Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Mateja Bodlaj: Povezanost med tržno naravnanostjo, inovacijami in uspešnostjo podjetja

Magistrska dela (47)

 1. Luka Bruketa: The development of marketing strategies in a selected micro company
 2. Martin Košiček: Vloga vsebinskega trženja in pripovedovanja zgodb na družbenih omrežjih za majhna in srednje velika podjetja
 3. Veronika Vičič: Analiza odnosa mladih do zavajajočega oglaševanja
 4. Monika Češarek: Uravnotežen pogled na storitveno znamko Slovenianbears.com
 5. Ula Stepančič: Primerjalna analiza svetovno znanih platform za spletno prodajo
 6. Petra Rusjan: Uporaba družbenih omrežij in digitalnega oglaševanja za trženje turistične destinacije
 7. Kristijan Sirk: Razvoj in uvedba nove blagovne znamke premium vin na globalni trg
 8. Neža Moškotevc: Vpliv pospeševanja prodaje na premoženje blagovne znamke Droga
 9. Nika Dostal: Uporaba družbenega omrežja Instagram v mikro podjetjih na primeru spletne trgovine Shooby
 10. Iztok Knez: Uvedba izdelčne skupine na poljski trg na primeru izbranega podjetja
 11. Vid Vodopivec: Consumer willingness to pay for craft beer in Slovenia
 12. Urša Žuna: Načrtovanje spletnega trženjskega komuniciranja v podjetju Tehnofan
 13. Anja Dolinar: Digitalno trženje v turizmu na primeru turistične agencije Potepuh
 14. Tjaša Gomboc: Vplivnostno trženje z zornega kota vplivnežev in porabnikov
 15. Eva Pirnat: Vedenje porabnikov pri nakupu ekoloških živil
 16. Anja Berk: Analiza vedenja milenijcev pri nakupu luksuznih blagovnih znamk
 17. Ariela Jurejevčič: Družbena omrežja pri trženju turističnih destinacij
 18. Katja Podlipnik: Uravnotežen pogled na znamko turistične destinacije Škofja Loka
 19. Urška Rožman: Analiza možnosti oživljanja blagovne znamke Mont
 20. Nina Petretič: Vpliv družbenih medijev na nakupne odločitve milenijcev
 21. Jan Erjavec: Odnos porabnikov do mrežnega trženja in piramidnih sistemov
 22. Jure Bedenk, Aleš Torkar: Zeleno trženje kot vir konkurenčne prednosti slovenskih podjetij
 23. Ana Velechovsky: Uporaba orodij digitalnega trženja za povečanje spletne prodaje blagovne znamke Clover
 24. Saša Pečnik: Analiza metod oblikovanja cen v slovenskih maj[h]nih in srednje velikih podjetjih
 25. Anja Prokopović: Analiza ključnih dejavnikov izbire nakupne poti slovenskega porabnika
 26. Boštjan Bolko: Analiza učinkov sodelovanja korporacije in zagonskih podjetij na primeru koncerna Kolektor
 27. Lea Bukovec: Analiza porabnikovega procesa odločanja pri nakupu avtomobila
 28. Nadja Keržan: Analiza uporabniške izkušnje na primeru spletne trgovine Okay.si
 29. Tjaša Založnik: Strategija trženjskega komuniciranja blagovne znamke Enemon
 30. Mateja Podboj: Družbena odgovornost in etika na primeru afere emisij pri Volkswagnu
 31. Andreja Skube: Analiza trženja Slovenije kot turistične destinacije
 32. Tanja Miklavčič: Razlike v zaznavanju trgovskih blagovnih znamk diskontnih trgovcev ter ostalih trgovskih blagovnih znamk
 33. Žiga Potrebuješ: Analiza spletne pristojnosti majhnih podjetij v trgovini na drobno z opremo za dom v Sloveniji
 34. Anja Polenšek: Alternativne oblike trženjskega komuniciranja v mikro in malih podjetjih
 35. Asja Borzatta: Inovativni načini trženjskega komuniciranja v novonastali mikropivovarni BRU KRU, d.o.o.
 36. Lucija Lučić: Trženjsko komuniciranje storitev srednjih šol na področju izobraževanja odraslih v javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
 37. Mateja Maleš: Sodelovanje uporabnikov pri razvoju novega izdelka
 38. Ana Mlekuž: Vpliv finančne pismenosti na nakupno vedenje porabnikov v času gospodarske krize v Sloveniji
 39. Anja Tavčar: Analiza zavedanja in pozicioniranje trgovskih blagovnih znamk Biva in Mtech v Sloveniji
 40. Marjan Papež: Testiranje koncepta spletnega orodja FREEyer med potencialnimi poslovnimi uporabniki
 41. Tanja Oblak: Analiza trženjskega komuniciranja v majhnem podjetju
 42. Kelly Prodan Lukežič: Vključevanje porabnikov v razvoj novega izdelka
 43. Romana Škerjanc: Vloga in vpliv vsebinskega trženja na mlado generacijo
 44. Špela Jakopanec: Vpliv gospodarske krize na blagovne znamke slovenskih modnih oblikovalcev
 45. Ajda Seničar: Družbena omrežja kot opora trženju v majhnih podjetjih
 46. Urška Zupan: Razvoj in uvajanje nove storitve na primeru delavnice čustvene inteligence v jezikovni šoli Mint IH
 47. Mateja Bodlaj: Internet kot trženjsko orodje za razvoj blagovne znamke

Diplomska dela (57)

 1. Alen Hrovat: Digitalno trženje na primeru podjetja Karting center
 2. Ksenija Strmčnik: Razvoj blagovne znamke Gorenjka
 3. Mateja Makuc: Trženjsko komuniciranje na primeru podjetja Corpo
 4. Hana Erman: Analiza trženja hitre mode
 5. Luka Travica: Standardizacija in prilagajanje oglasov v mednarodnem trženju
 6. Katja Kastelic: Trženje lastne blagovne znamke podjetja Mercator IP, d.o.o.
 7. Katja Prezelj: Pomen in vpliv cene na goste v hotelirstvu
 8. Primož Tutin: Analiza strateškega vstopa podjetja Güthle Pressenspannen GmbH na slovenski trg
 9. Iva Stanković: Mladinski turizem
 10. Matej Štante: Analiza dojemanja naravne kozmetike med študentkami Fakultete za farmacijo in Ekonomske fakultete
 11. Renata Potočnik: Analiza tržno-komunikacijskega programa podjetja Dom trade, d.o.o., Žabnica
 12. Mitja Urbanček: Izzivi trženjskega komuniciranja v bančništvu na primeru Hranilnice Lon d.d. Kranj
 13. Tanja Pirnat: Trženjski načrt za podjetje Eavante
 14. Melisa Jusufoska: Simplicity as a factor for creating strong brands
 15. Simona Hode: Spletno trženje v turizmu
 16. Špela Šuc: Ključni dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev o buteljčnih vinih
 17. Maruša Ovijač: Trženje mestnega jedra Kranj
 18. Barbara Mihelin: Zanimanje slovenskih porabnikov za steklene nagrobne sveče
 19. Sara Palčič: Analiza programa zvestobe podjetja Drogerie Markt
 20. Predrag Petrović: Zadovoljstvo kupcev s programom zvestobe trgovine E.Leclerc
 21. Blaž Lenassi: Vpliv recesije na porabnikov proces odločanja pri nakupu oblačil
 22. Maja Kastelic: Vpliv socialnih omrežij na blagovne znamke in njihove porabnike
 23. Barbara Košak: Trženje kmetijskih pridelkov in živil slovenskih kmetij
 24. Gregor Novinec: Trženje novega izdelka Sambucol
 25. Dragan Jovanović: Tržna naravnanost s poudarkom na zadovoljevanju latentnih potreb
 26. Rok Vidmar: Sodelovanje porabnika pri razvoju blagovne znamke Wannabesociety
 27. Nejc Jug: Načrt trženja za podjetje Komunala Nova Gorica d.d.
 28. Saba Resnik: Trženje storitve Company on Net
 29. Ognen Hristovski: Trženjski načrt za programsko opremo Netsuite v Makedoniji
 30. Nina Žitnik: Tržnokomunikacijski program zdrave prehrane med dijaki in študenti
 31. Elza Majetić: Pomen zaposlenih v storitvenih podjetjih
 32. Matej Rožen: Odnos mladih do spleta in spletnega oglaševanja
 33. Nina Ivančič: Spremembe nakupnega vedenja porabnikov v kriznem gospodarskem obdobju
 34. Matjaž Kocjančič: Management blagovne znamke na primeru podjetja Trgoavto
 35. Ognen Ognenoski: Gverilsko trženje v praksi slovenskih in makedonskih podjetij
 36. Mirt Lavrenčič: Priprava trženjskega načrta za Plesni klub Fredi, d.o.o.
 37. Ana Sovdat: Nakupno vedenje študentov v zvezi s turističnimi potovanji
 38. Peter Zabret: Ambientalno oglaševanje v tujini in Sloveniji
 39. Tina Koščak: Trženje nove rešitve energetskega upravljanja zgradb podjetja Sauter Automatika, d.o.o.
 40. Lea Paternoster: Trženjsko komuniciranje v športnem društvu Obsession
 41. Nataša Golf: Mobilni telefon kot oglaševalski medij
 42. Tjaša Tomšič: Značilnosti nakupnega procesa in vpliv oglaševanja na porabnikovo odločitev o nakupu avtomobila
 43. Laura Bianka Kramer: Načrt trženja za Penzion Kramer in Strelišče Kunšperk
 44. Mojca Hostnik: Tržnokomunikacijski načrt za pospešitev zaposlitvene mobilnosti s storitvami EURES
 45. Sergeja Sovdat: Trženjsko komuniciranje izdelkov višjega cenovnega razreda v majhnem podjetju
 46. Aleš Kramar: Upravljanje z blagovnimi skupinami
 47. Petra Železnikar: Zavedanje in zvestoba storitveni znamki Volksbank
 48. Saša Pirman: Zadovoljstvo in zvestoba kupcev
 49. Gregor Saksida: Podoba korporativne znamke "Aerodrom Maribor" med prebivalci občine Maribor
 50. Špela Zaplotnik: Pomen osebne prodaje v trgovini na debelo
 51. Urška Opalk: Tržne poti v turizmu
 52. Goran Stanovnik: Trženje jahtnih zavarovanj na primeru podjetja I.B.C. d.o.o.
 53. Alenka Gašperin: Merchandising kot trženjsko orodje za povečanje prodaje
 54. Tatjana Kokalj: Analiza porabnikov na primeru podjetja Alpina, d.d., Žiri
 55. Maja Jarm: Pristopi za ustvarjanje in ohranjanje zvestobe blagovnim znamkam spletnih trgovcev
 56. Simona Stare: Pozicioniranje blagovne znamke Lipbled na slovenskem trgu
 57. Mateja Maras: Trženje na podlagi baze podatkov na primeru Cisefa