Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Barbara Jarh Ciglar: Ženska in družba v sodobnem slovenskem romanu
 2. Breda Marušič, Alojzija Zupan Sosič: Dramatizacija sodobnega slovenskega romana
 3. Sanja Kostanjšek: Iskanje identitete v literarnem ustvarjanju Ferija Lainščka

MSc theses (21)

 1. Klara Širovnik: Uveljavljanje sodobnega slovenskega avtorja
 2. Maja Jakša: Disfunkcionalna družina v Sloveniji in sodobnem romanu
 3. Vesna Liponik: Antropomorfizacija: kritična analiza (ne)tropa
 4. Manuela Polanc: Tesnoba in nelagodje pri literarni interpretaciji v gimnazijah
 5. Ana Jarc: Ekokritika v znanstveni fantastiki
 6. Špela Derčar: McCarthyjeva Cesta in Blatnikove Luknje
 7. Nika Žunič: Odraščanje v sodobnem romanu: problematika raziskovanja pripovednih čustev in empatije
 8. Karolina Zgaga: Pripovedni postopki v sodobnih romanih na temo duševnih motenj
 9. Mateja Bremec: Phänomen der Ironie - Die Ironie in den Werken von Vitomil Zupan und Thomas Mann
 10. Mateja Bilavčić: Šibkost moških literarnih oseb
 11. Žiga Kovač: Ateizem: literarni zgodovinski pregled
 12. Lara Rojc: Vpliv vojne na povojno generacijo v romanih Da me je strah? in Prišleki
 13. Albina Čeplak: Posilstvo v sodobnem romanu
 14. Ana Žunič: Med dvomom in iskanjem smisla v pokrajinski fantastiki
 15. Mateja Lupšina: Podobe družin v sodobnem slovenskem romanu
 16. Leja Veldin: Lik zaljubljenca v sodobnem romanu
 17. Amadea Kovič: Ženska v sodobnem slovenskem romanu 3. tisočletja
 18. Maša Vertelj: Vzporednice med magičnim realizmom in fantastiko v romanih Sto let samote in Ki jo je megla prinesla
 19. Urška Slavec: Vpliv otroške travme na literarne osebe v sodobnem slovenskem romanu
 20. Mateja Grahovac: Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča
 21. Tanja Hozner: Homoerotika v najnovejši slovenski pripovedi (2010-2016)

Bsc theses (36)

 1. Nina Javoršek: Represivnost heteronormativnosti v Družinskih parabolah Gojmirja Poljanarja in Večnem vojnem stanju Urške Sterle
 2. Maruša Jaklič: Vampir v romanih Drakula, Vampir z Gorjancev in Volčje noči
 3. Tamara Klepec: Družina v sodobnem slovenskem romanu
 4. Valentina Ambrožič: Razumevanje spolne drugačnosti v sodobnem romanu
 5. Anika Lutman: Ženske v kriminalnem romanu: Cimre Maje Novak in Umor na Orient ekspresu Agathe Christie
 6. Sara Ban: Nasilje v sodobnem slovenskem romanu
 7. Petruša Golja: Socialno obrobje in empatija v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice in Hauptmannovi drami Hannele gre v nebesa
 8. Ana Medvešček: Soodvisnost etične komponente in naracije na primerih Camusovega Tujca in Zupanovega Klementa
 9. Manja Arnšek: Materinjenje v romanih Otroške stvari in Otroštvo
 10. Ula Matek: Partizanska zgodba v slovenskem vojnem romanu
 11. Katja Brodarič: Otroštvo v romanih Jaz sam Sarivala Sosiča in Tišine Karle Suarez
 12. Jana Cerinšek: Analiza in primerjava protagonistk v Cankarjevi Gospe Judit in Gospe sodnikovi Leopolda Alasa »Clarína«
 13. Živa Mestek: Analiza ženskih literarnih likov v romanih Vitomila Zupana
 14. Karla Ana Dolenc: Motiv transspolnosti na podlagi primerjave romanov Suzane Tratnik in Lei Minga
 15. Monika Podlogar: Jezikovno vprašanje v sodobnem romanu na avstrijskem Koroškem
 16. Ana Rakovec: Vloga karnevalizacije v romanu Vitomila Zupana Potovanje na konec pomladi
 17. Ema Kravanja: Prežihovi samorastniki od novele do filma, od pankrtske matere do herojinje
 18. Patricija Berglez: Koncept nadčloveka v romanih Gospa Judit in Klement Ivana Cankarja in Vitomila Zupana
 19. Rebeka Lebinger: Homoseksualnost v Družinskih parabolah Gojmirja Polajnarja in Družinskem plesu Davida Leavitta
 20. Anja Markelc: Primerjava treh mladinskih problemskih romanov o motnjah hranjenja: Debeluška, Punčka v ogledalu in Zamrznjeni dekleti
 21. Nina Bele: Misterij žene in Njeno življenje Zofke Kveder
 22. Amadeja Ancelj: Ženska v sodobnem slovenskem romanu
 23. Neža Brezovnik: Nezanesljivi pripovedovalec v treh sodobnih slovenskih romanih
 24. Eva Frankol: Anatomija čustvovanja I. in roman Potovanje na konec pomladi Vitomila Zupana
 25. Tjaša Abazović, Matevž Kos: Camusov Tujec in Človek na obeh straneh stene Zorka Simčiča
 26. Gea Gregorič: Vloga matere v sodobnem slovenskem romanu
 27. Irena Verbič: Odvisnost od ljubezenskih razmerij v sodobnem romanu
 28. Julija Buh: Neljubeča mati
 29. Ana Jarc: Odnos do živali v romanih Hiša Marije Pomočnice in Zadnji človek
 30. Žiga Kovač: Novi ateizem
 31. Katja Zver: Subjektivna izkušnja časa in prostora v Udarcih usode Amarja Samba in V visoki travi Gabriele Babnik
 32. Anja Cevzar: Romana Tekoči trak (2015) ter Barbara in Krištof (2016) Petra Rezmana
 33. Mateja Bremec: Ironija v romanih V. Zupana, F. Célina in H. Millerja
 34. Danijel Dolinar: Literarna oseba v izjemnih življenjskih okoliščinah Zupanovega romana Menuet za kitaro
 35. Dušan Dovč: Govorna blokada v sodobnem romanu
 36. Teja Hafner: Motiv homofobije in transfobije v romanih Suzane Tratnik in Zuzane Brabcové

Other documents (9)

 1. Alojzija Zupan Sosič: Literarna interpretacija pesmi Tine Kozin in Braneta Mozetiča
 2. Alojzija Zupan Sosič: Družina v sodobnem slovenskem romanu
 3. Alojzija Zupan Sosič: Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu
 4. Alojzija Zupan Sosič: Prihodnost literarne interpretacije
 5. Alojzija Zupan Sosič: Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
 6. Alojzija Zupan Sosič: Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu
 7. Alojzija Zupan Sosič: Novosti v treh romanih Ivana Cankarja
 8. Alojzija Zupan Sosič: Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja
 9. Alojzija Zupan Sosič: Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi