Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Manca Mikelj: Vloga pravorečja in pouka govora v današnjem slovenskem javnem prostoru
 2. Mateja Ovčar: Merske karakteristike "Slovenskega testa iskanja besed"
 3. Anja Pišot: Razmerje med dramskim in odrskim govorom v sodobni slovenski dramatiki z vidika gledališkega lektorja: analiza izbranih primerov
 4. Maja Hajdinjak: Opis sodobne prekmurščine
 5. Meta Škvarč: Analiza samoglasnikov in stavčne intonacije v pogovornih in branih oddajah na Radiu Koper
 6. Maja Spasojević: Vpliv hrupa na prozodične značilnosti govora
 7. Nina Klaut: Kontrastivna analiza informativnih radijskih oddaj na Radiu Slovenija in Radiu Trst A z vidika pravorečja in jezikovne kulture
 8. Monika Grmek: Kakovost glasnega branja v osnovni šoli na primeru Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
 9. Tanja Senica: Pregled govornih nastopov in retorike v slovenskih šolah
 10. Marja Filipčič Redžić: Vloga govornega svetovalca v opernem gledališču
 11. Iza Lucija Korošec: Stavčnofonetična analiza govornotehničnega znanja voditeljev in primerjava izbranih oddaj: Primerjava nekomercialnega Vala 202 in komercialnega Radia 1
 12. Stanka Koren: Bralna pismenost v Prekmurju
 13. Mateja Javeršek: Vpliv prestolnic Ljubljane in Skopja na govorjeni knjižni jezik na fonetični ravni
 14. Maja Urbanc: Pomen pouka slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu (Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt)

Diplomska dela (14)

 1. Anja Jerina: Besedilnofonetične prvine v osrednjeslovenskih narečnih govorih - analiza intonacijskih potekov in hitrosti govora
 2. Anja Ravnikar: Politični govor Milana Kučana
 3. Tinkara Volk: Radijski govor na primeru notranjsko-primorskega radia
 4. Miha Sever: Vpliv hitrosti govora na dolžino premorov v spikerskem govoru na primeru televizijskih informativnih oddaj 24ur in Dnevnik
 5. Ina Poteko: Govorno-besedilni vidik videoposnetkov na YouTubu
 6. Anuška Anderlič Zakonjšek: Pogled učiteljev I. gimnazije v Celju na poučevanje slovenskega jezika
 7. Manca Uršič: Vpliv registra in barve glasu političnih kandidatov na priljubljenost pri volivcih
 8. Kaja Nakani: Gledališki govor Premori in poudarki na primeru fonetične računalniške in slušne analize predstave Družinski parlament
 9. Dajana Trifunović: Analiza govora učiteljev pri pouku s stališča pravorečja na primeru ljubljanske osnovne šole
 10. Jošt Bobnar: Pravorečno-besediloslovna analiza govorjenih oddaj na komercialnem Radiu Hit in nacionalnem Radiu Slovenija (program Val 202)
 11. Marko Prša: Problematični primeri rabe vejice v novinarskih besedilih na portalu www.rtvslo.si v letu 2017
 12. Lucija Rusl: Analiza govora predšolskih otrok v vrtcu Rogaška Slatina (Enota Izvir) s fonetično-fonološkega vidika
 13. Tjaša Šterk: Pravorečna primerjava TV-dnevnika na RTV Slovenija in Novic na lokalni televizijski postaji Vaš kanal
 14. Tina Keber: Jezikovno-govorna analiza nastopa politika BP

Druga dela (6)

 1. Hotimir Tivadar: Petdesetemu in prihodnjim Seminarjem na pot
 2. Gorazd Tivadar, Hotimir Tivadar: Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih
 3. Hotimir Tivadar: Med državo in strateško pozicioniranim majhnim narodom, utemeljenim na jeziku, literaturi in kulturi
 4. Hotimir Tivadar: Slovenska fonetika za tuje študentke in študente
 5. Hotimir Tivadar, Suzana Panker: Prekmurščina v slovenskem šolstvu
 6. Hotimir Tivadar: Oče Stanislav Škrabec - jezikoslovec in oče slovenske fonetike ter pravorečja