Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Maruša Nučič: Konkurenčni aspekt trajnostnega menedžmenta
 2. Petra Zabukovec Baruca: Vpliv odgovornosti potrošnikov na razvoj turističnih storitev
 3. Dario Berginc: Povezanost strateške naravnanosti menedžerjev z uspešnostjo podjetja
 4. Tina Šegota: Vpliv oglaševanja in skladnosti samopodobe na izbiro turistične destinacije

Magistrska dela (35)

 1. Mateja Kos: Vzpostavitev in ohranjanje dolgoročnih odnosov med oglaševalsko agencijo in naročniki
 2. Vanesa Čanji: Trajnostni razvoj evropskih mest v novi ekonomiji
 3. Aleksander Jesenovec: Vpliv vrednot na koncept marketinške usmeritve
 4. Katarina Štrubelj Džumhur: Izgrajevanje pripadnosti potrošnikov
 5. Iris Skočaj: Informacijske tehnologije in novi izzivi marketinga
 6. Nataša Mohorč Kejžar: Prihodnost lokalnih blagovnih znamk brezalkoholnih gaziranih pijač
 7. Jerneja Svenšek: Vloga zaupanja v strateških partnerstvih podjetij
 8. Matej Molek: Primerjava organizacijske kulture in internega marketinga podjetja Google in izbranih slovenskih podjetij
 9. Lucija Velkavrh: Človeški faktor v storitvenih organizacijah
 10. Kaja Šindič: Prilagojena množična proizvodnja ergonomsko oblikovanih pisarniških stolov na slovenskem trgu
 11. Nina Jakhel: Neotipljivo premoženje osebne znamke
 12. Linda Madarasi: Analiza podob generacije zrelih potrošnikov v slovenskem oglaševanju
 13. Urša Golob: Percepcija koristi in stroškov sodelujoče tekmovalnosti v malih tehnoloških podjetjih
 14. Anja Erjavec: Reinvesticije skozi perspektivo strateškega marketinga držav
 15. Matevž Straus: Kritična analiza strategij slovenskih mest kulture
 16. Katja Golob: Kdo je zares pomemben za družinska podjetja?
 17. Monika Cestnik: Vloga in pomen marketinških odnosov v okviru pridobivanja sredstev neprofitnih organizacij
 18. Jasna Mikić: Izzivi množičnega financiranja med slovenskimi podjetniki
 19. Sanja Jerant: Strategije osebnega znamčenja na YouTubu
 20. Brina Lampreht Golob: Vezana prosperiteta gospodarstva in marketinške kulture na primeru mesta Shenzhen
 21. Barbara Pribožič Leka: Oglaševanje
 22. Mojca Vtič: Analiza vpetosti in soodvisnosti podjetja in kraja. Primer: Talum, Kidričevo
 23. Anja Markežič Pogačar: Dolgoročna naravnanost v teoriji iger
 24. Mark Vidrih: Regijska tržna znamka »V tri krasne« kot element marketinške strategije razvoja Zasavja
 25. Maša Pirnat: Problem odnosov med podjetji in strateško pomembnimi deležniki na slovenskem trgu
 26. Žiga Boršič: Ustvarjalni menedžment
 27. Tomaž Murkovič: Marketing mesta Maribor za Evropsko prestolnico kulture 2012
 28. Eva Gradišnik: Zadruge kot nova oblika pravičnejšega posredništva
 29. Simona Franc: Uporaba pripovedovanja zgodb v oglaševanju kot strategija ustvarjanja čustvene povezanosti s potrošnikom
 30. Sara Težak: Marketing v zrelih start-up podjetjih
 31. Nejka Golič: Storitev v proizvodnem podjetju
 32. Maruša Hrovat: Demokratizacija tržnokomunikacijske stroke in njen vpliv na odnose med naročniki in agencijami
 33. Simona Hrovat: Strateški vidiki upravljanja občine: primer Občine Ivančna Gorica
 34. Ava Tomlje: Megatrendi in njihove posledice za organizacijo na področju transporta: študija primera Daimler
 35. Anže Arh: Vloga marketinškega raziskovanja v slovenskih podjetjih ter vpliv na sprejemanje (strateških) odločitev

Diplomska dela (172)

 1. Staša Frank: Intelektualni kapital kot konkurenčna prednost podjetja
 2. Ula Spindler: Odnosi z javnostmi v kriznem managementu
 3. Mateja Štembergar: Oglaševanje v malem podjetju
 4. Jure Golob: Oglaševanje malih podjetij v tiskanih medijih
 5. Gordan Golubović: Stare modrosti v sodobni marketinški misli
 6. Katja Trop: Integrirano komuniciranje v fizičnem in računalniško posredovanem tržnem prostoru
 7. Maja Ogorevc: Nastanek, razcvet in kriza oglaševalskih agencij
 8. Tina Berčič: Socialni marketing
 9. Melani Gjergjek: Marketinška usmeritev pomurskih podjetij
 10. Gašper Zaletel: Slovenske globalne tržne znamke
 11. Peter Curk: Ekološki marketing na trgu električne energije
 12. Mateja Peršič: Marketinški vidiki nove ekonomije
 13. Maša Simič: Trendi v sodobnem oglaševanju
 14. Aleksander Jesenovec: Marketing kraja
 15. Nina Milošič: Postmoderno predrugačenje marketinške discipline
 16. Jan Trost: Vpliv festivalskih nagrad na poslovno uspešnost oglaševalskih agencij
 17. Ana Lapanje: Splet - nova priložnost za oglaševanje
 18. Maruša Komac: Oglaševanje za diabetike
 19. Helena Pirc: Imidž in glasbena industrija
 20. Matej Černetič: Marketing neprofitnih organizacij - primer skavtske organizacije
 21. Melita Sedmak: Oglaševanje in otroci
 22. Anita Hrast: Deset odstotkov za družbeno odgovornost
 23. Vesna Marn: E-izobraževanje in marketing
 24. Katja Pavlica: (Re)konstrukcija identitete skozi sprejemanje vsebine oglaševalskih sporočil
 25. Miha Bevc: Vloga oglaševanja v integralnem tržnem komuniciranju
 26. Barbara Kajin: Prilagajanje oglaševalskih strategij tujim trgom
 27. Inga Vincetić: Oglaševanje
 28. Alenka Jelen: Mednarodna primerjava študijev na področju komunikologije
 29. Mojca Piciga: Strategija osredotočenosti in slovenska podjetja
 30. Josipa Fink: Marketing dogodkov
 31. Sarah Bauman: Vloga oglaševanja pri upravljanju blagovne znamke
 32. Barbara Višković: Pomen športnih vsebin kot dodatne storitve v turizmu
 33. Lina Gradišar: Marketing individualnega vrhunskega športnika v Sloveniji, primer deskarja
 34. Metka Seničar Mulec: Slovenska beseda in prvi oglasi v tisku v Deželi kranjski
 35. Luka Preis: Oseba kot tržna znamka
 36. Ana Nabernik: Sponzoriranje dogodkov na primeru Slovenske marketinške konference
 37. Barbka Pečar: Vloga interneta v marketinških odnosih
 38. Renata Janković: Vpetost raziskav trga v celotno poslovanje podjetja
 39. Tina Hedi Zakonjšek: Oblikovanje in uvajanje blagovne znamke
 40. Maruša Grah: Regionalizacija kot trženjska strategija ohranjanja globalne identitete blagovne znamke na primeru glasbene televizije MTV
 41. Gregor Iskra: Marketing med konkurenčnostjo in kooperativno naravnanostjo
 42. Irena Stamenković: Marketing neprofitne študentske organizacije na primeru Getwork
 43. Staša Kraljič: Združevanje blagovnih znamk - primer Droge Kolinske d.d.
 44. Tanja Brate: Poimenovanje tržne znamke
 45. Helena Urbančič: Organizacija upravljanja tržnih znamk
 46. Barbara Pučnik: Storitveni marketing in fenomen zaupanja
 47. Mateja Jeras: Neposredno trženje in potrošnikova zasebnost
 48. Marina Klarič: Marketinško - komunikacijski pogled na interno komuniciranje
 49. Andrej Ramšak: Načrtovanje komuniciranja podjetja s trgovci na primeru Gorenje
 50. Polonca Pagon: Interni marketing in industrijski konflikt
 51. Damjana Kacafura: Internetne podobe multinacionalk
 52. Sanja Čakarun: Marketing v humanitarnih neprofitnih organizacijah
 53. Majda Sanabor: Interni marketing v Tomosu
 54. Jerneja Svenšek: Marketing v socializmu
 55. Jasmina Jamnik: Analiza kampanje Slovenske vojske za pridobivanje kadrov
 56. Andreja Pazlar: Bled skozi perspektivo marketinga
 57. Irena Čotar: Marketinška naravnanost hitro rastočih slovenskih podjetij
 58. Nina Puhan: Trženje in tržno komuniciranje pri osvajanju novih trgov
 59. Maja Žunič: Marketing in antiglobalizacijski protesti
 60. Tina Hočevar: Učinki omejevanja oglaševanja na uporabo drugih tržnokomunikacijskih orodij
 61. Anja Erjavec: Zgodovina slovenskih oglaševalskih agencij
 62. Tina Koren: Oglaševanje bančnih storitev
 63. Petra Prepadnik: Slovenija - moja dežela
 64. Sabina Penšek: Analiza turističnih TV-oglasov nacionalnih turističnih organizacij in držav
 65. Katja Vodušek: Marketing in odnosi z javnostmi - nova disciplina?
 66. Anže Kovač: Analiza marketinškega spleta blagovne znamke Spektra
 67. Žiga Fon: Vloga dražlilcev v oglaševanju
 68. Anja Vertič: Socialni marketing in njegova učinkovitost
 69. Mitja Melanšek: Pomen identifikacije in upravljanja s segmentom zagovornikov blagovne znamke
 70. Tin Kos: Marketinški odnosi z uporaniki in koncept zaupanja
 71. Domen Čampa: Obratni marketing v spletnem okolju
 72. Jana Pretnar: Vloga marketinga pri pripravi festivalov
 73. Maja Murič: Vpliv internega marketinga na motivacijo zaposlenih, primer: Adria Airways
 74. Maja Golf-Papež: Remodeliranje odziva ciljne javnosti na marketinško komuniciranje OTC zdravil
 75. Monika Cestnik: Tržno komuniciranje in nova religijska gibanja
 76. Lucija Velkavrh: Vpliv krize na spremembo metod tržnega komuniciranja
 77. Katja Jus: Navidezno nakupovanje
 78. Mojca Levac: Vloga čustev na delovnem mestu - dihotomija med čustvi in racionalnostjo
 79. Neda Bezjak: Tehnološke procesne inovacije in njihovo trženje
 80. Špela Petač: Povezovanje multinacionalnih in slovenskih oglaševalskih agencij
 81. Jana Burger: Problem učinkovitosti neposrednega trženja prek televizije
 82. Irena Kotnik: Fenomen luksuznih blagovnih znamk v modni industriji
 83. Nastija Egartner: Navidezno nakupovanje
 84. Nastja Šimunić: Pomen uporabnika v marketinških odnosih
 85. Špela Sedej: Vidiki medorganizacijskega marketinga v Hidrii Rotomatika
 86. Martina Derin: Aktivno vključevanje potrošnika v marketing
 87. Katja Huš: Marketinški diskurz o potrošniku v zgodnjih delih Philipa Kotlerja
 88. Maja Peteh: Marketing krajev
 89. Tina Šegota: Želena in percipirana identiteta Hrvaške kot turistične destinacije
 90. Neža Lipanje: Postmoderni posameznik - potrošnik
 91. Majda Rozina Dolenc: Promocija Slovenije kot turistične destinacije na nemškem trgu
 92. Jaka Lončarič: Etnocentrizem v marketingu - nacionalna kampanja "Kupujem slovensko"
 93. Jernej Pristov: Upravljanje tržnih znamk
 94. Ksenija Žnidaršič: Pogled na marketinške odnose skozi prizmo Zahoda in Kitajske
 95. Simona Hrovat: Usmerjenost na potrošnika kot del marketinške usmeritve v izbranih slovenskih podjetjih
 96. Žiga Boršič: Upravljanje z dejavniki za povečanje kreativnosti v oglaševalskih agencijah
 97. Jan Kreuzer: Osebni marketing
 98. Ada Glažar: Arhetip junaka v tržnih znamkah
 99. Kaja Vidic: Pomen imena blagovne znamke v medorganizacijskem okolju podjetja Elektronček d.d.
 100. Urša Golob: Marketinška usmeritev in inovativnost v Sloveniji
 101. Nina Zidar: Kampanja integriranega tržnega komuniciranja
 102. Tina Radojković: Percepcija slovenskih izdelkov na trgu Bosne in Hercegovine
 103. Anja Kontrec: Družbeno odgovorno oglaševanje
 104. Tea Bricman: Kritična razprava o marketingu v nevladnih organizacijah na primeru mednarodne študentske organizacije AIESEC
 105. Anja Komatar: Vpliv korporativnega oglaševanja podjetij Mercator in Tuš na potrošnike in zaposlene
 106. Jelena Štrbac: Marketing v visokem šolstvu
 107. Tina Vrabec: Vzroki in posledice marketinške kratkovidnosti
 108. Petra Košmrlj: Interno komuniciranje kot sestavni del internega marketinga
 109. Maja Janškovec: Sodobne dileme in priložnosti ustvarjalnega gospodarstva
 110. Aleš Udir: Organizacijske omejitve pri sprejetju tržne usmerjenosti podjetja
 111. Tina Šinigoj: Zadovoljstvo zaposlenih v slovenskih inovacijskih podjetjih
 112. Tanja Željko: Percepcija etike med zaposlenimi v oglaševalskih agencijah v času recesije
 113. Jasna Mikić: Soznamčenje v slovenskih podjetjih
 114. Eva Gradišnik: Skupnosti znamke in izdelki široke potrošnje
 115. Sandra Jelen: Trajnostni marketing kot sodobna alternativa poslovnega razmišljanja
 116. Nina Pentić: Metafora zakonske zveze v marketinških odnosih
 117. Marin Bulog: Analiza organskih in sponzoriranih vpisov na iskalniku Google
 118. Simona Franc: Zaupanje in marketinški odnosi
 119. Tina Slivnik: Marketinški odnosi in psevdoodnosi v informacijski tehnologiji
 120. Lea Demšar: Korporativna identiteta in dediščina znamke v očeh potrošnika
 121. Anja Senekovič: Slovenske znamke pred prvo svetovno vojno
 122. Barbara Vode: Jezikovna ustreznost slovenskih tiskanih oglasov in stilne izbire v njih
 123. Tjaša Dorelay Jeglič: Od dobre ideje do uspešne ideje v 21. stoletju
 124. Sara Težak: Odnos porabnikov do koncepta soustvarjanja
 125. Nina Melink: Storitveno dominantna logika v marketingu
 126. Anja Jager: Vsebinski marketing
 127. Irena Knežević: Omejevanje oglaševanja otrokom
 128. Matija Jamnik: Arhetipi v slovenskih tržnih znamkah
 129. Aljoša Todorovič: Spremenjena vloga bralcev novic skozi koncepta personalizacije in tržne znamke
 130. Nina Zupančič: Vloga in pomen oglaševalskih festivalov
 131. Špela Grabnar: Marketinški odnosi med naročnikom in oglaševalsko agencijo v Sloveniji
 132. Eva Možina: Oblikovanje portfelja blagovnih znamk na primeru Atlantic Grupe
 133. Barbara Jošt: Etičnost praks marketinškega komuniciranja zdravosti prehrambnih izdelkov
 134. Katarina Slemenik: Percepcija digitalnega oglaševanja med predstavniki generacije Y
 135. Katja Koželj: Problematika oglaševanja iz zasede v obdobju olimpijskih iger
 136. Tanita Hohnjec: Marketinški odnosi v coworkingu
 137. David Jurić: Raba spolnih apelov v oglaševanju
 138. Maja Živanović: Razvoj marketinga in oglaševanja v Socialistični Republiki Sloveniji v 60., 70. in 80. letih
 139. Patricija Premrov: Struktura zgodbe v slovenskih telekomunikacijskih oglasih
 140. Klara Kristina Štumpfl: Marketinški odnosi kot sredstvo za pridobivanje profita v družinskih podjetjih
 141. Jan Gergolet: Analoška študija marketinških in šahovskih strategij
 142. Blažka Sršen: Vpliv socialnih medijev na potovalne odločitve nahrbtnikarjev
 143. Beatrice Božič: Kreativnost oglaševalske kampanje in potrošniki kot soustvarjalci
 144. Petra Slobodnik: Problemi zaščite otrok pred morebitnimi negativnimi vplivi oglaševanja
 145. Nataša Mehle: Medorganizacijski marketing
 146. Anja Šeme Todorović: Odnos milenijcev do blagovnih znamk
 147. Aljoša Bagola: Zgodba o zgodbi
 148. Branka Krušić: Analiza medijskega poročanja o primerjalnih prednostih ekološko pridelane hrane
 149. Patrik Jagunić: Pogoji uspešnega soznamčenja
 150. Slavica Janeš: Učinek fizičnih dokazov na dodano vrednost v turizmu
 151. Nataša Kramberger: Trajnostni marketing kot družbeni proces menjave
 152. Anita Kocijančič: Vloga oznak hranilnih vrednosti na živilih pri odločanju za nakup
 153. Ana Čulig: Razvoj tržnokomunikacijske strategije novega izdelka
 154. Stojan Plešnar: Poštna znamka kot element propagande in oglaševanja
 155. Staša Požun Rozman: Analiza elementov radijskega oglasa
 156. Nina Jezernik: Spletno grajenje odnosov in psevdo odnosov v marketingu
 157. Neli Penič: Vloga družbene odgovornosti podjetij v krizi kapitalizma
 158. Mateja Bucaj: Dejavniki učinkovitega komuniciranja delodajalca za pritegnitev ciljne skupine iz generacije Y
 159. Žan Majcenovič: Družbena odgovornost slovenskega podjetja v finski lasti
 160. Sara Švegl: Politična in vojna propaganda v svetu pravljic: na primeru mladinske književnosti Tretjega rajha
 161. Veronika Ercek: Študija primera lažnih vesti na primeru Agrokorja
 162. Sanja Sandić: Aplikacija teorije mnenjskih voditeljev na prakse spletnega komuniciranja
 163. Jošt Bartol: Novi mediji in opolnomočeni potrošnik?
 164. Dijana Božičić: Popularizacija znanosti: študija primera Znanost na cesti
 165. Anja Markežič Pogačar: Aplikacija Schellingove teorije iger na marketinško disciplino
 166. Saša Sirše: Dejavniki širitve znamk v profitnem in neprofitnem sektorju Študija primera
 167. Alenka Sočič, Saša Zadnik: Analiza regulative na podrčju oglaševanja alkoholnih in tobačnih izdelkov
 168. Krištof Kuzman: Regulacija oglaševanja (žganih) alkoholnih pijač na družbenih omrežjih v Sloveniji
 169. Nastasja Kraljevska: Marketing makedonske pravoslavne cerkve
 170. Gašper Oblak: Razprodano: tržnokomunikacijska orodja in marketing muzikala v Sloveniji
 171. Tinkara Bizjak: Trajnostni razvoj in marketing v storitvenih dejavnostih: primer glampinga v Sloveniji
 172. Lara Ličen: Storitveni marketinški splet na primeru podjetja Telemach

Druga dela (13)

 1. Zlatko Jančič: Družbena odgovornost podjetij in marketinški koncept
 2. Zlatko Jančič, Klement Podnar: Marketing in raziskovalno polje korporativne identitete
 3. Zlatko Jančič: Nevidna povezava ugleda države in podjetij
 4. Zlatko Jančič: Wiliam G. Nickels in Marian Burk Wood: Marketing. Relationships, Quality, Value (Worth Publishers, New York 1997)
 5. Zlatko Jančič: Lastniki organizacijske skupnosti
 6. Zlatko Jančič: Nova paradigma v marketinški disciplini: soupravljanje marketinških odnosov
 7. Zlatko Jančič: A treatise on corporate social responsibility non-communication
 8. Petra Zabukovec Baruca, Zlatko Jančič: Soustvarjanje turistične izkušnje s potrošnikom
 9. Zlatko Jančič, Marko Lah: Twenty years after
 10. Pina Javernik, Klement Podnar, Zlatko Jančič: Etične percepcije potrošnikov v viralnem marketinškem komuniciranju
 11. Vesna Žabkar, Zlatko Jančič: Advertising effectiveness evaluation and core market turbulence
 12. Vesna Žabkar, Zlatko Jančič: Marketing decision-makers in Slovenia: empirical evidence of the importance of marketing function
 13. Tina Šegota, Zlatko Jančič: Percepcija turistične ponudbe Hrvaške v očeh slovenskih obiskovalcev