Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (7)

 1. Marina Kovač: Visualization of procedurally generated cellular structures
 2. Denis Rajković: Vizualizacija in segmentacija volumetričnih podatkov v ogrodju RenderCore
 3. JAKA KORDEŽ: Interpolacijske metode za upodabljanje oblakov točk
 4. Matej Slemenik: Rekonstrukcija zgradb in goratih predelov v oblakih točk LiDAR
 5. Kristijan Mirčeta: Segmentation of floating objects in LIDAR data
 6. Primož Lavrič: Volumetric path-tracing using the Vulkan API
 7. Ciril Bohak: Segmentacija terenskih posnetkov slovenske ljudske pesmi

Diplomska dela (11)

 1. ALJAŽ ŠMALJCELJ: Fizikalno osnovano upodabljanje tekočinskih okolij
 2. ROK KOS: Simulacija tkanin z modelom vzmeti in mas na grafični strojni opremi
 3. Izidor Rovšnik: Spletna kartografska storitev za Slovenijo
 4. Luka Prijatelj: Porazdeljeno upodabljanje s sledenjem žarkov v spletnih brskalnikih
 5. PRIMOŽ PEČAR: Proceduralno generiranje realistične pokrajine v različnih letnih časih
 6. JANKO KNEZ: Razvoj igralnega pogona in 3D igre za računalniško okolje STM32
 7. LANA BEŠEVIČ: Strojno pospešeno sledenje poti za upodabljanje v realnem času
 8. ROK PAJNIČ: Izdelava realističnih prostorov za vizualizacijo v navidezni resničnosti
 9. Žiga Kokelj: Implementacija navidezne resničnosti v spletno vizualizacijsko ogrodje Med3D
 10. JAKA KORDEŽ: Vizualizacija podatkov LiDAR na spletu
 11. SEBASTIEN STRBAN: Vizualizacija trkov delcev v hadronskih trkalnikih

Druga dela (4)

 1. Ciril Bohak, Matej Slemenik, Jaka Kordež, Matija Marolt: Aerial LiDAR data augmentation for direct point-cloud visualisation
 2. Byeong Hak Kim, Danish Khan, Ciril Bohak, Wonju Choi, Hyun Jeong Lee, Min Young Kim: V-RBNN based small drone detection in augmented datasets for 3D LADAR system
 3. Matija Marolt, Ciril Bohak, Alenka Kavčič, Matevž Pesek: Automatic segmentation of ethnomusicological field recordings
 4. Alenka Kavčič, Bojana Boh Podgornik, Ciril Bohak, Katja Depolli Steiner, Alenka Gril, Aleš Hladnik, Vid Klopčič, Luka Komidar, Žiga Lesar, Matija Marolt, Sonja Pečjak, Matevž Pesek, Tina Pirc, Anja Podlesek, Melita Puklek Levpušček, Cirila Peklaj: E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja