Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Boštjan Udovič: Ekonomska varnost in ekonomska diplomacija
 2. Gregor Pfajfar: The gap between buyers and sellers and its influence on conflict within international distribution channels
 3. David Đukić: Učinki transformacijskega vodenja na prodajalce v izvozu
 4. Jelena Ćirjaković: Prenos poslovnih aktivnosti in procesov na mednarodne trge kot vir konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij

MSc theses (62)

 1. Maja Kimovec: Tržni potencial Nordijskega centra Planica
 2. Jure Gabrovšek: Vloga razvitosti okolja pri nakupu električnih vozil
 3. Tjaša Bračko: Trženjsko komuniciranje osebnosti blagovne znamke na družbenem omrežju Instagram
 4. Andreja Mulec Bohinc: Analiza poslovnega okolja Azerbajdžana, Kazahstana, Turkmenistana in Uzbekistana ter priložnosti za slovenska podjetja
 5. Gregor Cesar: Razvoj trženjske strategije kulturnega dogodka
 6. Andrej Teraž: Strategija pozicioniranja jogurtov na slovenskem trgu
 7. Damir Ahmetović: Strategija budućeg razvoja tekstilne i odjevne industrije Republike Hrvatske
 8. Taja Kaker: Digitalizacija in novi pristopi v izobraževanju za doseganje večje konkurenčne prednosti gospodarstva
 9. Jure Šenk: Strategija vstopa blagovne znamke Victoria Secret na slovenski trg
 10. Nataša Šteferl Popit: Analiza poslovnih omrežij na primeru podjetja Trimo
 11. Štefan Japelj: Vpliv dejavnikov na določanje vrednosti sponzorskih pogodb nogometnih klubov v Sloveniji
 12. Marko Lukšič: Analiza vhodne internacionalizacije podjetja Iskratel
 13. Ajda Kline: Vpliv športnikove osebne znamke na njegov uspeh
 14. Gregor Umek: Analiza poslovnega in investicijskega okolja izbranih arabskih trgov
 15. Andraž Brilli, Tina Grubelnik, Ajda Lah: Analiza nakupnega procesa in izdelava strategije pozicioniranja izbrane blagovne znamke spodnjega perila na češkem trgu
 16. Nataša Ahčin: Trženje eko vozil v pogojih krize v avtomobilski industriji
 17. Staša Žunič: Elektronska knjiga - izziv slovenskemu založništvu
 18. Andraž Klun: Vpliv kulturnih razlik na poslovanje slovenskih podjetij v Indiji
 19. Martina Gojkošek: Slovenska gospodarska diplomacija v Ruski federaciji
 20. Rok Bartol: Vpliv gospodarske krize na sponzoriranje športa
 21. Gregor Cimperman: Trženjska strategija podjetja Tronitec na avstrijskem trgu
 22. Simona Pavlič Založnik: Kakovost zdravstvenih storitev v Zdravilišču Terme Zreče kot dejavnik njegovega razvoja
 23. Edita Gabrič: A corporate university
 24. Mira Miloševič: Prepoznavnost Mercatorja kot sponzorja v športu
 25. Rok Miklič: The influence of cultural dimensions on international business between China and EU
 26. Matjaž Viher: Viri konkurenčnosti in internacionalizacija slovenskih malih informacijsko komunikacijsko tehnoloških podjetij
 27. Tomaž Kreutz: Vstop podjetja Argas na nemški trg vozil z avtomatsko ročnim gasilnim sredstvom
 28. Sanja Ristić: Analiza posebnosti turškega pogajalskega sloga
 29. Branko Nemeš: Vpliv medkulturnih razdalj na poslovanje Slovenije z Andsko skupnostjo
 30. Darja Saksida Bogataj: Ključna znanja za poslovanje slovenskih podjetij na kitajskem trgu
 31. Matej Kovač: Trženje visokotehnoloških proizvodov s primerom na trgu Ruske federacije
 32. Rado Vukadinović Levski: Vpliv internacionalizacije podjetja Lesnina na slovensko pohištveno industrijo
 33. Nataša Berčan: Nakupno odločanje pri izbiri in ureditvi stanovanja
 34. Lina Gradišar: Vpliv globalne krize na sponzoriranje športa v Sloveniji
 35. Tina Bajde: Uvedba trgovske znamke
 36. Elizabeta Hernaus Berlec: Pomen in razvoj trženja športnih oddelkov na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (ŠC PET)
 37. Ivan Buhanec: Kulturološke značilnosti poslovanja v Saudovi Arabiji
 38. Doris Dobnikar Novak: Analiza zadovoljstva turistov v turistični destinaciji Ljubljana
 39. Karmen Keržar: Razvoj trženjske strategije pravične trgovine
 40. Monika Lavrenčič: Analiza možnosti vstopa podjetja Studio Moderna na kazahstanski trg
 41. Mateja Novak Resman: Merjenje zadovoljstva odjemalcev podjetja Veyance Technologies Europe
 42. Aleš Šuligoj: Posebnosti trženja nizkostroškovnih letalskih prevoznikov
 43. Nataša Luketina: Analiza možnosti trženja Freestyler naprave in Freestyler vadbenega koncepta na slovenskem trgu
 44. Miha Grilj: Možnosti trženja kardiovaskularnih zdravil na izbranih trgih držav JV Azije
 45. Jerneja Rupnik: Razvoj blagovne znamke M SORA
 46. Valentina Cej: Politično tveganje v mednarodnem poslovanju podjetij
 47. Jure Doler: Pomen blagovnih znamk v športu
 48. Dejan Ule: Strategija razvoja blagovne znamke Alveus na mednarodnih trgih
 49. Tanja Kramar: Značilnosti ruskega pogajalskega sloga
 50. Anita Novak: Informatizacija procesov upravljanja odnosov s strankami
 51. Lea Slokar: Tržni potencial Velike Britanije za slovenska vina
 52. Edna Džanić: Financiranje nepremičnin z leasingom v slovenskih podjetjih
 53. Nataša Škorc: Vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko
 54. Jelena Ćirjaković: Globalni izzivi trženja na trgu digitalnih skladb
 55. Miha Šuligoj: Upravljanje odnosov s strateškimi kupci Slovenskega orodjarskega grozda (SOG) z uporabo interneta
 56. Monika Lisjak: Izkustvene skupnosti kot vir konkurenčnih prednosti podjetja
 57. Veronika Strgar: Partnersko povezovanje blagovnih znamk (co-branding) kot trženjska strategija mednarodnega podjetja
 58. Aleksander Kuljaj: Značilnosti kitajskega pogajalskega sloga
 59. Špela Kern: Poslovno modeliranje kot podpora odločanja in oblikovanje celovitih trženjskih rešitev v podjetju Iskratel s primerom
 60. Aljoša Rojec: Oblikovanje trženjskih strategij na medorganizacijskih trgih za izdelke visoketehnologije s področja telekomunikacij
 61. Damjan Rotar: Analiza romunskega trga zdravil s stališča Krkinih proizvodov
 62. Boštjan Jenko: Elektronsko trženje zavarovanj prek interneta

Bsc theses (120)

 1. Marko Prekić: Trženje šole golfa
 2. Katarina Vrhunc: Razvoj trženjske strategije podjetja Domel na kitajskem trgu
 3. Nina Grobelnik: Analiza možnosti vstopa podjetja Moj obrtnik na češki trg s sistemom spletnega licitiranja
 4. Luka Gržinič: Možnosti vstopa blagovne znamke Benquick na francoski trg
 5. Vita Omladič Puhan: Trženjsko ovrednotenje projekta Era City Makedonija
 6. David Mošić: Učinkovit globalni manager
 7. Miha Škarič: Analiza tržnega potenciala avtomobilov na električni pogon na slovenskem trgu
 8. Anja Premelč: Biometrija in njen tržni potencial
 9. Romana Rojc: Sponzorstva v športu
 10. Rok Bizjak: Trženje športa - Košarkarska zveza Slovenije
 11. Vanja Golob: Analiza trženjskega okolja
 12. Irena Bertoncelj: Analiza tržnih priložnosti sesalnih enot na trgu masažnih kadi
 13. Mitja Koščak: Analiza izbrane oblike vstopa podjetja Litostroj Power na kanadski trg
 14. Jure Čuk: Strategija trženja podjetja Obleci.se na trgih nekdanje Jugoslavije
 15. Eva Dimnik: Finančni učinki in razvoj razvrščanja športnih panog v razrede na primeru fundacije za financiranje športnih organizacij v RS
 16. Nenad Bregar: Pogajanja v mednarodnem okolju
 17. Miha Kline: Razvoj in management znamke športnika posameznika
 18. Matej Zupančič: Development of Slovenian house concept
 19. Teja Bertoncelj: Trženje na podlagi odnosov
 20. Veronika Šantej: Sponzoriranje športnika posameznika kot del tržnega komuniciranja podjetja
 21. Mateja Berčan: Strategija vstopa zavarovalno posredniške družbe na hrvaški trg
 22. Ajda Kline: Preznamčenje podjetja Atomske toplice v Terme Olimia
 23. Urška Mivšek: Standardizacija in adaptacija izdelčne skupine Effect na trgih hčerinskih podjetij Unichem
 24. Tina Poje: Možnosti širjenja podjetja KSMC na trge Adriatic regije
 25. Mladenka Aleksija Lukić: Razvoj odnosov s kupci na primeru Lenovo
 26. Alja Purg: Analiza strategije vstopa Helios Domžale na ruski trg
 27. Urška Vrščaj: Analiza dejavnosti knjigotrštva in nakupnih navad na bolgarskem trgu
 28. Tea Resman: Možnosti prodora Elan Invente na italijanski trg
 29. Damjana Štrubelj: Analiza možnosti vstopa podjetja Kolosej na makedonski trg
 30. Petra Drašković: Trženjski koncept hitre mode: Zara
 31. Brigita Tomažič: Analiza zadovoljstva odjemalcev
 32. Ana Husar: Razvoj trženjske strategije Arena Vodafone live
 33. Maja Urh: Analiza kakovosti storitev pri prodaji izbranih znamk avtomobilov
 34. Rok Bartol: Trženjsko komuniciranje v športu
 35. Anja Mlinšek: Moderne oblike zavarovanja plačil in obvladovanje mednarodnega kreditnega tveganja
 36. Damjana Pangerčič: Analiza trga prehranskih dopolnil na slovenskem trgu
 37. Tjaša Berakovič: Možnosti trženja pisala Pilot Frixion Ball na trgu Bosne in Hercegovine
 38. Yan Liu: Export practice and management between China and EU market
 39. Maja Korpar: Posebnosti pogajanj slovenskih poslovnežev na izbranih trgih Latinske Amerike
 40. Simon Kregar: Vpliv priobalnega pomorskega prometa na delovanje oskrbovalnih verig v EU
 41. Uroš Okoren: Razvoj trženjske strategije Košarkarskega kluba Olimpija
 42. Marina Vujin: Vpliv medkulturoloških razlik na poslovna pogajanja
 43. Urška Trampuš: Možnosti trženja izdelka QBOX na slovenskem trgu
 44. Urban Murmayer: Vpliv kulturoloških dejavnikov na strategijo internacionalizacije podjetij
 45. Primož Goršič: Internacionalizacija podjetja LifeClass Hotels & Resorts
 46. Urša Fink: Navidezno nakupovanje na primeru trgovine na drobno
 47. Petra Logar: Prodor Kitajske na evropski trg tekstilnih izdelkov
 48. Tjaša Simončič: Analiza zadovoljstva odjemalcev z ALU programom podjetja Iskra PIO
 49. Katja Rihar: Analiza privlačnosti indijskega trga nepremičnin
 50. Damir Benedičič: Celovite rešitve kot konkurenčna prednost podjetja, primer Trimo d.d.
 51. Martin Zadel: Analiza možnosti vstopa Cimosa d.d. na kitajski in indijski trg avtomobilske industrije
 52. Anja Lemut: Trženjski splet širitve prodaje hidravličnih cilindrov podjetja Sinoslo na področju Šanghaja
 53. Danijela Stojanović: Kulturološke posebnosti japonskega poslovanja
 54. Ana Vidmar: Zavarovanje izvoznih kreditov preko Slovenske izvozne družbe kot oblika spodbujanja vstopa slovenskih podjetij na trg Ruske federacije
 55. Bojan Štruc: Slovenski avtomobilski grozd GIZ ACS kot vzvod internacionalizacije podjetja Štruc Management, s.p.
 56. Dušan Skerbiš: Analiza možnosti vstopa podjetja TOM Oblazinjeno pohištvo d.o.o. Mokronog na danski in švedski trg
 57. Polona Likar: Analiza pričakovanj potencialnih odjemalcev podjetja Hidria Rotomatika, oddelek Fino štancanje
 58. Gorazd Poljanec: Analiza vstopa IMP Klime na poljski trg
 59. Mirjam Žerjav: Trženje na podlagi odnosov
 60. Saša Ušaj: Standardizacija in adaptacija v mednarodmem trženjskem komuniciranju
 61. Sanja Stojaković: Strategija trženja delikatesnih specialitet in pripravljenih jedi na primeru Mercator, d.d.
 62. Mateja Rakovec Podobnik: Spremembe tehnik mednarodnega poslovanja ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 63. Gregor Podboršek: Analiza strategije nastopa Gorenja na ruskem trgu
 64. Zoran Belac: Analiza možnosti trženja vlakovne garniture AVE podjetja Mehano na španskem trgu
 65. Matjaž Valenčič: Pozicioniranje blagovne znamke Matrix na slovenskem trgu
 66. Jurij Godec: Trženjska strategija vstopa Pivovarne Union na hrvaški trg
 67. Tina Bratkovič: Tveganja in varnost logističnih verig v globalnem poslovanju
 68. Tim Farčnik: Posebnosti trženja športne prireditve
 69. Marko Zadel: Uveljavljanje blagovne znamke Tom na nemškem trgu oblazinjenega sedežnega pohištva
 70. Marko Vahen: Razvoj celovite strategije e-poslovanja v globalno usmerjenih turističnih agencijah
 71. Urban Kisovar: Možnosti vstopa in trženja mulčerja in okopalnika podjetja Tehnos na ruskem trgu
 72. Nenad Jović: Mednarodna primerjava omejitev oglaševanja alkohola
 73. Jasmina Šabić: Analiza možnosti vstopa Mercator, d.d. na ukrajinski trg
 74. Mateja Cvikl: Obnašanje porabnikov v knjigarnah in papirnicah
 75. Aleksandra Gojkovič: Raziskava možnosti vstopa Iskre Prins d.d. na trg Ruske federacije
 76. Špela Pipan: Možnosti rasti in razvoja trženja opažnih plošč na španskem trgu
 77. Janja Komel: Analiza češkega in slovaškega trga čaja
 78. Lucija Živa Živec: Izzivi trženja športne dejavnosti Avto-moto zveze Slovenije
 79. Irena Trobec: Trženjski vidiki globalizacije športa
 80. Staša Varšek: Primerjava nemškega in italijanskega pogajalskega sloga z vidika slovenskih pogajalcev
 81. Anja Marjetič: Vpliv multimodalnega transporta na procese mednarodnega poslovanja
 82. Tamara Ivanetič Ule: Ponovno umeščanje blagovne znamke Alveus na trgu Ruske federacije
 83. Matija Petrovčič: Analiza zadovoljstva odjemalcev podjetja Iskra Avtoelektrika d.d.
 84. Ivana Dimovska: Možnosti razvoja Lek Skopje na makedonskem trgu zdravil
 85. Marjeta Škof: Internacionalizacija podjetij s poudarkom na mrežnem pristopu
 86. Ana Osredkar: Posebnosti trženja na portugalskem trgu
 87. Helena Kralj: Trženjski splet Krke Zdravilišča na tujih trgih
 88. Metka Hlebec: Možnosti širjenja poslovanja podjetja Beti na nemški trg
 89. Katja Pogorevc Zidarič: Analiza konkurenčnih prednosti v storitveni dejavnosti zdraviliški turizem v Sloveniji
 90. Mitja Boncelj: Trženje na podlagi odnosov, kot vidik povečanja zadovoljstva odjemalcev s storitvami Kovintrade-a d.d.
 91. Dunja Ferjan: Multinacionalna podjetja v državah v razvoju
 92. Uroš Zdešar: Etika in trženje na internetu
 93. Luka Stopar: Pospeševanje prodaje in internetno komuniciranje na medorganizacijskih trgih
 94. Petra Lapajne: Analiza sposobnosti in pripravljenosti slovenskih podjetij za vstop in delovanje na trgu Ruske federacije
 95. Marjetka Jakofčič: Blagovna znamka države kot turistične destinacije
 96. Nika Bregar: Ponovno umeščanje blagovne znamke Lancaster na slovenski trg
 97. Gregor Adler: Ponovno pozicioniranje blagovne znamke Barcaffe na trgu Srbije
 98. Primož Juhart: Analiza možnosti vstopa e-študentskega servisa na hrvaški trg
 99. Maja Žagar: Mega knjigarna v Ljubljani - trženjska upravičenost naložbe
 100. Urška Trpin: Vstop Slovenije v Evropsko unijo in vpliv na špedicijsko dejavnost
 101. Boštjan Cankar: Mednarodne ekonomske integracije v Evropi
 102. Darja Lukančič: Inovacije v mednarodnem poslovanju
 103. Tomaž Dolenc: Pomen etike v poslovanju multinacionalnih podjetij
 104. Vladimira Krese: Aplikacije in uporaba novih tehnologij v trženjskem komuniciranju
 105. Jana Klemenčič: Strategija vstopa na trg Velike Britanije
 106. Kristjana Ogrič: Internacionalizacija slovenskega avtomobilskega grozda
 107. Peter Bratož: Značilnosti pogajanj v arabskem svetu
 108. Tjaša Pintar: Vloga Slovenske izvozne družbe pri vstopu slovenskih podjetij na bosanski trg
 109. Simona Stajič: Ponovni vstop podjetja Jub d.d. na trg Zvezne republike Jugoslavije
 110. Aleš Ajlec: Vpliv etike v mednarodnem trženju
 111. Petra Popovič: Pogajanja v mednarodnem trženju - vpliv kulturoloških dejavnikov
 112. Nataša Maček: Elektronsko poslovanje in globalizacija
 113. Primož Grilc: Trženje Save Tires d.o.o. na trgih nekdanje Jugoslavije
 114. Gašper Kern: Pomen zastopstev v mednarodnem poslovanju
 115. Klemen Pipan: Promocijski splet blagovne znamke Goodyear na trgih nekdanje Jugoslavije
 116. Marjan Beltram: Strategija vstopa slovenskih trgovskih podjetij na srbski trg
 117. Mitja Stanjko: Skupna vlaganja kot oblika vstopa na indijski trg - primer Iskraemeco
 118. Katja Zalaznik: Sodelovanje in konkurenca med EU in NAFTA
 119. Eva Žontar: Pomen in uporaba ATA zvezkov v zunanjetrgovinskih postopkih
 120. Nataša Švec: Pristopi uvajanja blagovne znamke Mura na švedski trg

Other documents (24)

 1. Miha Cimperman, Maja Makovec Brenčič, Peter Trkman: Analyzing older users' home telehealth services acceptance behavior - applying an Extended UTAUT model
 2. Maja Makovec Brenčič: Kaj imajo skupnega necenovni dejavniki konkurenčnosti in lokacija njihovega razvoja?
 3. Maja Makovec Brenčič: Teorija virov kot izhodišče strateškega trženja - zgolj teorija, realnost ali prihodnost?
 4. vesna Virant, Maja Makovec Brenčič, Vesna Žabkar: Prilagojeni model trženja na podlagi odnosov na medorganizacijskih trgih v predelovalni dejavnosti
 5. Matevž Rašković, Maja Makovec Brenčič, Gregor Pfajfar: Trikotnik trženja človeških virov in inovacij v najboljših slovenskih zaposlovalcih
 6. Razpotja mednarodnega poslovanja in kultur
 7. Maja Makovec Brenčič, Wim G. Biemans, Avinash Malshe: Sales-marketing interface, its configurations and effects
 8. Zaposlovanje mladih
 9. Oglaševalci v kriznem obdobju
 10. Marko Cah: Posebnosti trženja logističnih storitev na trgu evropske avtoindustrije
 11. Mitja Humar: Analiza možnosti razvoja trga z rezanim lesom na območju Severne Afrike
 12. Maja Makovec Brenčič: PR as a forefront of integral marketing approach
 13. Maja Makovec Brenčič: Koliko še veljajo blagovne znamke?
 14. Maja Makovec Brenčič: Umestitev prodaje v integrirano trženjsko okolje
 15. Maja Makovec Brenčič, Vesna Žabkar: B2B challenges
 16. Maja Makovec Brenčič, Tanja Dmitrović, Ljubica Knežević Cvelbar, Tomaž Kolar, Maja Konečnik Ruzzier, Tanja Mihalič, Irena Ograjenšek, Iča Rojšek, Irena Vida, Vesna Žabkar, Vladimir Gabrijan, Borut Milfelner, Damijan Mumel, Anton Ogorelc, Aleksandra Pisnik, Boris Snoj: Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov
 17. Maja Makovec Brenčič, Matevž Rašković, Miha Škerlavaj: Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja
 18. Gregor Gorše: Pospeševanje prodaje proizvodov podjetja Adria Mobil s finančnimi instrumenti
 19. Tomaž Kodrič: Analiza možnosti trženja avtomobilske znamke Kia na slovenskem in hrvaškem trgu
 20. Borut Fakin: Strategija trženja turističnega podjetja na primeru hotelskega kompleksa Salinera II
 21. David Bor Švagelj: Posebnosti trženja spletne trgovine na primeru podjetja Colby
 22. Mojca Jović: Analiza možnosti trženja generičnih zdravil na trgu Ruske federacije
 23. Marija Jankovič: Možnosti zmanjševanja tveganja pri poslovanju z Bosno in Hercegovino s storitvami Slovenske izvozne družbe
 24. Klavdija Delovec: Zvestoba slovenskih kupcev avtomobilskim blagovnim znamkam