Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Manca Pajnič: Motiviranost študentov Zdravstvene fakultete v Ljubljani za izobraževanje na področju zdravstvene nege

Bsc theses (43)

 1. Lucija Žučko: Vloga medicinske sestre pri svetovanju glede krepitve imunskega sistema starostnikov ter cepljenja
 2. Špela Savić: Psihosocialna podpora bolniku ob presaditvi pljuč
 3. Katja Šalamija: Povezava med anemijo in padci pri osebah starejših od 65 let, tekom hospitalizacije ali bivanja v domovih za starejše občane
 4. Melissa Tušar: Spolnost pri starostnikih
 5. Neja Zgonec: Vloga operacijske medicinske sestre pri operacijah na srcu
 6. Milan Panić: Spolno življenje oseb s kolostomo
 7. Lucija Staniša: Izboljšanje kakovosti življenjskega sloga starostnikov z obstipacijo
 8. Jan Jaksetič: Transplantacija pljuč in zdravstvena nega
 9. Alen Lončar: Računske spretnosti študentov zdravstvene nege: primerjava pravilnosti preračunavanja odmerkov in pretočnosti zdravil med klasično metodo in z uporabo mobilne aplikacije
 10. Agata Stare: Bivalno okolje oseb z demenco v domovih za starejše
 11. Vera Dakić: Vloga medicinske sestre pri preprečevanju nastanka endoftalmitisa po oftalmološkem posegu
 12. Sara Turk: Vloga medicinskih sester pri obravnavi starejših odraslih oseb z multimorbidnostjo
 13. Manca Kužnik: Vloga operacijske medicinske sestre pri operativni obravnavi opeklin in presajanju kože
 14. Ana Šalamun: Apetiti pri starejših
 15. Zala Žirovnik: Obstipacija in njeno preprečevanje pri starejših po operativnih posegih
 16. Ema Ločniškar: Kakovost življenja gluhih in težje naglušnih oseb po implantaciji polževega vsadka – pregled literature
 17. Klara Novak: Uporaba glasbe kot intervencije pri zdravstveni negi oseb z demenco
 18. Slavica Berić: Zdravstvena nega bolnika pred kirurško korekcijo vek in po njej
 19. Ana Nastran: Vpliv hrupa na varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev v operacijski dvorani
 20. Maja Magister: Vloga operacijske medicinske sestre pri stimulaciji globokih možganskih jeder
 21. Anesa Spahić: Preprečevanje poškodbe zaradi pritiska pri osebi s pridobljeno poškodbo hrbtenjače
 22. Patricija Sevšek: Ugotavljanje znanja, razumevanja, mnenj ter težav, s katerimi se srečujejo študenti zdravstvene nege, v povezavi z negovalnimi diagnozami
 23. Sonja Tonkli: Zdravstvena nega pacienta operiranega na pljučih
 24. Marjan Mlakar: Aplikacija zdravil pacientu s kronično duševno motnjo v zdravstvenih in socialnih zavodih
 25. Klara Lampe: Vpliv onesnaženosti zraka na zdravje ogroženih skupin ljudi in vloga medicinske sestre
 26. Emina Hamidović: Vpogled v raziskovalno dejavnost medicinskih sester na področju oskrbe kompleksnih ran v Sloveniji
 27. Domen Pečnik: Starostniki in uporaba interneta
 28. Laura Knavs: Kongruentni model kot način obravnave oseb z demenco
 29. Daša Škrlj: Zdravstvena nega pacienta po operaciji pilonidalnega sinusa
 30. Veronika Derlink: Vloga medicinske sestre pri obravnavi krhkosti starostnikov
 31. Jana Benc: Primerjava ocenjevalnih orodij za oceno bolečine pri pacientih z demenco v kliničnem okolju.
 32. Borut Puljić: Vloga medicinske sestre pri ohranjanju kakovosti življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju
 33. Valerija Kržič: Izkušnje študentov zdravstvene nege o težavah z urinsko inkontinenco pri starostnikih
 34. Neža Glogovec: Uporaba Trendelenburgovega položaja v robotski kirurgiji
 35. Bojan Sladojević: Komplementarne metode zdravljenja bolnikov s psihiatričnimi boleznimi
 36. Vesna Lopuh: Stališča študentov zdravstvene nege do spolnosti pri starostnikih
 37. Anja Lužar: Uporaba manšete za bledo stazo med operativnim posegom
 38. Vlasta Pestotnik: Pacienti z znanimi okužbami v operacijski zdravstveni negi
 39. Andreja Grubar: Vloga medicinske sestre pri celostni obravnavi pacienta s sindromom karpalnega kanala
 40. Maja Pavšek: Zdravstvena nega pacienta s perkutano transhepatalno biliarno drenažo
 41. Blaž Čerin: Vloga medicinske sestre pri zunajtelesnem drobljenju ledvičnih kamnov
 42. Andreja Hiter: Socialne mreže starostnikov v institucionalnem varstvu in vloga medicinske sestre
 43. Nataša Maksin: Vloga medicinske sestre pri kirurškem zdravljenju razjed zaradi pritiska

Other documents (7)

 1. Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec-Kajstura, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Anna Majda, Zuzanna Radosz-Knawa, Jose Manuel Silva, Eduardo Batalha, Manca Pajnič, Claire Champeix: GivingCare - empowering personal caregivers and personal assistants by developing technical, soft, and digital skills
 2. Zala Jan, Mitja Drab, Damjana Drobne, Apolonija Bedina Zavec, Mojca Benčina, Barbara Drašler, Matej Hočevar, Judita Lea Krek, Ljubiša Pađen, Manca Pajnič, Neža Repar, Boštjan Šimunič, Roman Štukelj, Veronika Kralj-Iglič: Decrease in cellular nanovesicles concentration in blood of athletes more than 15 hours after marathon
 3. Kaja Troha, Domen Vozel, Matevž Arko, Apolonija Bedina Zavec, Drago Dolinar, Matej Hočevar, Zala Jan, Matic Kisovec, Boštjan Kocjančič, Ljubiša Pađen, Manca Pajnič, Samo Penič, Anna Romolo, Neža Repar, Vesna Spasovski, Nejc Steiner, Vid Šuštar, Aleš Iglič, Damjana Drobne, Ksenija Kogej, Saba Battelino, Veronika Kralj-Iglič: Autologous platelet and extracellular vesicle-rich plasma as therapeutic fluid
 4. Darja Božič, Domen Vozel, Matej Hočevar, Marko Jeran, Zala Jan, Manca Pajnič, Ljubiša Pađen, Aleš Iglič, Saba Battelino, Veronika Kralj-Iglič: Enrichment of plasma in platelets and extracellular vesicles by the counterflow to erythrocyte settling
 5. Darja Božič, Matej Hočevar, Matic Kisovec, Manca Pajnič, Ljubiša Pađen, Marko Jeran, Apolonija Bedina Zavec, Marjetka Podobnik, Ksenija Kogej, Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič: Stability of erythrocyte-derived nanovesicles assessed by light scattering and electron microscopy
 6. Darja Božič, Simona Sitar, Ita Junkar, Roman Štukelj, Manca Pajnič, Ema Žagar, Veronika Kralj-Iglič, Ksenija Kogej: Viscosity of plasma as a key factor in assessment of extracellular vesicles by light scattering
 7. Domen Vozel, Marko Jeran, Darja Božič, Ljubiša Pađen, Manca Pajnič, Bojana Uršič, Veronika Kralj-Iglič, Saba Battelino: Applicability of platelet- and extracellular vesicle-rich plasma in medicine