Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Uroš Urbas: Metoda analize geometrijske kakovosti zobnikov s primerjavo optičnih meritev in CAD modela

MSc theses (22)

 1. Jan Štiglic: Vpliv napake medosne razdalje na življenjsko dobo polimernih zobnikov
 2. Andraž Metulj: Razvoj avtomatskega pomika višine iztoka kave pri vgradnem espresso kavnem aparatu
 3. Luka Samsa: Razvoj orodja za prikaz informacij o GD&T na izdelku v okolju obogatene resničnosti
 4. Jan Herman: Razvoj nove generacije polževega zobniškega prenosa za kuhinjske aparate
 5. Žiga Skobir: Razvoj aktivnega drenažnega sistema vgradnega kavnega aparata
 6. Blaž Seliškar: Razvoj podpornih elementov energetskega transformatorja za dvigovanje s hidravličnimi dvigalkami
 7. Marko Ručna: Razvoj elektromehanske zapore vrat pralnega stroja z uporabo materialov z oblikovnim spominom
 8. Iztok Ranzinger: Identifikacija CAD objekta v razširjeni resničnosti in interaktivno podajanje informacij iz CAD modela
 9. Jan Pestotnik: Večparametrično vrednotenje oblike transformatorskega kotla
 10. Jaka Dejak: Razvoj ročice za nadzor pogona električno gnanih plovil
 11. Jure Glušič: Razvoj ekspertnega sistema za izbiro in preračun nosilcev oljnega konzervatorja električnega transformatorja
 12. Rok Lotrič: Razvoj sistema za varovanje aktivnih delov orodja pri štancanju elektro pločevine
 13. Blaž Blatnik: Konstrukcijski vidiki zamenjave visokotlačne turbine v jedrski elektrarni
 14. Matej Bedek: Analiza možnosti uporabe kompozitnih karbonskih zobnikov na primeru aktuatorja zakrilc
 15. Krištof Janša: Razvoj mehanizma za odpiranje pokrova vtičnice na električnem vozilu
 16. Klemen Gomilšek: Uporaba obogatene resničnosti pri pozicioniranju izdelkov in komponent v kontroliranem fizičnem prostoru
 17. Patrik Kobal: Razvoj fiksnega ležajnega mesta v avtomobilskem pogonskem elektromotorju
 18. Iztok Kodelja: Izboljšava konstrukcijske rešitve ležajnega mesta v ohišju elektro motorja
 19. Žan Loboda: Vodnik za konstruiranje izdelkov iz polimernih materialov
 20. Blaž Osredkar: Implementacija VR orodij v razvojno konstrukcijski proces
 21. Ula Herman: Analiza uporabnosti blokovno verižnih tehnologij in pametnih pogodb pri razvojno konstrukcijskem procesu
 22. Žan Peternelj: Uporaba celovito opredeljenih modelov v razvojnem procesu podjetja

BSc theses (39)

 1. Urban Vajdič: Razvoj in izdelava kompozitnega pokrova mobilnega skuterja
 2. Danijel Brili: Optimizacija vzporednega mehanizma mobilnega skuterja
 3. Žan Loboda: Razvoj premnika dirkalnika Formule Student
 4. Timotej Ratek: Razvoj aluminijaste sredice platišča formule student
 5. Urban Cehner: Povezava spletnega konfiguratorja s sistemom ERP in CAD modelirnikom za generiranje avtomatskih drsnih vrat
 6. Natan Ožbolt: Konstruiranje naprave za čiščenje embalaže
 7. Rok Kalister: Razvoj in nadgradnja preizkuševališča za polimerne zobnike
 8. David Kolšek: Izdelava namenske proteze dlani z metodami vzvratnega inženirstva
 9. Robert Križaj: Postavitev FEM modela za računalniško podprto konstruiranje izdelkov iz valovitega kartona
 10. Anže Perčič: Primerjava odprto-kodnih 3D modelirnikov s komercialnim modelirnikom
 11. Rok Hribar: Razvoj valjčnega mlina za stiskanje krmnih žit
 12. Rožle Košir: Analiza izvedljivosti dimenzijske kontrole ulitkov z optičnim merilnim sistemom
 13. Jure Miklavčič: Razvoj modularnega priključka za kuhinjske aparate
 14. Tadej Aleš: Preizkus uporabnosti celovitega opisa gradnikov na osnovi 3D modelov pri sodobnih CAD modelirnikih
 15. Aleš Šilar: Analiza geometrijskih parametrov pri izdelavi CAD modelov za krivljenje pločevine
 16. Gregor Boštic: Razvoj in izdelava po meri narejenih blazin za sedež mobilnega skuterja
 17. Andraž Istenič: Izdelava mrežnega modela kipa konjenika z Vaške situle s pomočjo 3D skeniranja
 18. DAVID KRIŽAJ: Analiza STEP standarda AP242 in preizkus usklajenosti sodobnih CAD modelirnikov z njim
 19. Jan Muc: Razvoj spiralne vakuumske črpalke za uporabo v gospodinjstvu
 20. Jan Vrhovec: Razvoj orodja za izdelavo tankostenskih polimernih izdelkov
 21. Primož Radanovič: Razvoj konstrukcije univerzalnega robotskega vijačnika
 22. Luka Samsa: Razvoj metode za oceno površinske obrabe zobnikov iz fotografij
 23. Janez Pegam: Razvoj konstrukcije rotorja za elektronsko komutiran motor
 24. Rok Kogovšek: Rekonstrukcija fizičnega sestavnega dela v 3D model
 25. Denis Zelič: Načrtovanje in izdelava kockalnika
 26. Maša Belič: Razvoj prenosnega razsoljevalnika morske vode
 27. Aleš Durjava: Optimizacija konstrukcije spojnika iz polimernega materiala po kriteriju lastne cene
 28. Filip Založnik: Razvoj informacijskega stebra za avtobusno postajališče
 29. Žiga Strehovec: Razvoj konstrukcije samostojnega interaktivnega modula za montažo na javnih mestih
 30. Anže Osolnik: Programski vmesnik za CAD modularno sestavljanje komponent hladilnega sistema in izdelavo parametričnega modela
 31. David Peras: Razvoj modularnega orodja za brizganje plastičnih okvirjev različnih dimenzij
 32. Rok Ozmec: Raziskava alternativnih metod CAD modeliranja
 33. Dejan Razpotnik: Razvoj stojala za prevoz koles v železniških vagonih
 34. Klara Cvahte: Kontrola zobnikov z uporabo 3D skeniranja
 35. Domen Koce: Razvoj izvlečnega drsnega sedeža
 36. Mario Purnat: Odprava težave puščanja vode kavnega aparata
 37. Miha Gosak: Topološka optimizacija sredice kompozitnega sendvič nosilca
 38. Matej Peroša: Analiza stroškovne smiselnosti nadaljnega razvoja izdelka in določitev končnih specifikacij
 39. Gregor Pfajfar: Razvoj naprave za testiranje razleta lamel na komutatorju

Other documents (12)

 1. Uroš Urbas, Timotej Hrga, Janez Povh, Nikola Vukašinović: Novel alignment method for optical 3D gear metrology of spur gears with a plain borehole
 2. Ivan Demšar, Borut Černe, Jože Tavčar, Nikola Vukašinović, Damijan Zorko: Agile development of polymer power transmission systems for e-mobility
 3. Nuša Fain, Nikola Vukašinović: Entrepreneurial mindset development in business and engineering education
 4. Nikola Vukašinović, Janez Benedičič, Roman Žavbi: Evolution of communication skills in virtual product development process
 5. Daria Vlah, Roman Žavbi, Nikola Vukašinović: Evaluation of topology optimization and generative design tools as support for conceptual design
 6. Uroš Urbas, Damijan Zorko, Nikola Vukašinović: Machine learning based nominal root stress calculation model for gears with a progressive curved path of contact
 7. Uroš Urbas, Damijan Zorko, Nikola Vukašinović, Borut Černe: Comprehensive areal geometric quality characterisation of injection moulded thermoplastic gears
 8. Uroš Urbas, Damijan Zorko, Borut Černe, Jože Tavčar, Nikola Vukašinović: A method for enhanced polymer spur gear inspection based on 3D optical metrology
 9. Vanja Čok, Daria Vlah, Nikola Vukašinović: Storyboards as an engineering tool for extraction of functional requirements
 10. Daria Vlah, Andrej Kastrin, Janez Povh, Nikola Vukašinović: Data-driven engineering design
 11. Damijan Zorko, Jan Štiglic, Borut Černe, Nikola Vukašinović: The effect of center distance error on the service life of polymer gears
 12. Damijan Zorko, Peitang Wei, Nikola Vukašinović: The effect of gear-manufacturing quality on the mechanical and thermal responses of a polymer-gear pair