Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Domen Petrovčič: Preverba poslovne priložnosti posoje delovne sile na domačem in tujem trgu ostalim podjetjem preko izbranega podjetja
 2. Jerneja Kregar: Analiza vpliva domačih živali na delovnem mestu na počutje zaposlenih v majhnem podjetju
 3. Sebastijan Jankovič: Ocena podjetniške priložnosti spletne platforme za aktivnost jadranja na deski
 4. Nina Pirc: Psihološko profiliranje podjetnikov in podjetniških timov
 5. Maruša Mikeln: Primerjava podpornega okolja za spodbujanje in razvoj podjetništva v Sloveniji in Združenem kraljestvu
 6. Aljaž Lavrenčič: Ocena podjetniške priložnosti na primeru Korejske restavracije v Sloveniji
 7. Boris Horvat: Učenje iz neuspeha na platformah množičnega financiranja
 8. Saša Puntarić Makuc: Razumevanje stigme podjetniškega neuspeha skozi naklonjenost družbe in podjetnika k tveganju
 9. Aja Zebič: Razvoj podjetniške priložnosti na področju storitev
 10. Helena Treska: Podjetje, ki ga vodi lokalna skupnost
 11. Petra Krapež: Analiza prednosti in izzivov zadružništva kot alternativnega poslovnega modela v Sloveniji
 12. Matjaž Rojc: Vpliv zakonodaje na količino reciklirane odpadne embalaže v Sloveniji
 13. Alja Hrovatič: Analiza procesa zaposlovanja v socialnem podjetništvu
 14. Borut Brulc: Analiza vpliva potovanj podjetnikov na izvozno naravnanost mikro podjetij

Diplomska dela (65)

 1. Tamara Boškić: Telesna govorica kot del nebesedne komunikacije na razgovorih za delo
 2. Tina Vojska: Uvedba promocije zdravja na delovnem mestu v izbranem podjetju
 3. Tonka Tomić: Vloga in zaščita žvižgačev pri razkrivanju nepravilnosti v bančnem sektorju
 4. Petra Mahnič: Analiza zadovoljstva gostov Hostla Soča Rocks in predlog za nadaljnje poslovanje
 5. Katja Kurent: Predlogi za vpeljavo nove dejavnosti v podjetju Grading Kurent d.o.o.
 6. Neva Lotrič: Načrt trženja za uvedbo novega izdelka v izbranem podjetju
 7. Toni Valpatič: Pomen blagovne znamke za majhna in srednje velika podjetja
 8. Filip Pfeifer: Izzivi nasledstva v družinskem podjetju Kava bar Zmajeva votlina
 9. Nika Škrjanec: Ravnotežje med delom in družino zaposlenih v izbranem podjetju
 10. Tjaša Ristić: Poslovni načrt za Masažni salon Alegria
 11. Tamara Zaletelj: Sporne prakse v slovenskih oglasih
 12. Brigita Petek: Analiza socialnega dampinga v transportni panogi
 13. Petra Tegelj: Analiza notranjega okolja podjetja s hitro prehrano
 14. Kristina Žitnik: Analiza usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v podjetju Messer Slovenija
 15. Miha Zarič: Analiza vodenja in motivacije nogometašev v Nogometnem društvu Gorica
 16. Ula Sovdat: Analiza posledic nedelovanja krožno kabinske žičnice Kanin
 17. Eva Meglič: Analiza trženja preko vplivnežev v Sloveniji
 18. Teja Rutar: Usklajevanje študija in študentskega dela
 19. Marjeta Lapanja: Vpliv tehničnih ovir na obmejne ponudnike turističnih storitev ob hrvaški meji
 20. Aleksandra Drljača: Diskriminacija žensk v poslovnem svetu
 21. Majda Klenovšek: Podjetniške mreže
 22. Klavdija Zupančič: Zadružništvo in delavski prevzemi v zadružništvu
 23. Nina Žurbi: Ravnanje z gradbenimi odpadki kot vir konkurenčne prednosti
 24. Karmen Kaker: Analiza okoljske odgovornosti v podjetju C&A Slovenija
 25. Nataša Ošep: Analiza poslovnega modela zavoda za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki
 26. Špela Šavli: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Intereuropa d.d.
 27. Damijana Flis: Analiza komunikacije v izbranem podjetju
 28. Alex Kodba: Analiza kompetenc vodij oddelkov v podjetju Rosenbauer
 29. Katja Lesjak: Etika v prikritem oglaševanju
 30. Marjeta Kutnar: Predlog nasledstva družinskega podjetja Okrepčevalnica Kutnarjev hram
 31. Sabina Halilovič: Sistemi motiviranja in nagrajevanja zaposlenih v podjetju Thermana Laško
 32. Suzana Habot: Analiza družbenih učinkov izbranega slovenskega socialnega podjetja
 33. Veronika Vovk: Raziskava o pogledih slovenskih porabnikov o hrani iz humano rejenih živali
 34. Simona Černe: Pomen etike v Zavarovalnici Triglav, d.d.
 35. Saša Zavašnik: Preverba poslovne priložnosti za akvaponiko
 36. Katja Pezdir: Strategija razvoja izbrane turistične kmetije
 37. Matic Križman: Analiza slovenskega trga pridelave in predelave industrijske konoplje
 38. Jerneja Kregar: Domače živali na delovnem mestu
 39. Žiga Debeljak: Analiza učinkov prekarnega dela na delavce, podjetja in državo
 40. Tjaša Leben: Analiza projekta navideznega nakupovanja v podjetju 3DVA d.o.o.
 41. Janja Vovk: Z motivacijo in primernim nagrajevanjem do večje uspešnosti v podjetju Avto Slak d.o.o.
 42. Andreja Kalčič: Analiza odnosov med zaposlenimi, ravnotežja med delom in družino ter motivacije zaposlenih osnovne šole in vrtca Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje
 43. Nina Rojc: Analiza možnosti ekoturizma v občini Žužemberk
 44. Aleksandra Vonča: Od dopolnilne dejavnosti do gospodarske družbe
 45. Mojca Rusjan: Prevzemi v dejavnosti šol vožnje v Sloveniji
 46. Aleksandra Kovačević: Analiza nasledstva v družinskem podjetju ABAK
 47. Laura Ribič: Družbena odgovornost podjetja do naravnega okolja na primeru Nuklearne elektrarne Krško
 48. Nina Komič: Analiza promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Danfoss Trata
 49. Petra Penko: Analiza promocije zdravja in obvladovanja stresa na delovnem mestu v organizacijah na območju občine Ilirska Bistrica
 50. Teja Bizjak: Preverba poslovne priložnosti multifunkcijske svetilke preko dizajnerskega pristopa
 51. Ivana Alexandra Simčič: Analiza motivacije socialnih podjetnikov v izbranih podjetjih
 52. Urška Ban: Analiza donosnosti investicije v nove proizvodne prostore za izbrano podjetje
 53. Ines Erzetič: Okoljska odgovornost v vinogradništvu
 54. Sabina Kajtazović: Analiza motivacije in nagrajevanja zaposlenih v izbrani slovenski bolnišnici
 55. Sebastjan Obradovič: Analiza motivacije in zadovoljstva zaposlenih v izbranem podjetju
 56. Mateja Podgornik: Analiza komunikacije in reševanja konfliktov v Zavarovalnici Maribor, območni enoti Nova Gorica
 57. Patricija Stare: Kupčeva zaznana vrednost družbene odgovornosti velikih trgovcev v Sloveniji
 58. Martina Vnučec: Strategija nasledstva v izbranem družinskem podjetju
 59. Andreja Mesarič: Analiza organizacijske klime v Vrtcu Trnovo
 60. Tina Leskovec: Splet 2.0 in izzivi za podjetja v Sloveniji
 61. Katica Cekovska: Obvladovanje stresa pri mladih iskalcih zaposlitve
 62. Barbara Bernot: Varstvo potrošnikov pri spletnem nakupovanju in sprejetje spletnega nakupovanja v Sloveniji
 63. Tina Setnikar: Analiza notranjega poslovnega okolja v izbranem podjetju
 64. Marija Pajk: Etičnost oglaševanja in spolni stereotipi v televizijskih oglasih na treh najbolj gledanih slovenskih televizijskih postajah
 65. Blaž Kink: Analiza uspešnosti podjetja Steuber d.o.o. in predlogi prihodnjih razvojnih smernic

Druga dela (4)

 1. Ivija Bernatović, Alenka Slavec Gomezel, Matej Černe: Mapping the knowledge-hiding field and its future prospects
 2. Darija Aleksić, Kaja Rangus, Alenka Slavec Gomezel: Microfoundations of SME open innovation
 3. Alenka Slavec Gomezel, Darija Aleksić: The relationships between technological turbulence, flow experience, innovation performance and small firm growth
 4. Michelle Booth, Hyemi Shin, Alenka Slavec Gomezel: Human resource management challenges in a Slovenian social enterprise