Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marija Sotnikova Štravs: Jezikovna politika v visokem šolstvu na Poljskem, v Sloveniji in Ukrajini

Magistrska dela (10)

 1. Monika Peček: Strategije prevajanja metafor na podlagi prevodov romanov Draga Jančarja: Severni sij v slovaščino in To noč sem jo videl v poljščino
 2. Sonja Kokalj: Avto- in heterostereotip Poljaka in Rusa v poljskih in ruskih šalah
 3. Teresa Čopi: Jezik oglasov: analiza izbranih poljskih in slovaških televizijskih oglasov
 4. Katja Šarf: Tvorjenje in prevajanje neologizmov v knjigi Stanisława Lema »Cyberiada« in njenih prevodih v češčino in slovenščino
 5. Daša Gaberšek: Barve kot izraz čustev v poljski in francoski frazeologiji
 6. Polona Leskovar Jereb: Analiza izbranih poljskih in slovaških nekonvencionalnih replik, ki temeljijo na homonimiji, polisemiji ali rimi
 7. Karmen Mella: Jezikovna analiza izbranih poljskih in francoskih besedil na spletu
 8. Sara Hočevar Mucić: »Stvar je celo v prozi, res sem pesnik«: pesniški jezik Franka O’Hare v poljskem prevodu Piotra Sommerja
 9. Mara Muhič: Metodološki pristopi k preučevanju bilingvizma v poljskem in hrvaškem jezikoslovju
 10. Tina Košir: Načini izražanja skladenjskih določil samostalnikov v ruščini in poljščini : kontrastivna analiza

Diplomska dela (10)

 1. Barbara Pahor: Jezikovno svetovanje v Sloveniji in na Poljskem
 2. Nika Gornik: Kašubščina in poljščina v zahodnoslovanskem kontekstu
 3. Tea Sušec: Primerjava frazemov s komponento „srce“ v poljskem in makedonskem jeziku
 4. Nastja Kostanjšek: Jezikovna sredstva v izbranih poljskih in čeških televizijskih reklamnih oglasih
 5. Liza Portir: Postopki prevajanja lastnih imen v mladinski literaturi na primeru poljskega in slovenskega prevoda knjige J. K. Rowling »Harry Potter – Kamen modrosti«
 6. Tina Košir: Načini tvorjenja pomanjševalnic in slabšalnic osebnih imen v poljščini in slovenščini
 7. Karmen Mella: Primerjava poimenovanj mesecev ter pregovorov s komponento »sierpień«, »veliki srpan«, »srpan« in »avgust« v poljščini in slovenščini
 8. Aleksandra Rošer: Fonetična analiza poljskih samoglasnikov (na primeru branja slovenskih študentov polonistike)
 9. Tanja Bradeško: Primerjava frazemov s komponento »PES« v poljskem in slovaškem jeziku
 10. Klára Eichlerová: Primerjava čeških in poljskih frazemov z leksikalno komponento »čas« oziroma »czas«

Druga dela (3)

 1. Maria Wtorkowska: Primerjalna obravnava prilastka v poljskem in slovenskem jezikoslovju
 2. Maria Wacławek, Maria Wtorkowska: Pomen izbire anketirancev pri jezikoslovnih raziskavah
 3. Maria Wtorkowska: Fleksja czasownika u dziecka dwujęzycznego