Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Alenka Zabukovec: Vpliv vizualizacije informacij na kakovost informacij pri poslovnem odločanju
 2. Aleš Popovič: Absorbability of business intelligence systems
 3. Tanja Grublješič: Determinants of business intelligence systems embeddedness

Magistrska dela (154)

 1. Miran Stanko: Možnosti elektronskega poslovanja z davčnimi organi
 2. Mojca Hiti Šketa: Prednosti izbrane metodologije pri razvoju poslovnih informacijskih sistemov na primeru Zavarovalnice Slovenica
 3. Goran Horvat: Analiza uporabe lahkih odjemalcev na primeru projekta Financial Times Palms - Asia
 4. Julija Kutin: Avtomatizacija dela z metapodatki na primeru Statističnega urada Republike Slovenije
 5. Marko Simčič: Problematika gradnje spletnih portalov na primeru Ljubljanske borze
 6. Nataša Kovač: Organizacijski vidik vzpostavitve razvoja EIONET informacijskega omrežja v Sloveniji
 7. Milan Jeličić: Problematika zagotavljanja podatkov pri porazdeljenih podatkovnih bazah
 8. Simona Kokalj: Ravnanje z odnosi do strank v banki, podprto s skladiščem podatkov
 9. Ingrid Petrič: Predlog vzpostavitve in razvoja intraneta v podjetju SAOP računalništvo
 10. Vitomir Povalej: Sistemi poslovnega obveščanja v okoljih z neustrezno informacijsko kulturo in infrastrukturo
 11. Lovrenc Kink: Zagotavljanje kakovosti podatkov v sistemih poslovne inteligence
 12. Zarja Vintar: Uporabnost spletnih uporabniških vmesnikov na primeru Terminološkega slovarja informatike
 13. Branko Šiftar: Podatkovno skladišče in tehnologija za sprotno analizo podatkov na primeru likvidnostne lestvice NLB
 14. Saša Štivan: Projektni management na področju razvoja informacijskih sistemov
 15. Katarina Kralj: Zasnova sistema za ravnanje odnosov s strankami na primeru Gospodarske zbornice Slovenije
 16. Milena Zupan: Usposabljanje uporabnikov za samostojno uporabo poslovne inteligence v Telekomu Slovenije
 17. Aleš Popovič: Uporabnost simulacijskega modeliranja pri projektih prenove poslovanja
 18. Matej Sotlar: Ustreznost tehnologije OLAP za merjenje uspešnosti poslovanja po konceptu uravnoteženega sistema kazalcev
 19. Tadej Poljšak: Analiza usklajenosti sistemov za upravljanje podatkovnih baz s tehnologijami elektronskega poslovanja
 20. Uroš Jože Kralj: Upravičevanje uporabe sistemov poslovne inteligence v slovenskem zdravstvu
 21. Tanja Smrdelj Dolenc: Predlog in analiza zemljevida po večdimenzionalni podatkovni bazi
 22. Damijan Marinšek: Prenova poslovnih procesov in informatizacija malega podjetja
 23. Sašo Domijan: Evidence po vertikali v slovenskem izobraževalnem prostoru
 24. Simon Vidmar: Modeliranje podatkovne arhitekture za potrebe odkrivanja prevar v zavarovalnih primerih zdravstvenih zavarovanj
 25. Andrej Šalamun: Analiza primernosti uporabe okolja Visual Basic for Applications kot orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev
 26. Marijan Manoilov: Geografsko podatkovno rudarjenje na podlagi poštne številke ali občine
 27. Jakob Kotnik: Analiza uvajanja metodologije projektnega vodena na področju uvedbe informacijskih sistemov
 28. Aleksander Sandy Kucler: Aktivno podatkovno skladiščenje kot platforma za operativno odločanje v podjetju
 29. Uroš Gregorič: Razvoj arhitekture informacijske podpore managementu v športu
 30. Boštjan Kožuh: Uporaba rudarjenja po spletu za učinkovito poosebljanje in načrtovanje spletišč
 31. Rok Primožič: Pomen zasebnosti in varnosti pri ustvarjanju zaupanja na internetu
 32. Bojan Matičič: Informacijska arhitektura sistema uravnoteženih kazalnikov uspešnosti
 33. Gorazd Buh: Uvajanje in vrednost sistema CRM v časopisnem založništvu
 34. Tomaž Lukman: Nivoji zrelosti poslovne inteligence v slovenskih organizacijah
 35. Katja Špehar: Dejavniki uspeha uvedbe poslovnega obveščanja
 36. Borut Hočevar: Ocenjevanje upravičenosti naložb v sisteme poslovne inteligence
 37. Irena Hribar Rajterič: Ocenjevanje zrelosti sistema poslovne inteligence
 38. Mitja Šturm: Oblikovanje metodološkega okvira vpeljave storitveno usmerjene arhitekture v organizaciji
 39. Pavel Reberc: Povečanje učinkovitosti in uspešnosti procesov v sodstvu z informatizacijo
 40. Gregor Boroša: Model zagotavljanja kakovosti podatkov
 41. Boštjan Begelj: Ocena stopnje zrelosti poslovno inteligenčnega sistema v podjetju Merkur
 42. Boštjan Osenar: Zagotavljanje kakovosti transakcijskih podatkov o kupcih za analitične potrebe
 43. Uroš Nabernik: Optimizacija avtomatiziranih poslovnih procesov z uporabo poslovne inteligence
 44. Jernej Ivančič: Analiza uporabe pristopa k razvoju programskih rešitev na osnovi modeliranja poslovnih pravil
 45. Urša Dobnikar: Slovenian corporate sector and the challenges of the Single European Electronic Market
 46. Katarina Kavkler: Uvedba informacijskega sistema za poročanje kontrolinga v podjetju Etol
 47. Silvo Mramor: Vpliv uvedbe elektronske vozovnice na informacijske procese letalskih prevoznikov in potovalne dejavnosti
 48. Ljiljana Popović: Vzpostavitev informacijske infrastrukture in uvedba analitičnih tehnologij za potrebe priprave kakovostnih poslovnih poročil v banki
 49. Nikola Murk: Zagotavljanje kakovosti podatkov pri izvajanju novega kapitalskega sporazuma Basel II
 50. Gregor Hribernik: Zagotavljanje kakovosti podatkov pri uvajanju sistemov managementa uspešnosti in učinkovitosti
 51. Andrej Bergoč: Prenova in informatizacija procesa prevzemanja podatkov iz administrativnih zbirk na Statističnem uradu Republike Slovenije
 52. Lana Škrbić: Analiza sprejemanja nove programske rešitve za planiranje nabave v podjetju Gorenje Servis
 53. Dragan Dujić: Analiza upravičenosti naložbe v poslovno inteligenco v podjetju Unichem
 54. Gordan Kljajić: Ocena zrelosti poslovne inteligence v podjetju Iskratel
 55. Veliša Lazović: Analiza informacijskega sistema za podporo investicijskim odločitvam v javnem zavodu
 56. Klavdija Kravos: Zagotavljanje kakovosti podatkov v kliničnih raziskavah
 57. Janez Vocovnik: Privzemanje naprednih programskih rešitev za elektronsko trgovanje na medorganizacijskem trgu v Sloveniji
 58. Miha Borsellino: Primerjalna analiza zrelosti sistemov poslovne inteligence v različnih gospodarskih panogah v Sloveniji
 59. Katerina Atanasovska: The comparison of selected master data management architecture
 60. Raphael Castelnuovo: Potential of data analytics in the tourism industry
 61. Sanda Talić: Dinamično oblikovanje cen z uporabo umetne inteligence
 62. Germán Augusto Díaz Méndez: Data mining guided process for churn in grocery retail
 63. Petra Vodišek: Ključni dejavniki sprejemanja tehnologije OLAP
 64. Jure Pukl: Pripravljenost na uvajanje sistema poslovne inteligence
 65. Žiga Vaupot: Priprava podatkov v procesu podatkovnega rudarjenja
 66. Dejan Ulcej: Izboljšanje tehnik vizualizacije informacij na področju poslovnega obveščanja
 67. Nejc Stano: Analiza poslovno inteligenčne rešitve "Dobro jutro, gospod direktor"
 68. Aljoša Željeznov: Ključni dejavniki uspeha razvoja nadzornih plošč za spremljanje uspešnosti projektov
 69. Nina Lepp: The impact of national culture on business intelligence system acceptance
 70. Alexander Hatz: Machine learning and collaborative intelligence as a basis for the development of a predictive analytics solution for decision-making processes
 71. Andrej Grebenc: The role of information technology in the operation of Slovene motorways
 72. Teja Batagelj: Metodološki okvir celovitega vodenja integracijskih projektov e-uprave
 73. Aleksandra Kuštrin Berkopec: Analiza uspešnosti podatkovnega rudarjenja za določanje verjetnih naročnikov poslovnih revij
 74. Giacomo Tomada: Big data techniques for competitive intelligence
 75. Blaž Milar: Poslovno odločanje z uporabo integrirane analize scenarijev v nadzorno ploščo na primeru izbranega podjetja
 76. Žan Perković: Ključni dejavniki uspeha uvedbe poslovno inteligenčnega sistema v podjetju Halcom
 77. Domen Jakus: Zagotavljanje kakovosti podatkov v sistemih poslovne inteligence na primeru študentskega informacijskega sistema Ekonomske fakultete v Ljubljani
 78. Petra Zabukovec: Analiza habilitacijskega procesa na Univerzi v Ljubljani
 79. Igor Likar: Dejavniki uspeha uvajanja sistemov za management masovnih podatkov
 80. Maja Podboj: Priložnosti in ovire uporabe odprtih podatkov z vidika aktivnega državljanstva
 81. Maja Simić: Opportunities and barriers of using text mining in the hospitality industry : the case of Sotelia hotel
 82. Laura Ručna: Analiza načel učinkovite vizualizacije podatkov
 83. Janja Koderman Podboršek: Uporaba modeliranja poslovnih procesov za digitalizacijo kmetijstva
 84. Nataša Šajn: Analiza primernosti uporabe metod podatkovnega rudarjenja za modeliranje tveganja pri zavarovanju motornih vozil
 85. Lija Kondrič: Zagotavljanje kakovosti podatkov in informacij za management odnosov z odjemalci
 86. Elvis Poropat: Evaluation of business intelligence system usability
 87. Matic Hiršman: Vloga umetne inteligence pri reševanju sodobnih izzivov ravnanja s podatki
 88. Peter Močnik: Analiza uporabnosti odprtokodnih rešitev za podatkovno rudarjenje
 89. Violeta Odalović: Dejavniki vztrajanja pri uporabi MS Excela za poslovno obveščanje
 90. Matej Stare: Analiza razvoja programske opreme z uporabo ogrodij ORM
 91. Vojko Musič: Metodološki in praktični vidik izbire celovitih programskih rešitev
 92. Darja Bogataj: Dejavniki uspešnega oblikovanja poročil v sistemu poslovnega obveščanja
 93. Aleksander Črnugelj: Konsolidacija elektronskih plačilnih sistemov v evroobmočju
 94. Matej Krnc: Ugotavljanje informacijske vrzeli pri managementu uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
 95. Mateja Grobelnik: Analiza znanj in sposobnosti podatkovnih znanstvenikov v Sloveniji
 96. Igor Jelen: Ključni dejavniki uspeha uvedbe poslovne inteligence
 97. Vanja Jošt: Gonila in ovire pri uvajanju naprednih možnosti mobilnega bančništva
 98. Andrej Blaha: Uporaba verjetnostnih modelov za napovedovanje prihodnjih nakupov strank na primeru izbranega podjetja
 99. Lidija Čop: Poslovna inteligenca in avtentično vodenje
 100. Marjan Flis: Dileme v procesu odločanja za zunanje izvajanje informatike v slovenskem bančnem sektorju
 101. Darko Jagarinec: Primerjalna analiza arhitektur sistemov podatkovne analitike
 102. Aleš Kravos: Integracija heterogenih sistemov na primeru zbiranja podatkov za ugotavljanje zaposljivosti diplomantov
 103. Zoran Laban: Analiza pripravljenosti slovenskih podjetij s področja informatike na prilagoditev poslovnega modela računalništvu v oblaku
 104. Rok Pirnat: Razvoj celovitega sistema merjenja uspešnosti v e-izobraževalnem sistemu eCampus
 105. Grega Stritar: Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0
 106. Jaka Ažman: Priložnosti in ovire uporabe podatkovne analitike za management turistične destinacije
 107. Adrijan Bradaschia: Analiza uporabnosti programske opreme za spletno luščenje podatkov za poslovno uporabo
 108. Klemen Jenškovec: Primerjalna analiza tehnologij podatkovne analitike
 109. Gašper Karantan Vozel: Povečanje zrelosti managementa poslovnih procesov v rastočih podjetjih
 110. Špela Rehberger: Analiza vpliva uvajanja sistema CRM na preoblikovanje poslovnih procesov v izbranem podjetju
 111. Lucijan Ratajc: Gonila in ovire privzemanja sistemov poslovne inteligence za management človeških virov
 112. Tibor Derganc: The role of corporate performance management and business intelligence alignment
 113. Matic Mori: Analiza dejavnikov privzemanja podatkovne analitike v slovenskem nogometu
 114. Jana Pajkovska: Big data analytics in the healthcare sector
 115. Valneja Stojčič: Analiza dejavnikov privzemanja rešitev za samopostrežno poslovno obveščanje in analitiko na primeru
 116. Klemen Koželj: Priložnosti uporabe analitike masovnih podatkov za trajnostno upravljanje z vodnimi viri
 117. Aleksandra Stojanovikj: An assessment of benefits of business intelligence tools implementation: a case study
 118. Urban Brezic: Uporaba strojnega učenja za razvoj modelov kreditnega ocenjevanja
 119. Anja Dolničar: Napovedovanje prodaje z uporabo analitike masovnih podatkov
 120. Iuliana Maslennicov: Business analytics in small companies
 121. Jernej Plankelj: Priložnosti in ovire uporabe nosljivih naprav za analiziranje izgorelosti zaposlenih
 122. Robert Gartner: Zagotavljanje podatkov za sistem merjenja poslovnih procesov
 123. Pedro Ramos: Terrorism and its impact on hospitality industry patterns
 124. Christian Piechorowski: The extent of autonomous data analysis for non-IT staff with self-service business intelligence tools
 125. Andraž Rot: Analiza ključnih dejavnikov pripravljenosti na uvedbo avtomatizacije trženja v izbranem podjetju
 126. Marko Skubic: Vizualizacija velikih podatkovnih zbirk z omejenimi viri
 127. Barbara Žumer: Analiza programskih rešitev za vodenje osebnih financ z vidika podatkovne analitike
 128. Aleksandra Martinenko: The impact of the needs for business analytics on business processes
 129. Vlora Memedi: Key opportunities and barriers of earth observation data use in the agricultural sector
 130. Miha Kronovšek: Analiza priložnosti in ovir uvedbe podatkovnega rudarjenja v pravno informacijskem portalu IUS-INFO
 131. Jaradat Yazid: The impact of organizational culture on the relationship between information quality and its use
 132. Anže Pfajfar: Dejavniki uporabe samopostrežne poslovne inteligence za analizo proizvodnje
 133. Tobias Harms: Benefits and barriers of self-service business inteligence implementation in micro-enterprises
 134. Andraž Glavan: Umestitev orodij za samopostrežno podatkovno analitiko v poslovno inteligenčno arhitekturo
 135. Rok Založnik: Priprava in integracija podatkov za sisteme poslovne inteligence
 136. Ana Angjeleska: An analysis of the implementation process of a business intelligence system in Pivovarna Laško Union
 137. Tanja Sevšek: Management podatkov za potrebe poročanja v izbranem podjetju
 138. Žiga Kljun: Vpeljevanje podatkovne znanosti na primeru razvoja in uporabe napovednega modela
 139. Jernej Knechtl: Opportunities and challenges of machine learning implementation to predict debt collection performance
 140. Taisiya Stepankina: Application of data mining techniques during marketing planning stages
 141. Ana Velichkovska: Recommendation algorithms in the digital news media
 142. Ema Mandal: Forecasting of stock prices based on sentiment analysis and time series analysis
 143. Tina Lekše: Increasing the quality of a dashboard by following the color composition theory
 144. Enis Zornić: Ključni dejavniki uspeha uvedbe sistema za poslovno planiranje
 145. Tahsin Atmaca: Merging multiple business intelligence software to provide a unified environment: a selected company case
 146. Vasja Šeruga: Dejavniki sprejemanja mobilnih denarnic
 147. Andreja Mihelič: Prenova procesa pridobivanja naročnikov v izbranem podjetju
 148. Tijana Milović: Assessing readiness for business analytics adoption : the case of a small retail company in Serbia
 149. Andrej Bolčič: Poslovna inteligenca kot gradnik pametne občine
 150. Vera Bjelica: Zagotavljanje kakovosti vhodnih podatkov pri ocenjevanju emisij hrupa v okolju
 151. Miha Rejec: Zagotavljanje kakovosti vizualizacij podatkov z zemljevidi
 152. Medina Ines Gondžo: Opportunities of data analytics use for customer relationship management : the case of a financial institution
 153. Janja Malovrh: Podatkovno modeliranje, procesi in poslovna pravila za zagotavljanje kakovosti podatkov
 154. Elena Davkova: A conceptual strategic framework for implementing machine learning in small and medium-sized enterprises

Diplomska dela (114)

 1. Jernej Praprotnik: Uvajanje intraneta v podjetju Elektroservisi d.d.
 2. Desa Vidakovič: Uvajanje dodatne storitve Mobi Iskra v družbi Mobitel d.d.
 3. Andrej Župan: Nevarnosti pri elektronskem poslovanju na internetu
 4. Simon Drnovšek: Vloga razširljivega označevalnega jezika pri elektronski izmenjavi podatkov med podjetji
 5. Sanja Kmetec: Vloga trženja in uporabnost informacijskih tehnologij pri ravnanju odnosov s strankami (CRM)
 6. Snežana Knežević: Uporaba izkopavanja podatkov
 7. Matjaž Babič: Analize in poročila OLAP kot del sistema za podporo odločanju
 8. Simon Pukl: Spletno oglaševanje in grajenje blagovnih znamk
 9. Marina Bučar: Spletno oglaševanje in prispevek novega medija k promociji podjetij
 10. Urša Dobnikar: Učenje na daljavo na delovnem mestu
 11. Bernard Velkaverh: Boj za prevlado na trgu med proizvajalci spletnih brskalnikov
 12. Marko Škufca: Informacijsko okolje za upravljanje odnosov s strankami na primeru podjetja DOM Trgovina d.o.o.
 13. Aleš Ravbar: Uporaba počasi se spreminjajoče dimenzije v podatkovnih skladiščih
 14. Miha Jerina: Uvedba celovitega informacijskega sistema SAP R/3 v skupini Istrabenz
 15. Blaž Zorman: Uporaba tehnologije OLAP v managerskih informacijskih sistemih
 16. Jakob Kotnik: Primerjalna analiza tehnik arhiviranja digitalnih dokumentov
 17. Milan Osterman: Ekonomski vidiki uporabe nelegalne programske opreme
 18. Teja Batagelj: Napoved porabe električne energije z nevronsko mrežo
 19. Uroš Gregorič: Uporaba metode življenjskega cikla pri razvoju programske rešitve
 20. Blaž Konič: Uporaba podatkovnega rudarjenja pri odkrivanju nezaželene elektronske pošte
 21. Katja Špehar: Podatkovno modeliranje na primeru paketne programske rešitve
 22. Tomaž Todorov: Razvoj sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami
 23. Matija Gruden: Prehod na nov informacijski sistem na primeru podpore poslovanju s transakcijskimi računi
 24. Dejan Štrukelj: Analiza možnosti prehoda s pisarniške zbirke MS Office na pisarniško zbirko OpenOffice.org
 25. Danijel Kovačić: Analiza informacijskih potreb za trženjski informacijski sistem na primeru podjetja GV Revije d.o.o.
 26. Gregor Zorč: Okrevanje informacijskih sistemov po nesrečah
 27. Andrej Ivančič: Analiza možnosti uporabe elektronske kode izdelka
 28. Marjan Zidar: Podatkovno rudarjenje in KXEN analitično ogrodje
 29. Matija Geržina: Analiza uporabnosti razširljivega jezika za poslovno poročanje XBRL
 30. Boštjan Petač: Analiza poslovnega portala Slovenske turistične organizacije
 31. Gregor Špehar: Izboljšanje kakovosti podatkov s tehnologijo brezžičnih komunikacij
 32. Mitja Poljšak: Obvladovanje procesov v službi za informatiko
 33. Damjan Harisch: Uporaba spletnega rudarjenja
 34. Rok Primožič: Internet in pravica do zasebnosti
 35. Jure Knafeljc: Poslovna pravila v informacijskih rešitvah na primeru Net.Ksp
 36. Mateja Breščak: Informacijska podpora projektnemu vodenju v podjetju HIT
 37. Lucija Legan: Pomen poslovne inteligence pri upravljanju odnosov s strankami
 38. Zoran Vovčak: Vpliv uporabe črtne kode na izvajanje poslovnih procesov - primer Vipap Videm Krško d.d.
 39. Matic Grebenc: Analiza koristi sistema poslovne inteligence
 40. Nejc Vojnovič: Koristi poslovne inteligence
 41. Damjan Petrović: Analiza informacijske varnostne politike v Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 42. Dušan Dragič: Primerjalna analiza orodij za menedžment poslovnih procesov
 43. Tomi Rožanec: Analiza zunanjega izvajanja informacijskih storitev za podjetje MOL Slovenija d.o.o.
 44. Iztok Švagelj: Analiza sprememb poslovnih procesov ob uvajanju poslovnega portala v podjetju Colby
 45. Primož Kramar: Zagotavljanje informacij za podporo odločanju v podjetju Kompas MTS
 46. Luka Kuralt: Primerjava odprto-kodnega in lastniškega programja s področja poslovne inteligence
 47. Matej Bevc: Uporaba nevronskih mrež pri napovedovanju deviznega tečaja evro-dolar
 48. Katja Hozjan: Uporaba podatkovnega rudarjenja v geografskih informacijskih sistemih
 49. Zoran Vidmar: Analiza podatkov, zajetih v spletnih programskih rešitvah
 50. Dejan Skubic: Poslovno upravičenje uvedbe poslovnointeligenčnega sistema
 51. Tadej Tancoš: Primerjalna analiza orodij poslovne inteligence
 52. Gorazd Ozimek: Integracija podatkov
 53. Igor Pušnar: Prenova procesa prodajnih akcij ob uvedbi nove programske rešitve
 54. Žiga Slaviček: Standardi ISO in prenova poslovnih procesov na primeru malega podjetja
 55. Petra Jaksetič: Modeliranje in analiza poslovnega procesa v organu državne uprave
 56. Katja Jeraj: Uvajanje sistemov poslovne inteligence v Sloveniji
 57. Erika Žefran: Zagotavljanje kakovosti informacij pri podatkovnem skladiščenju
 58. Jernej Kogovšek: Vizualizacija informacij
 59. Miran Matko: Poslovna inteligenca v oskrbovalnih verigah
 60. Aljoša Tomič: Izgradnja podatkovnega skladišča in kocke OLAP na primeru PEC
 61. Roman Robnik: Digitalne nadzorne plošče kot orodje poslovne inteligence
 62. Daniela Vojin: Primerjalna analiza orodij za management poslovnih procesov
 63. Katja Zupančič: Ključni dejavniki uspeha uvedbe poslovne inteligence
 64. Anže Marn: Podatkovno rudarjenje na primeru
 65. Boštjan Štros: Poslovna vrednost direktorskih informacijskih sistemov
 66. Sanja Pihler: Informatizacija poslovanja ribogojnice
 67. Pia Grkovič: Informatizacija spremljanja in analiziranja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja na primeru
 68. Žan Košnik: Informatizacija večkriterijskega odločanja pri izbiri kadrov
 69. Aleš Marenk: Ovrednotenje poslovnih modelov pri uvedbi dokumentnega sistema
 70. Luka Pataky: Informatizacija zdravstva na primeru Slovenije
 71. Blaž Brenčič: Računalništvo v oblaku
 72. Robert Jagodnik: Primerjalna analiza informacijskih orodij za planiranje
 73. Ana Andjieva: Uvajanje celovite programske rešitve v mednarodnem podjetju
 74. Nejc Stanko: Primerjava namizne programske opreme in programske opreme kot storitve s primerom podjetja Hermes d.o.o.
 75. Lija Kondrič: Prenova poslovnih procesov z uporabo tehnologije RFID
 76. Klemen Keravica: Povečevanje zadovoljstva udeležencev računalniških izobraževanj v podjetju B2 z uporabo poslovne inteligence
 77. Rasto Martinčič: Izbira celovite programske rešitve
 78. Matija Volk: Primerjalna analiza zrelosti poslovne inteligence po panogah
 79. Tilen Baloh: Predlog prenove sistema za podporo odločanju na Ministrstvu za zdravje
 80. Aleš Majerič: Uvajanje informacijskega sistema za podporo odločanju v podjetje Man Gospodarska vozila Slovenija d.o.o.
 81. Jure Jaklič: Ključni dejavniki uspeha pri projektu uvajanja poslovnega obveščanja zavarovalnice Adriatic-Slovenica
 82. Jure Cotič: Razvoj programske rešitve za vodenje padalskih aktivnosti
 83. Matej Tosetto: Uporaba pristopa s poslovnimi pravili k informatizaciji na primeru zavarovalništva
 84. Blaž Čeh: Primerjalna analiza izbranih poslovno inteligenčnih orodij
 85. Mitja Renko: Management znanja v okolju Web 2.0
 86. Marko Markeljc: Primerjava poslovno inteligenčnih sistemov v oblaku
 87. Tina Turk: Analiza uvedbe in uporabe analitičnega orodja v SKB banki
 88. Aleš Pirnovar: Informatizacija prijavnega postopka na poletno šolo Ekonomske fakultete v Ljubljani
 89. Monika Grunt: Vloga informacijske tehnologije pri spremembi procesov na področju nujne medicinske pomoči v Sloveniji
 90. Gašper Boštjančič: Vpliv informacijskih tehnologij na proces strežbe v gostinstvu
 91. Aleš Zaletel: Vpliv spletnega kadrovanja na kadrovanje slovenskih podjetij v letih 2002 - 2012
 92. Žiga Vlahušič: Primerjalna analiza odprtokodnih programov za podatkovno rudarjenje
 93. Tomaž Štolfa: Skladiščenje podatkov v realnem času za potrebe poslovne inteligence
 94. Vasja Sluga: Primerjalna analiza orodij za informatizacijo managementa uspešnosti in učinkovitosti
 95. Jure Pukl: Izbira orodja za poslovno inteligenco na primeru
 96. Urša Galičič: Analiza možnosti uvedbe elektronske hrambe in arhiviranja kreditne dokumentacije v Sberbank banki
 97. Daniel Jurman: Integracija informacijskih sistemov in pravica do zasebnosti
 98. Jure Jeretina: Primerjalna analiza orodij za poslovno inteligenco na mobilnih napravah
 99. Matevž Blejc: Gonila in ovire brezstičnega plačevanja na POS terminalih
 100. Jan Čejvan: Analiza koristi uvedbe orodja za poslovno inteligenco QlikView na primeru podjetja Adecco H.R.
 101. Klemen Kovačič: Kompetenčni center kot ključni dejavnik uspešnosti uvajanja sistema za poslovno inteligenco
 102. Matej Kralj: Uvedba sistema za poslovno obveščanje v majhnih in srednjih podjetjih
 103. Anže Pirc: Poslovne priložnosti uporabe porazdeljenega zapisa digitalnega dogodka
 104. Matjaž Kavčič: Pomen etike na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij za poslovanje
 105. David Žnidaršič: Primerjalna analiza podatkovnih modelov podatkovnih skladišč
 106. Marko Jordan: Segmentacija uporabnikov s podatkovnim rudarjenjem
 107. Aleš Permoser: Vloga dokumentnih sistemov pri prenovi procesov
 108. Anja Gregorič: Vloga poslovne inteligence pri managementu uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
 109. Janez Trošt: Samopostrežni sistem poslovne inteligence kot alternativa tradicionalnemu pristopu
 110. Sašo Juvanc: Varnostni vidiki migracije podatkov na gostovano informacijsko infrastrukturo
 111. Gregor Ucman: Uvajanje sistema za management odnosov z odjemalci v izbranem mikro podjetju
 112. Luka Kastelic: Sistematični pristop k vpeljavi sistemov managementa uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
 113. Tilen Kegel: Primerjalna analiza programov za samopostrežno poslovno inteligenco
 114. Marcel Lah: Primerjava orodij za pripravo podatkov v procesu podatkovne analitike

Druga dela (5)

 1. Jurij Jaklič, Vesna Bosilj-Vukšić, Jan Mendling, Mojca Indihar Štemberger: The orchestration of corporate performance management and business process management and its effect on perceived organizational performance
 2. Rok Rupnik, Damjan Vavpotič, Jurij Jaklič, Aleš Kuhar, Miroslav Plavšić, Boštjan Žvanut: A reference standard process model for agriculture to facilitate efficient implementation and adoption of precision agriculture
 3. Daila Suša-Vugec, Vesna Bosilj-Vukšić, Mirjana Pejić Bach, Jurij Jaklič, Mojca Indihar Štemberger: Business intelligence and organizational performance
 4. Alamir Costa Louro, Jurij Jaklič, Marcelo Moll Brandão: Marketing analytics & organizational culture fit
 5. Jure Erjavec, Mojca Indihar Štemberger, Jurij Jaklič: How to develop organizational forms for a successful digital transformation?