Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Katarina Bebar: Dinamična slika kot didaktično sredstvo pri poučevanju perspektive

Magistrska dela (29)

 1. Tatjana Štefančič Smisl: Pomoč z likovno umetnostjo pri podpori osebe po onkološkem zdravljenju
 2. Eva Lederer: Inkluzivno zasnovana zunanja igrišča vrtcev
 3. Soraja Rutar Slivnik: Ustvarjalnost in motivacija učencev pri likovnem izražanju v gozdu kot zunanjem okolju
 4. Kristina Gruden: Interaktivni priročnik z likovnim dnevnikom kot podpora vzgoji, usmerjeni h krepitvi osebnostne, družbene in učne kompetence
 5. Špela Tomšič: Likovne naloge v medpredmetnih delovnih zvezkih za 2. razred osnovne šole
 6. Dea Ferfolja: Uporaba črtne risbe v slikanici
 7. Petra Novak: Papir kot umetniški material
 8. Sara Rupert: Problemski pouk pri likovni umetnosti v drugem triletju osnovne šole
 9. Gašper Mihelič: Otroški likovni razvoj pod drobnogledom
 10. Ksaverija Plesničar: Likovno izražanje kot odsev intrapersonalne komunikacije
 11. Katja Žagar: Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole
 12. Maja Dacar: Vpliv barve na izbiro hrane in pijače pri osnovnošolcih
 13. Eva Kunej: Oblikovanje meril za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencev na razredni stopnji
 14. Katja Gospeti: Odzivanje otrok na različne ilustracije v slikanicah Rdeče Kapice
 15. Aljaž Glavina: Uporaba voska pri likovni umetnosti
 16. Nela Bajrović Petek: Povezanost med ustvarjalnostjo in motivom pri pomoči z likovno umetnostjo
 17. Tina Opalk Knavs: Razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2
 18. Špela Rous: Pristop k poučevanju likovne umetnosti za otroke s primanjkljaji na posameznem učnem področju
 19. Urša Koželj: Uporaba hrane v sodobni umetnosti in pri predmetu likovna umetnost
 20. Neža Benedičič: Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti
 21. Svetlana Jakimovska-Rodić: Merilo pri nalogah iz arhitekturnega oblikovanja v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju OŠ
 22. Tanja Rudolf: Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje
 23. Tadeja Pogačnik: Eksperimentalna tipografija pri likovnem pouku v srednji šoli
 24. Daša Praznik: Razumevanje vloge vizualnih komunikacij pri trženju med srednješolci
 25. Ana Rejec: Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom
 26. Jasna Veber Zazula: Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju
 27. Urška Frelih Meglič: Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole
 28. Mateja Kranjc: Medijske grafične podobe in učenčeva likovna ustvarjalnost
 29. Martina Hegediš: Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju

Diplomska dela (100)

 1. Lara Ališić: Vloga teksture pri asemblažu
 2. Maruša Zupan: Tekstil kot umetniški material
 3. Manca Mohar: Arhitekturni materiali v likovni nalogi
 4. Simona Mikša: Linorez in likovna izrazila
 5. Manca Sprager: Uporaba ilustracije pri filmskih upodobitvah, narejenih po knjižnih literarnih predlogah
 6. Polona Suhadolc: Predstave študentov likovne pedagogike o poučevanju likovne umetnosti slepih in slabovidnih učencev
 7. Uršula Gorjanc: Naravni pigmenti v slikarstvu
 8. Ana Demšar: Prilagajanje razstavnih prostorov za slepe in slabovidne
 9. Natalija Jeraj: "Dobre" grafike
 10. Katja Lampret: Senzorne strategije pri likovnem ustvarjanju mladostnice z motnjo senzorne integracije
 11. Lea Grčar: Grafiti v Ljubljani in okolici
 12. Nina Hribar: Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol
 13. Ana Košir: Od tu do tam
 14. Nina Kavzar: Razvoj knjižne ilustracije in avtorska slikanica
 15. Vesna Toman: Postelja skozi čas
 16. Natali Veršič: Identiteta in nepremična kulturna dediščina
 17. Leonora Jakovljevič: Preko črte ali potovanje skozi dimenzije iz 2D v 3D
 18. Katarina Kovač: Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev
 19. Maja Ambrožič: Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih
 20. Silvo Đorđević: Knjižna ilustracija v otroških slikanicah
 21. Eva Matjašič: Risba v prostoru
 22. Karin Bajc: Ustvarjalno eksperimentiranje z likovnimi materiali pri likovnem pouku
 23. Tina Jakopič: Fotopostopek v grafiki
 24. Ida Dobnik: Sodobni avtoportret
 25. Dejan Kralj: Internet kot razstavni prostor
 26. Barbara Gantar: Sporočilo mladostniške risbe
 27. Nina Koren Maček: Materiali pri kuhinjski opremi
 28. Tea Hegeduš: Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji
 29. Martin Ramoveš: Pesem v stripu
 30. Sonja Žmavc: Intervencije v fotografiji
 31. Nina Simonovič: Modra v arhitekturi
 32. Maja Klenovšek: Sporočilna moč plakata kot umetniškega medija v komunikaciji z družbo
 33. Živa Tavčar: Balkoni
 34. Ajda Skrbinšek: Slikarski prostor modre barve
 35. Katja Pertot: Likovno recikliranje odpadnih materialov
 36. Ervin Pregelj: Motiv morja - marina
 37. Tina Opalk Knavs: Pomen barvnega kroga Johannesa Ittna za likovno izobraževanje
 38. Sanja Dedukić: Delo z likovno nadarjenimi učenci
 39. Jernej Pustoslemšek: Uporaba sodobnih umetniških praks pri likovnem pouku v srednjih šolah
 40. Rok Kovačević: Materialna priprava za izvajanje jedkanice
 41. Jerneja Stanonik: Učinek svetlobe v umetnosti
 42. Ana Lajlar: Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke
 43. Urša Lesar: Pomen Goethejevega trikotnika za likovno izobraževanje
 44. Špela Cigoj: Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji
 45. Sabina Hašič: Bela v arhitekturi
 46. Anita Šarkezi: Odnos med ilustracijo in tipografijo v otroških slikanicah
 47. Nace Mirosavljević: Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv
 48. Barbara Gabrovšek: Vpliv barve v delovnem okolju
 49. Mirjam Kristan: Lovski objekti
 50. Tjaša Kotar: Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora
 51. Patricija Zbičajnik: Nezavedno v slikarskem zapisu
 52. Simona Leban: Kolažirana fotografija
 53. Kristina Božič: Relief
 54. Tanja Eržen: Upodabljanje živali v kiparstvu
 55. Luka Tratnik: Oblikotvorne značilnosti psihedelične umetnosti
 56. Taja Naraks: Nakit - človekov osebni okras
 57. Sanja Tošić: Uporaba računalniške tehnologije in digitalnih medijev v likovni umetnosti
 58. Kristina Rutar: Lončarska vrtenina kot skulpturalni objekt in pomen obvladovanja lončarske spretnosti za razvoj ročnih spretnosti otrok
 59. Davor Mešić: Risanje v biologiji
 60. Aleksandra Zalokar: Oblikovana in generirana forma v linorezu
 61. Karin Mugerli: Svetlobe in sence v grafični jedkanici
 62. Alja Košar: Kombinirane tehnike globokega tiska
 63. Polonca Amon: Rudniška kolonijska naselja v Zasavju
 64. Sara Slapar: Medpodročno povezovanje in likovna tehnika
 65. Vesna Bat: Risba v grafiki
 66. Ana Pugelj: Likovno ustvarjanje v tretjem življenskem obdobju
 67. Anja Škulj: Podobe iz sanj
 68. Petra Kalan: Higiena skozi čas
 69. Anđelija Samardžija: Akt v likovnem kontekstu
 70. Sara Mihalič Deškovič: Oblike prostora v arhitekturni risbi
 71. Uršolina Horvat: Pot do abstrakcije
 72. Anja Kolenko: Grafični soneti
 73. Jolanda Debevec: Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora
 74. Gordana Slak: Svetloba v šolskem prostoru
 75. Nina Weiner: Notranja oprema kot motivacija za oblikovanje kreativnih prostorov
 76. Neža Pahor: Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije
 77. Alenka Rozman: Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri likovni vzgoji
 78. Kristina Bec: Vpliv barve na počutje učencev v šoli
 79. Manca Simonič: Opazovanje in razvoj prostorske predstave v petem razredu devetletne osnovne šole
 80. Matic Karče: Figuralno in figurativno v slikarstvu druge polovice 20. stoletja
 81. Mateja Vozelj: Eksperimentiranje s tehnikami risanja v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ
 82. Jerneja Kebe: Barve v šolskem prostoru
 83. Tea Čandek: Prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
 84. Tatjana Logar: Barva in prostor v očeh najmlajših
 85. Sanja Stropnik: Odtisi v glini
 86. Damjana Grošičar: Likovna ustvarjalnost v oddelku podaljšanega bivanja
 87. Maja Brate: Ekonomski, ekološki in estetski vidik uporabe kaminske peči v gospodinjstvu
 88. Nives Markovič: LJ
 89. Maja Kocjan: Subjektivna izkušnja ustvarjalnega procesa
 90. Teja Rožman: Grafika in likovno raziskovanje
 91. Kristina Rožman: Skrita govorica simbolov v umetnosti
 92. Sonja Miklaužič: Kič
 93. Nina Cvirn: Slikarstvo akcije in otroška risba
 94. Anita Dobrotinšek: Vizualno okolje in šablonska risba
 95. Mirjam Tavčar: Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji
 96. Jernej Jakomin: Kulturna krajina in slovensko slikarstvo
 97. Petra Prosen: Maska in njena simbolna vrednost
 98. Teja Plečnik: Hundertwasser in modernizem
 99. Katja Kastelic: Krušna peč in peka kruha
 100. Nal Mahne: Likovna pojavnost in kulturna dediščina

Druga dela (26)

 1. Bea Tomšič Amon: E-studio: the use of information and communication technologies in the development of drawing competences in different educational environments
 2. Mirko Bratuša, Roman Makše, Andrej Brumen Čop, Anja Jerčič Jakob, Črtomir Frelih, Zora Stančič, Bea Tomšič Amon, Jurij Selan, Urša Barič, Milan Ajduković, Monika Pešič, Katja Lampret, Pika Gačnik, Gaja Smodiš, Vitjan Črešnar Štaus, Jerca Rogelj: 1 + 1 2021: razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani
 3. Roman Makše, Bea Tomšič Amon: Kiparstvo in arhitektura: 2. letnik Oddelek za likovno pedagogiko
 4. Bea Tomšič Amon: Interdisciplinarne povezave s transmedijskimipripovedmi pri umetniški vzgoji in izobraževanju
 5. Natalija Kocjančič, Silva Karim, Majda Kosec, Željko Opačak, Marjana Prevodnik, Jana Rojc, Andrej Velikonja, Tomaž Zupančič, Marjeta Kepec, Marjan Prevodnik, Bea Tomšič Amon, Jurij Selan: Učni načrt
 6. Jana Oblak: Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini
 7. Irene Mislej, Bea Tomšič Amon: Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu
 8. Vesna Rakef: Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del
 9. Nina Kojc: Likovni vidik lutke in lutkovnega gledališča
 10. Bea Tomšič Amon: Islamski verski objekti v Evropi
 11. Bea Tomšič Amon: Izkušenjsko učenje prostorskega oblikovanja
 12. Bea Tomšič Amon: "Estancia"
 13. Bea Tomšič Amon, Evros Alexandrou: Primerjava različnih prostorov tradicionalne arhitekture
 14. Bea Tomšič Amon: Arhitektura med gradnjo in rušenjem identitete
 15. Bea Tomšič Amon: The development of spatial representation in the world of new media
 16. Bea Tomšič Amon: Visual art education: between spatial sustainable development and the image of architecture
 17. Bea Tomšič Amon: Potenciar una educación artistica viable a través de la arquitectura
 18. Bea Tomšič Amon: Architecture and the environment
 19. Bea Tomšič Amon: Recycling architectural space as an authentic task within sustainable visual art education
 20. Bea Tomšič Amon: Discovering cultural diversity through art education
 21. Bea Tomšič Amon, Tonka Tacol: Creativity and engagement in visual art education
 22. Bea Tomšič Amon, Tonka Tacol: Interculturalism and visual art education
 23. Bea Tomšič Amon: Desetletna pot odkrivanja prostora z Maksom Fabianijem
 24. Bea Tomšič Amon, Primož Urbanč: Attention and the visual world in the society of risk
 25. Bea Tomšič Amon, Primož Urbanč: Attention and visual world in the "society of risk"
 26. Bea Tomšič Amon: Kras2011