Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Kristina Glojek: Onesnaženost zraka hribovitih podeželskih območij z delci na primeru Loškega Potoka
 2. Aleš Golja: Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti

MSc theses (22)

 1. Nastja Lozar: Obrečni turizem v Beli krajini
 2. Iris Žnidar: Literarni turizem v Sloveniji na primeru Vrhnike, Cankarjevega mesta kot literarnega kraja
 3. Miha Pustavrh: Razvoj turizma v občini Gorenja vas - Poljane
 4. Tjaša Kocijančič: Razvoj turizma v občini Radovljica z vidika trajnostnega turizma
 5. Matic Mestek: Dojemanje in vrednotenje trajnostnega turizma na primeru izbranih slovenskih turističnih destinacij
 6. Urban Križaj: Zadovoljstvo gostov s turistično destinacijo Bled
 7. Katjuša Mrak: Dostopni turizem v Zgornjem Posočju
 8. Lea Mozetič: Povezovanje turistične ponudbe in ekološkega kmetijstva na kmetijah Goriške statistične regije
 9. Eva Šabec: Turistični razvoj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera
 10. Katja Vidgaj: Značilnosti priljubljenih območij za gorsko kolesarjenje
 11. Veronika Strmšek: Turizem v Zgornji Savinjski dolini s poudarkom na športnem turizmu
 12. Janez Dobnikar: Poskus uporabe sistema navideznega interaktivnega kolesarjenja kot podpore v procesu načrtovanja kolesarskih poti
 13. Ana Ponikvar: Zdraviliški turizem v občini Brežice
 14. Mirjam Kimovec: Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije
 15. Tilen Sirše: Turizem v občini Trbovlje - s poudarkom na pohodništvu ter rudarskem turizmu
 16. Tanja Vozelj: Razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi
 17. Anita Vrtin: Zgodovinski turizem v Beli krajini
 18. Tadeja Ocepek: Turistični vidiki alpskega smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije
 19. Kaja Uršič: Revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene
 20. Rok Škrlec: Delovne počitnice Slovencev v ZDA, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji
 21. Jernej Trpin: Značilnosti popotništva s terenskimi vozili
 22. Marko Jereb: Razvoj turizma na območju današnje občine Kranj

Bsc theses (157)

 1. Anja Jerina: Nove priložnosti za družinski in mladinski turizem v občini Cerklje na Gorenjskem
 2. Nika Klasič: Odnos domačinov do razvoja turizma na Ptuju
 3. Tina Zevnik: Vpliv socialnih omrežij na obisk slovenskih gora
 4. Tina Lovše: Turizem v občini Grosuplje s poudarkom na Županovi jami
 5. Kaja Lorbek: Trajnostni turizem v občini Kamnik
 6. Jakob Jarc: Možnosti za podaljšanje povprečne dobe bivanja turistov v Goriških brdih
 7. Karmen Dolenšek: Turizem v občini Šmarješke Toplice
 8. Uroš Gjureč: Ekološko kmetovanje na Goričkem
 9. Mojca Lozej: Luksuzno kampiranje kot razširitev ponudbe mladinskega hotela Pliskovica
 10. Lara Godnjavec: Vloga društev pri razvoju turizma v občini Ivančna Gorica
 11. Lucija Soklič: Vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici
 12. Alen Petrovič: Turistično in prostočasno ravnanje starejših prebivalcev na primeru Maribora in Slovenskih goric
 13. Tim Janežič: Značilnosti planinskega obiska na območju Kamniške Bistrice
 14. Katarina Dolušić: Turizem v občini Šentjernej
 15. Anja Hafnar: Trajnostni turizem v Švici
 16. Ana Đukić: Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvar
 17. Tjaša Kocijančič: Turistični potencial gradu Kamen
 18. Erik Kralj: Rekreacija prebivalcev mestne občine Ljubljana
 19. Peter Novak: Vpliv stolpa Vinarium na turizem v občini Lendava
 20. Marko Tomažič: Permakulturni potencial v Občini Škofljica
 21. Urška Oblak: Kolesarstvo kot element turistične ponudbe v občinah Dobrova - Polhov Gradec in Horjul
 22. Žiga Smrekar: Možnosti razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji
 23. Kaja Vereš: Turizem v občini Gornja Radgona
 24. Sara Možina: Turizem na kmetiji v Brkinih
 25. Katjuša Mrak: Razvoj festivalskega turizma v občini Tolmin
 26. Urban Križaj: Vpliv smučarskih skokov na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora
 27. Jakob Marn: Turizem in rekreacija na Savi na območju občine Sevnica
 28. Danjela Dobravec: Vpliv prenehanja obratovanja kaninskega smučišča na zimski turizem v Bovcu v obdobju 2013-2016
 29. Matic Močnik: Trajnosti turizem kot razvojna možnost Planine pod Golico
 30. Domen Mezeg: Turizem Avstralije
 31. Irena Jamnik: Turizem z bivalnimi vozili v Sloveniji
 32. Urša Lužar: Predlog turističnih kolesarskih poti v občini Cerknica
 33. Vanja Belec: Alternativne oblike turizma kot razvojna priložnost Pomurja
 34. Regina Hrast: Turistični pomen in razvojne možnosti letališča Bovec
 35. Aleksandra Rančan: Rekreacija na območju Šmartinskega jezera
 36. Nada Matić: Bližnja rekreacija prebivalcev občine Log - Dragomer
 37. Ana Sovdat: Pomen pustolovskorekreacijskih dejavnosti za razvoj mladinskega turizma na Bovškem
 38. Sanja Blagojević: Športni turizem v Mestni občini Ljubljana
 39. Ana Rosić: Verski turizem v Međugorju
 40. Adin Kavgić: Možnosti razvoja športnega turizma v Mestni občini Slovenj Gradec
 41. Mateja Golob: Bližnja rekreacija prebivalcev občine Kamnik
 42. David Lotrič: LGBT turizem v Sloveniji
 43. Mojca Avbelj Korošec: Razvojne priložnosti turizma v občini Lukovica
 44. Anja Donko: Primerjava turistične vloge Snežne jame in jame Pekel
 45. Sabina Barle Kragelj: Bližnja rekreacija prebivalcev občine Postojna
 46. Žiga Bradeško: Turizem v občini Loška dolina in možnosti njegovega nadaljnjega razvoja
 47. Mateja Jerman: Pričakovan vpliv tretje razvojne osi na razvoj turizma v krajevnih skupnostih Tržišče in Sevnica
 48. Eva Mitič: Razvoj turizma v Angoli
 49. Lea Kolaković: Vinski turizem v vinorodnem okolišu Bela krajina
 50. Manca Dremel: Turistični in rekreacijski pomen Šaleške planinske poti
 51. Tomaž Gomboc: Turizem na kmetiji na območju Goričkega
 52. Sanja Bužinel: Prepoznavnost občine Brda kot turistične destinacije
 53. Rok Rojko: Turistični potencial občine Kamnik na primeru Term Snovik in Kamniške Bistrice
 54. Mateja Zlobko: Turizem na kmetiji v občini Krško
 55. Lidija Nemec: Odprta kuhna kot del turistične ponudbe Ljubljane
 56. Bojana Žigon: Ekoturizem v Kostariki
 57. Tanja Hrastar: Turizem na kmetiji v občini Šmarješke Toplice
 58. Tadeja Ocepek: Pomen turistične ponudbe v občini Kranjska Gora za preživljanje prostega časa lokalnega prebivalstva
 59. Tadej Tekavčič: Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju Mestne občine Ljubljana, občine Ig in občine Dobrova - Polhov Gradec
 60. Tadej Madjar: Razvojni potenciali turizma v občini Tišina
 61. Špela Berlec: Prostočasna raba rekracijske osi ob Kamniški Bistrici
 62. Rebeka Lužnik: Značilnosti turističnega povpraševanja v Zrečah
 63. Monika Lukić: Vojaška pot po okolici Vrhnike kot oblika turistične ponudbe
 64. Miha Osredkar: Možnosti razvoja turizma v občini Medvode
 65. Maja Klančnik: Gozd kot potencial razvoja trajnostnega turizma na Kočevskem
 66. Kaja Kos: Razvoj družinskega turizma na Rogli
 67. Iris Žnidar: Geografski vidiki vinogradništva v vinorodnem okolišu Goriška brda in vinorodnem ožjem okolišu Hmeljčič-Trška gora
 68. Eva Šabec: Turistični potencial jezera Mola
 69. David Pele: Nadaljnji razvoj turizma v Kamniško-Savinjskih Alpah (s posebnim ozirom na vplive podnebnih sprememb)
 70. Andrej Bončina: Vpis dediščine živega srebra v Idriji na Unescov Seznam svetovne dediščine ter njegov vpliv na turizem
 71. Ambrož Černe: Možnosti vključevanja občine Jesenice v turistično ponudbo Zgornje Gorenjske
 72. Aleksandra Rednak: Trajnostna mobilnost kot dodana vrednost turizmu v občinah Solčava in Železna Kapla
 73. Uroš Piltaver: Vinski turizem v vinorodnem okolišu Dolenjska
 74. Dragica Poljanec: Zgodovina gradu Otočec in njegova turistična funkcija
 75. Maja Končar: Povpraševanje po ekološko pridelanih živilih med prebivalci Litije
 76. Klavdija Šilc: Prostočasne dejavnosti prebivalcev občine Ribnica
 77. Irena Jenko: Križarjenja in slovenski turizem
 78. Jani Pavlovič: Turizem na širšem območju Rogaške Slatine
 79. Mateja Lukman: Turizem na območju krajinskih parkov Jeruzalemsko-ormoške gorice ter Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
 80. Petra Šertel: Razvoj turizma v občini Slovenj Gradec
 81. Andreja Faganeli: Možnosti razvoja turizma in rekreacije v občini Miren-Kostanjevica
 82. Patricija Vrešak: Vpliv turizma na razvoj regije Valencia
 83. Manca Poglajen: Trajnostni turizem na Vačah in Slivni
 84. Lea Kavalič: Kampiranje v Sloveniji in predlog za razvoj nove vrste kampov
 85. Maks Bembič: Planine na Bovškem kot priložnost za širitev turistične ponudbe
 86. Anja Grčar: Maorski kulturni turizem na Novi Zelandiji
 87. Nataša Kramar: Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava
 88. Ines Krč: Ekološko poslovanje slovenskih nastanitvenih objektov na primeru EU znaka za okolje
 89. Petra Lavrič: Vloga prometa v turizmu na primeru Indonezije
 90. Jan Janžekovič: Turizem v Halozah
 91. Mina Hočevar: Turizem na kmetiji v mestni občini Ljubljana
 92. Urška Žiberna: Panoramski poleti kot oblika turistične ponudbe v Sloveniji
 93. Tamara Zakšek: Galerija Božidar Jakac kot primer kulturnega turizma
 94. Mateja Černjavič: Razvoj turizma v občini Radenci
 95. Jasna Klemenc: Turizem na Yakushimi
 96. Nina Erjavec: Krajinski park Zgornja Idrijca in njegov pomen za prebivalce občine Idrija
 97. Borjan Đuran: Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto
 98. Ana Ponikvar: Geografske možnosti za razvoj turističnih kolesarskih poti v občini Loška dolina
 99. Anita Tatarević: Razvoj turizma v Očini Postojna
 100. Andrejka Stegnar: Značilnosti planinskega obiska v občini Tržič
 101. Tina Hribšek: Preživljanje prostega časa prebivalcev občine Hrastnik
 102. Marko Jereb: Vloga zemljiške razdrobljenosti pri opuščanju kmetijske dejavnosti (na primeru vasi Pševo)
 103. Bojana Lukan: Turizem v Dolini Triglavskih jezer
 104. Vesna Štefanič: Možnosti turističnega razvoja v občini Metlika
 105. Stanislava Pflege: Turistični pomen Cvičkarije in zidanic v Vinorodni deželi Posavje
 106. Kaja Gartnar: Turizem in hendikep
 107. Miha Krajnc: Gorskokolesarski park kot element turistične ponudbe Kranjske Gore
 108. Janja Stopar: Ekoturizem v Sloveniji
 109. Urška Barba: Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj
 110. Martina Volk: Razvoj Turistične zveze Slovenije po letu 1991 s poudarkom na občini Brežice
 111. Klemen Radoman: Turizem v občini Laško s poudarkom na prireditvi Pivo Cvetje
 112. Matevž Krajnc: Prostočasne in turistične navade prebivalstva na primeru izbranih regij
 113. Barbara Breznik: Vpliv Festivala Lent na turizem Maribora
 114. Darjan Grudnik: Občina Šoštanj in njen turistični razvoj
 115. Bernardka Božič: Pomen in možnosti razvoja turizma v občini Cerknica
 116. Anita Jurečič: Rekreacijska vloga počitniških bivališč v občini Brežice
 117. Kristina Janežič: Turizem v Mestni občini Velenje in možnosti njegovega nadaljnjega razvoja
 118. Tjaša Šestan: Bližnja rekreacija v občini Ilirska Bistrica
 119. Marsel Šnepf: Geografska problematika motorizirane rekreacije na primeru vzhodnega Pohorja
 120. Teja Logar: Turistična vloga slovenskih rudnikov
 121. Julijana Klančnik: Prostočasne dejavnosti prebivalcev občine Žalec
 122. Katja Zorčič: Naravne zanimivosti v turistični ponudbi občine Brežice
 123. Katarina Pirnat: Občina Šentjur in njena kulturna dediščina kot potencial za razvoj turizma
 124. Maja Dretnik: Turistične kmetije na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje
 125. Maja Mirt: Razvoj turizma v občini Krško
 126. Tina Pajek: Možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica
 127. Sandra Cverlin: Novejši razvoj turizma v občini Podčetrtek
 128. Tomaž Urh: Turistični potencial Škofje Loke na primeru Škofjeloškega pasijona
 129. Tanja Žnidarčič: Možnosti razvoja trajnostnega turizma v Mestni občini Koper
 130. Anže Štremfelj: Možnosti turističnega razvoja Davče
 131. Martina Celin: Vplivi turizma na okolje in možnosti za njegov trajnostni razvoj v občini Ilirska Bistrica
 132. Urška Rakovec: Geografska problematika športnega plezanja v naravnih plezališčih Triglavskega narodnega parka
 133. Janja Štok: Razvoj turizma v občini Divača
 134. Ana Poteko: Vplivi turizma na okolje na primeru Mallorce
 135. Janez Valant: Sodobni turizem na primeru tako imenovanih adrenalinskih dejavnosti
 136. Polona Dolenc: Turizem na Kubi
 137. Patricija Pintar: Mariborski vinorodni podokoliš in njegova turistična funkcija
 138. Alenka Mravljak: Turistična in prostočasna vloga turističnih poti po Mestni občini Slovenj Gradec
 139. Staša Gams: Vloga kulturne dediščine pri razvoju turizma v občinah Bovec in Kobarid
 140. Petra Logar: Razvoj turizma v občini Grosuplje
 141. Erika Pirjevec: Čezmejna turistična destinacija Kras - Carso
 142. Tina Pavčič: Vpliv geografskih značilnosti na turizem Nove Zelandije
 143. Nataša Prah: Vpliv gorskokolesarskega parka v Črni na Koroškem na razvoj turizma v koroški regiji
 144. Mojca Zakrajšek: Razvoj turizma v Bohinjski Bistrici
 145. Gašper Markič: Možnosti nadaljnjega razvoja turizma na Bledu
 146. Irena Kramar: Vpliv delovanja turističnih društev na razvoj turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji
 147. Maruša Mavri: Razvoj turistične dejavnosti v občini Cerkno
 148. Primož Skrt: Škodljivi vplivi masovnega turizma
 149. Janja Koren: Vpliv podnebnih značilnosti na obisk slovenskih turističnih krajev
 150. Darinka Maraž: Poskus analize turistične nosilne zmogljivosti na primeru občine Bohinj
 151. Nataša Jokić: Turizem in rekreacija v Ljubljani
 152. Maja Aleš: Golf kot prostočasna dejavnost in del turistične ponudbe v Sloveniji
 153. Ana Šepetavc: Delovanje in pomen Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč
 154. Petra Gregorc: Potenciali in omejitve za turizem v zavarovanem območju narave - krajinskem parku Golte
 155. Polona Zapušek: Vpliv tsunamija na razvoj turizma na Maldivih
 156. Andrej Klemenak: Možnosti razvoja turizma v občini Mozirje
 157. Neža Sirc: Geografske značilnosti turizma v Južni Afriki