Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (28)

 1. Mateja Podlesek: Medkulturne vsebine pri poučevanju angleščine in francoščine v osnovni šoli
 2. Ivana Potočnik: Primerjava dveh učbenikov za francoščino kot tuji jezik z vidika kognitivne lingvistike
 3. Anja Štravs: Vpliv igre na motivacijo učencev pri pouku tujega jezika
 4. Ivana Marušič: Pomen povratne informacije v procesu dodiplomskega študija francistike
 5. Špela Jerala: Vključevanje migrantov in beguncev družbo: Primerjava med Slovenijo in Francijo
 6. Dijana Ćorković: The use of the mother tongue in teaching English and French
 7. Vesna Gorenc: Enseignement du français aux migrants adultes en France
 8. Tina Matić: The correlations between motivation for language learning and the perceptions of the target language culture in Slovenian students
 9. Luka Pavlin: L'anxiété langagière dans la classe de FLE en Slovénie
 10. Špela Bajželj: Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji
 11. Matic Gortnar: To correct or not to correct?
 12. Sara Hevia Murciego: Učne strategije pri slušnem razumevanju skozi kratke filme
 13. Tjaša Dražnik: Optimiser l'enseignement de FLE par le comportement non verbal
 14. Saša Kočar: Poučevanje francoščine starejših odraslih
 15. Katarina Krapež: Literature in the foreign language classroom through the eyes of theatre
 16. Špela Poljanšek: L'emploi des stratégies d'apprentissage en classe de FLE
 17. Yanika Agostina Potočnik Fernández: Actividades didácticas para la clase de español y francés como lengua extranjera basadas en la obra de María Elena Walsh y Bernard Friot
 18. Snežna Poljanšek: Le tableau blanc interactif et son utilisation en classe de français langue étrangère en Slovénie
 19. Mateja Trinajstić: Prednosti uporabe ustvarjalnega pisanja pri pouku angleščine in francoščine kot tujih jezikov
 20. Katarina Jarc: Les registres en classe de langue
 21. Aicha Boughazi: Uporaba filma pri pouku angleščine in francoščine – zakaj in kako?
 22. Klara Šušteršič Jerićević: Primerjava stališč učiteljev slovenščine in francoščine na osnovnih in srednjih šolah glede poučevanja in rabe učnih strategij pri jezikovnem pouku
 23. Maja Zajec: Avtentičnost in multimodalnost dialoških besedil v učbenikih za začetno učenje tujega jezika
 24. Anja Dernič: Poučevanje španščine in francoščine kot tujih jezikov: pragmatične in medkulturne vsebine v avdiovizualnih oglasih
 25. Sanja Sabolović: Le jeu de rôle en classe de langue étrangère
 26. Nataša-Patricia Brand: Problematika podajanja religijskih vsebin v francoskem javnem šolstvu
 27. Urša Černilogar: Razvoj medkulturne kompetence in elementi ideološkosti pri poučevanju slovenščine in francoščine kot tujih jezikov
 28. Karmen Mella: Jezikovna analiza izbranih poljskih in francoskih besedil na spletu

Bsc theses (5)

 1. Lavinia Hočevar: Medpredmetno poučevanje geografije in francoskega jezika
 2. Katarina Kodelja: Les expressiones figées culinaries en français et leur traduction en slovène
 3. Jerneja Mihelčič: Projektno učno delo pri pouku francoščine
 4. Anja Primožič: Notranja diferenciacija in individualizacija pri pouku francoščine v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
 5. Petra Oblak: Didaktične igre pri poučevanju francoskega jezika