Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Tina Šegota: Vpliv oglaševanja in skladnosti samopodobe na izbiro turistične destinacije
 2. Mateja Žibret: Notranji in zunanji ojačevalci nakupa ekoloških živil
 3. Karin Kasesnik: Vpliv družbeno odgovornega promocijskega sporočanja o zdravju in zdravilih na strokovno in splošno javnost
 4. Amadea Dobovišek: Vpliv vrhnjega managementa na vodenje prodaje

Magistrska dela (73)

 1. Špela Bezjak: Jezikovna uresničitev oglasnega slogana kot gradnik dolgoročne vrednosti tržne znamke
 2. Kristjan Koželj: Nove oblike lokalne demokracije: spletna komunikacija slovenskih mestnih občin
 3. Gordana Lacić: Učinki komuniciranja na percepcijo gledališkega festivala pri mladih gledalcih. Primer Festivala Borštnikovo srečanje
 4. Eva Rudman: Zid med uredniškim in poslovnim delom medija: študija razumevanja slovenskih novinarjev
 5. Adrijana Korez: Družbena omrežja in vrednost blagovne znamke
 6. Nina Jazbec: Digitalna osebna znamka na trgu dela
 7. Larisa Casar: Ustvarjanje spletnega in analognega zaupanja potrošnikov različnima znamkama vina s pomočjo tretjih prostorov
 8. Mateja Laknar: Potovanje 2.0
 9. David Jurić: Potrošnja ponaredkov in imitacij iz sveta mode
 10. Tanja Veg: Vpliv dimenzij nacionalne kulture na uvajanje novosti v tradicionalnih panogah
 11. Ana Lina Merhar: Komunikacijski vidiki na različnih stopnjah razvoja novega izdelka za slovenski trg
 12. Petra Polak: Marketing mest kot orodje lokalnih skupnosti pri oživljanju mestnih središč
 13. Žiga Vraničar: Digitalna transformacija medorganizacijskega tržnega komuniciranja
 14. Barbara Pribožič Leka: Oglaševanje
 15. Nataša Skok: Vloga komunikacijskih politik pri prepoznavnosti javne politike (evropskih) shem kakovosti
 16. Alenka Rozman: Vpliv centralizacije korporativnega komuniciranja na njegovo učinkovitost in večanje ugleda organizacije
 17. Božica Čulibrk Rajkovič: Vpliv medijev in motivi za donatorstvo
 18. Nataša Dovič: Vpliv države izvora na premoženje blagovne znamke
 19. Ines Gergorić: Povezanost osebnostnih lastnosti zaposlenih, pripravljenosti na spremembo in organizacijske energije skozi prizmo internega marketinga
 20. Jera Rakovec: Vpliv spleta 2.0 na krepitev zaupanja v spletni nakup
 21. Maja Jančič: Znamka države
 22. Tamara Bregar: Vpliv marketinške usmerjenosti na uspešnost muzeja
 23. Jaša Vrabec: S postopkovno pravičnostjo in učinkovitostjo do večjega zaupanja v sodstvo
 24. Ana Ostan: Znamčenje kot del javne diplomacije držav
 25. Špela Sedej: Soznamčenje, potrošnikovo zaznavanje kakovosti partnerskih blagovnih znamk
 26. Tanja Knafelj: Umeščanje blagovnih znamk v slovenske filme
 27. Isabela Kovačič: Trženje televizijskih pravic športnih prenosov
 28. Danica Lovenjak: Osebnost kot blagovna znamka
 29. Maša Bantan: Vpliv zaznane vrednosti oznamčenih mobilnih aplikacij na stališča o blagovni znamki
 30. Jana Dobrijevič: Edinstvenost identitete prostora kot osnova za njegovo znamko
 31. Anamarija Kalan: Gverilski marketing
 32. Sanja Kropec: Vpliv tržne znamke na vrednost prostora
 33. Anja Rus: Vpliv imidža države izvora in označbe kakovosti na nakupne odločitve potrošnikov
 34. Martina Dolgan: Problem optimizacije arhitekture znamk v Mladinski knjigi
 35. Shpend Sadiku: Zviševanje nakupnega namena za lokalne blagovne znamke na Kosovu
 36. Natalija Lužar: Model tehnik osebne prodaje
 37. Katarina Pollak: Motivi za doniranje humanitarnim organizacijam
 38. Tjaša Kocjan: (Ne)zmožnost vpliva marketinga na stališča potrošnikov do okolju prijaznih izdelkov
 39. Živa Prelog: Strategija imitiaranja in afektivni vplivi na potrošnikovo zmedo
 40. Matej Kumar: Difuzija inovacije
 41. Nina Pentić: Vonj kot marketinško orodje
 42. Barbara Zobavnik: Raziskovanje koncepta motivacije v turizmu
 43. Zorica Lazić: Vpliv skladnosti med podobo tržne znamke in samopodobo potrošnika na preferenco ter zadovoljstvo z znamko
 44. Diana Stanonik: Marketinški odnosi na primeru podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.
 45. Mirjam Obljubek: Razvoj blagovne znamke za segment tweens
 46. Diana Stožinič: Moč soustvarjanja osebne znamke predsedniškega kandidata
 47. Andreja Kokalj: Javna diplomacija kot dimenzija strategije upravljanja tržne znamke države
 48. Aleksandra Flegar: Družbena vloga potrošnje prestižnih blagovnih znamk
 49. Nina Jakhel: Neotipljivo premoženje osebne znamke
 50. Matic Korošec: Status in delovanje Centra urbane kulture Kino Šiška
 51. Nuša Kerč: Od pretiranega do omejenega trošenja
 52. Romana Jenko: Kohezijska politika Evropske unije kot tržna znamka
 53. Tina Fonović: Zaupanje potrošnikov v banke
 54. Jakob Abe: Zaupanje v nakup preko interneta
 55. Matjaž Ogorevc: Organizacijska klima slovenskih centrov za socialno delo
 56. Saša Košec: Vpliv tržne znamke pri uspešnem prodoru slovenskih podjetij na tuje trge
 57. Mateja Žibret: Vrednote kot motiv družbeno odgovorne potrošnje
 58. Majda Kuzma: Uvajanje tržnega vodja [i. e. vodje] blagovne skupine v marketinške odnose
 59. Tjaša Petrovič: Vloga identitetnih podob pri oblikovanju podobe tržne znamke pri otrocih
 60. Jasna Požek: Vpliv emocionalnih oglasov na oblikovanje ali spreminjanje potrošnikovega stališča do blagovne znamke - primerjalna raziskava
 61. Mojca Lukančič: Možnosti za interno merjenje vrednosti kapitala tržnih znamk v podjetjih
 62. Uršula Hafner: Vpliv samopodobe potrošnika na izbiro tržne znamke
 63. Eva Perčič: Čas kot vrednost
 64. Marko Lovše: Osebnost blagovne znamke kot konkurenčna prednost
 65. Aljoša Selan: Politično liderstvo - strateški pristop
 66. Mojca Hardi: Ustvarjanje in ohranjanje pozitvnega imidža politika
 67. Martina Ilc Pungerčič: Nakupno obnašanje potrošnikov s poudarkom na procesu upravljanja blagovnih skupin
 68. Bojan Korenini: Teoretske in metodološke dileme ter dopolnitve Reynolds-Gutmanove metode veriženja na področju trženja
 69. Ana Rozman: Vpliv direktorjevega ugleda na ugled podjetja in njegovo finančno uspešnost na primeru podjetij v Sloveniji
 70. Petra Molan: Vpliv korporativne blagovne znamke na blagovno znamko izdelka
 71. Nastja Mulej: "Ljubljena" tržna znamka
 72. Majda Vodopivec: Konceptualizacija storitvene znamke
 73. Dario Berginc: Trženjski odnosi

Diplomska dela (270)

 1. Manca Karlovšek: Strateški učinek vhodnega digitalnega marketinškega komuniciranja
 2. Ana Žitko: Vpliv zagovornikov znamk modnih oblačil na potrošnikove nakupne odločitve
 3. Kornelija Kamenik: Potencial sočasnega spremljanja medijev na primeru oglaševanja na Radiu Rogla in spletnem portalu novice.si
 4. Sara Mlinar: Komunikacijski kapital nostalgije v oglaševanju in cikel komunikacije nostalgije skozi oglaševanje na primeru znamke Cockta
 5. Nina Dajčer: Interni korporativni dogodki in organizacijska identifikacija zaposlenih
 6. Ana Valič: Odnos slovenskih medorganizacijskih podjetij do spletnega tržnega komuniciranja
 7. Sandra Križanec: Celostni vidik organizacije dogodka Škisova tržnica
 8. Maja Čuden: Vpliv intenzivnosti apela strahu na intenco vedenja
 9. Sara Končar: Tržno komuniciranje elektronskih govoric
 10. Petra Viki Čeru: Proces nakupne odločitve potrošnikov v dobi digitalizacije
 11. David Brezinščak: Dejavniki uporabnikovega zaupanja v spletne igralnice
 12. Nika Andoljšek: Vpliv večanja znaka in loga znamke na njeno preferenco
 13. Marko Milenković: Upravljanje digitalnih blagovnih znamk
 14. Katarina Lah: Vpliv trajnostnih vidikov embalaže na nakupne odločitve potrošnikov
 15. Urška Pintar: Marketinški pristopi pri uveljavljanju tržne znamke kraja
 16. Andraž Trebše: Reševanje potrošnikove dileme
 17. Katja Kodba: Vpliv udejstvovanja managerjev na družabnih dogodkih na ugled podjetja
 18. Barbara Štor: (Ne)uspešnost Televizije Slovenija pri promociji svojega programa
 19. Martina Ina Hawlina: Vpliv izbranih dejavnikov na potrošnikovo intenco zamenjave ponudnika mobilne telefonije
 20. Nina Radoš: Tržno komuniciranje plesnih festivalov
 21. Špela Rozman: Uporaba senzoričnega marketinga pri načrtovanju tretjih prostorov
 22. Katja Šafar: Razkošje v recesiji
 23. Matej Štrucl: Lojalnost znamki in programi lojalnosti
 24. Igor Kopić Drole: Graditev osebne znamke trenerjev
 25. Maša Kodelja: Padec in vzpon tržne znamke
 26. Jelena Vučković: Vpliv priljubljenosti televizijskega voditelja na uspešnost oddaje
 27. Petra Franetič: Oblikovanje sistemov in procesov izvajanja storitev
 28. Patricija Oštarijaš: Oglaševanje na Instagramu in soustvarjanje blagovne znamke
 29. Albertina Sarah Bertoncelj: Vpliv osebne znamke športnika in njegovih dosežkov na uspešnost podjetja
 30. Nina Perovič: Znamčenje umetnikov
 31. Nikki Monika Trnovec: Vpliv (ne)indosiranosti na kredibilnost Youtuberjev
 32. Veronika Janžekovič: Čutna zaznava blagovne znamke
 33. Urška Munda: Vpliv umeščanja blagovnih znamk v računalniške igre na spomin in odnos potrošnika do umeščanja
 34. Alja Bitenc: Vpliv modnih blogerjev na nakup izdelkov
 35. Urša Žuna: Vpliv zunanjega videza v prepričevalnem komuniciranju
 36. Nika Rožanc: Marketinška usmerjenost malih podjetij
 37. Franjo Šantalab: Novi načini promocije zadružništva
 38. Tina Mozetič: Gledališče kot tržna znamka
 39. Kaja Fikfak: Vpliv sponzoriranja vrhunskega športnika na podobo podjetij v očeh potrošnikov
 40. Tine Aćimović: Sprožanje pozitivnih govoric v turizmu
 41. Ana Mesar: Vpliv države izvora na nakupno odločanje slovenskih potrošnikov
 42. Jaša Niklanovič: Mobilni marketing in kako ga zaznavajo podjetja
 43. Mirnes Jusufović: Trženjsko komuniciranje na Facebooku
 44. Sandra Murnik: Spletni iskalnik Google kot učinkovito trženjsko orodje
 45. Kaja Nedog: Blagovna znamka in slovenski vinski trg
 46. Mojca Jeneš: Vloga in pomen čustev v oglaševanju
 47. Tjaša Jarc: Kontekst in mehanizem humorja slovenskih oglasov skozi psihoanalitsko perspektivo
 48. Iris Horvat: Sejmi kot orodje marketinškega komuniciranja, vpliv pred-, med- in posejemskih aktivnosti na oceno uspešnosti sejma
 49. Marjetka Orel: Zvočni logotip podjetja
 50. Anja Habula: Sponzoriranje športnega kluba, primer ŠK Bleščica
 51. Karin Jerala: Osebnost tržne znamke in čustvena navezanost potrošnika na njo
 52. Nuša Sitar: Indosiranje nogometašev in ustvarjanje nogometnih znamk
 53. Tjaša Derstvenšek: Prepričevalna moč glasbe v oglasih
 54. Ervina Miskić: Vpliv internega komuniciranja na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju
 55. Vida Burja Virjent: Ponotranjeni vedenjski vzorci in njihov vpliv na sprejemanje električne mobilnosti
 56. Tadej Jontez: Embalaža med prepričevanjem in odločanjem na mestu prodaje
 57. Tjaša Ornik: Blagovna znamka v osrčju izkustvenega in senzoričnega marketinga
 58. Maja Jarc: Čutna identiteta znamk mobilne telefonije na glasbenih dogodkih
 59. Vanja Witwicky: Mesto kot znamka turistične destinacije
 60. Maja Bertoncelj: Programi zvestobe
 61. Lorina Smolnikar: Gverila marketing v teoriji in praksi
 62. Anja Jager: Vsebinski marketing
 63. Polona Rogina: Neverbalna komunikacija političnih akterjev
 64. Živa Medved: Ustreznost širitve znamke Abanka s podznamko Akeš
 65. Tamara Hrka: Blagovna znamka turistične destinacije v očeh uporabnika
 66. Larisa Casar: Podoba znamke in njen vpliv na določanje cenovne strategije
 67. Barbara Istenič: Percepcija slovenskih prestižnih modnih znamk oblačil na slovenskem modnem trgu
 68. Katja Belošević: Predsedniške volitve 2012
 69. Ana Oblak: Vloga tržne znamke pri uspešnosti mikro podjetij
 70. Vika Kuštrin: Stereotipna osebnost blagovne znamke, pivo Union in pivo Laško
 71. Tina Česnik: Motivi za sodelovanje v spletnih panelih in kakovost odgovorov
 72. Kristina Bogataj: Spletna družbena omrežja in grajenje osebne prepoznavnosti ter osebne blagovne znamke
 73. Urška Saletinger: Repozicioniranje oglaševalske agencije z uvedbo nove storitve
 74. Tamara Korat: Glasba v prodajnem okolju in njen vpliv na potrošnike
 75. Katja Kosec: Vpliv vizualnih informacij na potrošnikovo zaupanje elektronskim govoricam
 76. Petra Grünfeld: Komuniciranje amaterskega gledališča ŠODR teater prek družbenega medija
 77. Karmen Noterzberg: Vpliv emocionalnih apelov na prepričevalno komuniciranje
 78. Jasna Belšak: Tržna znamka države in njeno spreminjanje
 79. Andreja Keš: Vpliv spletnih komentarjev potrošnikov na stališče in nakupno namero do tržne znamke
 80. Ana Mušič: Predsedniški kandidat kot tržna znamka
 81. Nada Savković: Tržno komuniciranje v družbenih medijih
 82. David Rozman: Tržno komuniciranje v času omreženega potrošnika
 83. Barbara Janžekovič: O narcizmu znamk
 84. Monika Šimec: Ključni dejavniki zaznavanja tveganja pri spletnem nakupovanju
 85. Vesna Grilj: Menjava v ljubezni
 86. Anja Kneževič Aleš: Vpliv komunikacije na odličnost in motiviranost zaposlenih v podjetju
 87. Jasna Mikić: Soznamčenje v slovenskih podjetjih
 88. Iza Križaj: Povezava konceptov marketinga in religije ter študija primera
 89. Ines Baričević: Tržna znamka
 90. Tanja Veg: Osebna znamka dekana kot element ugleda fakultete
 91. Maša Šolinc: Medijsko načrtovanje za ciljno skupino mladih
 92. Svetla Božičnik: Trženjsko komuniciranje dogodka
 93. Juna Neubauer: Analiza vsebine komuniciranja programov lojalnosti slovenskih trgovcev
 94. Danica Lovenjak: Vidik učinkovitosti različnih orodij za promocijo knjige
 95. Mojca Hribar: Impulzivni nakup ob soočenju s prodajno polico
 96. Alenka Bencak: Pozitivna psihologija v množičnih medijih in oglaševanju
 97. Katja Škorić: Optimizacija oglasnega sporočila
 98. Barbara Završnik: Vpliv pospeševanja prodaje na nakupno vedenje potrošnikov
 99. Matevž Brec: Vpliv uspešne organizacije dogodka na medijsko odmevnost dogodka
 100. Ajda Smrekar: Trženje med možnim in realnim
 101. Kaja Lesjak: Privlačnost oglaševalskih agencij kot delodajalca
 102. Urška Jager: Vpliv trajnostne embalaže na potrošnikovo zaznavanje podjetja
 103. Nina Jazbec: Neklasična orodja tržnega komuniciranja za otroke
 104. Karina Šenveter: Vpliv barve embalaže na potrošnika
 105. Natalia Marić: Vplivi na nakupno odločitev
 106. Jure Marolt: Učinkovitost sponzorstva v športu
 107. Urška Pengov Bitenc: Univerzalnost in subjektivnost barvnih pomenov
 108. Saša Zidanšek: Samopromocija na YouTubu
 109. Uroš Djinovski: Strokovni sejem kot orodje trženja pri prodoru na tuje trge za majhna in srednje velika podjetja ter vloga državne pomoči
 110. Mojca Skrt: Dejavniki imidža prodajnega prostora
 111. Tanja Knafelj: Simbolni pomen blagovnih znamk in oblikovanje osebne identitete
 112. Sandra Smolič: Stereotipizacija žensk v oglaševanju
 113. Urška Brinovec: Prenova embalaže kot dejavnik pritegnitve potrošnika
 114. Katja Kaluža: Vpliv gospodarske krize na impulzivno nakupno vedenje
 115. Gašper Šemrov: Strategija uvajanja inovacije na trg
 116. Nataša Regovec: Komuniciranje identitete blagovne znamke v sodobnih medijih
 117. Darja Demšar: Tržno komuniciranje v umetnosti
 118. Kaja Polajnar: Mentalna reprezentacija tržne znamke
 119. Matevž Košak: Sejmi
 120. Nina Lenček: Znamčenje in analiza razvoja turistične destinacije
 121. Andrej Brglez: Neprofitne in profitne organizacije v odnosu do družbeno odgovornih vsebin v medijih
 122. Tjaša Poznanović: Podatkovno rudarjenje pri upravljanju odnosov s kupci
 123. Nika Rakonjac: Pospeševanje prodaje tržne znamke Garnier in njegova učinkovitost
 124. Darko Matjašič: Promocija države in uporaba izkustvenega marketinga - primer letališče
 125. Aleksandra Flegar: Pomen embalaže - stekleničk - parfumov pri nakupni odločitvi potrošnika
 126. Mirjam Obljubek: Učinkovitost umeščanja tržnih znamk v video igre
 127. Živa Prelog: Kraja identitete blagovne znamke
 128. Tina Batistuta: Možnosti uporabe komunikacije od ust do ust za povečanje obiska v igralnicah
 129. Nina Vogrin: Elektronska pošta kot učinkovito orodje direktnega marketinga
 130. Katarina Kumelj: Vpliv znanja in psiholoških pristranskosti na finančno vedenje potrošnikov
 131. Simona Pirih: Dejavniki odnosov znotraj spletnih skupnosti
 132. Neža Potočnik: Odločitev podjetij za spremembo embalaže in njen vpliv na potrošnike
 133. Barbara Daljavec: Evropska filmska industrija
 134. Petra Albreht: Znamčenje mest
 135. Karmen Golob: Pripovedovanje zgodb v turizmu
 136. Urška Medved: Vloge slavnih oseb v oglaševanju
 137. Ana Jelovšek: Upravljanje potrošniške zvestobe
 138. Kaja Šindič: Upravljanje orodij medorganizacijskega tržnega komuniciranja na primeru izbranega podjetja
 139. Jerca Maček: Virusni marketing na primeru spletne kampanje blagovne znamke Old Spice
 140. Ines Ravnjak: Zgodba vizualne podobe podjetja
 141. Barbara Kolenc: Blog kot grožnja ugledu podjetja
 142. Aneja Gregorič: Embalaža kot medij, ki govori o podjetju
 143. Lavra Peršolja: Repozicioniranje korporativne znamke s sponzoriranjem
 144. Nina Čavž: (Ne)ustvarjalnost veleplakatov
 145. Mateja Rajh Jager: Komuniciranje na prodajnem mestu in njegov vpliv na impulzivno nakupovanje
 146. Urška Eva Pucelj: Tržno komuniciranje skozi prizmo nevrolingvističnega programiranja
 147. Špela Selak: Komuniciranje na internetu oziroma kako narediti uporabniku prijazno spletno stran?
 148. Nuša Skubic: Psihološki vidiki gospodarskih kriz
 149. Darja Perko: Učinkovitost medorganizacijskega komuniciranja malih podjetij
 150. Eva Bandelj: Vzpostavljanje tržne znamke države
 151. Špela Juhart: Metaforični svet zelenih tržnih znamk
 152. Tina Šarčević: Tržno komuniciranje z mladimi
 153. Martina Dolgan: Integracija spletne strani in tiskane izdaje najstniške revije Plus
 154. Karmen Čelam: Širitev blagovne znamke
 155. Helena Škof: Normativni vplivi na impulzivno nakupovanje modnih izdelkov
 156. Andreja Novak: Vpliv glasbe na vedenje potrošnika
 157. Karin Jelnikar: Vpliv ekoloških oznak na preference potrošnikov
 158. Maja Kocjančič: Promocijski splet na medorganizacijskem trgu
 159. Mankica Kranjec, Jelka Breznik: Motivacija za vstop in izstop v internetne skupnosti
 160. Romana Bizilj: Kakovost posredovanja storitev v wellness turizmu
 161. Maša Habjan: Analiza tržnega komuniciranja v športnem društvu
 162. Nina Šarčević: Vpliv internega komuniciranja na identificiranje z organizacijo
 163. Gašper Zakrajšek: Zaposlovalčeva znamka
 164. Nina Hace: Spletno mesto kot tržno-komunikacijsko orodje
 165. Nataša Đukelić: Vzpon spletnih knjigarn
 166. Maša Čeplak: Uvajanje blagovne znamke na novi trg; Vstop Zavarovalnice Triglav, d.d. na Slovaško
 167. Veronika Ložak: Umeščanje tržnih znamk
 168. Petra Podgoršek: Vpliv države izvora izdelka na potrošnikovo nakupno odločitev
 169. Nina Lubarda Stropnik: Kreativnost v oglaševanju
 170. Tjaša Mazgič: Prodor spleta med komunikacijske kanale
 171. Neva Čuček: Zmeda potrošnika in imitacijska strategija
 172. Lena Balantič: Vpliv izbora distribucije na imidž blagovne znamke
 173. Katarina Holcman: Odnosi z javnostmi v državnih organih
 174. Jagoda Đorđević: Posebnosti vizualnega komuniciranja s poudarkom na veleplakatu
 175. Monika Kristančič: Znane osebnosti v oglaševanju
 176. Jure Berič: Marketinška orientacija podjetja Arcont IP d.o.o.
 177. Nikolina Ćiković: Preznamčenje
 178. Blaž Bezek: Vrednost tržne znamke in učinkovitost tržno-komunikacijskih kanalov
 179. Matej Praprotnik: Podcasting
 180. Mirko Mayer: Nogometni klub kot prepoznavna tržna znamka
 181. Tomaž Jelenko: Vloga zasebnih vojaških podjetij v Iraku po okupaciji
 182. Petra Škerlj: Tržno komuniciranje v STA Ljubljana
 183. Tjaša Telić: Lepo je dobro, grdo je popravljivo - trženje estetske kirurgije
 184. Ana Šušteršič: Izkustveni marketing
 185. Roman Buzeti: Politika in organiziranje komuniciranja v marketingu v Zavarovalnici Triglav, d.d. območni enoti Murska Sobota
 186. Tina Milavec: Trženje športnih prireditev
 187. Majdi Kosi: Globalna standardizacija vs. lokalna adaptacija
 188. David Rožac: Iskalniški marketing - Google Adwords
 189. Marko Andrišević: Načrtovanje marketinškega pristopa v turizmu
 190. Julija Vardjan: Trženje v virtualnih svetovih
 191. Žiga Vraničar: Korporacijska znamka kot strateški vir
 192. Urh Bulc: Razvoj snežnega parka na Voglu in njegovo trženje
 193. Neda Rosić: Navidezno nakupovanje
 194. Maja Nemac: Promocija okolju prijaznih inovacij
 195. Tadej Muršič: Strategija umeščanja tržne znamke kot priložnost za višanje njenega priklica
 196. Živa Zajec: Primerjava marketinške zanimivosti moškega in ženskega športa
 197. Primož Uhan: Vpliv tržnega komuniciranja na imidž trgovine obsession
 198. Aleš Miklaužič: Odnosi z lokalnimi javnostmi pri umeščanju naložb v okolje - primer obnova HE Moste
 199. Tea Dernovšek: Imidž države kot turistične destinacije in njena promocija
 200. Monika Šterlek: Nakupno vedenje potrošnikov planinske opreme
 201. Nika Savinšek: Trg nadstandardnih poslovnih prostorov v Ljubljani
 202. Saša Lešnjak: Sejem kot oblika komunikacije podjetja z okoljem
 203. Viviana Žorž: Odnosi z javnostmi na internetu
 204. Urška Maček: Pospeševanje prodaje mestnega turizma
 205. Zarja Krasnič: Oblikovanje blagovne znamke za modno kolekcijo Katjuše Tavčar
 206. Iva Stanič: Marketinška priložnost izobraževanja potrošnikov
 207. Sanja Kejžar: Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov z deležniki na primeru podjetja Minervo d.d.
 208. Teja Čadež: Uporaba imidža športnikov pri uveljavljanju blagovne znamke
 209. Julija Predan: Začaran krog oglaševanja
 210. Sandra Benedik: Od zadovoljstva k predanosti - konverzacijski model
 211. Nuša Ladinek: Sponzoriranje kot sredstvo za doseganje gospodarsko koristnih ciljev podjetja
 212. Helena Zadnik, Anže Kurnik: Upravljanje festivala vizualnih komunikacij Design Lab
 213. Alenka Horvat: Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije
 214. Marija Zajec: Trženje brezplačnega tiskanega medija
 215. Vito Gosar: Zaupanje in elektronsko poslovanje
 216. Tina Uranič: Oglaševanje slovenskega turizma za domačo javnost
 217. Zmago Žnidaršič: Trženje športa
 218. Maja Šogorič: Športni zvezdniki kot blagovne znamke na primeru Davida Beckhama
 219. Petra Likar: Imidž države kot omejitveni dejavnik mednarodnega tržnega komuniciranja podjetja
 220. Valentina Erčulj: Ugled podjetja kot konkurenčna prednost primer Mobitel d.d.
 221. Goran Štefančič: Zdraviliški turizem - tržna niša Slovenije v mednarodnih ekonomskih odnosih
 222. Renata Janković: Vpetost raziskav trga v celotno poslovanje podjetja
 223. Doroteja Kitak: Družbena odgovornost podjetja in odnosi s skupnostjo
 224. Urša Goršak: Družbena odgovornost podjetja kot dejavnik njegove poslovne uspešnosti
 225. Tanja Rojc: Stanovanjska problematika mladih - od ideje do javne predstavitve
 226. Stanka Parkelj: Tržna znamka Slovenija v Evropski uniji
 227. Lina Gradišar: Marketing individualnega vrhunskega športnika v Sloveniji, primer deskarja
 228. Tjaša Ficko: Odgovorni, torej ugledni?
 229. Metka Podgoršek: Sponzoriranje v spletu tržnega komuniciranja na primeru SCT d.d.
 230. Saša Deželak: Širjenje novosti
 231. Vesna Turel: Vpliv podjetja na proces oblikovanja javne politike
 232. Katja Dolenec: Učinkovito komuniciranje na spletni strani
 233. Emilija Kercan: Vloga dogodka pri ustvarjanju uspešne blagovne znamke
 234. Damjan Planinc: Ugled predsednikov uprav in finančna uspešnost podjetij
 235. Petra Urška Benčina: Vizualno komuniciranje globalnih korporacij
 236. Nuša Fain, Anja Zagomilšek: Vzpon in padec modernega olimpizma
 237. Monika Miklič: Je majhna razlika lahko velik korak? Ali: kritični pregled prenove celostne grafične podobe Zavarovalnice Triglav
 238. Tina Bajec: Storitvena znamka
 239. Maja Tomažin: Merchandsing
 240. Urška Perko: Scenariji možnih sprememb v upravljanju tržnih znamk
 241. Gregor Gorjan: Oglaševanje v virtualnih svetovih
 242. Metod Krajnc: Doseganje konkurenčnih prednosti skozi celovito obvladovanje kakovosti v storitvenem sektorju
 243. Alenka Slavinec: Kreativna klima v kreativnem oddelku oglaševalske agencije
 244. Jana Bogataj: Pozicioniranje znamke Vega na slovenskem trgu mobilne telefonije
 245. Jana Šefic: Upravljanje odnosov s kupci preko interneta na področju leasing storitev
 246. Lea Cimperman: Marketing olimpizma
 247. Jasna Mak: Interni marketing
 248. Petra Rutar: Komunikacijski vidiki embalaže za vino
 249. Mateja Toplak: Komunikacijska podpora zbiranju donacij na primeru mednarodne ustanove - Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)
 250. Katja Šemrov: Cilji in merjenje učinkovitosti sponzoriranja
 251. Mojca Uršič: Ustvarjanje zadovoljnih in zvestih kupcev
 252. Maja Nahtigal: Imidž blagovnih znamk - primer blagovne znamke Presad
 253. Urška Planinc: Opraviti z govoricami - rešiti ugled?
 254. Maja Pavšek: Telemarketing - od informiranja do prepričevanja in manipuliranja
 255. Tina Tomažič: Prenova celostne grafične podobe blagovne znamke
 256. Mateja Purgar: Vpliv mehkih dejavnikov na uspešnost uvajanja CRM-ja v organizacijo
 257. Dimitrija Gavriloski: Tržno komuniciranje športnih organizacij
 258. Janja Poglajen: Identifikacija kupca s katalogom
 259. Katja Podergajs: Vloga opremljenosti prodajnega mesta v tržno komunikacijskem procesu
 260. Lidija Dolenc: Brezplačne kartice kot medij komuniciranja
 261. Meta Anžiček: Vpliv prodajnega mesta na nakupne odločitve
 262. Miha Petek: Elemeneti projektnega vodenja
 263. Nina Rupel: Klubska kultura v elektronski glasbi in specifika njenega tržnega predstavljanja
 264. Ana Putrih: Trgovinske znamke
 265. Tatjana Lovrak: Trženje kraja kot tržne znamke - primer Lendave
 266. Dragan Perendija: Oglasni panoji na športnih prizoriščih
 267. Borut Haclar: Šokantni oglasi
 268. Dajana Černic: Pomen blagovne znamke na trgu vina
 269. Mojca Slapnik: Celostna podoba Nove ljubljanske banke d.d.
 270. Tanja Nastovski: Ženski lik v oglaševanju

Druga dela (7)

 1. Miro Kline, Nuša Fain: Perceived effectiveness of creative new product development in virtual teams
 2. Ivan Toroš, Miro Kline: Cenovna strategija v odvisnosti od moči tržne znamke
 3. Urša Golob, Miro Kline: Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja
 4. Nuša Fain, Miro Kline: Zaznana uspešnost kreativnega razvoja izdelkov v virtualnih timih
 5. Miro Kline, Dario Berginc: Transfer imidža turistične tržne znamke države na ostale njene znamke
 6. Miro Kline, Dario Berginc: Tržna znamka države: študija primera Slovenije
 7. Klement Podnar, Miro Kline: Teoretski okvir korporativnega komuniciranja