Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Jure Štalcar: Biogeni amini v vinu
 2. Toni Babić: Vpliv razlistanja in namenskega dvojnega zorenja (DMR) na kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte Istrska malvazija

BSc theses (24)

 1. Daša Mikec: Vrednotenje cvička z oznako PTP
 2. Luka Novak: Spremljanje biološkega razkisa pri sorti vina modra frankinja
 3. Pavel Vidmar: Vpliv biološkega razkisa na kakovost vina merlot
 4. Maja Ambrožič: Vpliv biološkega razkisa na nastanek hlapnih komponent vina
 5. Miran Bužinel: Parametri kakovosti zvrsti belega vina iz vinorodnega okoliša Goriška Brda
 6. Ana Miklavčič: Priprava in karakterizacija ekstraktov liofiliziranih vin
 7. Marko Škofca: Parametri kakovosti vina sorte modra frankinja vinorodne dežele Posavje
 8. Rok Jamnik: Kakovostni parametri grozdja različnih klonov Kraljevine
 9. Marjeta Rogina: Prekmurska gibanica in vino
 10. Tina Štokelj: Predelava vina v dolijih
 11. Morana Lubaj: Kultura uživanja vina v Sloveniji
 12. Kristina Kavčič: Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija
 13. Jasmina Passero: Tradicija in razvoj vinogradništva in vinarstva v Prekmurju
 14. Uroš Jalovec: Zorenje vina sorte modra frankinja z mikrooksidacijo
 15. Mojca Grobler: Vpliv izbranih čistilnih sredstev na kemijsko sestavo in senzorično kakovost belih vin
 16. Boštjan Cvetan: Ohranjanje sortne značilnosti odbranih klonov Sauvignona s tehnologijo zorenja vina na drožeh
 17. Ana Teskera: Vpliv različnih sevov kvasovk in encimskega preparata na kakovost vina maraština
 18. Maruša Kersnik: Fermentacijske lastnosti izolata avtohtonih kvasovk pri alkoholni fermentaciji sorte Renski rizling
 19. Jure Grubar: Vpliv časa maceracije grozdja sorte Modra frankinja na ekstrakcijo polifenolov
 20. Jerica Lunder: Določanje koncentracij nekaterih makro- in mikroelementov v vinih renski rizling in sauvignon na različnih mikrolokacijah vinorodne lege Škalce
 21. Blaž Košak: Vpliv različnih temperatur in načinov fermentacije na kakovost vina sorte laški rizling
 22. Vid Veble: Vpliv različnih klonov in maceracije na nekatere kemijske parametre belih vin sauvignon
 23. Jure Kotnik: Kakovost cvička v obdobju 2002 do 2009
 24. Etjen Bizaj: Vpliv sestave grozdnega soka na potek alkoholne fermentacije

Other documents (2)

 1. Mojmir Wondra, Kristina Kavčič: Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija
 2. Vid Veble, Mojmir Wondra, Milica Kač: Vpliv klonov in maceracije na nekatere fizikalno-kemijske parametre belih vin sauvignon