTC drug by Real-time PCR
 9. Tomislav Pogačić, Dubravka Samaržija, Viviana Corich, Maura D'Andrea, Dafni-Maria Kagkli, Alessio Giacomini, Andreja Čanžek Majhenič, Irena Rogelj: Microbiota of Karakačanski skakutanac, an artisanal fresh sheep cheese studied by culture-independent PCR-ARDRA and PCR-DGGE
 10. Metoda Zorič Peternel, Andreja Čanžek Majhenič, Helge Holo, Ingolf Nes, Zhian Salehian, Aleš Berlec, Irena Rogelj: Wide-inhibitory spectra bacteriocins produced by Lactobacillus gasseri K7
 11. Rok Novak, Bojana Bogovič Matijašić, Dušan Terčič, Matjaž Červek, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Alenka Levart, Irena Rogelj: Effects of two probiotic additives containing Bacillus spores on carcass characteristics, blood lipids and cecal volatile fatty acids in meat type chickens
 12. Gorazd Tompa, Aire Laine, Anne Pihlanto, Hannu Korhonen, Irena Rogelj, Pertti Marnila: Chemiluminescence of non-differentiated THP-1 promocytes
 13. Tanja Obermajer, Bojana Bogovič Matijašić, T. Trachtova, A. Španova, Irena Rogelj: Evaluation of four methods of DNA extraction from mouse faeces using Lactobacillus gasseri K7 specific real-time PCR
 14. Bojana Bogovič Matijašić, Metoda Zorič Peternel, Irena Rogelj: Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih in zdravilih na slovenskem trgu
 15. Rok Novak, Bojana Bogovič Matijašić, Irena Rogelj: Ugotavljanje števila probiotičnih mikroorganizmov v krmnih mešanicah
 16. Gorazd Tompa, Robert Susič, Irena Rogelj, Matevž Pompe: Cryotrap/SPME/GC/MS method for profiling of monoterpenes in cheese and their clustering according to geographic origin
 17. Diana Paveljšek, Karolina Ivičak-Kocjan, Primož Treven, Mojca Benčina, Roman Jerala, Irena Rogelj: Distinctive probiotic features share common TLR2-dependent signalling in intestinal epithelial cells