Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Andraž Lamut: Načrtovanje in sinteza novih protimikrobno delujočih zaviralcev DNA-giraze in Hsp90
 2. Gregor Jug: Uporaba molekulskega modeliranja pri načrtovanju antagonistov DC-SIGN in in vitro vrednotenje njihovega učinka
 3. Špela Gubič: Načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov KV 1.3 in KV 10.1 s protitumornim delovanjem
 4. Žan Toplak: Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem

Magistrska dela (28)

 1. Črt Ferant: Sinteza 4-bromo- in 3,4-dibromo-5-metil-1H-pirol-2-karboksamidov kot novih ATP kompetitivnih zaviralcev bakterijske DNA giraze B
 2. Tjaša Jeke: Sinteza in biološko vrednotenje glicerolomanozidnih dendronov kot potencialnih antagonistov receptorja DC-SIGN
 3. Nastja Marinčič: Sinteza sideroforov in konjugatov siderofor-zaviralcev DNA-giraze B
 4. Elvedin Drndalaj: Sinteza tetravalentnih diarilglicerolomanozidov z etilglikolnim distančnikom kot potencialnih antagonistov receptorja DC-SIGN
 5. Jasna Lorber: Vpliv substituentov na pirolnem obroču na aktivnost 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[1,2-d]tiazolnih zaviralcev DNA giraze B
 6. Ines Klemenčič: Sinteza etilsečninskih derivatov 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[1,2-d]tiazol-2-6-diamina kot zaviralcev DNA giraze
 7. Sabrina Kolenko: Sinteza novih 4,5-dibromopirolamidnih zaviralcev DNA giraze B in njihovih konjugatov s siderofori
 8. Katja Vrtačnik: Sinteza monovalentnih in tetravalentnih glicerolomanozidov kot potencialnih antagonistov receptorja DC-SIGN
 9. Helena Trnovec: Sinteza indolamidnih in dikloropirolamidnih zaviralcev DNA giraze B
 10. Nika Hribernik: Načrtovanje in sinteza novih pirolamidnih zaviralcev DNA
 11. Anja Kogoj: Sinteza pirolamidnih derivatov 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[1,2-d]tiazol-2,6-diamina kot zaviralcev DNA-giraze B
 12. Alen Kužat: Sinteza 3,4-dikloro-5-metil-1H-pirol-2-karboksamidnih zaviralcev DNA-giraze in topoizomeraze IV
 13. Lidija Kovač: Načrtovanje in sinteza pirolamidnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 (Hsp90) in DNA-giraze
 14. Katja Vendramin: Načrtovanje in sinteza D-manozidov kot potencialnih antagonistov lektina FimH
 15. Žiga Skok: Načrtovanje in sinteza derivatov 2-aminotiazola kot ATP-kompetitivnih zaviralcev HSP90 in DNA-giraze
 16. Jerneja Kladnik: Sinteza potencialnih antagonistov pregnanskega X-receptorja in blokatorjev napetnostno odvisnih kalijevih kanalov z bazedoksifenskim ogrodjem
 17. Suzana Kranjčec: Sinteza C-manozidov kot potencialnih antagonistov lektinskega receptorja FimH
 18. Matic Mirt, Nina Žigart: Načrtovanje in sinteza novih derivatov tiazolov kot zaviralcev DNA-giraze B
 19. Tina Kitanović: Sinteza etilsečninskih zaviralcev DNA-giraze B z benzotiazol-2,6-diaminskim ogrodjem
 20. Amadeja Zgaga: Načrtovanje in sinteza benzotiazolnih zaviralcev HSP90 in DNA-giraze
 21. Nina Malešič: Načrtovanje in sinteza C-manozidov in N-manodizov kot potencialnih antagonistov lektina FimH
 22. Sara Vučko: Sinteza in biološko vrednotenje glicerolomanozidov kot potencialnih antagonistov lektinov DC-SIGN in FimH
 23. Žan Toplak: Načrtovanje in sinteza pirazol[3,4-D]pirimidinov kot potencialnih antagonistov receptorja NOD2 in benzotiazolpirolamidov kot zaviralcev DNA-giraze
 24. Kaja Grčar: Proučevanje vezave zaviralcev napetostno odvisnega natrijevega kanala 1.3 s pomočjo molekulskega sidranja
 25. Anja Birjukov: Sinteza konjugatov 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev DNA-giraze s siderofori
 26. Miha Červek: Računalniško podprto odkrivanje in načrtovanje potencialnih zaviralcev O-GlcNAc transferaze
 27. Aleš Nartnik: Sinteza etilsečninskih derivatov 2-aminotiazola kot potencialnih zaviralcev DNA-giraze
 28. Tjaša Jeke: Sinteza in biološko vrednotenje glicerolomanozidnih dendronov kot potencialnih antagonistov receptorja DC-SIGN

Diplomska dela (7)

 1. Andrej Prudnikov: Sinteza prekurzorjev kateholnih sideroforov kot gradnikov za izboljšanje protibakterijskega delovanja zaviralcev bakterijskih encimov
 2. Andraž Palandačič: Povezava med fizikalno-kemijskimi lastnostmi in protibakterijskim delovanjem zaviralcev DNA-giraze
 3. Kristina Vrtačnik: Sinteza novih inhibitorjev ligaz Mur s tiazolidin-4-onskim in 1,3,5-triazinskim ogrodjem
 4. Karmen Robnik: Sinteza in vrednotenje reduciranih analogov 5-benzilidentiazolidin-4-onov kot potencialnih inhibitorjev ligaze MurD
 5. Jasmina Horvat: Sinteza tiopirano[2,3-d]tiazolov in uporaba virtualnega rešetanja pri odkrivanju novih zaviralcev ligaze MurD
 6. Sanja Nabergoj: Vrednotenje proaptotičnega delovanja sinteznih analogov klatrodina na humanih celicah embrionalnega karcinoma NTERA-2 klon D1
 7. Mateja Osterc: Iskanje novih potencialnih zaviralcev DNA-giraze B s pomočjo rešetanja na osnovi strukture liganda in strukturno podprtega virtualnega rešetanja

Druga dela (40)

 1. Špela Gubič, Žan Toplak, Štefan Možina, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin-Mašič: Design of new potent and selective thiophene-based K$_V$1.3 inhibitors and their potential for anticancer activity
 2. Tihomir Tomašič, Martina Durcik, Bradley M. Keegan, Darja Gramec, Živa Zajec, Brian S. J. Blagg, Sharon D. Bryant: Discovery of novel Hsp90 C-terminal inhibitors using 3D-pharmacophores derived from molecular dynamics simulations
 3. Žan Toplak, Louise Antonia Hendrickx, Špela Gubič, Štefan Možina, Bojana Žegura, Alja Štern, Matjaž Novak, Xiaoyi Shi, Steve Peigneur, Jan Tytgat, Tihomir Tomašič, Luis A. Pardo, Lucija Peterlin-Mašič: 3D pharmacophore-based discovery of novel Kv10.1 inhibitors with antiproliferative activity
 4. Martina Durcik, Andrej Emanuel Cotman, Žan Toplak, Štefan Možina, Žiga Skok, Maria Vittoria Piras, Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Jurij Trontelj, Danijel Kikelj, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin-Mašič: New dual inhibitors of bacterial topoisomerases with broad-spectrum antibacterial activity and in vivo efficacy against vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus
 5. Jaka Dernovšek, Živa Zajec, Martina Durcik, Lucija Peterlin-Mašič, Martina Gobec, Nace Zidar, Tihomir Tomašič: Structure-activity relationships of benzothiazole-based Hsp90 C-terminal-domain inhibitors
 6. Žan Toplak, Franci Merzel, Luis A. Pardo, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič: Molecular dynamics-derived pharmacophore model explaining the nonselective aspect of K$_V$10.1 pore blockers
 7. Tihomir Tomašič, Asta Zubrienė, Žiga Skok, Riccardo Martini, Stane Pajk, Izidor Sosič, Janez Ilaš, Daumantas Matulis, Sharon D. Bryant: Selective DNA gyrase inhibitors
 8. Špela Gubič, Louise Antonia Hendrickx, Žan Toplak, Maša Sterle, Steve Peigneur, Tihomir Tomašič, Luis A. Pardo, Jan Tytgat, Anamarija Zega, Lucija Peterlin-Mašič: Discovery of K$_V$1.3 ion channel inhibitors
 9. Žiga Skok, Martina Durcik, Živa Zajec, Darja Gramec, Krištof Bozovičar, Anja Pišlar, Tihomir Tomašič, Anamarija Zega, Lucija Peterlin-Mašič, Danijel Kikelj, Nace Zidar, Janez Ilaš: ATP-competitive inhibitors of human DNA topoisomerase IIα with improved antiproliferative activity based on N-phenylpyrrolamide scaffold
 10. Anne-Sophie Depuydt, Piyush A. Patel, Žan Toplak, Chinmaya Bhat, Manuela Voráčová, Irene Eteläinen, Fiammetta Vitulano, Nives Hribernik, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin-Mašič: Structure-function studies of sponge-derived compounds on the cardiac CaV3.1 channel
 11. Samo Guzelj, Tihomir Tomašič, Žiga Jakopin: Novel scaffolds for modulation of NOD2 identified by pharmacophore-based virtual screening
 12. Elena Maria Loi, Tihomir Tomašič, Cyril Balsollier, Kevin van Eekelen, Matjaž Weiss, Martina Gobec, Matthew G Alteen, David J. Vocadlo, Roland J. Pieters, Marko Anderluh: Discovery of a new drug-like series of OGT inhibitors by virtual screening
 13. Žiga Jakopin, Janez Ilaš, Michaela Barančokova, Matjaž Brvar, Päivi Tammela, Marija Sollner Dolenc, Tihomir Tomašič, Danijel Kikelj: Discovery of substituted oxadiazoles as a novel scaffold for DNA gyrase inhibitors
 14. Tihomir Tomašič, Matic Mirt, Michaela Barančokova, Janez Ilaš, Nace Zidar, Päivi Tammela, Danijel Kikelj: Design, synthesis and biological evaluation of 4,5-dibromo-N-(thiazol-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxamide derivatives as novel DNA gyrase inhibitors
 15. Elena Maria Loi, Matjaž Weiss, Stane Pajk, Martina Gobec, Tihomir Tomašič, Roland J. Pieters, Marko Anderluh: Intracellular hydrolysis of small-molecule O-linked N-acetylglucosamine transferase inhibitors differs among cells and is not required for its inhibition
 16. Martina Durcik, Päivi Tammela, Michaela Barančokova, Tihomir Tomašič, Janez Ilaš, Danijel Kikelj, Nace Zidar: Synthesis and evaluation of N-phenylpyrrolamides as DNA gyrase B inhibitors
 17. Martina Durcik, Žiga Skok, Janez Ilaš, Nace Zidar, Anamarija Zega, Petra Szili, Gábor Draskovits, T. Revesz, Danijel Kikelj, Ákos Nyerges, Csaba Pál, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič: Hybrid inhibitors of DNA gyrase A and B
 18. Sjors van Klaveren, Jaka Dernovšek, Žiga Jakopin, Marko Anderluh, Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Tihomir Tomašič: Design and synthesis of novel 3-triazolyl-1-thiogalactosides as galectin-1, -3 and -8 inhibitors
 19. Živa Zajec, Jaka Dernovšek, Martina Gobec, Tihomir Tomašič: In silico discovery and optimisation of a novel structural class of Hsp90 C-terminal domain inhibitors
 20. Marina Gjorgjieva, Tihomir Tomašič, Michaela Barančokova, Sotirios Katsamakas, Janez Ilaš, Päivi Tammela, Lucija Peterlin-Mašič, Danijel Kikelj: Discovery of benzothiazole scaffold-based DNA gyrase B inhibitors
 21. Martina Durcik, Darja Gramec, Tihomir Tomašič, Jurij Trontelj, Lucija Peterlin-Mašič: Last piece in the puzzle of bisphenols BPA, BPS and BPF metabolism
 22. Špela Gubič, Žan Toplak, Xiaoyi Shi, Jaka Dernovšek, Louise Antonia Hendrickx, Ernesto Lopes Pinheiro-Junior, Steve Peigneur, Jan Tytgat, Luis A. Pardo, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič: New diarylamine KV10.1 inhibitors and their anticancer potential
 23. Mujtaba Hassan, Floriane Baussière, Samo Guzelj, Anders Sundin, Maria Håkansson, Rebeka Kovačič, Hakon Leffler, Tihomir Tomašič, Marko Anderluh, Žiga Jakopin: Structure-guided design of D-galactal derivatives with high affinity and selectivity for the galectin-8 n-terminal domain
 24. Mujtaba Hassan, Sjors van Klaveren, Maria Håkansson, Carl Diehl, Rebeka Kovačič, Floriane Baussière, Anders Sundin, Jaka Dernovšek, Marko Anderluh, Tihomir Tomašič, Žiga Jakopin: Benzimidazole-galactosides bind selectively to the galectin-8 N-terminal domain
 25. Matjaž Weiss, Elena Maria Loi, Maša Sterle, Cyril Balsollier, Tihomir Tomašič, Roland J. Pieters, Martina Gobec, Marko Anderluh: New quinolinone O-GlcNAc transferase inhibitors based on fragment growth
 26. Nace Zidar, Daniela Secci, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin-Mašič, Danijel Kikelj, Daniele Passarella, Aida Nelly Garcia Argaez, Mariafrancesca Hyeraci, Lisa Via Dalla: Synthesis, antiproliferative effect and topoisomerase II inhibitory activity of 3-methyl-2-phenyl-1H-indoles
 27. Žiga Skok, Michaela Barančokova, Ondřej Benek, Cristina Durante Cruz, Päivi Tammela, Tihomir Tomašič, Nace Zidar, Lucija Peterlin-Mašič, Anamarija Zega, Danijel Kikelj, Janez Ilaš: Exploring the chemical space of benzothiazole-based DNA gyrase B inhibitors
 28. Martina Durcik, Žan Toplak, Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Danijel Kikelj, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič: Efficient synthesis of hydroxy-substituted 2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid derivatives as new building blocks in drug discovery
 29. Ákos Nyerges, Tihomir Tomašič, Martina Durcik, T. Revesz, Petra Szili, Žiga Skok, Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Danijel Kikelj, Lucija Peterlin-Mašič: Rational design of balanced dual-targeting antibiotics with limited resistance
 30. Andrej Emanuel Cotman, Pavel A. Dub, Maša Sterle, Matic Lozinšek, Jaka Dernovšek, Živa Zajec, Anamarija Zega, Tihomir Tomašič, Dominique Cahard: Catalytic stereoconvergent synthesis of homochiral β‑CF$_3$, β‑SCF$_3$, and β‑OCF$_3$ benzylic alcohols
 31. Andrej Emanuel Cotman, Martina Durcik, Davide Benedetto Tiz, Federica Fulgheri, Daniela Secci, Maša Sterle, Štefan Možina, Žiga Skok, Nace Zidar, Anamarija Zega, Janez Ilaš, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič, Danijel Kikelj: Discovery and hit-to-lead optimization of benzothiazole scaffold-based DNA gyrase inhibitors with potent activity against Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa
 32. Živa Zajec, Jaka Dernovšek, Martin Distel, Martina Gobec, Tihomir Tomašič: Optimisation of pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one derivatives as novel Hsp90 C-terminal domain inhibitors against Ewing sarcoma
 33. Caterina Sturtzel, Živa Zajec, Jaka Dernovšek, Tihomir Tomašič, Sabine Taschner-Mandl, Martin Distel: Refined high-content imaging-based phenotypic drug screening in zebrafish xenografts
 34. Nace Zidar, Tihomir Tomašič, Danijel Kikelj, Martina Durcik, Jan Tytgat, Steve Peigneur, Marc Rogers, Alexander Haworth, Robert W. Kirby: New aryl and acylsulfonamides as state-dependent inhibitors of Na$_v$1.3 voltage-gated sodium channel
 35. Jaka Dernovšek, Tihomir Tomašič: Following the design path of isoform-selective Hsp90 inhibitors
 36. Špela Gubič, Janez Ilaš, Tihomir Tomašič, Annarosa Arcangeli, Lucija Peterlin-Mašič: Immunosuppressive effects of new thiophene-based K$_V$1.3 inhibitors
 37. Maša Sterle, Martina Durcik, Danijel Kikelj, Nace Zidar, Lucija Peterlin-Mašič, Janez Ilaš, Tihomir Tomašič, Andrej Emanuel Cotman, Anamarija Zega: Exploring the 5-substituted 2-aminobenzothiazole-based DNA gyrase B inhibitors active against ESKAPE pathogens
 38. Simona Hašanová, Jernej Cingl, Tihomir Tomašič, Andrej Emanuel Cotman: Catalytic performance of Noyori–Ikariya-type ruthenium complex with tethered syn-ULTAM ligand for the asymmetric transfer hydrogenation of ketones
 39. Nace Zidar, Andrej Emanuel Cotman, Wessel Sinnige, Ondřej Benek, Michaela Barančokova, Anamarija Zega, Lucija Peterlin-Mašič, Tihomir Tomašič, Janez Ilaš, Ricardo D. Enriz, Danijel Kikelj: Exploring the interaction of N-(benzothiazol-2-yl)pyrrolamide DNA gyrase inhibitors with the GyrB ATP-binding site lipophilic floor
 40. Martina Piga, Zoltán Varga, Ádám Fehér, Ferenc Papp, Eva Korpos Pintye-Gyuri, Kavya C. Bangera, Rok Frlan, Janez Ilaš, Jaka Dernovšek, Tihomir Tomašič, Nace Zidar: Identification of a novel structural class of H$_v$1 inhibitors by structure-based virtual screening