Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Matevž Resman: Metodologija načrtovanja in snovanja pametnih tovarn na osnovi digitalnih modelov
 2. Maja Turk: Samo-konfiguracija delovnega mesta s sodelovanjem delavca
 3. Hugo Zupan: Inteligentni algoritem za optimiranje montažnih in strežnih sistemov ter procesov linijske proizvodnje

Magistrska dela (30)

 1. Jernej Protner: Krmilni algoritem antagonistično povezanih pnevmatičnih mišic
 2. Miha Petrič: Razvoj robotske celice za kovanje vil
 3. Miran Šubic: Zasnova in stroškovna primerjava dveh tehnologij izdelave izoliranega statorskega paketa
 4. Janez Vončina: Razvoj in analiza brezžičnega krmiljenja modulne proizvodne celice z roboti Dobot Magician
 5. Žan Špenko: Analiza in izboljšava ergonomije montažnega delovnega mesta v proizvodnji z uporabo simulacije
 6. Marko Draksler: Modeliranje in simulacija robotizirane montažne linije prototipne pametne tovarne
 7. David Pekolj: Digitalizacija hidravlične stiskalnice in strežne naprave
 8. Denis Ivan Javornik: Vpliv zasnove hidravličnih digitalnih ventilov in metode krmiljenja na pozicioniranje hidravličnega cilindra
 9. Jakob Kokalj: Nadzor kakovosti montaže bencinskih katalizatorjev s strojnim vidom
 10. Anže Kovačič: Razvoj strežne naprave za nanašanje ločilnih sredstev v procesu vulkanizacije
 11. Martin Požar: Izboljšava krmilnega algoritma za pozicijsko regulacijo hidravlične linearne osi z digitalnim ventilom
 12. Klemen Matoša: Snovanje visoko-dinamične hidravlične testne naprave
 13. Matic Zupan: Razvoj grafičnega vmesnika pametne hidravlične stiskalnice
 14. Rok Novak: Avtomatsko generiranje ciklov hidravlične stiskalnice z RFID identifikacijo naročila
 15. Matija Črv: Zasnova in optimizacija sistema za ročno montažo baterijske naprave
 16. Primož Veber: Uporaba linearnih enot za strežne in montažne sisteme
 17. Anže Zupančič: Optimiranje montažne linije za avtomatizirano sestavljanje zaslona vozila
 18. Peter Del Fabro: Optimizacija in povečanje razpoložljivosti paletnega manipulatorja za oskrbo pakirne linije
 19. Marko Paunović: Raziskava vpeljave navidezne resničnosti v sisteme izdelovalnih tehnologij
 20. Tomaž Kekič: Zasnova naprave za avtomatizirano montažo koračnega motorja v ohišje ventila grelnih enot
 21. Rok Živec: Optimizacija vrstnega reda naročil z digitalnim dvojčkom s simulacijskim programom Visual Components
 22. Miha Primožič: Montaža in končna kontrola puhala z elektronsko komutiranim pogonom
 23. Denis Urnaut: Zasnova montažnega sistema za sestavo elektronskih sklopov
 24. Martin Markovič: Uporaba robotskega in operativnega sistema za programiranje kolaborativnega robota Franka Emika
 25. Miriam Porenta: Avtomatizacija montaže merilnega sistema števca električne energije
 26. Simon Stanonik: Načrtovanje robotske celice za strego obdelovalnemu centru
 27. Urban Repanšek: Interna logistika modularnega proizvodnega sistema z uporabo avtonomnega mobilnega robota
 28. Peter Kosler: Koncept implementacije avtonomno vodenih vozil v logistični in proizvodni proces podjetja
 29. Dejan Ugovšek: Konceptualna zasnova montažne linije aparatov za pripravo napitkov
 30. Damjana Vavtar: Koncept implementacije pametnih vijačnikov v montažni proces

Diplomska dela (92)

 1. Anže Plečnik: Razvoj naprave za montažo in kontrolo volanskega ležaja
 2. Črt Gorjanc: Robotizacija in optimizacija polnilne linije AdBlue
 3. Damjan Vovk: Zasnova pozicionirnega sistema za pozicioniranje sestavnih delov lesena transportne embalaže na delovno mizo
 4. Martin Lozar: Postavitev in povezava SCADA sistema in PLK krmilnika za nadzor procesov po načelih Industrije 4.0
 5. Katarina Medved: Sinhronizacija robotske roke v Visual Components Premium z virtualnim krmilnikom URSim
 6. Tadej Bizjak: Avtomatizacija pnevmatične naprave za prebijanje pločevine z uporabo programirljivega logičnega krmilnika
 7. Florjan Križnik: Krmiljenje hidravlične naprave z Raspberry Pi
 8. Kevin Švara: Napredni pristopi za zaznavanje sprememb in okvar pri hidravličnih cilindrih
 9. David Višnjar: Samodejno programiranje robotske celice v virtualnem okolju z uporabo genetskega algoritma
 10. Anja Omahna: Transformacija 3D-objektov iz CAD modelirnika v grafično okolje za prikaz v navidezni resničnosti
 11. David Dušan Kastrevc: Robotska celica za sestavljanje vzorcev iz majhnih ploščic
 12. Nives Štupar: Zaznavanje obrazov z OpenMV modulom za prilagajanje modernega montažnega mesta delavcem
 13. Matic Vertačnik: Simulacija strege CNC strojev z roboti
 14. Tadej Peceli: Standardizacija večosnih linearnih sistemov za strego in montažo
 15. Klemen Šircelj: Planiranje procesa montaže izdelka v razvoju
 16. David Pintar: Avtomatizacija linije za proizvodnjo ALU ohišja diferenciala avtomobila
 17. Urban Kirn: Izboljšava ureditve in sledljivosti surovega materiala v skladišču
 18. Sergej Zavrnik: Digitalna tehnologija za planiranje in načrtovanje v sistemih Industrije 4.0
 19. Rok Drešar: Modeliranje realnosti
 20. Tomaž Kekič: Razvoj strežne naprave za vstavljanje navodil pri pakiranju
 21. Miriam Cukjati: MTM metoda in primerjava s simulacijskim orodjem Jack v procesu strege
 22. Iztok Ranzinger: Simulacija proizvodnih sistemov – primeri izdelanih modelov za industrijo
 23. Jernej Turnšek: Idejna zasnova procesa skladiščenja sestavnih delov za montažne proizvodne linije I4.0
 24. Nejc Okorn: Zaznava objektov s strojnim vidom in manipulacija glede na zaznano stanje
 25. Miha Povšin: Sledenje izdelkov s pomočjo tehnologije RFID
 26. Aljaž Ščetinec: Krmiljenje robota s strojnim vidom za aktivno sledenje in manipulacijo
 27. Žan Zupančič: Prepoznavanje oblik in razporejanje sestavnih delov glede na njihove značilke
 28. Ambrož Vidergar: Razvoj in montaža testne naprave za obdelavo vode
 29. Klemen Majnik: Zasnova večnamenske strežne naprave
 30. Aljaž Štilec: Elektromagnetni transportni sistem
 31. Rok Primožič: Preverjanje kakovosti izdelka s strojnim vidom v procesu montaže
 32. Jure Peternel: Zasnova strežnega procesa injekcijskega brizganja sklopke mešalnika
 33. Tim Rozman: Razvoj sodobnega ročnega montažnega mesta
 34. Nika Marija Kavšek: Analiza modela pametne tovarne RAMI 4.0
 35. Krištof Janša: Optimizacija procesa montaže pritrdilno-blažilnega elementa klimatske naprave
 36. Jure Kunc: Uporaba UHF RFID tehnologije za identifikacijo in sledenje delavcev na ročnih montažnih mestih
 37. Grega Stanonik: Izboljšanje procesa strege brizganja tri-komponentnega izdelka
 38. Anto Vuk: Montažni proces nosilca avtomešalca z namensko strežno pripravo
 39. Grega Bodlaj: Pametni zalogovniki v Industriji 4.0
 40. Dejan Pivk: Pregled in testiranje komunikacijskih protokolov za uporabo v Industriji 4.0
 41. Žan Križaj: Razvoj sistema strojnega vida za implementacijo ročnega montažnega mesta v pametno tovarno
 42. Rrok Batalak: Razvoj uporabniškega vmesnika v nadgrajeni realnosti za prikaz montažnih navodil
 43. Aleš Žganjar: Analiza vpliva oblike pločevine na merjenje oddaljenosti s senzorji na vrtinčne tokove
 44. Jan Urbanija: Zasnova izboljšane razmestitve delovnih mest in materialnih tokov v proizvodnji notranjih vrat
 45. Andraž Pinterič: Razvoj sistema strojnega vida za kontrolo kakovosti izdelkov v procesu montaže
 46. Andraž Kenda: Pametni senzorji za vgradnjo v napredne izdelovalne sisteme
 47. Matic Fleten: Strojni vid za spremljanje kakovosti montaže izdelka Raspberry Pi
 48. Jan Prosen: Optimizacija embaliranja izdelkov in uvedba medfazne embalaže
 49. Gašper Matoša: Pametni pnevmatični in hidravlični aktuatorji
 50. Marko Čistar: Zasnova koncepta prijemanja in procesa strege težjih ulitkov pri obdelavi na brusilnem stroju
 51. Blaž Bizjak: Robotska celica za strego palet v montažnem procesu
 52. Jakob Kralj: Analiza zastojev na montažni liniji za izdelavo varovalk
 53. Jurij Grgurič: Optimizacija montažnega in strežnega sistema delavniške proizvodnje s pomočjo digitalnega dvojčka
 54. Rebeka Kropivšek Leskovar: Izdelava prototipa rokavice za interakcijo s 3D aplikacijami
 55. Denis Eržen: Zasnova avtomatizirane strege zalogovnika sestavnih delov na sodobni montažni liniji
 56. Tomaž Verbajs: Razvoj in izdelava grafičnega vmesnika v okolju TwinCAT 2 za krmiljenje poti hidravličnega valja
 57. Žan Polh: Analiza hidravlične naprave za avtomatsko strego kosov
 58. David Leskovšek: Eksperimentalna analiza funkcije varnostne zaustavitve kolaborativnega robota pri trku
 59. Klemen Rozman: Avtomatsko zaznavanje, pobiranje in zlaganje naključno orientiranih predmetov
 60. Anže Suhadolc: Zasnova in analiza nosilca orodij CNC stroja
 61. Rok Kovač: Razvoj prijemala za odvzem kosov iz stroja za brizganje plastike
 62. Gašper Ivanec: Optimizacija proizvodnje z vzpostavitvijo sklenjenega toka vrednosti
 63. Jan Kovač: Algoritem strojnega vida za zaznavanje objektov v delovnem področju robota
 64. Gašper Mauer: Uporaba strojnega vida za kontrolo statorskega paketa
 65. Anže Vode: Zasnova avtomatiziranega razvrščanja in strege barvnih ploščic
 66. Gregor Potočnik: Zasnova sodobnega regalnega skladišča za demo center pametne tovarne
 67. Marjana Treven: Pametni ventili za hidravlične in pnevmatične sisteme
 68. Luka Kolman: Avtonomno vodeni voziček za demo center pametne tovarne
 69. Jan Šibelja: Uporaba Al za analizo in vrednotenje podatkov proizvodnih sistemov
 70. Domen Stele: Uporaba kolaborativnega robota v procesih strege in montaže
 71. Nejka Pažon: Programsko orodje DSHplus in vmesniki za povezavo z drugimi programi in sistemi
 72. Domen Porenta: Posodobitev pnevmatskega krmilja in vključitev PLK na stroj za povrtavanje cevi
 73. Jan Malovrh: Zasnova in izdelava hidravlične vpenjalne naprave
 74. Blaž Perne: Zasnova izboljšave montaže kabelskih snopov s pomočjo naprave zaavtomatsko povijanje snopa
 75. Tomi Štucin: Razvoj konceptov in preizkus prototipa prilagodljivega robotskega prijemala za vstavljanje diastatov v čeljusti stroja
 76. Aljaž Mugerli: Zaznavanje barve in orientacije izdelkov s strojnim vidom v robotizirani stregi in montaži
 77. Jure Smonkar: Zaznavanje in razvrščanje barvnih kosov na transportnem traku
 78. Timotej Ambrožič: Analiza funkcij kolaborativnega robota DOBOT CR3
 79. Blaž Vodopivec: Analiza avtomatizirane strege izdelkov na 3D tiskalnikih
 80. Nik Zadel: Razvoj konceptov povezljivosti med proizvodnimi procesi in poslovnimi sistemi podjetja
 81. Laura Levstik: Rekuperacija zraka pri industrijskih pnevmatičnih sistemih
 82. Nejc Borovnik: Optimizacija pnevmatičnega preizkuševališča za analizo padca tlaka v cevovodu
 83. David Lah: Vzpostavitev in analiza komunikacije med orodji Visual Components in Plant Simulation
 84. Marko Saje: Koncipiranje novega skladišča in logistike materiala za proizvodni proces
 85. Jakob Jamnik: Prepoznavanje in urejanje barvnih predmetov s strojnim vidom in robotom
 86. Matic Rot: Časovna analiza robotskega cikla sprogramiranega v Visual Components in primerjava z realnim robotskim ciklom
 87. Ažbe Dolenec: Razvoj in implementacija avtomatizirane celice za montažo dvorednih drsnih ležajev
 88. Nikola Vukas: Razvoj vmesnika za vpis naročil in generiranje vhodnih podatkov za digitalnega dvojčka proizvodnega procesa
 89. Filip Gabrovec: Robotizirano rezanje kompleksnih polimernih izdelkov
 90. Niko Kink: Analiza časov strežnih operacij avtomatiziranega skladišča
 91. Jan Mlakar: Avtomatizacija poravnavanja veznih plošč
 92. Jan Kosmač: Analiza stanja ergonomije ročnih delovnih mest za levičarje in desničarje

Druga dela (6)

 1. Matevž Resman, Jernej Protner, Marko Šimic, Niko Herakovič: A five-step approach to planning data-driven digital twins for discrete manufacturing systems
 2. Maja Turk, Miha Pipan, Marko Šimic, Niko Herakovič: A smart algorithm for personalizing the workstation in the assembly process
 3. Maja Turk, Marko Šimic, Miha Pipan, Niko Herakovič: Multi-criterial algorithm for the efficient and ergonomic manual assembly process
 4. Janez Žerovnik, Niko Herakovič: A new application of the generalized traveling salesman problem in industry 4.0 and 5.0
 5. Niko Herakovič, Hugo Zupan, Miha Pipan, Jernej Protner, Marko Šimic: Distributed manufacturing systems with digital agents
 6. Denis Jankovič, Marko Šimic, Niko Herakovič: A data-driven simulation and Gaussian process regression model for hydraulic press condition diagnosis