Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Katja Istenič: Mikrokapsulacija katehinov in izvlečkov granatnega jabolka (Punica granatum L.) v polisaharidne nosilce
 2. Ajda Ota: Vpliv nosilnih sistemov na interakcije koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami
 3. Katja Pirc: Molekulski mehanizem vezave [alfa]-sinukleina na lipidne membrane
 4. Miha Črnigoj: Mehanizmi stabilizacije molekule DNA hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix in vivo ter in vitro

MSc theses (8)

 1. Alenka Slatinek: Mikrokapsuliranje ekstrakta granatnega jabolka (Punica granatum L.)
 2. Simon Sretenović: Vloga levana pri strukturiranju bakterijskih biofilmov
 3. Tomaž Švigelj: Vpliv od holesterola odvisnih citolizinov na arheosome
 4. Andreja Kežar: Priprava virusom podobnih delcev z uporabo bakterijskega ekspresijskega sistema
 5. Domen Pogorevc: Zunajcelične proteinaze bakterije Streptomyces rimosus
 6. Sabina Ott: Proteinske tarče ekstrakta morske alge Fucus vesiculosus
 7. Klemen Petek: Biorazgradljivost celuloznih derivatov
 8. Maja Vojković: Karakterizacija reagentov polietilen glikola in vpliv njihove kakovosti na kakovost proteinskih konjugatov

BSc theses (31)

 1. Nejc Rojko: Vpliv točkovnih mutacij na interakcije alfa-sinukleina z membranami
 2. Maja Štalekar: Priprava rekombinantnega katepsina B v E. coli in inhibicija njegove aktivnosti z nizkomolekularnimi inhibitorji
 3. Tjaša Anzelc: Fizikalne lastnosti arheosomov pripravljenih iz lipidov hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix K1
 4. Urška Golob: Vsebnost prolina in beljakovin v različnih vrstah slovenskega medu
 5. Slađana Praća: Prehranske ter fizikalno-kemijske lastnosti plodov navadnega koprivovca (Celtis australis)
 6. Petra Terpinc: Arheje in antioksidanti
 7. Anja Lepen: Specifični kot zasuka medu
 8. Maja Meglen: Vpliv pH rastnega medija na vsebnost zunajceličnih proteinov termofilne arheje Aeropyrum pernix
 9. Ivanka Vergan: Vsebnost nekaterih prehranskih komponent v plodovih in semenih žižole (Ziziphus jujuba Miller)
 10. Milan Farkaš: Prehranske in fizikalno-kemijske lastnosti plodov navadne jagodičnice (Arbutus unedo)
 11. Ajda Ota: Vpliv ferulne, kavne in p-kumarne kisline ter njihovih stirenov na modelne membrane
 12. Evgen Benedik: Vpliv katehinov na delovanje enterotoksinov
 13. Tjaša Prevc: Povezava dielektrične konstante in maščobnih števil modelnih lipidnih sistemov
 14. Mateja Rebernik: Študij vezave polifenolov na goveji serumski albumin z diferenčno dinamično kalorimetrijo
 15. Katja Kum: Določanje bakterij rodu Alicyclobacillus s PCR v realnem času
 16. Uroš Zalar: Vsebnost fenolnih spojin v granatnem jabolku (Punica granatum)
 17. Timea Herženjak Stanko: Izolacija in identifikacija bakterij rodu Alicyclobacillus
 18. Petra Blatnik: Vpliv izbranih fenolnih spojin na lastnosti modelnih lipidnih membran
 19. Klavdija Špelič: Vpliv pH, temperature in svetlobe na stabilnost folne kisline
 20. Anja Palman: Toksigenost sevov bakterije vrste Bacillus cereus iz živil
 21. Neda Lazić: Protimikrobna učinkovitost ekstraktov iz listov in storžkov hmelja (Humulus lupulus L.)
 22. Mario Hercezi: Antioksidativna učinkovitost ekstraktov hmelja različnega geografskega porekla in kultivarjev
 23. Tjaša Levičnik: Interakcije vodotopnih oblik koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami
 24. Valentina Bucik: Antioksidativna učinkovitost listov in storžkov hmelja
 25. Ana Zovko: Vpliv pH in temperature na membransko ativnost alkilpiridinijevih polimerov iz morske spužve Reniera sarai
 26. Martina Zirdum: Vpliv natrijevega klorida na termično stabilnost velikih enoslojnih liposomov sestavljenih iz različnih lipidov
 27. Monika Pavlinjek: Vsebnost skupnih fenolnih spojin, maščobnih kislin in antioksidativna učinkovitost v vzorcih mandlja z različnim geografskim poreklom
 28. Lučka Brulc: Vpliv rastlinskih olj na debelino maščobnega sloja na ustnih površinah
 29. Marko Cokan: Temperaturna odvisnost delovanja alkilpiridinijevih polimerov na različne membranske sisteme
 30. Kristijan Tkalec: Izolacija, karakterizacija in primerjava proteina listeriolizin O in njegovega mutanta H311A
 31. Jernej Turnšek: Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov

Other documents (60)

 1. Miha Bahun, Marko Jukič, Domen Oblak, Luka Kranjc, Gregor Bajc, Matej Butala, Krištof Bozovičar, Tomaž Bratkovič, Črtomir Podlipnik, Nataša Poklar Ulrih: Inhibition of the SARS-CoV-2 3CL$^{pro}$ main protease by plant polyphenols
 2. Tomaž Polak, Rok Mejaš, Polona Jamnik, Irena Kralj Cigić, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Accumulation and transformation of biogenic amines and gamma-aminobutyric acid (GABA) in chickpea sourdough
 3. Vera Zgonik, Janez Mulec, Tina Eleršek, Nives Ogrinc, Polona Jamnik, Nataša Poklar Ulrih: Extremophilic microorganisms in Central Europe
 4. Nataša Poklar Ulrih, Barbara Belehar Drnovšek: Molekularna gastronomija
 5. Nataša Poklar Ulrih: Structural and physicochemical properties of liposomes made of archaeal lipids
 6. Polona Megušar, David Stopar, Nataša Poklar Ulrih, Iztok Dogša, Iztok Prislan: Thermal and rheological properties of gluten-free, starch-based model systems modified by hydrocolloids
 7. Lea Pogačnik da Silva, Ajda Ota, Nataša Poklar Ulrih: An overview of crucial dietary substances and their modes of action for prevention of neurodegenerative diseases
 8. Ani Ozcelik, Raquel Pereira-Cameselle, Nataša Poklar Ulrih, Ana G. Petrovic, J. Lorenzo Alonso-Gómez: Chiroptical sensing
 9. Bojana Bogovič Matijašić, Jernej Oberčkal, Petra Mohar Lorbeg, Diana Paveljšek, Nina Skale, Borut Kolenc, Špela Gruden, Nataša Poklar Ulrih, Marko Kete, Maja Zupančič Justin: Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange chromatography
 10. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Mihaela Skrt, Danijela Šeremet, Meta Sterniša, David Farčnik, Erna Štrumbelj, Aleš Poljanšek, Nika Cebin, Lea Pogačnik da Silva, Sonja Smole Možina, Miha Humar, Draženka Komes, Nataša Poklar Ulrih: Waste streams in onion production
 11. Jan Kejžar, Marta Jagodic Hudobivnik, Marijan Nečemer, Nives Ogrinc, Jasmina Masten Rutar, Nataša Poklar Ulrih: Characterization of algae dietary supplements using antioxidative potential, elemental composition, and stable isotopes approach
 12. Violeta Rakić, Nataša Poklar Ulrih: Influence of pH on color variation and stability of cyanidin and cyanidin 3-O-[beta]-glucopyranoside in aqueous solution
 13. Sanja Potrč, Tjaša Kraševac Glaser, Alenka Vesel, Nataša Poklar Ulrih, Lidija Fras Zemljič: Two-layer functional coatings of chitosan particles with embedded catechin and pomegranate extracts for potential active packaging
 14. Špela Gruden, Nataša Poklar Ulrih: Diverse mechanisms of antimicrobial activities of lactoferrins, lactoferricins, and other lactoferrin-derived peptides
 15. BFestival 2020
 16. BFestival 2019
 17. Jasmina Masten Rutar, Berta Cillero-Pastor, Ronny Mohren, Nataša Poklar Ulrih, Nives Ogrinc, Polona Jamnik: Insight into the antioxidant effect of fermented and non-fermented Spirulina water and ethanol extracts at the proteome level using a yeast cell model
 18. Luka Šturm, Nataša Poklar Ulrih: Basic methods for preparation of liposomes and studying their interactions with different compounds, with the emphasis on polyphenols
 19. Nikola Stamenković, Nataša Poklar Ulrih, Janez Cerkovnik: An analysis of electrophilic aromatic substitution
 20. Mariana Gois Ruivo da Silva, Mihaela Skrt, Draženka Komes, Nataša Poklar Ulrih, Lea Pogačnik da Silva: Enhanced yield of bioactivities from onion (Allium cepa L.) skin and their antioxidant and anti-α-amylase activities
 21. Lea Pogačnik da Silva, Tina Bergant, Mihaela Skrt, Nataša Poklar Ulrih, Jitka Viktorová, Tomáš Ruml: In vitro comparison of the bioactivities of Japanese and Bohemian knotweed ethanol extracts
 22. Isak Bivas, Veronika Kralj-Iglič, Julia Genova, Nataša Poklar Ulrih, Aleš Iglič: Bending elasticity modulus of giant vesicles composed of Aeropyrum pernix K1 archaeal lipid
 23. Dušan Turk, Nataša Poklar Ulrih, Nevena Veljković, Marko Mihelič: Codon optimisation is key for pernisine expression in Escherichia coli
 24. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Tigran Neresyan, Yuliana Gatina, Vid Kolmanič Bučar, Mihaela Skrt, Iztok Dogša, Bojana Bogovič Matijašić, Irina Kulikova, Aleksei Lodygin, Nataša Poklar Ulrih: Polysaccharide hydrogels for the protection of dairy-related microorganisms in adverse environmental conditions
 25. Darko Makovec, Mateja Erdani-Kreft, Barbara Drašler, Damjana Drobne, Slavko Kralj, Poornima Budime Santhosh, Nataša Poklar Ulrih: Effect of superparamagnetic iron oxide nanoparticles on fluidity and phase transition of phosphatidylcholine liposomal membranes
 26. Mihaela Skrt, Ajda Ota, Nataša Poklar Ulrih, Violeta Rakić, Milena Miljković, Danijela Kostić, Dušan Sokolović: Investigation of fluorescence properties of cyanidin and cyanidin 3-O-[beta]-glucopyranoside
 27. Mihaela Skrt, Nataša Poklar Ulrih, Violeta Rakić, Milena Miljković, Danijela Kostić, Dušan Sokolović: Effects of pH on the stability of cyanidin and cyanidin 3-O-[beta]-glucopyranoside in aqueous solution
 28. Katja Pirc, Eva Žerovnik, Miha Škarabot, Nataša Poklar Ulrih, Lea Pogačnik da Silva: The effect of tyrosine residues on [alpha]-synuclein fibrillation
 29. Tjaša Prevc, Alenka Levart, Irena Kralj Cigić, Janez Salobir, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Rapid estimation of tocopherol content in linseed and sunflower oils-reactivity and assay
 30. Nataša Šegatin, Tanja Pajk Žontar, Nataša Poklar Ulrih: Dielectric properties and dipole moment of edible oils subjected to ʼfryingʼ thermal treatment
 31. Irena Kralj Cigić, Sašo Rupnik, Tjaša Rijavec, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Accumulation of agmatine, spermidine, and spermine in sprouts and microgreens of alfalfa, fenugreek, lentil, and daikon radish
 32. Mojca Korošec, Katarina Maček, Anja Orehar, Teja Pogorevc, Ajda Bleiweis, Ilona Rac, Jana Ramuš, Barbara Lončarek, Luka Juvančič, Nataša Poklar Ulrih, Ilja Gasan Osojnik Črnivec: Preliminarna analiza stanja in vzrokov nastajanja odpadne hrane v Sloveniji
 33. Varineja Drašler, Jasna Bertoncelj, Mojca Korošec, Tanja Pajk Žontar, Nataša Poklar Ulrih, Blaž Cigić: Difference in the attitude of students and employees of the University of Ljubljana towards work from home and online education
 34. Katja Pirc, Nataša Poklar Ulrih: Alpha-synuclein interactions with membranes
 35. Ajda Ota, Dejan Gmajner, Marjeta Šentjurc, Nataša Poklar Ulrih: Effect of growth medium pH of Aeropyrum pernix on structural properties and fluidity of archaeosomes
 36. Poornima Budime Santhosh, Samo Penič, Julia Genova, Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič, Nataša Poklar Ulrih: A study on the interaction of nanoparticles with lipid membranes and their influence on membrane fluidity
 37. Tina Batista Napotnik, Janez Valant, Dejan Gmajner, Sabina Passamonti, Damijan Miklavčič, Nataša Poklar Ulrih: Cytotoxicity and uptake of archaeosomes prepared from Aeropyrum pernix lipids
 38. Rajko Vidrih, Janez Hribar, Željko Prgomet, Nataša Poklar Ulrih: The physico-chemical properties of strawberry tree (Arbutus unedo L.) fruits
 39. Dejan Popović, Gordana Kocić, Vuka Katić, Aleksandra R. Zarubica, Ljubinka Janković Veličković, Vanja P. Ničković, Andrija Jović, Andrej Veljković, Vladimir Petrović, Violeta Rakić, Zorica Jović, Nataša Poklar Ulrih, Danka Sokolović, Marko Stojanović, Marko Stanković, Goran Radenković, Gordana R. Nikolić, Azra Lukač, Aleksandar Milosavljević, Dušan Sokolović: Anthocyanins protect hepatocytes against CCl$_4$-induced acute liver injury in rats by inhibiting pro-inflammatory mediators, polyamine catabolism, lipocalin-2, and excessive proliferation of Kupffer cells
 40. Rodrigo González-Ortega, Luka Šturm, Mihaela Skrt, Carla Di Mattia, Paola Pittia, Nataša Poklar Ulrih: Liposomal encapsulation of oleuropein and an olive leaf extract
 41. Zala Gombač, Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Mihaela Skrt, Katja Istenič, Andreja Knez Knafelj, Igor Pravst, Nataša Poklar Ulrih: Stabilisation of lutein and lutein esters with polyoxyethylene sorbitan monooleate, medium-chain triglyceride oil and lecithin
 42. Aljaž Velikonja, Poornima Budime Santhosh, Ekaterina Gongadze, Mukta Vishwanath Kulkarni, Kristina Eleršič Filipič, Šárka Perutková, Veronika Kralj-Iglič, Nataša Poklar Ulrih, Aleš Iglič: Interaction between dipolar lipid headgroups and charged nanoparticles mediated by water dipoles and ions
 43. Polona Jamnik, Nik Mahnič, Aleksandra Mrak, Lea Pogačnik da Silva, Barbara Jeršek, Alberto Niccolai, Jasmina Masten Rutar, Nives Ogrinc, Larisa Dušak, Blaž Ferjančič, Mojca Korošec, Ana Cerar, Borut Lazar, Urša Lovše, Tjaša Pungert, Primož Fabjan, Nataša Poklar Ulrih: Fermented biomass of Arthrospira platensis as a potential food ingredient
 44. Petra Drevenšek, Amalija Golobič, Iztok Turel, Nataša Poklar Ulrih, Kristina Sepčić: Crystal structure, characterisation and biological activity of copper(II)-ciprofloxacin ionic compound
 45. Neda Martinović, Tomaž Polak, Damjan Makuc, Nataša Poklar Ulrih, Helena Abramovič: A kinetic approach in the evaluation of radical-scavenging efficiency of sinapic acid and its derivatives
 46. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Mojca Korošec, Katarina Maček, Ilona Rac, Luka Juvančič, Nataša Poklar Ulrih: Analiza stanja in vzrokov nastajanja odpadne hrane v Sloveniji 
 47. Poornima Budime Santhosh, Aljaž Velikonja, Ekaterina Gongadze, Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič, Nataša Poklar Ulrih: Interactions of divalent calcium ions with head groups of zwitterionic phosphatidylcholine liposomal membranes
 48. Milan Sencanski, Sanja Glisic, Marko Šnajder, Nevena Veljković, Nataša Poklar Ulrih, Janez Mavri, Milka Vrecl: Computational design and characterization of nanobody-derived peptides that stabilize the active conformation of the β2-adrenergic receptor (β2-AR)
 49. Veronika Abram, Blaž Cigić, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt: Eksperimentalna biokemija
 50. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Darja Rudan Tasič, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin: Vaje iz splošne kemije
 51. Nataša Šegatin, Darja Rudan Tasič, Nataša Poklar Ulrih: Fizikalnokemijske metode v živilstvu
 52. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin, Darja Rudan Tasič: Vaje pri predmetu Kemija z biokemijo
 53. Helena Abramovič, Blaž Cigić, Milica Kač, Lea Pogačnik da Silva, Nataša Poklar Ulrih, Mihaela Skrt, Nataša Šegatin, Darja Rudan Tasič: Vaje pri predmetu Kemija z biokemijo
 54. Aditivi v živilih - prednosti in tveganja
 55. Luka Šturm, Iztok Prislan, Rodrigo González-Ortega, Polona Mrak, Tina Snoj, Gregor Anderluh, Nataša Poklar Ulrih: Interactions of (−)-epigallocatechin-3-gallate with model lipid membranes
 56. Mihaela Skrt, Alen Albreht, Irena Vovk, Oana Emilia Constantin, Gabriela Râpeanu, Mija Sežun, Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Uroš Zalar, Nataša Poklar Ulrih: Extraction of polyphenols and valorization of fibers from Istrian-grown pomegranate (Punica granatum L.)
 57. Jan Kejžar, Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Nataša Poklar Ulrih: Advances in physicochemical and biochemical characterization of archaeosomes from polar lipids of Aeropyrum pernix K1 and stability in biological systems
 58. Luka Šturm, Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Iztok Prislan, Nataša Poklar Ulrih: Comparing the effects of encapsulated and non-encapsulated propolis extracts on model lipid membranes and lactic bacteria, with emphasis on the synergistic effects of its various compounds
 59. Nikola Stamenković, Janez Cerkovnik, Nataša Poklar Ulrih: Inversion theory leveling as a new methodological approach to antioxidant thermodynamics
 60. Miha Bahun, Nataša Poklar Ulrih: High selectivity of the hyperthermophilic subtilase propeptide domain toward inhibition of its cognate protease