Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Lena Tajnšek: Pojavljanje mikotoksinov zearalenon in deoksinivalenol na zrnju pšenice (Triticum aestivum L.) v odvisnosti od okoljskih dejavnikov
 2. Anja Meszaroš: Vrednotenje analitičnih metod za oceno ustreznosti celodnevne prehrane v vojašnicah
 3. Matej Gregorič: Ocena prehranskega vnosa pri mladostnikih z vidika varovanja zdravja
 4. Tamara Puš: Primerjava metod za določanje prehranskega statusa posameznika
 5. Katarina Černelič: Primerjava vsebnosti luteina in zeaksantina v rastlinskih vzorcih in prehranskih dopolnilih s kromatografskimi metodami

Magistrska dela (12)

 1. Nina Jenko: Prehransko znanje in mediji v povezavi z izbiro živil
 2. Anja Gaber: Oblikovanje in evalvacija prehranskega profila brezglutenskih živil
 3. Tina Benigar: Uporaba prehranskega profiliranja za omejitev oglaševanja nezdrave hrane otrokom
 4. Blaž Ferjančič: Vključevaje [!] promotorja zdravega prehranjevanja v izobraževalni sistem v Sloveniji
 5. Vid Vičič: Analiza dejanskega vnosa energije in makrohranil ter prehranskega statusa pacientov v bolnišnični oskrbi
 6. Mjuša Krevs: Odnos študentov do vnosa soli in primerjava z njenim dejanskim vnosom
 7. Anija Orel: Primerjava statusa prehranjenosti pri otrocih s cerebralno paralizo merjenega z bioimpedanco in antropometrijo
 8. Tina Zidar: Prehranska vlaknina v modelnih celodnevnih obrokih
 9. Damijana Presečnik: Maščobnokislinska sestava v modelnih celodnevnih obrokih
 10. Ana Juvan: Vrednotenje prehrane plavalcev mladostnikov z računalniškim programom
 11. Irena Višček: Vrednotenje prehrane osnovnošolcev na OŠ Trebnje
 12. Irena Kastelec: Vsebnost vitamina C in nitratov v zelenjavi

Diplomska dela (60)

 1. Luka Wechtersbach: Stabilnost polarnih in nepolarnih antioksidantov v kompleksnem matriksu
 2. Špela Čerpič: Ekstrakcija barvnih in fenolnih spojin v grozdni sok med maceracijo rdečega grozdja
 3. Nina Urh: Optimalni pogoji obiranja jabolk cv. Pinova in cv. Marina
 4. Tanja Tič: Vpliv blagovne znamke na sprejemljivost kislih kumaric pri potrošniku
 5. Miran Bužinel: Parametri kakovosti zvrsti belega vina iz vinorodnega okoliša Goriška Brda
 6. Lucija Kovačič: Hranilna in energijska vrednost celodnevnih obrokov v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
 7. Andreja Erjavec: Vloga polifenol-oksidaze, peroksidaz in fenilalanin-deaminaze pri porjavenju krompirja
 8. Mirta Kadivec: Tehnološka kakovost jajčevcev za predelavo
 9. Gaja Vlaj: Izdelki iz hrušk cv. Pituralka in njihova prehranska vrednost
 10. Ksenija Podgrajšek: Modelni poskus vrednotenja jedilnikov predšolskih otrok s poudarkom na vnosu vitamina D
 11. Anita Žnidar: Vsebnost beljakovin in prehranske vlaknine v celodnevnih obrokih slovenske vojske
 12. Helena Hafner Urbančič: Vpliv beljakovinskih čistilnih sredstev na tartratno stabilnost vina
 13. Samo Polanec: Dinamika razvoja barve jabolk glede na položaj plodov v krošnji in klimatske razmere
 14. Sašo Reberšek: Ocena prehranskega statusa študentov
 15. Tina Češnovar: Prehranski vnos pri otrocih s celiakijo (glutensko enteropatijo)
 16. Barbara Ručman: Spremembe vsebnosti antioksidantov v pakiranem, sveže narezanem zelju
 17. Adelina Sarađen: Vrednotenje prehranske vrednosti živil iz ponudbe na bencinskih servisih
 18. Lidija Vertnik: Ocena zaužite količine kuhinjske soli iz kupljenih živil
 19. Mojca Gamse: Ocenjevanje in izbira jedilnikov za starostnike s pomočjo matematičnega programiranja
 20. Janja Papež: Vpliv načina pridelave na prehransko kakovost paradižnika in zelene solate
 21. Ana Šerona: Vrednotenje prehrane kardiovaskularnih bolnikov
 22. Renata Selčan: Vrednotenje prehrane v Domu za ostarele Polzela
 23. Peter Horvat: Antioksidativni potencial vojaških obrokov
 24. Vid Borko: Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic
 25. Helena Kobe: Prehranske navade slovenskih srednješolcev glede na indeks telesne mase
 26. Darja Vrečar: Prehranjevalne navade učencev osnovne šole Tolmin
 27. Špela Cerar: Analiza vnosa makro in mikro hranil pri profesionalnih igralkah rokometa z računalniškim programom Prodi 5.0
 28. Petra Terpin: Določanje oreha kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 29. Ana Veber: Vrednotenje prehranskega statusa odraslih z metodo jedilnika prejšnjega dne
 30. Veronika Zubin: Določanje vsebnosti L-askorbinske kisline in nitrata v zelju cv. Destiny in cv. Caco
 31. Katja Vučko: Vpliv vizualnih komunikacij pri izbiri živil
 32. Robert Vnučec: Vnos makrohranil in telesna sestava pri srednješolcih
 33. Matic Ceglar: Povezanost med zaužito količino vitaminov in makrohranil
 34. Tina Jakop: Postavitev sistema HACCP v prehranski verigi nove Pediatrične klinike
 35. Roman Štukelj: Povezava med holesterolom in številom mikroveziklov v periferni krvi
 36. Sara Vajdič: Vsebnost makrohranil v celodnevni prehrani srednješolcev
 37. Katarina Okorn: Primeri dietnih jedilnikov za jesen in zimo pri otrocih in mladostnikih
 38. Petra Malavašič: Prehranska obravnava bolnikov s končno ledvično odpovedjo
 39. Judita Slavič: Dietni jedilniki za otroke v bolnišnici
 40. Karmen Tisaj: Pomen jajc v prehrani študentov
 41. Kim Jerman: Vpliv prehrane posameznika na količino skupnih fenolnih spojin v urinu
 42. Branko Zorn: Vrednotenje prehrane po smernicah ločevalne diete
 43. Mojca Murko: Določanje lešnika kot alergena v živilih s PCR v realnem času
 44. Špela Pangerc: Računalniški program Prodi 5.5 kot alternativna metoda spremljanja zaužite količine makrohranil pri sladkornem bolniku
 45. Tjaša Štrukelj: Spremembe vsebnosti glukozinolatov in nekaterih antioksidantov v narezanem zelju
 46. Meta Habjan Dovč: Vsebnost vitamina C in nitrata v radiču
 47. Sandra Poje: Določanje prehranske vrednosti obrokov z računalniškim programom in s kemijsko analizo
 48. Iris Skubin: Določanje skupnih fenolnih spojin v urinu
 49. Urban Majcen: Prehranske navade zaposlenih in promocija zdravja v malem modelnem podjetju
 50. Barbara Kramar: Uporaba nutrigenomske analize pri načrtovanju prehrane v Termah Krka
 51. Gregor Ocepek: Vpliv prehrane na telesno sestavo posameznika v povezavi z genskim polimorfizmom
 52. Teja Antunes: Dieta pri alergiji na pšenično moko
 53. Janja Šrimpf: Ocenjevanje jedilnikov z metodami večkriterialnega odločanja
 54. Nina Miklič: Določanje antioksidativne aktivnosti urina z metodo ABTS
 55. Mitja Močnik: Določanje vsebnosti L-askorbinske kisline in nitrata v zelju cv. Delphi in cv. Hinova
 56. Matej Žvokelj: Obstojnost vitaminov in skupni antioksidativni potencial v sadno-žitni rezini
 57. Špela Može Bornšek: Polifenoloksidazna aktivnost v hmelju
 58. Matejka Fajs: Uporaba emulgatorjev na osnovi monogliceridov v pekarstvu
 59. Etjen Bizaj: Vpliv sestave grozdnega soka na potek alkoholne fermentacije
 60. Maja Herbaj: Ocena stanja prehranjenosti in način prehranjevanja vzorca študentov vegetarijancev

Druga dela (5)

 1. Darja Kobal Grum, Manca Seničar: Uvod v psihologijo prehrane
 2. Lena Tajnšek, Marjan Simčič, Anton Tajnšek: The impact of wheat production on the occurrence of mycotoxins DON (deoxynivalenol) and ZEA (zearalenone) on wheat grains (Triticum aestivum L.)
 3. Ksenija Podgrajšek, Tamara Puš, Marjan Simčič: Devetdeset dnevna ločevalna dieta je zaradi deficitov v vnosu hranil nevarna za zdravje
 4. Tomaž Požrl, Dragan Žnidarčič, Mirela Kopjar, Janez Hribar, Marjan Simčič: Change of textural properties of tomatoes due to storage and storage temperatures
 5. Tamara Puš, Ksenija Podgrajšek, Marjan Simčič: Nutrient intake variability induced by processing of food diary data