Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Katarina Čufar: Električna upornost tkiv, prirastne značilnosti in odziv na poškodbe pri zdravih in obolelih jelkah
 2. Tjaša Tolar: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja
 3. Tom Levanič: Dendrokronološka in dendroekološka analiza propadajočih vladajočih in sovladajočih jelk (Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji
 4. Jožica Gričar: Vpliv temperature in padavin na ksilogenezo pri jelki (Abies alba) in smreki (Picea abeis)

MSc theses (3)

 1. Katarina Čufar: Ocena obdelavnosti s primerjavo relevantnih lastnosti neznane in znanih lesnih vrst na primeru devetih centralnoafriških lesov
 2. Davor Kržišnik: Raziskave arheološkega lesa s koliščarske naselbine Dušanovo na Ljubljanskem barju
 3. Primož Habjan: Vpliv žledoloma na preživetje dreves in nastanek lesa na primeru bukve in smreke

Bsc theses (49)

 1. Katarina Čufar: Uravnovesna hitrost - kazalec stabilnosti, higroskopnosti in difuzijskega upora lesa
 2. Renata Knez: Dendrokronološka raziskava in identifikacija lesenih delov stavb domačije "Oficirjevo"
 3. Beno Ifko: Vpliv staranja na fizikalno-mehanske lastnosti lesa stropne konstrukcije
 4. Damjana Rižnik: Zgradba in identifikacija lesa sadnih vrst
 5. Primož Kovačič: Dendrokronološko datiranje skednjev v Mirnski dolini
 6. Damjan Kumše: Določanje stopnje razkrojenosti bukovega lesa, poškodovanega v žledolomu
 7. Matjaž Dremelj: Pregled rabe bukovine in analiza dodane vrednosti v izbranih izdelkih
 8. Aleš Rudnik: Zgradba in lastnosti lesa balze izbranega slovenskega trgovca
 9. Gašper Pirc: Starost in količine različnih vrst lesa v Vdmkovem toplarju iz Domžal
 10. Matej Holcar: Identifikacija vsebin s področja lesarstva v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) na primeru publikacije Kmetijske in rokodelske novice
 11. Luka Krajnc: Rebrasta tekstura v lesu gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.)
 12. Domen Petrovčič: Raziskave kultnih lesenih mask bambara iz Malija
 13. Matej Vovk: Nastajanje lesa pri pravem kostanju (Castanea sativa Mill.) z rastišča v Italiji
 14. Marko Beber: Kambijeve aktivnosti in nastanek lesa pri bukvi s Panške reke
 15. Eva Horvat: Dendroklimatološka analiza rasti bukve na treh rastiščih v Sloveniji
 16. Jera Burdych: Zgradba, lastnosti in možnosti uporabe lesa octovca
 17. Primož Žagar: Vpliv variabilne zgradbe macesnovine na njene dimenzijske in oblikovne spremembe
 18. Gašper Debeljak: Lokalna kronologija širin branik kostanja (Castanea sativa) iz Poljanske doline
 19. Jože Smole: Barva in odpornost lesa evropskega in ameriškega oreha
 20. Vito Kac: Raziskave lesa ikon iz muzejske zbirke
 21. Marko Pečjak: Vpliv kakovosti bukovine na količinski izkoristek
 22. Dejan Češnovar: Dendrokronološke raziskave kozolcev iz vasi Ratje in Malo Lipje
 23. Tomaž Juršič: Dendrokronološke raziskave stavb na Bizeljskem
 24. Dejan Povše: Zaključek kambijeve aktivnosti v rastni sezoni 2008 pri bukvah z dveh rastišč
 25. Miladin Jokić: Anatomske posebnosti alepskega bora in pinije zaradi klimatskih anomalij
 26. Marcel Pirnat: Nastanek površinskega kalusa pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum)
 27. Luka Boltar: Možnost izdelave lepljenega kompozita iz bambusa
 28. Uroš Šifrar: Vpliv transpiracijskega sušenja na spremembe barve bukovine med komorskim sušenjem
 29. Luka Golob: Dendrokronološke raziskave lesa zgodovinskih objektov iz okolice Šentjurja
 30. Aljaž Sitar: Začetek kambijeve aktivnosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz dveh rastišč v rastni sezoni 2008
 31. Tomo Strle: Sušilne lastnosti kompresijskega lesa
 32. Boštjan Povše: Dendrokronološke raziskave pastirskih objektov iz okolice Kranjske Gore
 33. Branko Rupnik: Debelinski prirastek dreves v urbanem okolju
 34. Robert Može: Makroskopske in mikroskopske razlike med zavrtim poganjkom in sledjo iglic v lesu nekaterih iglavcev
 35. Klemen Novak: Variabilnost prirastka na različnih višinah v deblu pinije in alepskega bora
 36. Bojan Derganc: Dendrokronološke raziskave kozolcev v Velikem Orehku
 37. Peter Prislan: Nastajanje lesa pri bukvi (Fagus sylvaticaL.) v rastni sezoni 2006
 38. Tomaž Gliha: Dendrokronološke raziskave dvojnega stegnjenega kozolca na Dolenjskem
 39. Bojan Cerar: Lokalna kronologija hrasta (Quercus sp.) z Dolenjske
 40. Luka Pollak: Preučevanje fizikalnih, mehanskih in sušilnih karakteristik ksilita
 41. Jurij Kunaj: Tradicionalna pravila za določanje časa poseka lesa
 42. Andrej Grahor: Strukturne značilnosti in fizikalno-mehanske lastnosti juvenilnega, adultnega in poranitvenega lesa črnega bora (Pinus nigra Arn.)
 43. Izak Kalčič: Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst
 44. Borut Ercek: Podaljšanje kronologije širin branik bukve iz območja Gorjancev
 45. Luka Krže: Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri različno vitalnih jelkah (Abies alba Mill.)
 46. Janez Peperko: Tradicionalna gradnja lesenih stavb na Dolenjskem
 47. Peter Mihič: Kvaliteta bukove hlodovine in izkoristek pri luščenju furnirja
 48. Marjan Kren: Preprečevanje obarvanja bukovine pri postopku sušenja
 49. Peter Zaletelj: Dendrokronološke raziskave objektov na Dolenjskem

Other documents (172)

 1. Katarina Čufar, Hans Beeckman, Marko Frelih, Luka Krže, Wannes Hubau, Maks Merela: Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum
 2. Welmoed A. Out, Kirsti Hänninen, Maks Merela, Anton Velušček, Caroline Vermeeren, Katarina Čufar: Evidence of woodland management at the Eneolithic pile dwellings (3700–2400 BCE) in the Ljubljansko barje, Slovenia?
 3. Welmoed A. Out, Kirsti Hänninen, Maks Merela, Anton Velušček, Caroline Vermeeren, Katarina Čufar: Woodland management at the pile dwellings in the Ljubljansko barje
 4. Aleš Straže, Klemen Novak, Katarina Čufar: Quality and price of spruce logs, determined conventionally and by dendrochronological and NDE techniques
 5. Angela Balzano, Veronica De Micco, Maks Merela, Katarina Čufar: Plasticity of wood and phloem formation in tree species from drought-prone environments
 6. Katarina Čufar, Maks Merela, Luka Krže, Anton Velušček: Dendrochronology and absolute dating of pile-dwellings in Ljubljansko Barje
 7. Angela Balzano, Katarina Čufar, Luka Krže, Maks Merela: Critical steps and troubleshooting in sample preparation for wood and phloem formation
 8. Klemen Novak, Martin De Luis, Nina Škrk, Aleš Straže, Katarina Čufar: Tree-ring chronologies of Picea abies, Larix decidua and Fagus sylvatica along altitudinal gradients
 9. Nina Škrk, Roberto Serrano-Notivoli, Martin De Luis, Katarina Čufar: Tree-ring analyses of Fagus sylvatica at different sites in Slovenia showing different climatic suitability
 10. Jožica Gričar, Katarina Čufar, Klemen Eler, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík, Martin De Luis, Peter Prislan: Transition dates from earlywood to latewood and early phloem to late phloem in Norway spruce
 11. Fernando Useros, Angela Balzano, Peter Prislan, Martin De Luis, Jožica Gričar, Maks Merela, Katarina Čufar: Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe
 12. Angela Balzano, Maks Merela, Katarina Čufar: Scanning electron microscopy protocol for studying anatomy of highly degraded waterlogged archaeological wood
 13. Katarina Čufar: Dieter Eckstein, 1939-2021 and his rich legacy of dendrochronology in Slovenia and the world
 14. Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Maks Merela: Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia)
 15. Luka Goropečnik, Rafael Šenk, Matej Jošt, Katarina Čufar, Jože Kropivšek: Motivacija za izobraževanje in usposabljanje generacije Y in Z v lesarstvu
 16. Jožica Gričar, Peter Prislan, Gerald Koch, Katarina Čufar: Nastanek lesa pri beli jelki (Abies Alba Mill.) in navadni bukvi (Fagus sylvatica L.) - diferenciacija terminalnih celic v ksilemski braniki
 17. Katarina Čufar, Željko Gorišek, Maks Merela, Jože Kropivšek, Dominika Gornik Bučar, Aleš Straže: Lastnosti bukovine in njena raba
 18. Aleš Straže, Maks Merela, Katarina Čufar, Bogdan Šega, Dominika Gornik Bučar, Željko Gorišek: Vpliv sušilnega postopka na kakovost in izkoristek bukovega žaganega lesa
 19. Jožica Gričar, Katarina Čufar, Peter Prislan: Nastajanje in struktura lesa in floema pri navadni smreki
 20. Angela Balzano, Katarina Čufar, Veronica De Micco: Xylem and phloem formation dynamics in Quercus ilex L. at a dry site in Southern Italy
 21. Nicoletta Martinelli, Katarina Čufar, André Billamboz: Dendroarchaeology between teleconnection and regional patterns
 22. Katarina Čufar, Ervin Žveplan, Denis Plavčak, Maks Merela: Palisandri in sorodniki iz rodu Dalbergia na seznamu CITES
 23. Aleš Straže, Matjaž Dremelj, Ervin Žveplan, Katarina Čufar: Spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz zgodovinskih konstrukcij v življenjski dobi
 24. Jaša Saražin, Giulia Antonia Resente, Angela Balzano, Martin De Luis, Maks Merela, Katarina Čufar: Dendrochronology of sessile oak (Quercus petraea) on the transition between the sub-Mediterranean and temperate Continental climatic zones in Slovenia
 25. Katarina Čufar, Jana Horvat, Tjaša Tolar, Tina Berden, Maks Merela: Raziskovalni potencial lesa sodov iz rimskih vodnjakov
 26. Angela Balzano, Veronica De Micco, Maks Merela, Katarina Čufar: Tree-rings in Mediterranean pines - can we ascribe them to calendar years?
 27. Katarina Čufar, Angela Balzano, Luka Krže, Maks Merela: Wood identification using non-destructive confocal laser scanning microscopy
 28. Angela Balzano, Klemen Novak, Miha Humar, Katarina Čufar: Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology
 29. Katarina Čufar, Tatjana Dolžan Eržen, Luka Krže, Maks Merela: Dendrokronološke raziskave poslikanih kmečkih skrinj iz zbirke Gorenjskega muzeja v Kranju
 30. Katarina Čufar, Tom Levanič, Anton Velušček, Bernd Kromer: First chronologies of the Eneolithic pile dwellings from the Ljubljana Moor, Slovenia
 31. Angela Balzano, Katarina Čufar, Luka Krže, Maks Merela: Wood identification of charcoal with Confocal Laser Scanning Microscopy
 32. Nina Škrk, Angela Balzano, Zalika Črepinšek, Katarina Čufar: Inter-tree variability of autumn leaf phenology of European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia
 33. Nina Škrk, Angela Balzano, Zalika Črepinšek, Katarina Čufar: Inter-tree variability of autumn leaf phenology of European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia
 34. Katarina Čufar: Anatomija lesa
 35. Katarina Čufar: Fritz Hans Schweingruber, 1936-2020, who moved the boundaries of wood anatomy and dendrochronology
 36. Nina Škrk, Zalika Črepinšek, Katarina Čufar: Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020
 37. Nina Škrk, Zalika Črepinšek, Katarina Čufar: Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020
 38. Veronica De Micco, Angela Balzano, Katarina Čufar, Giovanna Aronne, Jožica Gričar, Maks Merela, Giovanna Battipaglia: Timing of false ring formation in Pinus halepensis and Arbutus unedo in southern Italy
 39. Edurne Martinez Del Castillo, Luis Alberto Longares, Jožica Gričar, Peter Prislan, Eustaquio Gil Pelegrin, Katarina Čufar, Martin De Luis: Living on the edge
 40. Jožica Gričar, Peter Prislan, Martin De Luis, Vladimír Gryc, Jana Hacurová, Hanuš Vavrčík, Katarina Čufar: Plasticity in variation of xylem and phloem cell characteristics of Norway spruce under different local conditions
 41. Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Miran Erič, Tjaša Tolar: Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri
 42. Katarina Čufar, Anton Velušček, Tjaša Tolar, Bernd Kromer: Dendrokronološke raziskave na koliščarskih naselbinah Stare gmajne in Blatna Brezovica
 43. Anton Velušček, Katarina Čufar, Martin Zupančič: Prazgodovinsko leseno kolo z osjo s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju
 44. Niko Torelli, Katarina Čufar, Dušan Robič: Some wood anatomical, physiological, and sylvicultural aspects of Silver fir dieback in Slovenia (NW Yugoslavia)
 45. Anton Velušček, Katarina Čufar, Tom Levanič: Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave
 46. Anton Velušček, Katarina Čufar: Dendrokronološke raziskave kolišč na Ljubljanskem barju - stanje 2001
 47. Anton Velušček, Katarina Čufar: Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju - naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci
 48. Katarina Čufar, Maja Lozar Štamcar: Dendrokronološko datiranje lesenega stropa iz dvorca Šteberk na Cerkniškem
 49. Katarina Čufar, Jožica Gričar, Martin Zupančič, Gerald Koch, Uwe Schmitt: Anatomy, cell wall structure and topochemistry of water-logged archaeological wood aged 5,200 and 4,500 years
 50. Anton Velušček, Katarina Čufar, Metka Culiberg, Borut Toškan, Janez Dirjec, Vesna Malez, Franc Janžekovič, Marijan Govedič: Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju
 51. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Wood formation in Norway spruce studied by pinning technique and intact tissue sampling method
 52. Tjaša Tolar, Katarina Čufar, Anton Velušček: Leseno toporišče kladivaste sekire s kolišča Stare gmajne na Ljubljanskem barju
 53. Anton Velušček, Katarina Čufar: Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju
 54. Jožica Gričar, Luka Krže, Katarina Čufar: Number of cells in xylem, phloem and dormant cambium in Silver fir (Abies alba), in trees of different vitality
 55. Peter Prislan, Katarina Čufar, Gerald Koch, Uwe Schmitt, Jožica Gričar: Review of cellular and subcellular changes in the cambium
 56. Katarina Čufar: Dendrokronološka metoda za datiranje lesa v Sloveniji
 57. Anton Velušček, Borut Toškan, Katarina Čufar: Zaton kolišč na Ljubljanskem barju
 58. Anton Velušček, Katarina Čufar: Kolišča na Ljubljanskem barju
 59. Miran Erič, Andrej Gaspari, Katarina Čufar, Franc Solina, Tomaž Verbič: Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici
 60. Edward R. Cook, Tom Levanič, Katarina Čufar: Old world megadroughts and pluvials during the common era
 61. Katarina Čufar, Maks Merela, Miran Erič: A Roman barge in the Ljubljanica river (Slovenia)
 62. Katarina Čufar, Matjaž Bizjak, Manja Kitek Kuzman, Maks Merela, Michael Grabner, Robert Brus: Castle Pišece, Slovenia - building history and wood economy revealed by dendrochronology, dendroprovenancing and historical sources
 63. Maxime Cailleret, Christof Bigler, Harald Bugmann, Julio Camarero, Katarina Čufar, Hendrik Davi, Ilona Mészáros, Francesco Minunno, Mikko Peltoniemi, Elisabeth M.R. Robert, María Laura Suarez, Roberto Tognetti, Jordi Martínez-Vilalta: Towards a common methodology for developing logistic tree mortality models based on ring-width data
 64. Giovanna Battipaglia, Filipe Campelo, Veronica De Micco, Cristina Nabais, Marco Carrer, Achim Bräuning, Alfredo Di Filippo, Katarina Čufar, Ignacio García-González, M. Koprowski: Structure and function of intra-annual density fluctuations
 65. Klemen Novak, Martin De Luis, Miguel Angel Saz, Luis Alberto Longares, Roberto Serrano-Notivoli, Josep Raventós, Katarina Čufar, Jožica Gričar, Alfredo Di Filippo, Gianluca Piovesan, Cyrille Rathgeber, Andreas Papadopoulos, Kevin T. Smith: Missing rings in Pinus halepensis
 66. Georg von Arx, Alan Crivellaro, Angela L. Prendin, Marco Carrer, Katarina Čufar: Quantitative wood anatomy
 67. Katarina Čufar, Willy Tegel, Maks Merela, Bernd Kromer, Anton Velušček: Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north
 68. Henri E. Cuny, Katarina Čufar, Peter Prislan, Jožica Gričar: Woody biomass production lags stem-girth increase by over one month in coniferous forests
 69. Katarina Čufar, Michael Grabner, András Morgós, Edurne Martinez Del Castillo, Maks Merela, Martin De Luis: Common climatic signals affecting oak tree-ring growth in SE Central Europe 2007
 70. Aleš Straže, Bogdan Mitkovski, Jan Tippner, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Structural and acoustic properties of African padouk (Pterocarpus soyauxii) wood for xylophones
 71. Katarina Čufar, Peter Prislan, Maks Merela, Luka Krže, Jožica Gričar: Spremljanje nastajanja ksilema in floema ter kambijeve aktivnosti pri bukvi in smreki v Sloveniji
 72. Aleš Straže, Maks Merela, Luka Krže, Katarina Čufar, Željko Gorišek: Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu
 73. Jože Kropivšek, Katarina Čufar: Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine
 74. Niko Torelli, Katarina Čufar, Dušan Robič: Nekateri ksilotomski, fiziološki in gozdno gojitveni vidiki umiranja jelke v Sloveniji
 75. Niko Torelli, Katarina Čufar, Martin Zupančič: Ocena zdravstvenega stanja in prirastnega potenciala z meritvijo električne upornosti aktivnih tkiv pri jelki (Abies alba Mill.)
 76. Niko Torelli, Martin Zupančič, Primož Oven, Katarina Čufar: Barierna cona in les, nastal po ranitvi pri navadni jelki (Abies alba Mill.)
 77. Tom Levanič, Katarina Čufar, Martin Zupančič: Kronologija letnih prirastkov jelke in smreke v Sloveniji
 78. Vesna Tišler, Katarina Čufar, Janja Zule: Lipophilic extractives in heartwood of european Larch (Larix decidua mill.)
 79. Katarina Čufar, Robert Brus, Luka Krajnc: Characteristics and geographical distribution of fiddleback figure in wood of Acer pseudoplatanus L. in Slovenia
 80. Xiaoxia LI, Eryuan Liang, Jožica Gričar, Peter Prislan, Sergio Rossi, Katarina Čufar: Age dependence of xylogenesis and its climatic sensitivity in Smith fir on the south-eastern Tibetan Plateau
 81. Peter Prislan, Jožica Gričar, Martin De Luis, Kevin T. Smith, Katarina Čufar: Phenological variation in xylem and phloem formation in Fagus sylvatica from two contrasting sites
 82. Katarina Čufar, Martin De Luis, Peter Prislan, Jožica Gričar, Zalika Črepinšek, Maks Merela, Lučka Kajfež-Bogataj: Do variations in leaf phenology affect radial growth variations in Fagus sylvatica?
 83. Katarina Čufar, Martina Cherubini, Jožica Gričar, Peter Prislan, Stefano Spina, Manuela Romagnoli: Xylem and phloem formation in chestnut (Castanea sativa Mill.) during the 2008 growing season
 84. Martin De Luis, Klemen Novak, Jose Raventós Bonvehi, Jožica Gričar, Peter Prislan, Katarina Čufar: Climate factors promoting intra-annual density fluctuations in Aleppo pine (Pinus halepensis) from semiarid sites
 85. Tom Levanič, Katarina Čufar: Primerjava standardnih kronologij jelke (Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji Slovenije
 86. Sergio Rossi, Katarina Čufar, Jožica Gričar, Peter Prislan: A meta-analysis of cambium phenology and growth
 87. Katarina Čufar, Anton Velušček: Hočevarica: absolutno datiranje
 88. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Phenology, occurrence of epicormic branches and reproductive growth on air-polluted silver firs
 89. Niko Torelli, W.C. Shortle, Katarina Čufar, Franc Ferlin, K.T. Smith: Detecting changes in tree health and productivity of silver fir in Slovenia
 90. Niko Torelli, Katarina Čufar: Drevesne vrste z biološko aktivnim lesom
 91. Niko Torelli, Bojana Križaj, Primož Oven, Martin Zupančič, Katarina Čufar: Schleimzellen in der Rinde und traumatische Harzkanale sterbender Tannen
 92. Peter Prislan, Gerald Koch, Katarina Čufar, Jožica Gričar, Uwe Schmitt: Topochemical investigations of cell walls in developing xylem of beech (Fagus sylvatica L.)
 93. Peter Prislan, Gerald Koch, Uwe Schmitt, Jožica Gričar, Katarina Čufar: Cellular and topochemical characteristics of secondary changes in bark tissues of beech (Fagus sylvatica)
 94. Tom Levanič, Katarina Čufar: The chronology of the silver fir (Abies alba Mill.) from Pohorje, Slovenia
 95. Jožica Gričar, Katarina Čufar: Seasonal dynamics of phloem formation in Silver fir and Norway spruce as affected by drought
 96. Jožica Gričar, Katarina Čufar: Nastajanje sekundarne celične stene in lignifikacija traheid kasnega lesa ob kambiju pri navadni jelki (Abies alba) v dormantnem obdobju
 97. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Die Phänologie von unterschiedlich geschädigten Weisstannen (Abies alba Mill.) in Slowenien
 98. Katarina Čufar, Dušan Robič, Niko Torelli, Andrej Kermavnar: Blütenbildung unterschiedlich geschädigter Weisstannen in Slowenien
 99. Katarina Čufar: Umiranja jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
 100. Katarina Čufar, Anton Velušček: Dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Hočevarica
 101. Katarina Čufar, Nicoletta Martinelli: Telekonekcija kronologij z naselbin Hočevarica in Palù di Livenza, Italija
 102. Katarina Čufar, Bernd Kromer: Radiokarbonsko datiranje kronologij širin branik s Hočevarice
 103. Katarina Čufar, Tjaša Tolar: Raziskave lesa z Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje
 104. Katarina Čufar, Tom Levanič, Martin Zupančič: Slovenija, regija za dendrokronološke raziskave
 105. Dejan Perčič, Katarina Čufar, Martin Zupančič: Dendrokronološke raziskave lesa iz stavb pri Sv. Primožu nad Kamnikom
 106. Katarina Čufar, Martin Zupančič, Luka Krže, Martin De Luis, Dieter Eckstein: Dendrochronology of oak (Quercus spp.) in Slovenia
 107. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Metode za raziskave sezonske dinamike kambijeve aktivnosti
 108. Tom Levanič, Katarina Čufar, Jernej Hudolin, Beta Benko-Mächtig: Dendrokronološka analiza strešne konstrukcije župne cerkve sv. Jurija v Piranu (občina Piran, Slovenija)
 109. Katarina Čufar, Tom Levanič: Tree-ring investigations in oak and ash from different sites in Slovenia
 110. Kevin T. Smith, Katarina Čufar, Tom Levanič: Temporal stability and dendroclimatology in silver fir and red spruce
 111. Tom Levanič, Katarina Čufar: Dendrokronološko datiranje objektov v Sloveniji
 112. Martin Zupančič, Katarina Čufar: Determinacija lesa predmetov kulturne dediščine
 113. Katarina Čufar, Tom Levanič: Dendrokronologija kot metoda za datiranje lesa
 114. Uwe Schmitt, Claudia Grünwald, Jožica Gričar, Gerald Koch, Katarina Čufar: Wall structure of terminal latewood tracheids of healty and declining silver fir trees in the dinaric region, Slovenia
 115. Katarina Čufar, Tjaša Tolar, Jelena Trajković: Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i mogućnosti njegova istraživanja
 116. Katarina Čufar: Dendrochronology and past human activity
 117. Martin De Luis, Jožica Gričar, Katarina Čufar, Jose Raventós Bonvehi: Seasonal dynamics of wood formation in Pinus halepensis from dry and semi-arid ecosystems in Spain
 118. Franc Budija, Katarina Čufar: Les tika (Tectona grandis L.)
 119. Katarina Čufar, Martin De Luis, Martin Zupančič, Dieter Eckstein: A 548-year long tree-ring chronology of oak (Quercus spp.) for SE Slovenia and its significance as dating tool and climate archive
 120. Katarina Čufar, Tajana Sekelj Ivančan, Michael Grabner: The dendrochronological dating of wood from the site of Torčec - Gradić in northern Croatia
 121. Katarina Čufar, Marina Šimek: Dendrochronological investigation of wood from Varaždin old castle
 122. Matija Križnar, Katarina Čufar: Fosilni les Carapoxylon iz spodnjemiocenskih plasti pri Komendi
 123. Katarina Čufar, Peter Prislan, Jožica Gričar: Cambial activity and wood formation in beech (Fagus sylvatica) during the 2006 growth season
 124. Peter Prislan, Maks Merela, Martin Zupančič, Luka Krže, Katarina Čufar: Uporaba izbranih svetlobno mikroskopskih tehnik za raziskave lesa in skorje
 125. Klemen Novak, Miguel Angel Saz, Katarina Čufar, Jose Raventós Bonvehi, Martin De Luis: Age, climate and intra-annual density fluctuations in Pinus halepensis in Spain
 126. Katarina Čufar, Anton Velušček, Bernd Kromer: Two decades of dendrochronology in the pile dwellings of the Ljubljansko barje, Slovenija
 127. Peter Prislan, Uwe Schmitt, Gerald Koch, Jožica Gričar, Katarina Čufar: Seasonal ultrastructural changes in the cambial zone of beech (Fagus sylvatica) grown at two different altitudes
 128. Manuela Romagnoli, Martina Cherubini, Peter Prislan, Jožica Gričar, Katarina Čufar, Stefano Spina: Main phases of wood formation in chestnut (Castanea sativa) in Central Italy
 129. Yafeng Wang, Katarina Čufar, Dieter Eckstein, Eryuan Liang: Variation of maximum tree height and annual shoot growth of Smith fir at various elevations in the Sygera mountains, Southeastern Tibetan Plateau
 130. Katarina Čufar, Anton Velušček: Les s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju in njegov raziskovalni potencial
 131. Martin De Luis, Katarina Čufar, Alfredo Di Filippo, Klemen Novak: Plasticity in dendroclimatic response across the distribution range of aleppo pine (Pinus halepensis)
 132. Maks Merela, Katarina Čufar: Mechanical properties of sapwood versus heartwood, in three different oak species
 133. Katarina Čufar, Bogoslav Šefc, Martin De Luis, András Morgós, Michael Grabner, Maks Merela, Jelena Trajković: Tree-ring chronology of pedunculate oak (Quercus robur) and its potential for development of dendrochronological research in Croatia
 134. Katarina Čufar, Tom Levanič, Anton Velušček: Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte
 135. Katarina Čufar, Tom Levanič: Referenčne kronologije za dendrokronološko datiranje v Sloveniji - stanje 1997
 136. Katarina Čufar, Tom Levanič, Anton Velušček: Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče 1 in 2 ter Hočevarica
 137. Katarina Čufar, Tom Levanič, Anton Velušček: Dendrokronološke raziskave na kolišču Parte - Iščica, Ljubljansko barje, Slovenija
 138. Katarina Čufar, Vesna Tišler, Željko Gorišek: Arheološki les - njegove lastnosti in raziskovalni potencial
 139. Jožica Gričar, Katarina Čufar, Uwe Schmitt: Diferenciacija terminalnih traheid kasnega lesa pri navadni jelki v dormantnem obdobju
 140. Martin Zupančič, Andrej Jazbec, Katarina Čufar: Analiza lesa in restavriranje baročnega kipa
 141. Jožica Gričar, Katarina Čufar: Bradavičasti sloj
 142. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Modela nastanka ligninskega polimera
 143. Maks Merela, Primož Oven, Katarina Čufar: Merjenje dimenzij trahej hrasta (Quercus sp.) na makroskopskem nivoju s sistemom za analizo slike - Lucia G
 144. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Vpliv eksogenih in endogenih dejavnikov na ksilogenezo
 145. Peter Prislan, Jožica Gričar, Gerald Koch, Uwe Schmitt, Katarina Čufar: Mikroskopske tehnike za študij nastanka lesa pri bukvi
 146. Katarina Čufar, Martin De Luis, Eva Horvat, Peter Prislan: Main patterns of variability in beech tree-ring chronologies from different sites in Slovenia and their relation to climate
 147. Katarina Čufar, Maks Merela, Luka Krže: Dendrokronološko datiranje kmečkih stavb v vasi Sevno
 148. Peter Prislan, Martin Zupančič, Luka Krže, Jožica Gričar, Katarina Čufar: Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastič na različnih nadmorskih višinah
 149. Katarina Čufar, Dušan Strgar: Dendrokronološko datiranje Berkovičevega hrama v vasi Orešje na Bizeljskem
 150. Janja Zule, Katarina Čufar, Vesna Tišler: Ekstraktivi v tkivih evropskega macesna (Larix decidua mill.)
 151. Aleš Straže: Kateri les izbrati?
 152. Les v gradnji
 153. Katarina Čufar, Martin De Luis, Miguel Angel Saz, Zalika Črepinšek, Lučka Kajfež-Bogataj: Temporal shifts in leaf phenology of beech (Fagus sylvatica) depend on elevation
 154. Klemen Novak, Martin De Luis, Jose Raventós Bonvehi, Katarina Čufar: Climatic signals in tree-ring widths and wood structure of Pinus halepensis in contrasted environmental conditions
 155. Martin De Luis, Katarina Čufar, Miguel Angel Saz, Luis Alberto Longares, Andrej Ceglar, Lučka Kajfež-Bogataj: Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007
 156. Martin De Luis, Klemen Novak, Katarina Čufar, Jose Raventós Bonvehi: Size mediated climate-growth relationships in Pinus halepensis and Pinus pinea
 157. Katarina Čufar, Peter Prislan, Martin De Luis, Jožica Gričar: Tree-ring variation, wood formation and phenology of beech (Fagus sylvatica) from a representative site in Slovenia, SE Central Europe
 158. Katarina Čufar, Jožica Gričar, Martin Zupančič, Gerald Koch, Uwe Schmitt: Anatomy, cell wall structure and topochemistry of waterlogged archaeological wood aged 5,200 and 4,500 years
 159. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Regular cambial activity and xylem and phloem formation in locally heated and cooled stem portions of Norway spruce
 160. Isabel Dorado, Jožica Gričar, Katarina Čufar, Martin De Luis, Jose Raventós Bonvehi: Cambial activity and wood formation in Pinus halepensis from semi-arid ecosystems in Spain
 161. Katarina Čufar, Anton Velušček: Dendrokronološke raziskave na Založnici - najmlajši znani bakrenodobni koliščarski naselbini na Ljubljanskem barju
 162. Jožica Gričar, Aleš Straže, Katarina Čufar: Differentiation of last formed tracheids in wood of silver firs (Abies alba) having various cambial productivity
 163. Jožica Gričar, Martin Zupančič, Katarina Čufar, Primož Oven: Odziv kambija navadne smreke (Picea abies) na ogrevanje in hlajenje debla
 164. Jožica Gričar, Katarina Čufar: Uporaba transmisijske elektronske mikroskopije ter uv-mikrospektrofotometrije za določanje lignina v celični steni iglavcev
 165. Jožica Gričar, Primož Oven, Katarina Čufar: Sezonska dinamika ksilogeneze in floemogeneze pri navadni jelki (Abies alba Mill.)
 166. Luka Krže, Jožica Gričar, Katarina Čufar: Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.)
 167. Katarina Čufar, Blaž Demšar, Martin Zupančič, Gerald Koch, Primož Oven: Anatomija lesa za loke godal
 168. Katarina Čufar, Martin Zupančič: Les jelke (Abies alba) kot material in tkivo dreves
 169. Katarina Čufar, Micha Beuting, Michael Grabner: Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia
 170. Željko Gorišek, Katarina Čufar, Aleš Straže: Karakterizacija anatomske zgradbe in osnovnih fizikalnih lastnosti velenjskega ksilita
 171. Katarina Čufar, Dušan Strgar, Maks Merela, Robert Brus: Les banove hiše v Artičah kot zgodovinski arhiv
 172. Tjaša Tolar, Anton Velušček, Katarina Čufar: Arheobotanične raziskave na kolišču Stare gmajne, datiranem na osnovi raziskav lesa