Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (13)

 1. Špela Povše: Delovanja prostih grup na drevesa
 2. Sara Rolih: Nedesarguesove ravnine
 3. Blaž Koroša: Teorija porušenja in aproksimativne metode izračuna verjetnosti porušenja
 4. Jure Vogrinc: Dirichletov izrek in karakterizacija praštevil
 5. Uroš Kovač: Stohastične metode za izračun škodnih rezervacij
 6. Tjaša Bizjak: Prijateljska števila
 7. Gregor Rus: Kneserjeva domneva
 8. Nejc Kastelic: Steinerjev porizem in njegova prostorska analogija
 9. Urša Blažič: Bertrandova domneva
 10. Luka Grahelj: Gauss-Wantzelov izrek
 11. Erika Škufca: Razrez trikotnika na sedem skladnih trikotnikov
 12. Ema Češek: Izrek o metulju in njegove posplošitve
 13. Žana Strgar: Včrtane stožnice

Diplomska dela (25)

 1. Jon Pustavrh-Mičović: Obstoj včrtanega pravokotnika v Jordanovih krivuljah
 2. Nejc Zajc: Enakostranični trikotniki in Jordanove krivulje
 3. Ada Šadl Praprotnik: Posledici Carnotovega izreka
 4. Jure Vogrinc: Razširitve grup
 5. Jan Kralj: Grigorčukova grupa in Burnsideov problem
 6. Lev Prislan: Kolektivni modeli tveganja v zavarovalništvu
 7. Miha Petrič: Optimalno pozavarovanje glede na kriterij povprečje-varianca
 8. Sabina Skubic: Igra popkov
 9. Primož Pušnik: Konci grup
 10. Miha Begelj: Topologija kompleksne ravnine
 11. Katja Klavžar: Latinski kvadrati
 12. Gregor Rus: Vložitve grafov v topološke knjige
 13. Mark Baltič: Vektorska polja na sferah
 14. Tilen Lučovnik: Septoku
 15. Dejan Perić: Kvadratni recipročnostni zakon
 16. Maruša Lekše: Ekstremno nepovezani prostori
 17. Aleksander Janičijevič: Frizne grupe
 18. Barbara Lipnik: Poincaré-Mirandov izrek
 19. Luka Šinkovec: Problem razmene denarja
 20. Ana Šenica: Trikotniki, vložljivi v celoštevilsko mrežo
 21. Matej Melanšek: Očrtane kocke
 22. Gašper Žajdela: Posplošeni Brouwerjev izrek
 23. Sara Močnik: Ponceletov izrek
 24. Tjaša Vrhovnik: Fareyevo zaporedje in Riemannova hipoteza
 25. Andraž Pustoslemšek: Gorniški problem

Druga dela (5)

 1. Marko Kandić, Aleš Vavpetič: Topological aspects of order in C(X)
 2. Leon Lampret, Aleš Vavpetič: Torsion table for the lie algebra $\mathfrak{nil}_n$
 3. Aleš Vavpetič, Emil Žagar: A general framework for the optimal approximation of circular arcs by parametric polynomial curves
 4. Aleš Vavpetič: Optimal parametric interpolants of circular arcs
 5. Aleš Vavpetič: Commutators of cycles in permutation groups