Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Ivan Lorencin: TEHNIČNA IN EKONOMSKA OPTIMIZACIJA NALOŽB V ENERGETIKI Z BAYESOVO STATISTIKO IN EVOLUCIJSKIMI ALGORITMI
 2. JURIJ KLANČNIK: NA VERJETNOSTI TEMELJEČE NAČRTOVANJE PRENOSNEGA OMREŽJA Z UPOŠTEVANJEM KRITERIJA TVEGANJA OBRATOVANJA
 3. SRETEN DAVIDOV: PLANNING OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC-DRIVE ROAD VEHICLES
 4. DUŠAN BOŽIČ: VPLIV ELEKTRIČNIH VOZIL NA ZANESLJIVOST ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA

MSc theses (25)

 1. MARTIN GOLIČ: Vključitev avtomatske transformatorske postaje v sistem vodenja z uporabo lokalne SCADA
 2. JANEZ ŠKRJANC: Napovedovanje dnevnega diagrama porabe električne energije s pomočjo mehke logike
 3. VIKTOR DIMITROVSKI: Posodobitev sistema vodenja električne vleke vlakov
 4. JURE BEVC: Nasičenje tokovnih transformatorjev
 5. ELIZABETA STOJCHEVA: Napovedovanje administrativnih pretokov moči na italijanskem trgu električne energije za dan vnaprej
 6. BORUT MALI: Napovedovanje cene električne energije na trgu za dan vnaprej s časovnimi serijami
 7. GREGOR MALIK: Ekonomska upravičenost uporabe baterijskih hranilnikov električne energije za sekundarno regulacijo frekvence elektroenergetskega sistema
 8. Anže Erjavec: Trgovanje električne energije v omrežju vsak z vsakim
 9. GREGOR GORIČAR: Določitev optimalnih lokacij naprav za merjenje kazalcev napetosti in toka v razdelilnem elektroenergetskem sistemu
 10. LEA POŽES: Ekonomska upravičenost postavitve fotonapetostnih elektrarn
 11. TJAŠA KOBE: Model diferenčne zaščite energetskega transformatorja na srednjenapetostnem nivoju omrežja
 12. TAJDA KASTELIC: Modeliranje krivulje urnih cen električne energije
 13. DRAGOLJUB SEKULIĆ: Vodenje odjema v pametnem domu
 14. ROK MARKOČIČ: Napoved cene za zagotavljanje moči za terciarno regulacijo frekvence v elektroenergetskem sistemu
 15. MILOŠ PROTIĆ: STOHASTIČNO VREDNOTENJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE
 16. ERVIN PLANINC: BATERIJSKI HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU SLOVENIJE
 17. JOŽE KRAGELJ: DIFERENČNA ZAŠČITA NA VODU S TREMI ODCEPI
 18. KLEMEN DRAGAŠ: VEČSCENARIJSKO NAČRTOVANJE PRENOSNEGA ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA
 19. DAVID ARH: DOLOČITEV TIPOV ODJEMALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE IN FAKTORJA ISTOČASNOSTI
 20. ANDREJ BUČAR: UČINKOVITOST SREDSTEV INFRASTRUKTURE ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA
 21. GORAZD AŽMAN: UPORABA SINTETIČNEGA PLINA PRI SHRANJEVANJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
 22. IGOR SMOLNIKAR: IZRAČUN PRETOKOV ZEMELJSKEGA PLINA V PLINSKEM OMREŽJU
 23. MARTIN PODGRAJŠEK: Valovni lokator okvare
 24. GREGA PODBREGAR: Ocenjevalnik stanja nizkonapetostnega razdelilnega omrežja
 25. SRETEN DAVIDOV: Izboljšana metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetski sistem

Bsc theses (16)

 1. ANDRAŽ KRIVEC: Tehnična, okoljska in družbena sprejemljivost proizvodnje električne energije
 2. TOMAŽ VOLARIČ: Ekonomska upravičenost izgradnje mikro hidroelektrarne na potoku Ročica
 3. GREGA REDEK: Soobratovanje fotonapetostne in konvencionalne elektrarne
 4. MIHA KERČ: Avtomatizirano trgovanje kuponov za emisije ogljikovega dioksida
 5. ŽAN JAVORNIK: Analiza varistorskega odziva na enosmerne prenapetosti
 6. ANA LOVRENČIČ: Varovanje električarjev pred električnim oblokom
 7. DENI KRIVEC: Obnova nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja Tratnik
 8. ROK KEKEC: Analiza vpliva električnih vozil na distribucijsko omrežje
 9. NEJC MULEC: Vpliv virtualne elektrarne na srednjenapetostno elektroenergetsko omrežje
 10. MATEJ KODRA: Lokator okvare v sistemu NEO3000
 11. ANDREJ SOMRAK: Delovanje sekundarne regulacije frekvence enotnega regulacijskega območja
 12. URH PUŠNIK: Izravnava proizvodnje iz obnovljivih virov energije s črpalnimi hidroelektrarnami
 13. SEBASTJAN PLANIŠČEK: Primerjava mehanizmov za obračun odstopanj nemerjenih merilnih mest električne energije
 14. ANDREJ LEVIČNIK: Trgovanje z električno energijo in spajanje trgov na mejah Slovenije
 15. ROBERT VALENČIČ: Zamenjava transformatorskih zaščit v tovarni Lesonit
 16. MATEJ URH: Nastavitve frekvenčne in napetostne zaščite ob prehodu v otočno obratovanje