Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Simon Smole: IZDELAVA MODELA VREDNOTENJA PAMETNIH MEST
 2. Manca Potisek: Model vrednotenja upravnih portalov - vidik zadovoljstva uporabnikov
 3. Simon Zemljak: Model vrednotenja vzpostavitve dolgoročne elektronske hrambe

Diplomska dela (81)

 1. Jure Patljak: ANALIZA UPORABE IKT V ŠOLSTVU V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
 2. DAVID BOŽIČ: ANALIZA ELEKTRONSKE HRAMBE IN PROJEKTA E-ARH.SI
 3. ANJA GRŽINIČ: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU IGRALNIŠTVA OB UPORABI INFORMACIJSKIH SISTEMOV: ANALIZA IZBRANE ORGANIZACIJE
 4. JAN RIJAVEC: RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA PODPORO UČINKOVITEGA DELOVANJA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE
 5. UROŠ PRIMC: PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH PAMETNIH MEST IN EVALVACIJA SMERNIC RAZVOJA PAMETNEGA ME-STA LJUBLJANA
 6. TINA JEZERŠEK: ANALIZA ZADOVOLJSTVA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV Z eASISTENTOM
 7. IVONA ATANASKOSKA: ANALIZA IZBRANIH ELEKTRONSKIH STORITEV PORTALA E-DAVKI ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
 8. KLARA TRSTENJAK: ANALIZA E-IZOBRAŽEVANJA NA FINANČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
 9. KATJA KOMPLET: ANALIZA MOŽNOSTI IMPLEMENTACIJE SMERNIC STANDARDA WCAG 2.1 NA IZBRANEM SPLETIŠČU
 10. BARBARA ZVER: RAZVOJ E-STORITVE NA PORTALU e-UPRAVA PO KONCEPTU ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV
 11. NEJA JEDLOVČNIK: ANALIZA VPLIVA VPELJAVE ELEKTRONSKE HRAMBE V IZBRANEM ORGANU JAVNE UPRAVE
 12. NIKO DOVIDIJA: ANALIZA POTENCIALA UPORABE MNOŽIČENJA: RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA DISTRIBUCIJO PAKETOV
 13. ROMANA REZONIČNIK: ANALIZA UPORABE E-UPRAVE NA UPRAVNI ENOTI VELENJE
 14. MIHA BABIČ: PRENOVA SPLETNEGA ORODJA PREDLAGAM VLADI
 15. ANA ZAMLJEN: IZDELAVA INFORMATIVNE SPLETNE STRANI ZA DELOVNE INVALIDE
 16. MATEVŽ ŠUBIC: RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA EVALVACIJO IZVEDBE VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
 17. NINA MIHELIČ: VZPOSTAVITEV SPLETNE STORITVE ISKANJA IZGUBLJENIH ŽIVALI NA RAVNI EU
 18. JANA HRŽENJAK: IZBOLJŠAVE STORITEV PORTALA E-VEM V POVEZAVI Z ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM
 19. BOŠTJAN ZADRAVEC: UPORABA ODPRTIH PODATKOV POLICIJE O PROMETNIH NESREČAH V IZBRANI SPLETNI APLIKACIJI
 20. ŽIGA KLANČAR: ELEKTRONSKA HRAMBA V JAVNEM ZAVODU S PRIMEROM ARHIVA RADIA SLOVENIJA
 21. Katja Viršek: VPLIV TEHNOLOGIJE NA OBSEG SIVE EKONOMIJE - PRIMER PROJEKTA "VKLOPI RAZUM, ZAHTEVAJ RAČUN"
 22. PETRA PAŠ: IMPLEMENTACIJA KIOSKA ZA POVEČANJE UPORABE ELEKTRONSKE UPRAVE IN ODPRAVE DIGITALNEGA RAZKORAKA
 23. KRISTA KENDA KRAGELJ: PREDLOG INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PROMOCIJO TURIZMA V IZBRANI SLOVENSKI OBČINI
 24. Irvin Kocjančič: ANALIZA AKTIVNOSTI DIGITALNEGA MARKETING V IZBRANEM PODJETJU
 25. JASMINA DUNOVSKA: ODZIVNOST SLOVENSKE JAVNE UPRAVE V OKVIRU ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
 26. JERNEJ REJC: ODPRTI PODATKI IN PRAKTIČNA UPORABA FORMATA RDF
 27. MAŠA GRUDEN: RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA ISKANJE IN NAROČANJE TOLMAČA ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
 28. SANDA TALIĆ: UVEDBA ČRTNE KODE PRI UPRAVLJANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA V IZBRANI UPRAVNI ENOTI
 29. SABINA PODRŽAJ: Primerjava timskega dela v izbranih organizacijah
 30. Tadej Tomc: Vpeljava mobilnega zdravstva v slovenskem zdravstvenem prostoru
 31. Maja Golob: Uporabniška izkušnja elektronskega vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine
 32. Majda Krantić: Varstvo dokumentarnega gradiva v klasični in e-obliki
 33. Kaja Doničar: Uvajanje brezpapirnega poslovanja v izbrani organizaciji
 34. Sonja Režek: Vpliv pametnih telefonov na produktivnost zaposlenih
 35. Anita Čater: Odzivnost v slovenski javni upravi
 36. Branka Bilbija: Elektronsko poslovanje v zdravstvu
 37. Suzana Mišić: Vplivi novega informacijskega sistema na zadovoljstvo zaposlenih v centrih za socialno delo
 38. Špela Kadunec: Analiza prepoznavnosti e-uprave med mladimi
 39. Lara Kamnar: Tehnološko-pravni vidiki varstva potrošnikov pri nakupovanju preko spleta
 40. Marko Skubic: Analiza zagotavljanja kakovost v javnem sektorju in tehnološke rešitve za njegovo informatizacijo
 41. Sabina Medvešek: Problematika varstva osebnih podatkov v spletnih družbenih omrežjih
 42. Josip Mijatović: Evalvacija razvitosti upravnih portalov in analiza slovenskega in hrvaškega upravnega portala
 43. Nina Judež: Uvedba elektronske hrambe dokumentarnega gradiva v organizaciji javne uprave
 44. Katja Račič: M-uprava - teoretični primer mobilne aplikacije za digitalno osebno izkaznico
 45. Jožica Gomboši: Uvajanje e-recepta v Pomurskih lekarnah
 46. Avguštin Zupančič: Prehod iz klasične hrambe dokumentarnega gradiva k elektronski hrambi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 47. Irena Žagar: E-poslovanje na centru za socialno delo
 48. Žan Grintov: Analiza metod usposabljanja za uporabo programske opreme v javnem sektorju
 49. Ivana Milovanović: Analiza e-participacije pri mladih v Sloveniji
 50. Laura Turk: Model ponudbe e-informacij o javnih storitvah po konceptu življenskih dogodkov na ravni lokalne skupnosti
 51. Klemen Kuhar: Uporaba modernih spletnih tehnologij za izboljšanje funkcionalnosti izbrane spletne rešitve
 52. Gregor Firstner: Povečanje učinkovitosti javnega zdravstva z uporabo mobilne tehnologije
 53. Suzana Piškur: Primerjava razvitosti e-uprave v različnih državah
 54. Sandi Sotošek: Vpliv zaščitnih mehanizmov na uspešno pridobivanje podatkov pri forenzični preiskavi mobilnih naprav na platformi Android
 55. Vid Mahovič: Razvoj spletne aplikacije za motiviranje zaposlenih v javnem sektorju
 56. Matic Markovič: Vpliv vzpostavitve matičnega registra na delo upravnih enot in občin
 57. Helena Sorč: Analiza potenciala e-participacije staršev in osnovnih šol na področju šolske prehrane
 58. Sanja Božič: Analiza področja koncesije medicinskih pripomočkov in spletna aplikacija za dodajanje artiklov
 59. Rok Jugovic: Primerjalna analiza različnih vrst rudarjenja digitalnih valut
 60. Petra Papler: Analiza bolnišničnega informacijskega sistema PACS v UK Golnik in njegova nadgradnja s teleradiologijo
 61. Adnan Dizdarević: Varnostni vidiki informacijskih sistemov v javni upravi
 62. Kristjan Bizjak: Analiza procesa osebnega vročanja na upravnih enotah
 63. Marko Živkovič: Prototip skupnega portala za pregled porabe energetskih virov
 64. Marko Miljuševič: Analiza uporabe interneta v finančni upravi Republike Slovenije
 65. Samanta Dragičević: Analiza učinkovitosti e-naročanja in e-recepta v okviru projekta e-zdravje v izbrani slovenski bolnišnici
 66. Dino Garibović: Ali potrebujemo e-upravo
 67. Jernej Simonič: Pomen informiranja državljanov o e-storitvah javne uprave
 68. Edis Dedić: Priložnosti ter rezerve odprtokodnih programov v javni upravi
 69. Klemen Bec: Uvedba informacijsko-komunikacijske tehnologije v zdravstvu
 70. Marija Zrnec: Računalništvo v oblaku v javni upravi
 71. Anica Košir: Uporaba informacijske tehnologije pri izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev
 72. Anda Pantar: Informatika v upravi na primarni in sekundarni zdravstveni ravni
 73. Katja Jančič: E-poslovanje na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
 74. Urška Škarlin: Varnost elektronskega davčnega poslovanja v Sloveniji
 75. Vida Štefanec: Elektronska hramba dokumentarnega gradiva
 76. Metka Guttmann: E-pošta kot komunikacijski kanal na delovnem mestu v javni upravi
 77. Klavdija Senica: Klasična in elektronska hramba dokumentarnega gradiva v Mestni občini Celje
 78. Anja Cigoj: Izbira elektronskega načina poročanja zavezancev za Intrastat v Sloveniji in Evropski Uniji
 79. Melita Koren: Upravljanje z digitaliziranimi dokumenti v javni upravi
 80. Urška Nose: Dolgoročna elektronska hramba kot element učinkovitega delovanja javne uprave
 81. Simon Zemljak: WEB 2.0 in e-uprava