Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Petra Štrekelj: Privzem kovin in selena v tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum Gaertn.) in njena vloga pri fitoremediaciji tal
 2. Ivan Kreft: Biološko testiranje vzorcev ječmena z različno vsebnostjo dostopnega lizina

Magistrska dela (7)

 1. Janja Turk: Vpliv različnih oblik selena in joda na rast in razvoj navadne ajde
 2. Urša Remic: Vsebnost selena pri vodnem jetičniku iz izbranih slovenskih vodotokov
 3. Filip Küzmič: Vpliv vodnega izvlečka ajde na kalitev izbranih invazivnih tujerodnih rastlin
 4. Judita Turk: Vpliv selena in sevanja UV-B na dve vrsti ajde
 5. Aleksandra Žigo Jonozovič: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve
 6. Aleksandra Žigo Jonozovič: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve
 7. Lea Lukšič: Antioksidativni potencial pire (Triticum aestivum L. var. spelta), navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.)

Diplomska dela (20)

 1. Darja Kokalj: Vpliv selena na rast in razvoj bučnic
 2. Sanela Sadiković: Vpliv tretiranja s selenom na tatarsko ajdo (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
 3. Peter Ozvatič: Pridelovanje navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) v Pomurju
 4. Tjaša Sedovnik: Vpliv hitrih nevtronov na kromosomske mutacije in himernost klasov pri ječmenu
 5. Hana Shaar: Vpliv hitrih nevtronov na rast in razvoj rastlin ječmena
 6. Marjana Jelavić: Vodna bilanca s selenom tretirane tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) ob različni razpoložljivosti vode v okolju
 7. Jana Mihor: Vpliv namakanja semen redkvice (Raphanus sativus) v raztopinah selenata in selenita na lastnosti kalic
 8. Ana Čemažar: Vsebnost polifenolov, flavonoidov in taninov v ajdi (Fagopyrum esculentum), pridelani z različnim gnojenjem
 9. Meta Zakotnik: Vpliv selenita na rast in koncentracijo selena v kalicah brokolija (Brassica oleracea L. var. italica)
 10. Tamara Hršak: Vsebnost polifenolnih snovi v ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)
 11. Neža Kenda: Porazdelitev selena v različnih delih šentjanževke (Hypericum perforatum L.)
 12. Nika Matoh: Genetska pogojenost ekspresije selenoproteinov
 13. Polona Novak: Spremljanje pojavljanja proteinov za sintezo škroba v listih navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
 14. Lea Lukšič: Razlike med navadno ajdo (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarsko ajdo (Fagopyrum tatarica Gaertn.)
 15. Sabina Levačić: Polimorfizem beljakovin endosperma pri tatarski ajdi (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
 16. Erika Lah: Razporeditev cinka v semenih ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
 17. Tanja Iskra: Vpliv selena in sulfata na rast in razvoj kalic ajde (Fagopyrum esculentum Moench)
 18. Sergeja Gabor: Vpliv selena na rast in razvoj stročnic
 19. Maja Vogrinčič: Porazdelitev selena v navadni ajdi (Fagopyrum esculentum Moench)
 20. Lucija - Glorija Jelen: Vpliv selena in UV žarkov na rast in razvoj buč (Cucurbita pepo L.)

Druga dela (19)

 1. Ivan Kreft, Mateja Germ, Aleksandra Golob, Blanka Vombergar, Francesco Bonafaccia, Zlata Luthar: Impact of rutin and other phenolic substances on the digestibility of buckwheat grain metabolites
 2. Alena Vollmannová, Janette Musilová, Judita Lidiková, Július Árvay, Marek Šnirc, Tomáš Tóth, Tatiana Bojňanská, Iveta Čičová, Ivan Kreft, Mateja Germ: Concentrations of phenolic acids are differently genetically determined in leaves, flowers, and grain of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench)
 3. Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ, Blanka Vombergar, Ivan Kreft: Tartary buckwheat in human nutrition
 4. Zlata Luthar, Mateja Germ, Matevž Likar, Aleksandra Golob, Katarina Vogel-Mikuš, Paula Pongrac, Anita Kušar, Igor Pravst, Ivan Kreft: Breeding buckwheat for increased levels of rutin, quercetin and other bioactive compounds with potential antiviral effects
 5. Mateja Germ, Július Árvay, Alena Vollmannová, Tomáš Tóth, Ivan Kreft, Aleksandra Golob: Hydrothermal treatments affecting the concentration of neochlorogenic acid in dough of Tartary buckwheat
 6. Mateja Germ, Ivan Kreft, Vekoslava Stibilj, Aleksandra Golob: The feasibility of using tartary buckwheat as a Se-containing food material
 7. Mateja Germ, Paula Pongrac, Marjana Regvar, Katarina Vogel-Mikuš, Vekoslava Stibilj, Radojko Jaćimović, Ivan Kreft: Impact of double Zn and Se biofortification of wheat plants on the element concentrations in the grain
 8. Ivan Kreft, Špela Mechora, Mateja Germ, Vekoslava Stibilj: Impact of selenium on mitochondrial activity in young Tartary buckwheat plants
 9. Marjana Regvar, Urška Bukovnik, Matevž Likar, Ivan Kreft: UV-B radiation affects flavonoids and fungal colonisation in Fagopyrum esculentum and F. tataricum
 10. Gunilla Wieslander, Nina Fabjan, Maja Vogrinčič, Ivan Kreft, Blanka Vombergar, Dan Norbäck: Effects of common and Tartary buckwheat consumption on mucosal symptoms, headache and tiredness: A double-blind crossover intervention study
 11. Marija Gregori, Ivan Kreft: Breakable starch granules in a low-amylose buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) mutant
 12. Gost v oddaji Ljudje in zemlja
 13. Ajda prihaja nazaj
 14. Paula Pongrac, Katarina Vogel-Mikuš, Marjana Regvar, Primož Vavpetič, Primož Pelicon, Ivan Kreft: Improved lateral discrimination in screening the elemental composition of buckwheat grain by micro-PIXE
 15. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Ivan Kreft: Flavonoid, tannin and hypericin concentrations in the leaves of St. John-s wort (Hypericum perforatum L.) are affected by UV-B radiation levels
 16. Maja Vogrinčič, Mária Timoracká, Silvia Melichacova, Alena Vollmannová, Ivan Kreft: Degradation of rutin and polyphenols during the preparation of tartary buckwheat bread
 17. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Franja Pajk, Ivan Kreft: Selenium concentration in St. John`s wort (Hypericum perforatum l.) herb after foliar spraying of young plants under different UV-B radiation levels
 18. Mateja Germ, Ivan Kreft, Alenka Gaberščik: UV-B radiation and selenium affected energy availability in green alga Zygnema
 19. Petra Cuderman, Ivan Kreft, Mateja Germ, Miroslav Kovačevič, Vekoslava Stibilj: Selenium species in selenium-enriched and drought-exposed potatoes