Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (19)

 1. Gloria Ana Lupus: Razsežnosti barve v globokem tisku
 2. Martina Dominković: Prakse razširjenega grafičnega polja
 3. Ana Hribar Lemovec: Matrica v aktualni grafični produkciji
 4. Janja Jakša: Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih
 5. Urška Jeraj: Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti
 6. Nace Mirosavljević: Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela
 7. Alja Košar: Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru
 8. Doroteja Rušnik Stramšak: Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki
 9. Valentina Nagode: Skupinsko delo pri pouku likovne umetnosti v devetem razredu osnovne šole
 10. Urša Zalar: Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju
 11. Klementina Pečar: Strategije odtiskovanja v visokem tisku
 12. Nika Jakopin: Portreti v grafiki
 13. Tina Jakopič: Ploski tisk v šoli
 14. Nika Rosman: Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole
 15. Maša Mlinarič: Likovno raziskovanje v opártu
 16. Anja Škulj: Materiali in pripomočki pri urah grafike
 17. Manca Mugerli: Med umetniško in industrijsko grafiko
 18. Nana Polajnar Vesel: Združevanja kolaža in grafike
 19. Marina Matančić Šendula: Humor v pouku

BSc theses (59)

 1. Sonja Grdina: K likovni vsebini umetniške grafike
 2. Neža Trobec: Barva, oblika in glasba
 3. Sandra Korošec: Risba in gravura
 4. Katarina Bajc: Protispomeniki v kontekstu sodobnih vojnih spomenikov
 5. Marko Jenič: Tehnični postopki globokega tiska in njihova uporaba v osnovni šoli
 6. Ema Bavcon: Ličenje nekoč in danes
 7. Sanja Stropnik: Odtisi v glini
 8. Maruša Štepec: Fotografija skozi otroško oko
 9. Nina Rupel: Ilustracija
 10. Nina Mrđenović: Rime v risbi
 11. Nace Mirosavljević: Dvorazsežni likovni prostor in živalski motiv
 12. Urška Jeraj: Od notne transkripcije preko glasbe do likovne notacije
 13. Špela Cigoj: Likovno eksperimentiranje v kolagrafiji
 14. Sara Jakopič: Dogodek kot umetnina
 15. Ana Šorli: Chine collé pri grafiki v osnovni šoli
 16. Gaja Smodiš: Eksperimentiranje v tehnikah stirografije
 17. Rok Kovačević: Materialna priprava za izvajanje jedkanice
 18. Jernej Pustoslemšek: Uporaba sodobnih umetniških praks pri likovnem pouku v srednjih šolah
 19. Eva Žerjal: Vloga fotografije v slikarskem umetniškem delu
 20. Urša Koželj: Krajinske transformacije
 21. Sara Jakopič: Slikarske naloge s pomočjo digitalne fotografije na razredni stopnji
 22. Tina Jakopič: Fotopostopek v grafiki
 23. Ana Kotar Škarjak: Sodobna risba
 24. Urša Zalar: Likovna umetnina kot likovni motiv
 25. Barbara Osolnik: Grafični znaki sodobnih subkultur
 26. Urška Grilj: Risba v ilustraciji
 27. Klara Jesenik: Motivi v risbi na Slovenskem
 28. Valentina Vodenšek: Frotaž med risbo in grafiko
 29. Živa Čuk: Vpliv grafične tehnike na izvedbo likovnega motiva
 30. Saša Ameršek: Okraševanje telesa
 31. Tina Krajnc: Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja
 32. Alenka Jan: Skice za jedkanico in akvatinto
 33. Valentina Cencič: Prenos risbe v grafiko
 34. Katja Mulej: Izdelava animirane knjižice s pomočjo osnovnih animacijskih zakonitosti
 35. Petra Javornik: OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre
 36. Mateja Mlakar: Povezovanje likovne umetnosti in plesa preko risanja s svetlobo
 37. Katharina Viktoria Sluga: Risba v papirju
 38. Pika Gačnik: Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku
 39. Manca Mugerli: Vključevanje slike v grafiko
 40. Martina Dominković: Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove
 41. Nika Jakopin: V iskanju identitete skozi linijo
 42. Jakob Puh: Sitotisk v osnovni šoli
 43. Anja Kolenko: Grafični soneti
 44. Anđelija Samardžija: Akt v likovnem kontekstu
 45. Anja Škulj: Podobe iz sanj
 46. Vesna Bat: Risba v grafiki
 47. Alja Košar: Kombinirane tehnike globokega tiska
 48. Karin Mugerli: Svetlobe in sence v grafični jedkanici
 49. Aleksandra Zalokar: Oblikovana in generirana forma v linorezu
 50. Sanja Tošić: Uporaba računalniške tehnologije in digitalnih medijev v likovni umetnosti
 51. Uršula Batistuta: Lokalna identiteta in njena podoba
 52. Ana Hribar: Valjček kot matrica v tehniki visokega tiska
 53. Natalija Jeraj: "Dobre" grafike
 54. Hana Mele: Posnemanje videza površin v tehniki jedkanica
 55. Tamara Pintarič: Likovno transponiranje iz slikarske tehnike v grafiko
 56. Ana Forjan: Sodobni portret v grafiki
 57. Simona Mikša: Linorez in likovna izrazila
 58. Vanesa Hochkraut: Prenos slike v grafiko s tehniko vernis-mou.
 59. Urša Barič: Od pigmenta do lastne tiskarske barve

Other documents (45)

 1. Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: Predgovor
 2. Slovenija odprta za umetnost
 3. Mirko Bratuša, Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič, Beatriz Tomšič Čerkez: Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko ob tednu Univerze
 4. Mirko Slosar, Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Miran Čuk, Ingrid Žolgar: Likovna in glasbena vzgoja v novem kurikulu
 5. Črtomir Frelih: K podobam groze
 6. Črtomir Frelih: K istim stvarem še enkrat
 7. Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mojca Zlokarnik: Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2021/2022
 8. Črtomir Frelih, Zdenko Huzjan, Ivo Mršnik, Jožef Muhovič: Prisotna odsotnost figure
 9. Črtomir Frelih: Die Nähe des Bildes
 10. Črtomir Frelih, Maja Burja, Maja Planinšek, Eva Rokavec, Nace Mirosavljević: Razstava ob Tednu Univerze 2012
 11. Mojca Juriševič, Črtomir Frelih, Vesna Geršak, Edi Majaron, Barbara Sicherl Kafol: Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013
 12. Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: Predgovor
 13. Črtomir Frelih: Grafika v študijskem letu 2013/2014, mentor izr. prof. mag. Črtomir Frelih
 14. Črtomir Frelih, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019/2020
 15. Črtomir Frelih: [Razstave grafik] : Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi, Grad Bogenšperk, 4. sep. - 30. nov. 2014
 16. Črtomir Frelih: Zlepiti novo podobo sveta iz koščkov starega
 17. Zdenko Huzjan, Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič Čerkez, Jurij Selan, Andrej Brumen Čop, Ivo Mršnik: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko
 18. Črtomir Frelih: IconDATA 2011, Črtomir Frelih, Slovenija
 19. Črtomir Frelih: Pari: likovna razstava Črtomira Freliha
 20. Črtomir Frelih: Grafika VI
 21. Črtomir Frelih: Grafika v študijskem letu 2013/2014
 22. Rudi Benétik, Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Darij Zadnikar, Anamarija Stibilj Šajn: Slovenija, odprta za umetnost: Pogled od zgoraj 2014: Mednarodni likovni simpozij
 23. Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Andrej Brumen Čop: Avtoportret, razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, mentorji Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Andrej Brumen Čop
 24. Valentina Nagode: Stirografija
 25. Karin Mugerli: Likovna prvina svetlo-temno v globokem tisku
 26. Črtomir Frelih: Kratek pregled grafičnega opusa Zore Stančič
 27. Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2020/2021
 28. Črtomir Frelih: Razstava Alje Košar
 29. Črtomir Frelih, Roman Makše, Zora Stančič, Anja Jerčič Jakob: Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike Mentorji: Grafika: prof. mag. Črtomir Frelih, spec.Kiparstvo: prof. mag. Roman MakšeRisanje: doc. mag. Zora StančičSlikanje: doc. mag. Anja Jerčič Jakob
 30. Nuša Jurjevič, Vesna Geršak, Uršula Podobnik, Črtomir Frelih: Razstava projekta Gib in njegova sled
 31. Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič Čerkez, Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Tomaž Gorjup, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Uršula Podobnik, Jurij Selan, Zora Stančič: Razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogikoob 70-letnici Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete
 32. Črtomir Frelih, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Zora Stančič: Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike, mentorji prof. Črtomir Frelih, doc. Anja Jerčič Jakob, prof. Roman Makše in doc. Zora Stančič
 33. [Razstave grafik]
 34. Nina Koželj: Humor v likovni umetnosti
 35. Mirko Bratuša, Roman Makše, Andrej Brumen Čop, Anja Jerčič Jakob, Črtomir Frelih, Zora Stančič, Bea Tomšič Amon, Jurij Selan, Urša Barič, Milan Ajduković, Monika Pešič, Katja Lampret, Pika Gačnik, Gaja Smodiš, Vitjan Črešnar Štaus, Jerca Rogelj: 1 + 1 2021: razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani
 36. Osnove oblikotvornosti 4
 37. Roman Makše, Črtomir Frelih: OBRAZI: Kipi in grafike: razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019
 38. Črtomir Frelih: Zaključna razstava 4. letnika Oddelka likovne pedagogike
 39. Hana Mele, Črtomir Frelih: Izbrano likovno delo: Hana Mele: “Ročka”, originalna jedkanica 30 x 40 cm, 2019
 40. Črtomir Frelih: Črtomir Frelih: "Lisice": razstava ob Tednu Univerze
 41. Črtomir Frelih: Razstava: izredne grafične tehnike za izredne razmere
 42. Črtomir Frelih, Roman Makše, Mojca Zlokarnik, Andrej Brumen Čop: Zaključna razstava študentov 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2022/2023
 43. Andrej Brumen Čop, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mojca Zlokarnik: LP 23 - Pet pogledov
 44. Anja Jerčič Jakob, Mojca Zlokarnik, Črtomir Frelih, Andrej Brumen Čop, Roman Makše: LP23: razstava študentskih del Oddelka za likovno pedagogiko, UL PEF
 45. Mojca Zlokarnik, Črtomir Frelih: Grafika 1- 8