Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (36)

 1. Sašo Puljarević: Spomin in travma v postjugoslovanskem romanu
 2. Tina Toličič: Krasni novi androgini svet: reprezentacija androginosti v znanstvenofantastičnih delih ameriških avtoric
 3. Marija Sirk: Kulturnomaterialistična primerjava eseja Ivana Cankarja »Kako sem postal socialist in eseja Amirija Barake »Black Solidarity«
 4. Klara Katarina Rupert: Prikazala se mi je ženska: tematizacija samomora na primerih Sapfo in Renée Vivien
 5. Vesna Liponik: Antropomorfizacija: kritična analiza (ne)tropa
 6. Zala Vidic: Ekokritiško branje sodobne slovenske alpinistične literature
 7. Valentina Rajaković: Potreba po pripovedovanju in pripoved o travmatičnih dogodkih v avtobiografskem pisanju Kiševega romana Vrt, pepel
 8. Jana Penca: Ekokritiško branje del Ruth L. Ozeki
 9. Vid Skrbinšek: Podoba je meso postala: zajedavstvo in sožitje likovnega performativa in konstativa
 10. Zala Furlan: Slovenska književnost in slovenščina v šolskem izobraževanju in življenju mladih na avstrijskem Koroškem
 11. Laura Bačnik: Literarna besedila Iris Murdoch z vidika eksistencializma in feminizma
 12. Lucija Mandić: »Provociram, ker je politika pojedla literaturo.« Teorija in literatura v slovenski in češkoslovaški študentski periodiki leta 1968 na primeru Tribune in Studenta
 13. Anja Štuhec: Popotništvo in notranje potovanje v Célinovem romanu Potovanje na konec noči / Voyage et voyage intérieur dans le roman de Céline Voyage au bout de la nuit
 14. Anja Rabzelj, Vanesa Matajc: Analiza bralnih skupin za odrasle v splošnih knjižnicah in bralčev odziv na izbrano literarno delo
 15. Anja Silovšek: Jezik na meji molka v Malini Ingeborg Bachmann
 16. Julija Ovsec: Vojno deklištvo in ideologije: primerjalna analiza mladinskih romanov Zaupno in Hotel Zagorje
 17. Anamarija Zorč: Medkulturnost v mladinski književnosti
 18. Alex Devetak: Prilastitev njenega telesa: nadzor in upor v sodobnem angloameriškem distopičnem romanu
 19. Katarina Ferk: Primerjalna analiza klasičnega in digitalnega branja
 20. Tadeja Čigon: Postapokalipsa in antiutopija v romanu Dmitrija Gluhovskega Metro 2033
 21. Danijela Jejčič: Langston Hughes: preko meja Harlema
 22. Lara Paukovič: Podoba New Yorka v ameriškem romanu po enajstem septembru
 23. Janž Snoj: Solaris Stanisława Lema kot poskus odgovora na antropološko, epistemološko in teološko vprašanje
 24. Katja Zver: Indijska književnost v angleščini
 25. Ela Brglez: Nezanesljivi pripovedovalec v literaturi holokavsta
 26. Ema Karo: Representation of the Holocaust in Morris Gleitzman's novels: Once, Then and After
 27. Tomaž Kozamernik: Ponovno rojstvo v svetu Malazana
 28. Ajda Lovec: Reprezentacija kruha v literarnih in polliterarnih delih o I. svetovni vojni
 29. Nika Mušič: Pripoved v literaturi in filmu
 30. Katarina Venta: Perraultova Trnuljčica nekoč in danes
 31. Aljaž Krivec: Novi pristopi v sodobni poeziji
 32. Anja Radaljac: Spremembe v procesu literarnega pisanja in medbesedilnost ob pojavu digitalnih medijev
 33. Larisa Javernik: Raziskovanje fenomena "crossover" slikanic na podlagi izbranih slovenskih in čeških slikanic
 34. Aljaž Koprivnikar: Češka avantgarda in njena primerjava s slovensko avantgardo znotraj območja poezije v prvi polovici 20. stoletja
 35. Urška Kobe: Primerjava Pančatantre z izbranim basnopisjem iz svetovne in slovenske književne tradicije
 36. Barbara Burger Mansutti: Motiv družine v sodobni slovenski ženstveni kratki prozi

Diplomska dela (63)

 1. Maruša Jaklič: Vampir v romanih Drakula, Vampir z Gorjancev in Volčje noči
 2. Katra Bergant: Primerjava motiva zajca v umetni pravljici in mladinskem fantazijskem romanu
 3. Petruša Golja: Socialno obrobje in empatija v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice in Hauptmannovi drami Hannele gre v nebesa
 4. Liu Zakrajšek: Rana kot portal sočutja: soočanje s travmo koncentracijskih taborišč v romanu Čudovite zelene oči Arnošta Lustiga in noveli Bolečina Marguerite Duras
 5. Anja Črepinšek: Ljubezen in literatura v romanih Carlosa Ruiza Zafóna Senca vetra in Draga Jančarja To noč sem jo videl
 6. Martin Justin: Spol in nacija kot diskurzivna aspekta romanov Peščena gora Joanne Bator in Očiščenje Sofi Oksanen
 7. Tjaša Gajšek: Pripovedne strukture v romanu Cigan, ampak najlepši Kristiana Novaka
 8. Urša Praprotnik: Spomin in spominjanje v romanih Jurija Trifonova Starec ter Danila Kiša Vrt, pepel
 9. Matic Erdani: Menejeva pot: interpretativna obravnava Saro-Wiwovega romana Soldatko
 10. Ines Stamejčič: Eksistencialna ujetost zahodnjaka v sodobnih romanih Die kommenden Jahre Norberta Gstreina in Podreditev Michela Houellebecqa
 11. Anja Zidar: Obravnava sodobnih naratoloških pristopov ob analizi romanov Skrivna zgodovina, 4 3 2 1 in A Tale for the Time Being
 12. Manja Ocepek: Impersonalnost v poeziji narave Emily Dickinson in Maje Vidmar
 13. Sašo Puljarević: Srbski roman v tranziciji
 14. Eva Kryštufek: Literalizacija Manifesta infrarealizma v izbranih romanih Roberta Bolaña
 15. Marija Jeremić: Harlemska renesansa v Ellisonovem romanu Nevidni človek in Baldwinovem romanu Pojdi in povej na gori
 16. Rebeka Lebinger: Homoseksualnost v Družinskih parabolah Gojmirja Polajnarja in Družinskem plesu Davida Leavitta
 17. Anja Markelc: Primerjava treh mladinskih problemskih romanov o motnjah hranjenja: Debeluška, Punčka v ogledalu in Zamrznjeni dekleti
 18. Aja Čelhar: Angleški sentimentalni roman: senzibilnost in družabnost v romanu 18. stoletja
 19. Urška Gabrič: Problem mimesis med Vzhodom in Zahodom na primeru romana Orhana Pamuka Ime mi je Rdeča
 20. Eva Frankol: Iz kaplje vode odkrivati reko: arabeskna struktura romana Dževada Karahasana Vzhodni divan
 21. Gaia Sluga: Analiza neofašističnih elementov v opusu Marka Sosiča
 22. Maša Mališnik: Primerjava lika psihopatske ženske v strukturi kriminalke: Gillian Flynn
 23. Karin Petko: Lik Barbare Celjske v Novačanovi zgodovinski drami in v zgodovinskem romanu Anne Wambrechtsamer
 24. Klara Katarina Rupert: Zaznamovanost s samomorom v pripovedovanju življenja: Stekleni zvon Sylvie Plath in Charlotte Davida Foenkinosa
 25. Lidija Goršič: Povezave med skupino Bloomsbury, Virginio Woolf in romanom K svetilniku
 26. Nina Zorn: Postmodernistična romana Ime rože Umberta Eca in Parfum Patricka Süskinda ter njuni filmski verziji v režiji Jean-Jacques Annauda in Toma Tykwerja
 27. Urška Obal: Slikanice v anglofonskem literarnem sistemu 21. stoletja
 28. Daniela Miloševič: Ženske podobe v romanih Ernesta Hemingwaya
 29. Aleš Zobec: Jadran Krt in socialno-politična podoba Anglije v osemdesetih
 30. Urška Borovnica: Distopija v mladinskem romanu Iskanje modre ter trilogiji Igre lakote
 31. Meta Erženičnik: Zgodovinski kontekst lezbične literature in lezbični diskurz
 32. Liana Jeseničnik: Eksistencializem in modernizem v Smoletovem romanu Črni dnevi in beli dan ter njegov primerjalni kontekst z vidika upodobitve ženske
 33. Iztok Mrak: Nezanesljivi pripovedovalec v spekulativni fikciji
 34. Kristina Prašnikar: Tematizacija homoseksualnosti v izbranih Forsterjevih romanih v kontekstu viktorijanske dobe
 35. Tomas Pleško: Viktorijanska družba v delih Charlesa Dickensa
 36. Vesna Dragar: Pripovedovalca ter njun odnos do vojne in režima v romanih Jaroslava Haška Dobri vojak Švejk in Bohumila Hrabala Stregel sem angleškemu kralju
 37. Špela Zupančič: Identiteta in eksil v romanih Bonavia, Canzone di guerra in Nowhere Man
 38. Vid Skrbinšek: Likovni performativ in njegove možnosti v teatralnem
 39. Anja Škafar: Odsevi politike, revolucije in diktature v romanih Roberta Bolaña Oddaljena zvezda in Vladimirja Kavčiča Zapisnik
 40. Andreja Udovč: Poezija usojenosti
 41. Ana Lorger: Izolacija v romanih Stena in Mansarda Marlen Haushofer
 42. Hana Kovač: Motiv vizionarstva v poeziji Arthurja Rimbauda in Dina Campane
 43. Karolina Zgaga: Podoba ženske v južnoafriški družbi in režimu pri Doris Lessing
 44. Andrej Meglič: Ljubezen nam je vsem v pogubo
 45. Saša Svet: Postmodernizem v kratki zgodbi in filmu Varuška
 46. Tanja Božić: Premeščene identitete v romanu Canzone di guerra Daše Drndić
 47. Laura Bačnik: Haruki Murakami in feministična kritika
 48. Sara Primožič: Turški roman v luči turške jezikovne politike
 49. Nika Štrus: Vojni obrazi
 50. Špela Medvešek: Slovenska mitologija v slovenskih ljudskih pravljicah v povezavi z umetnimi pravljicami Marjana Tomšiča Uroki polni lune
 51. Žiga Kovač: Novi ateizem
 52. Julija Ovsec: Razpad Jugoslavije s perspektive pripovedovalcev
 53. Sergej Harlamov: Michel Houellebecq in arheologija sedanjosti
 54. Iztok Jereb: Dramatika Samuela Becketta
 55. Katja Zver: Subjektivna izkušnja časa in prostora v Udarcih usode Amarja Samba in V visoki travi Gabriele Babnik
 56. Martin Nedoh: Dnevnika Antona Kufola, poskus primerjalne analize
 57. Monika Pestotnik: Modernizem v Faulknerjevem romanu V smrtni uri
 58. Neja Berlič: Fan fikcija in medbesedilnost
 59. Ivana Zajc: Dramsko besedilo Milene Marković Barčica za punčke
 60. Nika Lampret: Zaporniški roman
 61. Katarina Venta: Spominska proza in resničnost v Dnevniku Hélène Berr, Bolečini Marguerite Duras in Pismu nekemu talcu Antoina de Saint-Exupéryja
 62. Meta Lenarčič: Nemška manjšina v Romuniji in Herta Müller
 63. Rasto Pahor: Protagonisti in antagonisti v Larssonovi trilogiji Dekle z zmajskim tatujem

Druga dela (1)

 1. Vanesa Matajc: Vidiki "drugosti" v romanih Gabriele Babnik in v teoretskem kontekstu postkolonialnosti