Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Tanja Cerjak: Fizično oviranje pacientov - pravni vidik in stališča medicinskih sester v Splošni bolnišnici Brežice

Diplomska dela (72)

 1. Alenka Erjavšek: Vidiki priprave pacientove kože na operativni poseg
 2. Ajda Kočar: Dileme o uporabi preveze uda v prvi pomoči
 3. Anita Treven Milosheski: Zdravstveno vzgojno delo v obporodnem obdobju ženske s kronično duševno motnjo v povezavi z jemanjem psihofarmakov
 4. Saša Obrovac: Opolnomočenje pacientov s sladkorno boleznijo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije
 5. Eva Mlakar: Prva pomoč pri poškodbah povzročenih s kmetijskimi stroji
 6. Alenka Božič: Ocena znanja prve pomoči prostovoljnih gasilcev Gasilske zveze Vrhnika
 7. Doroteja Trobec: Vloga medicinske sestre pri obravnavi poškodovanca s hudo poškodbo glave
 8. Mitja Tomažič: Prepoznavanje posttravmatske stresne motnje pri reševalcih
 9. Barbara Pihler: Naravne množične nesreče in vloga medicinske sestre
 10. Diana Dragan: Znanje laikov o uporabi Esmarchove preveze
 11. Ana Smolič: Poznavanje teoretičnih vsebin temeljnih postopkov oživljanja pri osnovnošolcih: primerjava znanja pred in po udeležbi na zdravstvenovzgojni delavnici o oživljanju
 12. Fran Stopar: Posttravmatska stresna motnja pri reševalcih: dejavniki tveganja in tehnike spoprijemanja
 13. Branko Ribić: Spremljanje bolnika med mehanskim predihavanjem
 14. Mihela Mlinar: Obvladovanje psihosomatske bolečine pri pacientih z anksioznimi in depresivnimi motnjami
 15. Deja Praprotnik: Aktivnosti zdravstvene nege za preprečevanje, prepoznavanje in obravnavo delirija v intenzivnih enotah
 16. Janez Rus: Zdravstvena nega pri zdravljenju depresije z elektrokonvulzivno terapijo
 17. Zala Naglič: Zagotavljanje varnosti samomorilno ogroženega mladostnika v bolnišničnem okolju
 18. Rok Škedelj: Zdravstvena nega pacienta po kirurški odstranitvi raka v ustni votlini
 19. Kristina-Marija Poljšak: Delitev pristojnosti pri izvajanju pojasnilne dolžnosti na relaciji medicinska sestra - zdravnik v ambulantni obravnavi
 20. Denisa Ćenanović: Informacijska pismenost študentov zdravstvene nege
 21. Sanela Murić: Zdravstvena nega pacienta z bipolarno motnjo po temeljnih življenskih aktivnostih
 22. Ana Inja Pezdir: Napake pri dajanju zdravil - vidik medicinskih sester
 23. Denis Omeragić: Zagotavljanje varnosti pacienta z akutno psihozo
 24. Sara Jezeršek: Aktivnosti medicinske sestre pri prepoznavi in obravnavi dihalne stiske pacienta v bolnišničnem okolju
 25. Špela Jekovec: Posebnosti zdravstvenega varstva in dela diplomirane medicinske sestre v Gambiji
 26. Janja Potisek: Škodljivi vplivi ultravijoličnega sevanja na telo in zdravje ter zdravstvenovzgojna vloga medicinske sestre
 27. Sabina Bobnar: Prvi ukrepi laikov pri poškodbah zob
 28. Hannah Hirkić: Medicinska hipnoza na področju duševnega zdravja
 29. Maja Mihalinec: Ukrepi oživljanja pri porodu v izvenbolnišničnem okolju
 30. Danijela Ujčič: Laična prva pomoč pri penetrantnih poškodbah prsnega koša
 31. Lejla Fileković: Vloga medicinske sestre pri zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog
 32. Tajda Skok: Avtonomija odločanja pacientov ob koncu življenja in vključenost medicinskih sester
 33. Špela Špehar: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta po operaciji kolka s poudarkom na izpostavitvi negovalnih diagnoz
 34. Špela Vodnik: Ergonomija dela s pacientom in analiza štirih pogostih transferjev
 35. Ema Žerovnik: Pomen zdravstvene vzgoje pri skrbi za telesno zdravje pacientov s kronično duševno motnjo
 36. Vildana Omeragić: Medkulturne kompetence medicinskih sester
 37. Tjaša Ziegler: Preiskovalne tehnike na področju kirurgije in vloga medicinske sestre pri pripravi in spremljanju pacienta
 38. Tina Veselič: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta z zmečkaninskim sindromom
 39. Katja Brlan: Religiozne kompetence medicinskih sester - katoliška religija
 40. Jasmina Korajac: Medicinska sestra kot ključna oseba pri zagotavljanju varnosti mladostnika s samopoškodovalnim vedenjem
 41. Adnana Golob: Ukrepi za preprečevanje nastanka malignih obolenj kože
 42. Tamara Magdič: Zaustavljanje krvavitev s strani laikov pri strelnih ranah
 43. Tea Špegelj: Ukrepi laikov ob sumu na krvavitev iz rodil
 44. Branka Vujanović: Najpogostejše bolezni kože, ki nastanejo zaradi ultravijoličnega sevanja in vloga medicinske sestre
 45. Špela Lazar: Temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri otrocih
 46. Tilen Oštir: Evalvacija znanja prve pomoči reševalcev iz vode Posavske regije
 47. Tadeja Vidmar: Etična in profesionalna odgovornost v zdravstveni negi
 48. Petra Brložnik: Prvi ukrepi laikov pri omedlevici
 49. Žiga Metelko: Znanje prve pomoči med zaposlenimi v osnovnih šolah
 50. Grega Martin Glas: Znanje laikov o uporabi EpiPena® pri pojavu alergijske reakcije
 51. Matej Korošec: Opazovanje zenic s pupilometrom
 52. Rusmira Družanović: Vloga medicinske sestre pri zagotavljanju celostne oskrbe pacienta s psihozo
 53. Eva Korade, Ana Vrankar: Vloga medicinske sestre pri ocenjevanju bolečine predšolskih otrok
 54. Sara Kladnik: Preverjanje znanja študentov glede temeljnih postopkov oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja
 55. Kristina Durić: Možen vpliv splošne anestezije na napredovanje demence
 56. Dejan Rogelj: Vloga medicinske sestre pri uporabi steznika za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju
 57. Julija Jazbec: Vloga medicinske sestre pri nujnem medbolnišničnem transportu vitalno ogroženega novorojenčka
 58. Alma Velić: Ozaveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku
 59. Nina Matovina: Vpliv slovenskih očividcev na oživljanje z ali brez umetnega dihanja
 60. Nina Gartner: Vloga medicinske sestre v nujni medicinski pomoči pri hospitalizaciji brez privolitve
 61. Kristina Raca: Vloga medicinske sestre pri izvajanju intubacije s hitrim zaporedjem postopkov - RSI ʺrapid sequence inductionʺ
 62. Simona Krivec: Ocena znanja o temeljnih postopkih oživljanja s strani članov koronarnega kluba
 63. Damir Hećimović: Prvi nujni ukrepi pri avulziji zob - pregled literature
 64. Mateja Strašek: Vloga medicinske sestre v nujni medicinski pomoči pri zastrupitvah otrok v izvenbolnišničnem okolju
 65. Tina Bogataj: Vloga medicinske sestre ob zapletih pri uvajanju endotrahealnega tubusa - stališča študentov
 66. Sabina Gorenčič: Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta s samomorilnim vedenjem
 67. Ana Hribar: Vloga medicinske sestre pri triaži pacientov na terenu
 68. Marjeta Kavčič: Etične dileme pri obravnavi oseb z demenco
 69. Martina Šinkovec: Nujna medicinska pomoč v Sloveniji in izobraženost medicinskih sester
 70. Aida Kalabić: Vloga medicinske sestre v skupnostni psihiatrični obravnavi pri pacientu s hudo in ponavljajočo se duševno motnjo - pregled literature
 71. Marija Medved: Pomen odnosa študenta zdravstvene nege do pacienta z duševno motnjo v času kliničnega usposabljanja
 72. Matej Pirnat: Škodljivosti uživanja droge ekstazi

Druga dela (3)

 1. Robert Sotler, Metka Adamič, Kristjan Jarni, Raja Gošnak Dahmane, Polonca Trebše, Mojca Bavcon Kralj: Analyzing the photoprotection efficiency of sunscreens containing antioxidants under disinfection conditions
 2. Robert Sotler, Raja Gošnak Dahmane: Tveganja za nastanek kožnih sprememb in zaščita pred soncem
 3. Robert Sotler, Borut Poljšak, Raja Gošnak Dahmane, Tomislav Jukić, Doroteja Pavan-Jukić, Cecilija Rotim, Polonca Trebše, Andrej Starc: Prooxidant activities of antioxidants and their impact on health