Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Dalibor Mršić: Vpliv velikosti in deleža iveri na lastnosti lesno-polimernih kompozitov

Bsc theses (67)

 1. Marko Debevc: Vpliv iveri na toplotno izolativnost iverne plošče
 2. Rok Skok: Vpliv sredice na lastnosti lahkega lesnega ploščnega kompozita
 3. Klemen Božič: Vpliv velikosti iveri na emisijo formaldehida iz enoslojne iverne plošče
 4. Viljem Barič: Vpliv vrste lesa na dimenzijsko stabilnost ivernih plošč
 5. Gregor Krajšek: Vpliv zrnatosti brusnega papirja na emisijo formaldehida iz ivernih in vlaknenih plošč, brušenih s papirji različnih zrnatosti
 6. Andrej Cimperman: Analiza vpliva obrabe orodja na kakovost novonastale površine pri vrtanju lesnih kompozitov
 7. Matic Volavšek: Izdelava in testiranje deske rolke
 8. Sandi Vovk: Izdelava izolacijskih plošč iz celuloznih vlaken
 9. Rok Veberič: Uporaba visokofrekvenčne tehnologije za lepljenje furnirnih vezanih plošč z mešanicami utekočinjenega lesa in MUF lepila
 10. Damjan Žgajner: Vpliv kakovosti zlepljenosti gradnikov na nabrekanje ivernih in vlaknenih plošč
 11. Jernej Kidrič: Vsebnost anorganskih onesnažil v lesnih kompozitih na slovenskem trgu
 12. Ana Tršar: Izdelava ivernih plošč iz odsluženega lesa
 13. Aleks Miklič: Oblika loma lesnih ploščnih kompozitov pri natezni in upogibni obremenitvi
 14. Grega Škufca: Razvoj ter izdelava sredice in površinskega sloja kompozita iz vlaken konoplje za smuči
 15. Mitja Lalović: Uporaba trislojnih ivernih plošč s povišano gostoto v konstrukcijske namene
 16. Andrej Vrhovec: Vpliv sestave križno lepljenega lesa na upogibno trdnost in modul elastičnosti
 17. Jernej Jazbec: Lastnosti ivernih plošč iz termično modificiranega lesa
 18. Blaž Sok: Izdelava lahkega ploščnega kompozita s 3D oblikovano sredico
 19. Aleš Velkavrh: Izboljšanje lastnosti ivernih plošč z dodajanjem naravnih in sintetičnih vlaken
 20. Janez Furlan: Vpliv zgradbe predelne stene na upogibno trdnost in modul elastičnosti
 21. Žiga Dežman: Vpliv deleža zunanjega sloja trislojne iverne plošče na akustične lastnosti
 22. Simon Avbreht: Časovni potek deformacije obremenjenih lesnih plošč
 23. Gašper Mlakar: Izdelava iverne plošče glede na zahteve uporabnika
 24. Dejan Sašek: Vpliv vlažnosti lesnih plošč na emisijo formaldehida
 25. Alojz Šmuc: Odpornost lignoceluloznih gradbenih materialov na glive razkrojevalke
 26. Miha Kamšek: Analiza lastnosti lesnih sekancev za kurjenje
 27. Klemen Purkart: Vpliv vrste lesa na emisije formaldehida iz trislojne iverne plošče
 28. Mateja Guštin: Vpliv poteka stiskanja na gostotni profil iverne plošče
 29. Primož Štolfa: Analiza konstrukcije stola z ukrivljeno sedežno lupino
 30. Nejc Jan: Vpliv gostote posameznega sloja trislojne iverne plošče na njeno toplotno izolativnost
 31. Matevž Klopčič: Vpliv gostote zunanjega sloja iverne plošče na njeno trdoto
 32. Uroš Centa: Analiza loma lesnih plošč pri obremenitvi na upogib
 33. Boštjan Jež: Izdelava opažne plošče z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa
 34. Tina Hudnik: Razvoj lahkih ploščnih kompozitov s sredico iz utekočinjenega lesa
 35. Aleš Bohte: Kakovost zlepljenosti med različnimi materiali poda počitniške prikolice
 36. Tadej Grahovac: Lesne plošče kot toplotno izolativni material
 37. Rudi Kavčič: Ekonomska upravičenost zamenjave tehnologije za izdelavo kompozitnih plošč
 38. Janez Zupančič: Dimenzijska obstojnost ivernih plošč s povišano gostoto
 39. Jure Stare: Vpliv temperature in časa stiskanja na kakovost zlepljenosti pri oblaganju plošč s furnirjem
 40. Pavel Pori: Vpliv brušenja ivernih plošč na oprijemnost papirja, impregniranega z melaminsko smolo
 41. Franko Dolgan: Vpliv hladnega predstiskanja na lastnosti težko gorljive vezane plošče
 42. Andrej Kurnik: Lastnosti lahkih plošč s sredico iz slame
 43. Sebastjan Sever: Izboljšanje upogibne trdnosti furnirnih plošč z dodajanjem sintetičnih vlaken
 44. Dražen Jurčević: Uporaba plošč iz lesenih vlaken v izolacijske namene v gradbeništvu
 45. Jure Bozovičar: Vpliv vrste lepila na sorpcijske lastnosti iverne plošče
 46. Jurij Hladnik: Anorganska onesnažila v odsluženem lesu in ploščah iz dezintegriranega lesa
 47. Dominik Kužnik: Vpliv izbranega lepila na gostotni profil pri izdelavi ivernih plošč
 48. Roman Ščernjavič: Vpliv deleža skorje na mehanske lastnosti ivernih plošč
 49. Darko Kunc: Razvoj trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem
 50. Aleksandra Potisek Križ: Vpliv deleža utekočinjenega lesa v urea-formaldehidnem lepilu na lastnosti ivernih plošč
 51. Mitja Penšek: Vpliv vlažnosti iverja na porabo energije pri sušenju
 52. Miha Mravlak: Vpliv debeline in gostote ivernih in vlakninskih plošč na njihove akustične lastnosti
 53. Žiga Cimerman: Vpliv površine iverne plošče na oprijemnost dekorativnega papirja
 54. Tomaž Jeglič: Upogibne lastnosti lepljenca z zobatim lepilnim spojem
 55. Aleksander Jerman: Vpliv vrste in načina lepljenja na nabrekanje sestavljene delovne plošče
 56. Anja Krpan: Mehanske in biološke lastnosti iverne plošče narejene iz odsluženega zaščitenega lesa
 57. Urška Gajšek: Vpliv deleža skorje v iverni plošči na vsebnost prostega formaldehida
 58. Uroš Firšt: Vpliv vrste lepila pri izdelavi ivernih plošč na tlak sproščanja ob izpostavitvi delovanju vode
 59. Ivan Dolinšek: Uporaba FT-IR spektroskopije za karakterizacijo ivernih plošč
 60. Jure Grudnik: Vpliv velikosti iverja in delež dodanega lepila na stopnjo oblepljenosti
 61. Jaka Soršak: Sorpcijske in nabrekovalne značilnosti ivernih plošč
 62. Janez Benedičič: Vpliv gostotnega profila in sorpcijskih karakteristik na krivljenje MDF plošč
 63. Martin Bukovec: Vpliv načina stiskanja furnirnih plošč na njihove sorpcijske lastnosti
 64. Peter Luin: Vpliv velikosti iverja in načina segrevanja na hrapavost ivernih plošč
 65. Boštjan Šalamon: Vpliv vlažnosti furnirja in temperature stiskanja na napake furniranih ivernih plošč
 66. Andrej Štaleker: Alternativna metoda določanja vsebnosti prostega formaldehida
 67. Matjaž Hudolist: Vpliv parametrov stiskanja na nekatere lastnosti obložene iverne plošče

Other documents (15)

 1. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Reza Hosseinpourpia, Jure Žigon, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Utilization of partially liquefied bark for production of particleboards
 2. Mojca Žlahtič, Nejc Thaler, Sergej Medved, Franc Pohleven, Luka Krže, Marko Željko, Boštjan Lesar, Miha Humar: Vpliv obdelave in izvedbe fasade na pojav modrenja na fasadi modelnega objekta
 3. Sergej Medved, Vladimir Jambreković: Vpliv klimatskih pogojev na poves nekaterih lesnih ploščnih kompozitov
 4. Wen Jiang, Stergios Adamopoulos, Marko Petrič, Milan Šernek, Sergej Medved: Particleboards with partially liquefied bark of different particle sizes
 5. Sergej Medved, Eugenia Mariana Tudor, Marius-Catalin Barbu, Timothy M. Young: Thermal conductivity of different bio-based insulation materials
 6. Sergej Medved, Daša Krapež Tomec, Angela Balzano, Maks Merela: Alien wood species as a resource for wood-plastic composites
 7. Sergej Medved, Damjan Žgajner, Alan Antonović: The dynamics of thickness swelling and bond strength loss of different wood-based panels at exposure to humid climate and immersion into water
 8. Nataša Čuk, Matjaž Kunaver, Edita Jasiukaitytė-Grojzdek, Sergej Medved: Utekočinjanje lesa s pomočjo ultrazvoka in izdelava ivernih plošč z uporabo lepilnih mešanic z dodanim utekočinjenim lesom
 9. Sergej Medved: Vpliv lesne vrste na hrapavost zunanjega sloja in prostorninsko maso brušenih ivernih plošč
 10. Sergej Medved: Vpliv zgradbe zunanjega sloja na sorpcijo in trdnost iverne plošče
 11. Sergej Medved: Določanje velikosti lesnih iveri
 12. Dominika Gornik Bučar, Sergej Medved: Ugotavljanje prostega formaldehida v lesnih tvorivih
 13. Sergej Medved, Jože Resnik: Influence of the acidity and size of beech particles on the hardening of the urea-formaldehyde adhesive
 14. Nataša Čuk, Matjaž Kunaver, Sergej Medved: Properties of particleboards made by using an adhesive with added liquefied wood
 15. Sergej Medved, Jože Resnik: Influence of beech particle size used in surface layer on bending strength of three-layer particleboard