Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mira Kos Skubic: Poznavanje in zaznavanje živil z geografsko označbo ali označbo porekla pri potrošnikih

MSc theses (6)

 1. Anja Kacin: Uporaba senzorjev kot podpora menedžmentu v čredi krav molznic
 2. Nika Koncilja: Ocena počutja molznic v različnih sistemih reje
 3. Tjaša Potočnik: Stanje prireje mleka in paše govedi ter možnosti za razvoj planšarstva in revitalizacijo kamniških planin
 4. Kristina Mele: Pozabljene tradicionalne jedi slovenskega podeželja
 5. Uršula Trček: Performances and limits of using meadows with scattered fruit - trees under long term grazing and cutting conditions in South Germany
 6. Stane Glač: Sodobni trendi gradnje hlevov za krave molznice in mlado živino ter možnosti za zmanjšanje pogostnosti korekcije parkljev

Bsc theses (21)

 1. Sara Kovačič: Primerjava različnih sistemov uhlevitve živali na prirejo, zdravje in počutje goveda
 2. Urška Nosan: Načini izboljšanja plodnosti v čredah krav molznic
 3. Meta Šebat: Rekonstrukcija hleva za krave molznice na kmetiji Šebat
 4. Ana Nascivera: Analiza mlečnosti, plodnosti in dolgoživosti krav molznic na ekološki kmetiji Bogata
 5. Anže Maleš: Trendi v ureditvi hlevov za visokoproduktivne krave in njihov podmladek
 6. Lana Fortuna: Primerjava potomk domačih bikov s potomkami elitnih in tujih bikov z vidika izvajanja lastne selekcije
 7. Anja Javornik: Ocena počutja in zdravja krav molznic v različnih sistemih reje
 8. Marija Tomšič: Vplivi na kakovost mleziva pri kravah molznicah
 9. Ana Šušteršič: Razlike v količini in sestavi ekološko prirejenega mleka krav različnih pasem
 10. Amalija Marolt: Rejski cilji za rjavo pasmo z vidika rejca in stroke - primerjava med državami
 11. Tomaž Kuštrin: Rekonstrukcija hleva za krave molznice in mlado živino
 12. Špela Černivec: Rejski cilji za črno-belo pasmo z vidika rejca in stroke - primerjava med državami
 13. Matej Sušnik: Načrtovanje sodobnega hleva za govedo na kmetiji Sušnik
 14. Urška Poljanec: Hlevi za krave dojilje in rekonstrukcija hleva na kmetiji Poljanec
 15. Anja Slapnik: Uporaba senzorjev in drugih sodobnih tehnologij za izboljšanje managementa v čredi krav molznic
 16. Marija Bric: Vpliv telesnih lastnosti na mlečnost in dolgoživost pri mlečnih in kombiniranih pasmah krav molznic
 17. Rebeka Avguštin: Rekonstrukcija hleva za govedo
 18. Darinka Fidler: Vzreja plemenskih bikov lisaste pasme od rojstva do odbire
 19. Nik Bradač: Funkcionalni načrt hleva za krave molznice in mlado živino
 20. Barbara Veber: Pomen dobre vzreje telet in telic pri mlečnih pasmah goveda
 21. Metod Jagodic: Obdobje od presušitve do ponovne obrejitve krav molznic z vidika prireje mleka in zdravja živali