Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Boštjan Udovič: Ekonomska varnost in ekonomska diplomacija
 2. Gregor Pfajfar: The gap between buyers and sellers and its influence on conflict within international distribution channels
 3. David Đukić: Učinki transformacijskega vodenja na prodajalce v izvozu
 4. Jelena Ćirjaković: Prenos poslovnih aktivnosti in procesov na mednarodne trge kot vir konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij

Magistrska dela (67)

 1. Aljaž Bizjak: Analiza kitajske kulture in njenega vpliva na mednarodno poslovanje
 2. Primož Stipič: Lizing kot način financiranja pralnega stroja
 3. Nikola Prinčič: Analiza modelov spletne prodaje
 4. Tanja Fabijan: Internacionalizacija izbranega podjetja na indijskem trgu
 5. Maja Bukovnik: Družbena omrežja kot orodje dobrodelnih aktivacij
 6. Maja Kimovec: Tržni potencial Nordijskega centra Planica
 7. Jure Gabrovšek: Vloga razvitosti okolja pri nakupu električnih vozil
 8. Tjaša Bračko: Trženjsko komuniciranje osebnosti blagovne znamke na družbenem omrežju Instagram
 9. Andreja Mulec Bohinc: Analiza poslovnega okolja Azerbajdžana, Kazahstana, Turkmenistana in Uzbekistana ter priložnosti za slovenska podjetja
 10. Gregor Cesar: Razvoj trženjske strategije kulturnega dogodka
 11. Andrej Teraž: Strategija pozicioniranja jogurtov na slovenskem trgu
 12. Damir Ahmetović: Strategija budućeg razvoja tekstilne i odjevne industrije Republike Hrvatske
 13. Taja Kaker: Digitalizacija in novi pristopi v izobraževanju za doseganje večje konkurenčne prednosti gospodarstva
 14. Jure Šenk: Strategija vstopa blagovne znamke Victoria Secret na slovenski trg
 15. Nataša Šteferl Popit: Analiza poslovnih omrežij na primeru podjetja Trimo
 16. Štefan Japelj: Vpliv dejavnikov na določanje vrednosti sponzorskih pogodb nogometnih klubov v Sloveniji
 17. Marko Lukšič: Analiza vhodne internacionalizacije podjetja Iskratel
 18. Ajda Kline: Vpliv športnikove osebne znamke na njegov uspeh
 19. Gregor Umek: Analiza poslovnega in investicijskega okolja izbranih arabskih trgov
 20. Andraž Brilli, Tina Grubelnik, Ajda Lah: Analiza nakupnega procesa in izdelava strategije pozicioniranja izbrane blagovne znamke spodnjega perila na češkem trgu
 21. Nataša Ahčin: Trženje eko vozil v pogojih krize v avtomobilski industriji
 22. Staša Žunič: Elektronska knjiga - izziv slovenskemu založništvu
 23. Andraž Klun: Vpliv kulturnih razlik na poslovanje slovenskih podjetij v Indiji
 24. Martina Gojkošek: Slovenska gospodarska diplomacija v Ruski federaciji
 25. Rok Bartol: Vpliv gospodarske krize na sponzoriranje športa
 26. Gregor Cimperman: Trženjska strategija podjetja Tronitec na avstrijskem trgu
 27. Simona Pavlič Založnik: Kakovost zdravstvenih storitev v Zdravilišču Terme Zreče kot dejavnik njegovega razvoja
 28. Edita Gabrič: A corporate university
 29. Mira Miloševič: Prepoznavnost Mercatorja kot sponzorja v športu
 30. Rok Miklič: The influence of cultural dimensions on international business between China and EU
 31. Matjaž Viher: Viri konkurenčnosti in internacionalizacija slovenskih malih informacijsko komunikacijsko tehnoloških podjetij
 32. Tomaž Kreutz: Vstop podjetja Argas na nemški trg vozil z avtomatsko ročnim gasilnim sredstvom
 33. Sanja Ristić: Analiza posebnosti turškega pogajalskega sloga
 34. Branko Nemeš: Vpliv medkulturnih razdalj na poslovanje Slovenije z Andsko skupnostjo
 35. Darja Saksida Bogataj: Ključna znanja za poslovanje slovenskih podjetij na kitajskem trgu
 36. Matej Kovač: Trženje visokotehnoloških proizvodov s primerom na trgu Ruske federacije
 37. Rado Vukadinović Levski: Vpliv internacionalizacije podjetja Lesnina na slovensko pohištveno industrijo
 38. Nataša Berčan: Nakupno odločanje pri izbiri in ureditvi stanovanja
 39. Lina Gradišar: Vpliv globalne krize na sponzoriranje športa v Sloveniji
 40. Tina Bajde: Uvedba trgovske znamke
 41. Elizabeta Hernaus Berlec: Pomen in razvoj trženja športnih oddelkov na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije (ŠC PET)
 42. Ivan Buhanec: Kulturološke značilnosti poslovanja v Saudovi Arabiji
 43. Doris Dobnikar Novak: Analiza zadovoljstva turistov v turistični destinaciji Ljubljana
 44. Karmen Keržar: Razvoj trženjske strategije pravične trgovine
 45. Monika Lavrenčič: Analiza možnosti vstopa podjetja Studio Moderna na kazahstanski trg
 46. Mateja Novak Resman: Merjenje zadovoljstva odjemalcev podjetja Veyance Technologies Europe
 47. Aleš Šuligoj: Posebnosti trženja nizkostroškovnih letalskih prevoznikov
 48. Nataša Luketina: Analiza možnosti trženja Freestyler naprave in Freestyler vadbenega koncepta na slovenskem trgu
 49. Miha Grilj: Možnosti trženja kardiovaskularnih zdravil na izbranih trgih držav JV Azije
 50. Jerneja Rupnik: Razvoj blagovne znamke M SORA
 51. Valentina Cej: Politično tveganje v mednarodnem poslovanju podjetij
 52. Jure Doler: Pomen blagovnih znamk v športu
 53. Dejan Ule: Strategija razvoja blagovne znamke Alveus na mednarodnih trgih
 54. Tanja Kramar: Značilnosti ruskega pogajalskega sloga
 55. Anita Novak: Informatizacija procesov upravljanja odnosov s strankami
 56. Lea Slokar: Tržni potencial Velike Britanije za slovenska vina
 57. Edna Džanić: Financiranje nepremičnin z leasingom v slovenskih podjetjih
 58. Nataša Škorc: Vpliv podobe vrhunskega športnika na blagovno znamko
 59. Jelena Ćirjaković: Globalni izzivi trženja na trgu digitalnih skladb
 60. Miha Šuligoj: Upravljanje odnosov s strateškimi kupci Slovenskega orodjarskega grozda (SOG) z uporabo interneta
 61. Monika Lisjak: Izkustvene skupnosti kot vir konkurenčnih prednosti podjetja
 62. Veronika Strgar: Partnersko povezovanje blagovnih znamk (co-branding) kot trženjska strategija mednarodnega podjetja
 63. Aleksander Kuljaj: Značilnosti kitajskega pogajalskega sloga
 64. Špela Kern: Poslovno modeliranje kot podpora odločanja in oblikovanje celovitih trženjskih rešitev v podjetju Iskratel s primerom
 65. Aljoša Rojec: Oblikovanje trženjskih strategij na medorganizacijskih trgih za izdelke visoketehnologije s področja telekomunikacij
 66. Damjan Rotar: Analiza romunskega trga zdravil s stališča Krkinih proizvodov
 67. Boštjan Jenko: Elektronsko trženje zavarovanj prek interneta

Diplomska dela (129)

 1. Marko Prekić: Trženje šole golfa
 2. Katarina Vrhunc: Razvoj trženjske strategije podjetja Domel na kitajskem trgu
 3. Nina Grobelnik: Analiza možnosti vstopa podjetja Moj obrtnik na češki trg s sistemom spletnega licitiranja
 4. Marko Cah: Posebnosti trženja logističnih storitev na trgu evropske avtoindustrije
 5. Mitja Humar: Analiza možnosti razvoja trga z rezanim lesom na območju Severne Afrike
 6. Luka Gržinič: Možnosti vstopa blagovne znamke Benquick na francoski trg
 7. Vita Omladič Puhan: Trženjsko ovrednotenje projekta Era City Makedonija
 8. David Mošić: Učinkovit globalni manager
 9. Miha Škarič: Analiza tržnega potenciala avtomobilov na električni pogon na slovenskem trgu
 10. Anja Premelč: Biometrija in njen tržni potencial
 11. Gregor Gorše: Pospeševanje prodaje proizvodov podjetja Adria Mobil s finančnimi instrumenti
 12. Romana Rojc: Sponzorstva v športu
 13. Rok Bizjak: Trženje športa - Košarkarska zveza Slovenije
 14. Vanja Golob: Analiza trženjskega okolja
 15. Irena Bertoncelj: Analiza tržnih priložnosti sesalnih enot na trgu masažnih kadi
 16. Mitja Koščak: Analiza izbrane oblike vstopa podjetja Litostroj Power na kanadski trg
 17. Jure Čuk: Strategija trženja podjetja Obleci.se na trgih nekdanje Jugoslavije
 18. Eva Dimnik: Finančni učinki in razvoj razvrščanja športnih panog v razrede na primeru fundacije za financiranje športnih organizacij v RS
 19. Nenad Bregar: Pogajanja v mednarodnem okolju
 20. Miha Kline: Razvoj in management znamke športnika posameznika
 21. Tomaž Kodrič: Analiza možnosti trženja avtomobilske znamke Kia na slovenskem in hrvaškem trgu
 22. Matej Zupančič: Development of Slovenian house concept
 23. Teja Bertoncelj: Trženje na podlagi odnosov
 24. Veronika Šantej: Sponzoriranje športnika posameznika kot del tržnega komuniciranja podjetja
 25. Mateja Berčan: Strategija vstopa zavarovalno posredniške družbe na hrvaški trg
 26. Ajda Kline: Preznamčenje podjetja Atomske toplice v Terme Olimia
 27. Urška Mivšek: Standardizacija in adaptacija izdelčne skupine Effect na trgih hčerinskih podjetij Unichem
 28. Tina Poje: Možnosti širjenja podjetja KSMC na trge Adriatic regije
 29. Mladenka Aleksija Lukić: Razvoj odnosov s kupci na primeru Lenovo
 30. Alja Purg: Analiza strategije vstopa Helios Domžale na ruski trg
 31. Urška Vrščaj: Analiza dejavnosti knjigotrštva in nakupnih navad na bolgarskem trgu
 32. Damjana Štrubelj: Analiza možnosti vstopa podjetja Kolosej na makedonski trg
 33. Tea Resman: Možnosti prodora Elan Invente na italijanski trg
 34. Petra Drašković: Trženjski koncept hitre mode: Zara
 35. Brigita Tomažič: Analiza zadovoljstva odjemalcev
 36. Ana Husar: Razvoj trženjske strategije Arena Vodafone live
 37. Maja Urh: Analiza kakovosti storitev pri prodaji izbranih znamk avtomobilov
 38. Rok Bartol: Trženjsko komuniciranje v športu
 39. Anja Mlinšek: Moderne oblike zavarovanja plačil in obvladovanje mednarodnega kreditnega tveganja
 40. Damjana Pangerčič: Analiza trga prehranskih dopolnil na slovenskem trgu
 41. Tjaša Berakovič: Možnosti trženja pisala Pilot Frixion Ball na trgu Bosne in Hercegovine
 42. Yan Liu: Export practice and management between China and EU market
 43. Maja Korpar: Posebnosti pogajanj slovenskih poslovnežev na izbranih trgih Latinske Amerike
 44. Borut Fakin: Strategija trženja turističnega podjetja na primeru hotelskega kompleksa Salinera II
 45. Simon Kregar: Vpliv priobalnega pomorskega prometa na delovanje oskrbovalnih verig v EU
 46. Uroš Okoren: Razvoj trženjske strategije Košarkarskega kluba Olimpija
 47. Marina Vujin: Vpliv medkulturoloških razlik na poslovna pogajanja
 48. Urška Trampuš: Možnosti trženja izdelka QBOX na slovenskem trgu
 49. Urban Murmayer: Vpliv kulturoloških dejavnikov na strategijo internacionalizacije podjetij
 50. Primož Goršič: Internacionalizacija podjetja LifeClass Hotels & Resorts
 51. Urša Fink: Navidezno nakupovanje na primeru trgovine na drobno
 52. Petra Logar: Prodor Kitajske na evropski trg tekstilnih izdelkov
 53. Tjaša Simončič: Analiza zadovoljstva odjemalcev z ALU programom podjetja Iskra PIO
 54. Katja Rihar: Analiza privlačnosti indijskega trga nepremičnin
 55. Damir Benedičič: Celovite rešitve kot konkurenčna prednost podjetja, primer Trimo d.d.
 56. Anja Lemut: Trženjski splet širitve prodaje hidravličnih cilindrov podjetja Sinoslo na področju Šanghaja
 57. Martin Zadel: Analiza možnosti vstopa Cimosa d.d. na kitajski in indijski trg avtomobilske industrije
 58. Danijela Stojanović: Kulturološke posebnosti japonskega poslovanja
 59. Ana Vidmar: Zavarovanje izvoznih kreditov preko Slovenske izvozne družbe kot oblika spodbujanja vstopa slovenskih podjetij na trg Ruske federacije
 60. Bojan Štruc: Slovenski avtomobilski grozd GIZ ACS kot vzvod internacionalizacije podjetja Štruc Management, s.p.
 61. Dušan Skerbiš: Analiza možnosti vstopa podjetja TOM Oblazinjeno pohištvo d.o.o. Mokronog na danski in švedski trg
 62. Polona Likar: Analiza pričakovanj potencialnih odjemalcev podjetja Hidria Rotomatika, oddelek Fino štancanje
 63. Gorazd Poljanec: Analiza vstopa IMP Klime na poljski trg
 64. Mirjam Žerjav: Trženje na podlagi odnosov
 65. David Bor Švagelj: Posebnosti trženja spletne trgovine na primeru podjetja Colby
 66. Saša Ušaj: Standardizacija in adaptacija v mednarodmem trženjskem komuniciranju
 67. Sanja Stojaković: Strategija trženja delikatesnih specialitet in pripravljenih jedi na primeru Mercator, d.d.
 68. Mateja Rakovec Podobnik: Spremembe tehnik mednarodnega poslovanja ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 69. Gregor Podboršek: Analiza strategije nastopa Gorenja na ruskem trgu
 70. Zoran Belac: Analiza možnosti trženja vlakovne garniture AVE podjetja Mehano na španskem trgu
 71. Matjaž Valenčič: Pozicioniranje blagovne znamke Matrix na slovenskem trgu
 72. Jurij Godec: Trženjska strategija vstopa Pivovarne Union na hrvaški trg
 73. Tina Bratkovič: Tveganja in varnost logističnih verig v globalnem poslovanju
 74. Mojca Jović: Analiza možnosti trženja generičnih zdravil na trgu Ruske federacije
 75. Tim Farčnik: Posebnosti trženja športne prireditve
 76. Marko Zadel: Uveljavljanje blagovne znamke Tom na nemškem trgu oblazinjenega sedežnega pohištva
 77. Marko Vahen: Razvoj celovite strategije e-poslovanja v globalno usmerjenih turističnih agencijah
 78. Urban Kisovar: Možnosti vstopa in trženja mulčerja in okopalnika podjetja Tehnos na ruskem trgu
 79. Marija Jankovič: Možnosti zmanjševanja tveganja pri poslovanju z Bosno in Hercegovino s storitvami Slovenske izvozne družbe
 80. Nenad Jović: Mednarodna primerjava omejitev oglaševanja alkohola
 81. Jasmina Šabić: Analiza možnosti vstopa Mercator, d.d. na ukrajinski trg
 82. Mateja Cvikl: Obnašanje porabnikov v knjigarnah in papirnicah
 83. Aleksandra Gojkovič: Raziskava možnosti vstopa Iskre Prins d.d. na trg Ruske federacije
 84. Špela Pipan: Možnosti rasti in razvoja trženja opažnih plošč na španskem trgu
 85. Janja Komel: Analiza češkega in slovaškega trga čaja
 86. Lucija Živa Živec: Izzivi trženja športne dejavnosti Avto-moto zveze Slovenije
 87. Irena Trobec: Trženjski vidiki globalizacije športa
 88. Staša Varšek: Primerjava nemškega in italijanskega pogajalskega sloga z vidika slovenskih pogajalcev
 89. Anja Marjetič: Vpliv multimodalnega transporta na procese mednarodnega poslovanja
 90. Tamara Ivanetič Ule: Ponovno umeščanje blagovne znamke Alveus na trgu Ruske federacije
 91. Matija Petrovčič: Analiza zadovoljstva odjemalcev podjetja Iskra Avtoelektrika d.d.
 92. Klavdija Delovec: Zvestoba slovenskih kupcev avtomobilskim blagovnim znamkam
 93. Ivana Dimovska: Možnosti razvoja Lek Skopje na makedonskem trgu zdravil
 94. Marjeta Škof: Internacionalizacija podjetij s poudarkom na mrežnem pristopu
 95. Ana Osredkar: Posebnosti trženja na portugalskem trgu
 96. Helena Kralj: Trženjski splet Krke Zdravilišča na tujih trgih
 97. Metka Hlebec: Možnosti širjenja poslovanja podjetja Beti na nemški trg
 98. Katja Pogorevc Zidarič: Analiza konkurenčnih prednosti v storitveni dejavnosti zdraviliški turizem v Sloveniji
 99. Mitja Boncelj: Trženje na podlagi odnosov, kot vidik povečanja zadovoljstva odjemalcev s storitvami Kovintrade-a d.d.
 100. Dunja Ferjan: Multinacionalna podjetja v državah v razvoju
 101. Uroš Zdešar: Etika in trženje na internetu
 102. Petra Lapajne: Analiza sposobnosti in pripravljenosti slovenskih podjetij za vstop in delovanje na trgu Ruske federacije
 103. Luka Stopar: Pospeševanje prodaje in internetno komuniciranje na medorganizacijskih trgih
 104. Marjetka Jakofčič: Blagovna znamka države kot turistične destinacije
 105. Nika Bregar: Ponovno umeščanje blagovne znamke Lancaster na slovenski trg
 106. Gregor Adler: Ponovno pozicioniranje blagovne znamke Barcaffe na trgu Srbije
 107. Maja Žagar: Mega knjigarna v Ljubljani - trženjska upravičenost naložbe
 108. Primož Juhart: Analiza možnosti vstopa e-študentskega servisa na hrvaški trg
 109. Urška Trpin: Vstop Slovenije v Evropsko unijo in vpliv na špedicijsko dejavnost
 110. Boštjan Cankar: Mednarodne ekonomske integracije v Evropi
 111. Darja Lukančič: Inovacije v mednarodnem poslovanju
 112. Tomaž Dolenc: Pomen etike v poslovanju multinacionalnih podjetij
 113. Jana Klemenčič: Strategija vstopa na trg Velike Britanije
 114. Vladimira Krese: Aplikacije in uporaba novih tehnologij v trženjskem komuniciranju
 115. Kristjana Ogrič: Internacionalizacija slovenskega avtomobilskega grozda
 116. Peter Bratož: Značilnosti pogajanj v arabskem svetu
 117. Tjaša Pintar: Vloga Slovenske izvozne družbe pri vstopu slovenskih podjetij na bosanski trg
 118. Simona Stajič: Ponovni vstop podjetja Jub d.d. na trg Zvezne republike Jugoslavije
 119. Aleš Ajlec: Vpliv etike v mednarodnem trženju
 120. Petra Popovič: Pogajanja v mednarodnem trženju - vpliv kulturoloških dejavnikov
 121. Nataša Maček: Elektronsko poslovanje in globalizacija
 122. Primož Grilc: Trženje Save Tires d.o.o. na trgih nekdanje Jugoslavije
 123. Klemen Pipan: Promocijski splet blagovne znamke Goodyear na trgih nekdanje Jugoslavije
 124. Gašper Kern: Pomen zastopstev v mednarodnem poslovanju
 125. Marjan Beltram: Strategija vstopa slovenskih trgovskih podjetij na srbski trg
 126. Mitja Stanjko: Skupna vlaganja kot oblika vstopa na indijski trg - primer Iskraemeco
 127. Katja Zalaznik: Sodelovanje in konkurenca med EU in NAFTA
 128. Eva Žontar: Pomen in uporaba ATA zvezkov v zunanjetrgovinskih postopkih
 129. Nataša Švec: Pristopi uvajanja blagovne znamke Mura na švedski trg

Druga dela (4)

 1. Maja Zalaznik, Gašper Pavlič, Gregor Pfajfar: Analiza pričakovanih sprememb v sponzorstvu v športu kot posledica COVID-19
 2. Miha Cimperman, Maja Zalaznik, Peter Trkman: Analyzing older users' home telehealth services acceptance behavior - applying an Extended UTAUT model
 3. Zaposlovanje mladih
 4. Maja Zalaznik, Matevž Rašković, Miha Škerlavaj: Odnosi med zaposlenimi in podjetji in njihov vpliv na uspešnost poslovanja